Gemeente Stad Deinze

Wijk Oostkouter

De stad beoogt voor de wijk Oostkouter een duurzame en innovatieve ontwikkeling. In een participatief traject met omwonenden heeft de stad onderzocht hoe ze de wijk kan aanpakken. Er is een conceptstudie opgemaakt voor de hele wijk en voor het terrein van het voormalige politiecommissariaat.

De gemeenteraad heeft op 24 oktober 2017 de conceptstudie voor de wijk Oostkouter goedgekeurd. De studie legt de grote lijnen vast voor de ontwikkeling van de wijk. In dit plan worden de ruimtelijke randvoorwaarden vastgelegd.

De studie omvat:

  • De herontwikkeling van de site politiecommissariaat.
  • De verbetering van de publieke ruimte binnen de wijk.
  • Het uitbouwen van fietsverbindingen gekoppeld aan groen binnen de wijk en de verbinding met het stadscentrum.

De conceptstudie kan je onderaan deze pagina downloaden.

Nieuwe woonwijk

Op de site van het voormalige politiecommissariaat komt een nieuwe woonwijk. Stad Deinze kiest voor een inbreidingsproject, namelijk het creëren van woonaanbod in de nabijheid van voorzieningen. De nieuwe wijk ligt op korte afstand van het stadscentrum, van stedelijke voorzieningen en van het station. De wooneenheden worden gespreid over verschillende woonblokken van 2 tot 4 verdiepingen hoog. In totaal komen er een honderdtal wooneenheden: woningen met een eigen tuintje, appartementen met een divers aantal slaapkamers en duplexen. Alle wooneenheden zullen een ondergrondse parking hebben.

Op het gelijkvloers kunnen commerciële functies of diensten op wijkniveau geïntegreerd worden. Naast de Sint-Pauluskerk wordt een gemeenschapszaal gebouwd. Aan sportcomplex Palaestra wordt een gebouw voor kinderopvang voorzien. De wekelijkse zaterdagmarkt blijft op dezelfde plaats als nu.

Simulatie Oostkouter 01 

Groene as

Doorheen de wijk wordt een groene fietsas gepland richting stadscentrum. Momenteel zijn er verschillende open, groene ruimtes die verspreid in de wijk liggen en weinig benut worden. De stad wil deze versnipperde ruimtes verbinden tot een groene as, waardoor een veilige fiets- en wandelverbinding ontstaat. Door zit- en rustplekken en spelelementen voor kinderen te integreren zullen deze ruimtes ook aangename ontmoetingsplekken worden voor de buurtbewoners.

Fietstunnel

Fietsers en voetgangers zullen onder de Volhardingslaan via een tunnel naar de Veldstraat kunnen. Zo kunnen zwakke weggebruikers zich veilig van Petegem naar het stadscentrum of het station begeven. De Volhardingslaan zal verhoogd worden zodat de helling van de tunnel minder steil is. Voor de aanleg van de tunnel zal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het sluipverkeer in de Centrumlaan wordt ontmoedigd, want je zal niet meer rechtstreeks naar de Oostkouterlaan kunnen rijden met de auto.

Masterplan Palaestra

De site rond Palaestra wordt verder ontwikkeld als sportinfrastructuur in een groene omgeving. Er zal een masterplan worden opgemaakt om de volledige site te herschikken. Een van de uitgangspunten is om het binnengebied autoluwer in te richten. Verder voorziet de stad hoogwaardige sportinfrastructuur en wil ze de site als wijkgroen laten gebruiken.

De bestaande sportgebouwen die nu over het terrein verspreid staan, zullen compact worden samengebracht. Het masterplan omvat de volgende elementen:

  • Voetbalvelden in kunstgras.
  • Een boulodrome.
  • Een polyvalent gebouw waar de voetbalkleedkamers, de lokalen van de judo-, duik- en schaakclub kunnen worden ondergebracht.
  • De Finse piste, tennis- en voetbalterreinen herschikken zodat er een samenhangende open ruimte ontstaat die openstaat voor gebruikers en omwonenden.

Verder verloop

Er wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt om de ontwikkelingsmogelijkheden van de site juridisch vast te leggen. Daarna zal de stad via een wedstrijd een projectontwikkelaar aanstellen.