Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Openbaar onderzoek onteigeningsdossier Berten De Kimpestraat

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening oude rijkswachtkazerne Gentstraat 72 en rijkswachterswoning Gentstraat 82 te Deinze.

De Raad van Bestuur van HABITARE+ deelt mee dat zij in zitting van 7 oktober 2019 een voorlopig onteigeningsbesluit heeft genomen voor een onteigening voor het algemeen nut.

Omschrijving

De te onteigenen goederen betreffen de percelen kadastraal gekend onder Deinze 1ste afdeling, sectie B:

  • nr. 835/W7, dit betreft een perceel met een oppervlakte van 1173 m² waarop de oude rijkswachtkazerne is opgericht
  • nr. 835 y 7, dit betreft een perceel met een oppervlakte van 318 m² waarop de rijkswachterswoning is opgericht.

Onteigenende instantie

cvba HABITARE+, Tolpoortstraat 141 – 9800 Deinze

Rechtsgrond van de onteigening

De cvba HABITARE+ beschikt als sociale huisvestingsmaatschappij overeenkomstig artikel 6, 3° i van het Vlaams onteigeningsdecreet over de bevoegdheid om tot onteigening over te gaan. Zij kan op basis van artikel 7 van het Vlaams onteigeningsdecreet tot onteigening overgaan indien hiervoor de nodige decretale grondslag tot onteigening aanwezig is.

Onteigeningsdoel van algemeen nut

De vooropgestelde onteigening kadert in de realisatie van sociale woningbouw voor het behalen van het bindend sociaal objectief van de stad Deinze.

Motivering onteigeningsnoodzaak

Het voorzien van sociale woningbouw voor het behalen van het bindend sociaal objectief dient gerealiseerd te worden in een woongebied en dit bij voorkeur aansluitend op het centrum met de nodige voorzieningen (winkels) en het nodige openbaar vervoer. Voor het bereiken van het sociaal bindend objectief is het noodzakelijk om gronden of gebouwen te verwerven om sociale woningbouw te realiseren. De betrokken goederen moeten zich dan ook lenen tot de creatie van een sociaal woonproject.

Inzage onteigeningsdossier

Het voorlopige onteigeningsbesluit en het administratief dossier ligt van 16 oktober 2019 tot en met 16 november 2019 ter inzage:

  • bij cvba HABITARE+ - Tolpoortstraat 141 te 9800 Deinze, elke werkdag van 9 tot 11.30 u. of op de website www.habitareplus.be
  • in het dienstencentrum Leiespiegel – Brielstraat 2 te 9800 Deinze bij de dienst omgeving (3de verdieping), elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18 uur of op de website www.deinze.be.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen worden afgegeven of via beveiligde zending (artikel 21 van het Vlaamse onteigeningsdecreet) verstuurd worden aan de onteigenende instantie, cvba HABITARE+, Tolpoortstraat 141 – 9800 Deinze alsook aan de stad Deinze dienstencentrum Leiespiegel – Brielstraat 2 te 9800 Deinze.