Gemeente Stad Deinze

Open Monumentendag

Zondag 10 september van 10 tot 18 u.

Bruggen tussen oud en nieuw

De titel van Open Monumentendag dit jaar is niet zomaar gekozen. Het grootste gedeelte van de route situeert zich in de wijk die men vroeger Tussenbruggen noemde. Daarmee doelde men op het gedeelte van de stad dat zich bevond tussen de brug over de Leie aan de Markt en de brug over de stadsomwalling aan de zogenaamde Holpoort. Na enkele jaren waarin we de buitengedeelten van Deinze verkend hebben, is het opnieuw tijd om het centrum nader te bekijken, temeer omdat er een aantal belangrijke veranderingen aan de gang zijn. Open Monumentendag is de gelegenheid om te kijken hoe er in die vernieuwing met het erfgoed wordt omgegaan. Bruggen tussen oud en nieuw dus…
Je loopt ook over nieuwe bruggen, zoals de voetgangers- en fietsbrug aan de Brielpoort, over historische bruggen zoals de Tolpoortbrug en verdwenen bruggen zoals de brug van de Holpoort. Maar er is meer. Herbestemming is een belangrijk subthema. We zien hoe een kapel op subtiele wijze werd verbouwd tot leslokalen en een auditorium, en hoe een industriële site wordt omgevormd naar een nieuwe woonwijk in het hart van de stad. Een ander voorbeeld van herbestemming is het Museum Fonds De Smet, een woonhuis met erfgoedwaarde dat een huis vol erfgoed is geworden. Ten slotte bezoeken we één van de mooiste interieurs van onze stad, ontworpen voor een zijdefabrikant die zijn succes in zijn woning etaleerde.

Onderaan deze pagina verschijnen vanaf eind augustus verwijzingen naar de verschillende deellocaties. 

Praktisch

Gelieve rekening te houden met het warme zonnige weer en voldoende water mee te nemen voor tijdens het parcours. Een hoedje of petje én zonnecreme zijn geen overbodige luxe. 
Bezoek de plaatselijke horeca voor de nodige verfrissingen en rustpauzes :-)
Toch last van de warmte? De Tolpoortstraat bevindt zich dichtbij het ziekenhuis van Deinze. Onze medewerkers zijn op de hoogte hoe deze te verwittigen. Of bel zelf het noodnummer 112.
We wensen jullie een fijne Open Monumentendag toe.

Route - startplaats

De startplaats is het mudel, Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze. Er is geen bewegwijzerde route, maar wel een plannetje in de brochure. Ook zal je via de erfgoedapp de route kunnen volgen en inhoudelijke info terug vinden. 

LET OP! De Tolpoortstraat is NIET met de auto bereikbaar op zondag 10 september tot 13u. Je kan je auto parkeren op de Brielpoortparking of centrumparking en te voet naar het mudel en via de route (Brielpoortbrug) de Tolpoortstraat bereiken.

Gidsbeurten - brochure

Op bepaalde plaatsen geven gidsen je deskundige uitleg, op andere krijg je meer informatie via de begeleidende brochure.

De begeleidende brochure, inclusief de route met de stopplaatsen, kan je onderaan deze pagina downloaden rond eind augustus. Op zondag 10 september kan je de fysieke brochure verkrijgen tussen 10 en 18 uur in het mudel en andere gegidste stopplaatsen. Nadien worden ze tot einde voorraad verder verspreid bij het Leietheater en de dienst Toerisme in Leiespiegel.

Prijs

Deelname is gratis en zonder inschrijving.

Bijkomende informatie?

Contacteer dienst Cultuur en Leietheater
cultuur@deinze.be
09 381 07 44