Gemeente Stad Deinze

Onderzoek de commodo et incommodo over het verplaatsen van een deel van waterloop nr. O488t (2e Cat.)

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo ingesteld is over het verplaatsen van een deel van waterloop nr. O488t (2e Cat.) in het kader van het aanleggen van fietspaden langsheen de N409-Vinkt.

De bundel ligt ter inzage van 3 januari t.e.m. 2 februari in het stadhuis, Brielstraat 2 – dienst omgeving (3e verdieping) te Deinze iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en op dinsdagnamiddagen van 14.00 tot 18.00 u. Je moet steeds een afspraak maken. Dit kan telefonisch via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk tegen 2 februari om 11 u. schriftelijk overgemaakt te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

Mondelinge bewaren worden aanvaard bij het afsluiten van het onderzoek op 2 februari om 11 u. tijdens de openbare vergadering van het college van burgemeester en schepenen.