Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

Beschrijving

2022108641Op deze pagina vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van de stad Deinze.

We werken tijdelijk enkel op afspraak

De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be.

De dienst omgeving is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur, en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail (omgeving@deinze.be) contact opnemen of een afspraak vastleggen. De nodige maatregelen en richtlijnen bij fysiek contact worden gerespecteerd.

Openbare onderzoeken

OMV nummer gemeentelijk dossiernummer inrichtingsnummer ligging aard aanvraag Startdatum openbaar onderzoek einddatum openbaar onderzoek affiche  
2022100811 2022/00467   Kleine Heirenthoek 18

Het slopen en verbouwen van bijgebouwen

25/10/2022 23/11/2022 2022-00467.pdf  
2022110010 2022/00522   Hammestraat 39A-39B

Bijstelling van de RO-voorwaarden

25/10/2022 23/11/2022 2022-00522.pdf  
2022110918 2022/00513   Spoelstraat 3

het verwijderen van twee bestaande plastiektunnels en het plaatsen van twee nieuwe plastiektunnels

25/10/2022 23/11/2022 2022-00513.pdf  
2022110806 2022/00511   Sluiskouter 35

Vervangen van een tuinhuis

25/10/2022 23/11/2022 2022-00511.pdf  
2022094856 2022/00472   Beekstraat 80

het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning

25/10/2022 23/11/2022 2022-00472.pdf  
2022108625 2022/00504   Renaat de Rudderstraat 45

de regularisatie van de functiewijziging(uit 1985) van een toonzaal tot woning

25/10/2022 23/11/2022 2022-00504.pdf  
2022082118 2022/00466   Ardense Jagersstraat-Gottem 3

Het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een woonerf met 20 woningen

25/10/2022 23/11/2022 2022-00466.pdf  
2022099902 V/1213/01   Lucien Buyssestraat 

verkaveling van loten voor halfopen bebouwing in woongebied 

25/10/2022 23/11/2022 V-1213-01.pdf  
2022112361 2022/00541   Guido Gezellelaan 60

het slopen van een bestaand pand met behoud van de voorgevel en het realiseren van een meergezinswoning met 4 entiteiten

03/11/2022 02/12/2022 2022-00541.pdf  
2022122769 2022/00565   Bijlkenstraat 16

Functiewijziging van stalling naar dienstverlening

03/11/2022 02/12/2022 2022-00565.pdf  
2022104491 2022/00566   Mussenbulk 3

het uitbreiden van een ééngezinswoning en aanleggen van een zwembad

03/11/2022 02/12/2022 2022-00566.pdf  
2022113120 2022/00528   Beentjesstraat 55

het bouwen van 6 ééngezinswoningen

03/11/2022 02/12/2022 2022-00528.pdf  
2022089062 2022/00465 20220623-0095 Tolpoortstraat-Statieplein-Achiel Van Eechautestraat het bouwen van 4 gebouwen en aanleg groen binnenplein.
het exploiteren van een nieuwe inrichting klasse 2, zijnde de installatie van individuele lucht/water warmtepompen voor de verwarming en koeling van appartementen en commerciële ruimtes (250 kW, rubriek 16.3.2°b))
het exploiteren van een nieuwe inrichting klasse 3, zijnde een hoogspanningscabine (630 kVA, rubriek 12.2.1°)
03/11/2022 02/12/2022 2022-00465.pdf  
2022087921 2022/00558   Pontstraat 80 Het bouwen van een meergezinswoning 8/11/2022 7/12/2022 2022-00558.pdf  
2022112507 2022/00596   Heerdweg 130 Zonevreemde functiewijziging en bouwen van een vervangingswoning 8/11/2022 7/12/2022 2022-00596.pdf  
2022120359 2022/00607   Veldestraat 89 Het verbouwen van een ééngezinswoning met aanhorigheden 8/11/2022 7/12/2022 2022-00607.pdf  
2022127542 2022/00589   Wakkense Heirweg 45 Het verbouwen van een woning 8/11/2022 7/12/2022

2022-00589 pdf

 
2022128786 V/0794/09   Ganzebek 24 Bijstelling van een bestaande verkaveling - samenvoegen loten  15/11/2022 14/12/2022

V-0794-09.pd20f

 
2022113801 V/1216/01   Grijsbulckstraat 7 Het slopen van de bestaande bebouwing en het verkavelen van een perceel in 4 loten 22/11/2022 21/12/2022

V-1216-01.pdf

 
2022130378 2022/00599   Houtbulkstraat z.n. Reliëfwijziging van akker voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer 22/11/2022 21/12/2022

2022-00599.pdf

 
2022136952 2022/00626   Paul Leytenstraat 14 Het bouwen van een carport 22/11/2022 21/12/2022

