Gemeente Stad Deinze

Onderwijsraad

De onderwijsraad heeft tot doel het overleg en de samenwerking tussen alle scholen in Deinze, betrokken organisaties en het stadsbestuur te bevorderen en zo Deinze verder uit te bouwen als innoverende onderwijsstad.

Wat zijn de taken van de onderwijsraad?

  • Overleg en samenwerking tussen de scholen, betrokken organisaties, de stadsdiensten en het stadsbestuur bevorderen en organiseren
  • Communicatie naar de bevolking over het onderwijs in de stad stimuleren
  • Initiatieven stimuleren, coördineren en uitwerken in diverse beleidsdomeinen waarmee de schoolomgeving in contact komt zoals cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, verkeer, kinderopvang, welzijn, gezondheid …
  • Advies geven over aangelegenheden rond het onderwijsbeleid en -innovatie.

Op 9 december 2019 keurde de onderwijsraad haar beleidsnota 2019-2025 goed. Daarin vind je de klemtonen van de onderwijsraad deze legislatuur. Je kan de beleidsnota hieronder downloaden.

Vergaderingen tijdens schooljaar 2023-2024

De onderwijsraad komt tijdens schooljaar 2023-2024 samen op

  • Vrijdag 6 oktober, 13.30 u. - 15.30 u.
  • Donderdag 14 december, 9.30 u. - 11.30 u.
  • Donderdag 21 maart, 9.30 u. - 11.30 u.
  • Maandag 13 mei, 9.30 u. - 11.30 u.

Gemeentefoto

In 2019 stelde de provincie Oost-Vlaanderen op vraag van de onderwijsraad een 'gemeentefoto' samen met statistische informatie over het onderwijs in Deinze. Je kan deze gemeentefoto hieronder downloaden.