Gemeente Stad Deinze

Organiseren van een tombola

De organisatie van tombola’s is vastgelegd in de wet van 31 december 1851 op de loterijen.

Sinds de wetswijziging van 20 juli 2022 (inforumnummer 358827) is er geen voorafgaande toelating van de gemeente meer nodig wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • georganiseerd door een erkende vereniging
  • maximum 4 keer per jaar
  • ten bate van een sociaal of liefdadig doel
  • met beperkte inzet en beperkt voordeel van materiële aard

Een recent Koninklijk Besluit (KB 23 september 2023, inforumnummer 370114) concretiseert wat bedoeld wordt met de beperkte inzet en beperkt voordeel van materiële aard:

  • maximum 5 euro per deelnamebewijs
  • maximum. 1000 deelbewijzen per tombola
  • Prijzen alleen in natura met een maximum waarde 500 euro
  • Maximum 30 % van opbrengsten mogen naar uitgaven gaan, minimum 70 % van opbrengsten naar het goede doel