Gemeente Stad Deinze

Ondergrondse afvalcontainers

De stad plant de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers voor de inzameling van restafval, PMD en papier en karton op specifieke plaatsen. De omwonenden in een bepaalde zone rond deze afvalcontainers moeten gebruik maken van deze afvalcontainers voor de inzameling van hun afval. Op deze plaatsen vindt geen inzameling aan huis meer plaats.

Sedert 17 mei 2021 is dit het geval voor de zone Markt en dichte omgeving en de Bachtekerkstraat. In juli 2023 werden ook containers in de Germaine Declercqstraat in gebruik genomen (zone Louis Dhontstraat en Germaine Declercqstraat). Op termijn worden mogelijk ook op andere locatie ondergrondse containers voorzien. De betrokkenen worden tijdig op de hoogte gebracht en krijgen een toegangskaart, waaraan een saldo gekoppeld wordt.

Vuilniszakken inleveren? Maak hier een afspraak met de dienst omgeving.

Waarom?

Ondergrondse containers bieden vele voordelen:

 • Doordat je je vuilnis kan wegbrengen wanneer je wil, is er minder kans op problemen met ongedierte of geuroverlast, zeker in de zomer.
 • Afvalzakken, stapels papier en karton en bakken glas zorgen niet langer voor obstakels op voetpaden en een onaangenaam straatbeeld tijdens de ophaaldagen.
 • Het afval is onbereikbaar voor dieren en bij hevige wind waait het niet langer weg.
 • Er hoeven geen traag rijdende afvalwagens meer langs alle woningen te komen, minder hinder dus en minder CO2-uitstoot.

Hoe aanbieden?

 • Restafval: in gewone plastic zakjes met een max. volume van 30 liter, je hoeft dus geen zakken van de stad meer aan te kopen
 • PMD: los in het luik werpen, ook voor PMD hoef je dus geen zakken van de stad meer aan te kopen
 • Glas: glazen flessen drop je in de vultrommel, er is een opening voor wit glas en een opening voor gekleurd glas
 • Papier/karton: in de brievenbusopening schuiven

Voor het gebruik van de ondergrondse containers heb je een toegangskaart nodig. De eerste toegangskaart per adres is gratis. Er wordt een bijdrage gevraagd voor vervanging van een kaart bij verlies of diefstal of voor vervanging bij beschadiging door onzorgvuldig gebruik om de kosten van een nieuwe kaart te dekken. De bijdrage voor een nieuwe kaart bedraagt 10 euro (kosten kaart + administratieve kosten). Deze bijdrage kan niet teruggevorderd worden wanneer men de oude kaart terugvindt. Zorg dus goed voor je kaart. Vervanging van een kaart omwille van een technisch defect dat niet het gevolg is van oneigenlijk gebruik, is gratis.

Het gebruik van de ondergrondse containers is eenvoudig:

 • Hou je toegangskaart voor de kaartlezer.
 • Open het luik.
 • Deponeer je afval.
 • Sluit het luik.

Je kan elke dag met je afval terecht aan de ondergrondse containers.

Betaling

Elke gebruiker (referentiepersoon van het adres) ontvangt een betalingsuitnodiging met de vraag een voorschot te betalen dat gekoppeld wordt aan de toegangskaart. Dit bedrag kan je gebruiken om de ondergrondse containers te gebruiken. Zakt je saldo onder het drempelbedrag van 10 euro dan krijg je een nieuwe betalingsuitnodiging. Gebruik bij overschrijving telkens de persoonlijke mededeling uit je laatste betalingsuitnodiging. Betaal tijdig om te voorkomen dat je geen afval meer kan deponeren.

Gratis saldo voor mensen met een bepaald ziektebeeld, leefloongerechtigden en onthaalouders

De stad Deinze biedt eenmaal per jaar een gratis saldo ter waarde van 20 volume-aanleveringen van 60 liter (30 euro) aan voor personen met een bepaald ziektebeeld. Onder personen met een ziektebeeld wordt verstaan:

 • personen met chronische incontinentie;
 • stomapatiënten;
 • personen die thuis nierdialyse krijgen.

De persoon moet in het betrokken jaar (op 1 januari) gedomicilieerd zijn in Deinze in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister. Hij/zij moet thuis verzorgd worden en hij/zij verblijft niet permanent in een instelling.

Wie aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan jaarlijks en uiterlijk op 31 december van het desbetreffende jaar, mits het voorleggen van een medisch attest, dit gratis saldo aanvragen bij:

 • Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze
 • Gemeentehuis Nevele, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Deinze.

Na aanvraag en goedkeuring kunnen leefloongerechtigden en equivalent leefloongerechtigden die gedurende 3 maanden effectief het leefloon ontvangen via het Sociaal Huis Deinze (voor de inwoners van de deelgemeenten oud-Deinze) en het Sociaal Huis Nevele (voor de inwoners van de deelgemeenten van oud-Nevele) jaarlijks een gratis saldo ontvangen, afhankelijk van het aantal gezinsleden:

 • Gezin met 2 personen: saldo ter waarde van 30 volume-aanleveringen van 60 liter per jaar (45 euro). Per bijkomende persoon in het gezin wordt een extra waarde van 5 volume-aanleveringen van 60 liter per jaar verstrekt (7,5 euro).
 • Alleenstaanden: saldo ter waarde van 30 volume-aanleveringen van 30 liter per jaar (22,5 euro).

Indien het leefloon niet gedurende het volledige jaar uitgekeerd wordt, zal het saldo à rato verminderd worden.

Elke locatie gezins- en groepsopvang waar onthaalouders op zelfstandige basis werken of aangesloten zijn bij de stedelijke dienst, bij Partena of bij Ferm, krijgt jaarlijks een gratis saldo ter waarde van 30 volume-aanleveringen van 60 liter (45 euro).

Wat met afvalzakken van de stad?

Reeds aangekochte zakken van de stad die je op overschot hebt, kan je (na afspraak) inruilen bij de balie van de dienst omgeving. Het bedrag dat je betaalde voor de zakken zal omgezet worden in een saldo op je toegangskaart.

Wat breng je mee naar je afspraak?

 • Je vuilniszakken
 • Je toegangskaart
 • Het ingevulde omruilformulier dat je per post kreeg toegestuurd

Hier kan je een afspraak maken.

Wat met tweede verblijvers of nieuwe inwoners met nog geen domiciliëring?

Wie niet of nog niet officieel gedomicilieerd is in de zone van de ondergrondse afvalcontainers, kan een kaart bekomen door het invullen van het aanvraagformulier.

Wat met bedrijven?

Bedrijven die in de betrokken zones gevestigd zijn, krijgen ook een toegangskaart. Het gebruik van de ondergrondse containers is enkel bedoeld voor bedrijfsafval dat qua aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval (net zoals dit bij de huis-aan-huisophaling ook het geval is).

Bedrag

Je betaalt een kost elke keer je de lade van de ondergrondse container voor restafval of PMD opent. Open je de lade niet, dan wordt er geen kost aangerekend. De aanlevering van papier en karton en glas is gratis. Voor restafval en PMD betaal je het volgende:
• 0,75 euro per aanbieding van een zak restafval met een inhoud van maximum 30 liter
• 0,06 euro per aanbieding van een hoeveelheid PMD met een totaal volume van maximum 30 liter