Gemeente Stad Deinze

Ongeschikte en onbewoonbare woningen, gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing

Stad Deinze heft 50 opcentiemen op de gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Reglement

Reglement - geldig vanaf januari 2019

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 24 januari 2019
  • bekendgemaakt op 30 januari 2019