Gemeente Stad Deinze

Openbaar onderzoek opheffing van voetweg nr. 26 in Astene

Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig artikel 17 van het Decreet houdende de Gemeentewegen d.d. 3 mei 2019, ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad d.d. 25 augustus 2022, het grafisch plan tot opheffing van de voetweg nr. 26, gelegen tussen de Pontstraat en de Karmstraat, voorlopig heeft vastgesteld.

De documenten liggen van 31 augustus tot en met 30 september 2022 ter inzage in dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze) bij de dienst omgeving. Je dient steeds een afspraak te maken. Dit kan telefonisch via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be.

Opmerkingen en bezwaren kunnen binnen deze periode aangetekend gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze, of tegen ontvangstbewijs overhandigd worden in dienstencentrum Leiespiegel bij de dienst omgeving.