Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Openbare raadpleging over Leie-aanpassing in Deinze

Gepubliceerd op  maandag 18 november 2019

Op maandag 18 november starten we met een openbare raadpleging omtrent de Leie-aanpassing in Deinze. Want vooraleer De Vlaamse Waterweg nv daarmee kan beginnen, moet zij een milieueffectenrapport (MER) opmaken. Zo’n rapport bevat de verwachte impact die de aanpassing zal hebben op het milieu en de omgeving. Voorafgaand aan dat MER, stelde de waterwegbeheerder een document op, een zogeheten aanmelding van de MER. Op dat document kan je tijdens de openbare raadpleging opmerkingen indienen.

Waarover gaat de openbare raadpleging

Om zowel de natuur als de scheepvaart betere toekomstkansen te geven, wil De Vlaamse Waterweg nv de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve optimaliseren. Die aanpassing kadert in het grootscheepse binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat een aaneengesloten vaarnetwerk tussen Antwerpen en Parijs ambieert.

Concreet zou De Vlaamse Waterweg het stuk Leie een meter verdiepen en hier en daar verbreden. De oevers en het landschap legt de waterwegbeheerder natuurvriendelijker aan, zodat ze een sterkere biotoop worden voor planten en dieren. Onlangs kon je de eerste plannen al bekijken op een infomarkt. Raadpleeg deze folder voor meer info over de geplande aanpassingen aan de Leie.

Dien je opmerkingen in

Voor het onderzoek is lokale kennis van belang. Daarom nodigen de experts de plaatselijke bevolking uit om opmerkingen te geven. Welke effecten vereisen onderzoek, wat vind je van de vooropgestelde methodiek, hoe zie je de alternatieven? Allemaal vragen die de initiatiefnemers onderzoeken en waarvan zij de bevolking willen vragen of dat correct staat neergeschreven in de aanmelding.

Wil je die gelegenheid grijpen? Dan kan je van 18 november t.e.m. 18 december in dienstencentrum Leiespiegel (dienst omgeving) terecht om de aanmelding van de MER in te kijken en opmerkingen in te dienen. Je kan de aanmelding ook online raadplegen.

Je kan je opmerkingen ook rechtstreeks aan de initiatiefnemer bezorgen van 18 november tot 20 december via bovenschelde@vlaamsewaterweg.be.