Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Onderwijsraad

De onderwijsraad heeft tot doel het overleg en de samenwerking tussen alle scholen in Deinze, betrokken organisaties en het stadsbestuur te bevorderen en zo Deinze verder uit te bouwen als innoverende onderwijsstad.

De onderwijsraad heeft als taak:

  • Het bevorderen en het organiseren van overleg en samenwerking tussen de scholen, betrokken organisaties, de stadsdiensten en het stadsbestuur.
  • Het stimuleren van communicatie naar de bevolking over het onderwijs in de stad.
  • Het stimuleren, coördineren en uitwerken van initiatieven op diverse beleidsdomeinen waarmee de schoolomgeving in contact komt zoals cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, verkeer, kinderopvang, welzijn, gezondheid, …
  • Het uitbrengen van advies over aangelegenheden m.b.t. het onderwijsbeleid en -innovatie.

De onderwijsraad komt tijdens schooljaar 2019-2020 samen op

  • Maandag 30 september, 13.30u – 15.30u
  • Maandag 2 december, 8:30u – 10.30u
  • Maandag 23 maart, 13.30u – 15.30u
  • Vrijdag 29 mei, 8.30u – 10.30u