Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Ontleen de goed-gevoel-koffer

Gepubliceerd op  donderdag 7 november 2019

1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Een ontluisterend cijfer, dat zich vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen!

Dat is ook de motivatie van stad Deinze. Samen met 41 andere steden en gemeenten stappen we in het project Warme Steden en Gemeenten. Deinze draagt zo zijn steentje bij om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen.

Kinderen brengen één vierde van hun tijd door op school. De school is de plaats bij uitstek waar ze hun leeftijdsgenoten ontmoeten, leren omgaan met regels en afspraken, … Het is ook de omgeving waar conflicten tot uiting kunnen komen. De manier waarop scholen hier mee omgaan, kan een grote impact hebben op de kinderen.

Het is echter niet altijd eenvoudig om op school aan de slag te gaan rond deze veerkracht en welzijn in de klas. Stad Deinze en Huis van het Kind Deinze willen de scholen hierin ondersteunen en stellen een “goed-gevoel-koffer” ter beschikking van de Deinse basisscholen.

De goed-gevoel-koffer bevat verschillende materialen zoals (voor)leesboekjes, een babbelspel, emotie-kaarten, een Eigenwijs-kaartspel en educatieve handvaten voor leerkrachten uit het kleuter en lager onderwijs. De koffer biedt leerkrachten de mogelijkheid om met de leerlingen te werken rond o.a. conflicthantering, omgaan met verlies en rouwverwerking, sociale vaardigheden, emoties, faalangst, …

De goed-gevoel-koffer helpt scholen preventief te werken rond deze onderwerpen, maar bevat ook materialen die handig zijn om snel te kunnen inspelen op plotse of ingrijpende situaties.

Scholen kunnen de goed-gevoel-koffer gratis reserveren en ontlenen bij Huis van het Kind Deinze, Mouterijdreef 22, huisvanhetkind@deinze.be, 09 381 68 70.