Gemeente Stad Deinze

Ondersteuning zwerfvuilwerking verenigingen

Samen gaan we de strijd aan tegen zwerfvuil. Stad Deinze wil verenigingen of instellingen die op regelmatige basis zwerfvuil ruimen aanmoedigen. Via een subsidie ondersteunen we hun zwerfvuilwerking en moedigen we hen aan om hun inspanningen voort te zetten. 

Voor wie

 • Deze subsidie is voor (zorg)instellingen en verenigingen (andere dan
  jeugdverenigingen), gevestigd in Deinze, die met hun cliënten/leden op regelmatige basis
  zwerfvuilacties organiseren.
 • Deze subsidie is alleen van toepassing op verenigingen en instellingen die niet onder het
  toepassingsgebied van Operatie Proper vallen. Scholen of jeugdbewegingen komen dus niet in aanmerking. 
 • De subsidie is alleen van toepassing voor de inzameling van zwerfvuil op het grondgebied van de stad Deinze.
 • Opruimacties na privémanifestaties of op private terreinen komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Organisatoren van dergelijke evenementen zijn verplicht om zelf in te staan voor de opruiming van het afval dat er uit voortkomt.

Voorwaarden

 • We maken een onderscheid tussen eenmalige zwerfvuilacties en meervoudige acties. Alleen meervoudige acties komen in aanmerking voor een subsidie. Eenmalige opruimacties komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning, maar kunnen wel ondersteunend materiaal uitlenen bij de dienst omgeving. 
 • De vereniging of instelling die de subsidie aanvraagt, dient een actieplan in bij aanvraag. 
 • De vereniging of instelling houdt een registratie van de zwerfvuilacties bij en deelt deze met de dienst omgeving. 

Hoe aanvragen

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier onderaan deze webpagina.