Gemeente Stad Deinze

Openbaar onderzoek herinschaling onbevaarbare waterlopen

De openbare grachten worden beheerd door de overheid. Afhankelijk van de grootte van het afvoergebied, valt het beheer ten laste van de Vlaamse overheid, de provincie of het stadsbestuur. Door de gewijzigde klimaatomstandigheden en de nood om meer water te laten infilteren was de categorisering aan een update toe.

In samenwerking met het provinciebestuur werkten we de herinschaling uit. De meeste veranderingen zijn een wijziging van de beheerder van de waterloop en hier en daar krijgt een privégracht een openbaar karakter. 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 1 oktober 2021 tot 30 oktober 2021.

De plannen en motivering liggen ter inzage in dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, Deinze) bij de dienst omgeving. Je moet steeds een afspraak maken. Dit kan telefonisch via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be

De eigenaars van percelen palend aan een waterloop waarvan het statuut wijzigt, werden persoonlijk aangeschreven.