Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Orgaandonatie

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Ingevolge de wetgeving op orgaantransplantaties, is elke Belg die tijdens zijn leven hiertegen géén verzet heeft aangetekend, een potentiële orgaandonor.
Op de dienst burgerzaken kan je volgende wilsverklaringen laten registreren:

 • je uitdrukkelijk donor stellen
 • je verzetten tegen elke wegneming van organen
 • een vroegere wilsuitdrukking herroepen

Wanneer de overledene geen wilsverklaring heeft opgemaakt, mag de familie in eerste graad verzet aantekenen. 

Voor wie

 • personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven
 • vreemdelingen die sedert meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Voor minderjarigen of bij verlengde minderjarigheid:

 • Indien de persoon jonger is dan 18 jaar en in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan de persoon zelf of - zolang de betrokkene in leven is - de nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken.
 • Indien de persoon jonger is dan 18 jaar en niet in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan - zolang de betrokkene in leven is - zijn nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken.
 • Indien de persoon niet in staat is, wegens zijn geestestoestand, zijn wil kenbaar te maken, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn voorlopige bewindvoerder of - bij gebreke daarvan - zijn naaste verwant het verzet uitdrukken, zolang de betrokkene in leven is.

Hoe aanvragen

Je kan een verklaring van orgaandonatie doen:

 • via het e-loket
 • door langs te gaan bij de dienst burgerzaken
 • door een formulier van wilsuitdrukking in te vullen. Gelieve het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie af te drukken, te ondertekenen en samen met een kopie van je identiteitskaart op te sturen naar de dienst burgerzaken. Voor minderjarigen wordt de verklaring ondertekend door de persoon die het ouderlijk gezag over hen uitoefent.

De stad stuurt het formulier door naar het rijksregister. De medische diensten raadplegen het rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Bedrag

Gratis.

Relevante producten