Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Onderwijsraad

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Zodra de statuten en de samenstelling van de onderwijsraad van de fusiestad zijn goedgekeurd, zullen deze hier te vinden zijn.

 

De onderwijsraad heeft tot doel het overleg en de samenwerking tussen alle scholen in Deinze, betrokken organisaties en het stadsbestuur te bevorderen en zo Deinze verder uit te bouwen als innoverende onderwijsstad.

De onderwijsraad heeft als taak:

  • Het bevorderen en het organiseren van overleg en samenwerking tussen de scholen, betrokken organisaties, de stadsdiensten en het stadsbestuur.
  • Het stimuleren van communicatie naar de bevolking over het onderwijs in de stad.
  • Het stimuleren, coördineren en uitwerken van initiatieven op diverse beleidsdomeinen waarmee de schoolomgeving in contact komt zoals cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, verkeer, kinderopvang, welzijn, gezondheid, …
  • Het uitbrengen van advies over aangelegenheden m.b.t. het onderwijsbeleid en -innovatie.