Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Stedenbouwkundige vergunningen

 

Vaarzeelstraat 3

9de. Afd. – sct. C – nr. 165 m

Aanleg opslagplaats voor vaste mest 24/01/2017 22/02/2017

Kruisbulckstraat 11

8ste. Afd. – sct. A – nrs. 275 – 276 b

Bouwen van een garage/ fietsenstalling aan woning 24/01/2017 22/02/2017

Pastoriestraat 93

9de. Afd. – sct. C – nr. 488 f

Plaatsen nieuwe facadesteen 24/01/2017 22/02/2017

Varingstraat zn.

6de. Afd. – sct. A – nr. 24a

Ophoging landbouwterrein 31-01-2017 01-03-2017

Lievevrouwstraat 1

6de. Afd. – sct. A – nrs. 657E, 660d-e

Slopen gebouw, nieuwbouw pluimveestallen met aanhorigheden, nieuwbouw elektriciteitscabine 31-01-2017 01-03-2017

Kortrijksesteenweg 61

3de. Afd. – scr. A – nr. 320 w

Afbraak straatvleugel oud rusthuis + uitbreiding rustoord – fase 3 31-01-2017 01-03-2017

L. Buyssestraat 8

7de. Afd. – sct. A – nr. 41 4x2

Bouwen carport & tuinberging bij vergunde woning 31-01-2017 01-03-2017

Kleine Pontstraat 1

2de. Afd. – sct. C – nr. 346 a

Verbouwen zonevreemd bijgebouw bij woning 31-01-2017 01-03-2017

Sint-Hubertstraat 194

3de. Afd. – Sct. B – nr. 208 f

Uitbreiden eengezinswoning op verdieping 07-02-2017 08-03-2017

Gentstraat 8

1ste. Afd. – sct. B – nr. 350 p

Slopen bebouwing en bouwen winkel en appartement 07-02-2017 08-03-2017

Gaversesteenweg 180

3de. Afd. – sct. A – nr. 431 p2

Bouwen van 3 woningen 07-02-2017 08-03-2017

Wallebeekstraat 72

2de. Afd. – sct. A – nr. 41h

Slopen en herbouwen tuinberging bij zonevreemde woning 07-02-2017 08-03-2017
 

3de. Afd. - sct. B - diverse nrs.

Uitbreiding van bestaand bedrijventerrein De Prijkels - grondgebied Deinze-Nazareth-Kruishoutem - aanleg wegen- & fietsinfrasctructuur 07-02-2017 08-03-2017
Driesstraat 71

3de. Afd. – sct. B – nr. 443 w

Verbouwen en uitbreiden ééngezinswoning

14-02-2017

15-03-2017
Ardense Jagersstraat

6de Afd. – sct. B – nr. 286 x

Bouwen refter / bewegingsruimte

14-02-2017

15-03-2017
Damstraat 70

11de. Afd. – sct. A – nrs. 77 c,d,f – 79 p

Slopen en herbouwen melk- en jongveestal + aanleg betonverharding

14-02-2017

15-03-2017
Lucien Buyssestraat

7de. Afd. – sct. A – nrs. 414 w2, 433 w2

Bouwen vrijstaande woning

14-02-2017

15-03-2017
Jules Daemsstraat 43

2de. Afd. – sct. A – nr. 209 c2

Verbouwen ééngezinswoning

14-02-2017

15-03-2017
Vossenbulk – lot 5

3de. Afd. – sct. B – nr. 60 d

Bouwen van een halfopen woning

14-02-2017

15-03-2017
Leernsestwg. 55-57 / Bachtekerkstr. 2

10de. Afd. – sct. C – nrs. 2c,d – 4b,.5v

Bouwen van 11 woningen; 6 woningen met inpandige garages.; een garagegebouw met 2 garages en een garagegebouw met 11 garages.

21-02-2017

22-03-2017

Houtbulkstraat 6

7de. Afd. – sct. A – nrs. 362 b – 361 b

Slopen en herbouwen van een stalling en bergplaats en de aanleg van een zwembad.

21-02-2017

22-03-2017

Leernsesteenweg 24

10de. Afd. – sct. C – nr. 125 n

Bouwen ééngezinswoning

21-02-2017

22-03-2017