2022-00626.pdf

 
2022031256 2022/00551   Camille Van Der Cruyssenstraat 13 Functiewijziging van kantoor naar meergezinswoning 22/11/2022 21/12/2022

2022-00551.pdf

 
20220095633 2022/00443 20220706-0096 Heerdweg 120

ST: het bouwen van loodsen en aanhorigheden, het aanleggen van betonverharding/wasplaats met aanhorigheden en het verplaatsen van een inbuizing gracht

IIOA: het gedeeltelijk hernieuwen en veranderen van een inrichting klasse 2, zijnde een varkenshouderij en land- en tuinbouwcentrum met veevoeders, granen en meststoffen

22/11/2022 21/12/2022

2022-00443.pdf

 
2022124245 2022/00572   Poeldendries 24C

het bouwen van een ééngezinswoning

29/11/2022 28/12/2022

2022-00572.pdf

 
2022119370 2022/00586   Aaltersesteenweg z.n.

het bouwen van een verkoop-opslaggebouw

29/11/2022 28/12/2022

2022-00586.pdf

 
2022132386 2022/00620   Molenwal 6

het bouwen van een woning en een bijgebouw

29/11/2022 28/12/2022

2022-00620.pdf

 
2022139289 2022/00635   Stationsstraat 58A,58B,60A, 60B

het slopen van twee gebouwen, slopen van drie bijgebouwen, uitbreiding meergezinswoning met 1 wooneenheid , bouwen van een woning

29/11/2022 28/12/2022

2022-00635.pdf

 
2022114271 2022/00594   Bosstrat 3

Regularisaties van diverse werken & aanleggen van kasseiverharding

29/11/2022 28/12/2022

2022-00594.pdf

 
2022125151 2022/00578   Oude Brugsepoort 81

het verbouwen van een ééngezinswoning met uitbreiding en nieuw bijgebouw

29/11/2022 28/12/2022

2022-00578.pdf

 
2022060754 2022/00652   Spoorwegstraat z.n.

Hermeandering van de Oude Kale Fase 2

24/11/2022 23/12/2022

2022-00652.pdf

 
2022060020 2022/00656  

Ter Mote z.n.
Vierboomstraat z.n.
Graaf van Hoornestraat z.n.

het aanleggen van wegenis en afgescheiden fietspad, rioleringswerken, wadi's/afwateringsgracht en het wijzigen van de rooilijn.

01/12/2022 30/12/2022

2022-00656.pdf

 
2022129751 2022/00643  

Dennendreef z.n.

vervangnieuwbouw van een woonproject voor mensen met een motorische en/of meervoudige beperking

06/12/2022 04/01/2023

2022-00643 pdf

 
2022082163 2022/00512 20190514-0072

Vaart Linkeroever zn

ST: bureel: vergunningen te verwijderen, regularisatie van het 'plateau', het regulariseren van het 'bureel & sanitair' e.a.

IIOA: hernieuwing voor bepaalde duur (10 jaar) en verandering van bestaande vergunning e.a

 06/12/2022 04/01/2023

2022-00512.pdf

 

Bekendmaking beslissingen

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdatum
publicatie
Bekendmaking
2022048522 2022/00229   Pontstraat 132 het uitbreiden van een ééngezinswoning met thuiskantoor 14/09/2022 2022-00229.pdf
2022084497 2022/00388   Kortrijksesteenweg 19 het plaatsen van 2 verlichte logo's 14/09/2022 2022_00388.pdf
2022082206 2022/00402   Ooidonkdreef 20 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en het rooien van een boom 14/09/2022 2022-00402.pdf
2022087725 2022/00406   Machelenbinnenweg 35 het bouwen van een garage na het slopen van een bestaande 14/09/2022 2022-00406.pdf
2022002963 V/1024/04   Poeldendries 58B het bijstellen van een verkaveling 14/09/2022 V-1024-04.pdf
2022078912 2022/00378   Rostraat 47 het uitbreiden van een woning met lift 14/09/2022 2022-00378.pdf
2022084123 2022/00403   Kattestraat 31 het verbouwen van een ééngezinswoning 14/09/2022 2022-00403.pdf
2022027256 V/1102/05   Stationsstraat 52 het bijstellen van een verkaveling 14/09/2022 V-1102-05.pdf
2021123985 2021/00641   Heerdweg 45 het regulariseren van een betonpad, een toegangsweg, een stockageplaats, twee lagunes, een tank voor drainwater en een afdak voor een sorteermachine 20/09/2022 2021-00641pdf
2022087729 2022/00404   Poelstraat 128  het plaatsen van een terrasoverkapping 21/09/2022 2022-00404.pdf
2022087217 2022/00413   Kerrebroek 124 het verbouwen van een woning 21/09/2022 2022-00413.pdf
2022092318 2022/00430   Pastoriestraat 70 - 72  het bouwen van 2 woningen type half--open bebouwing 21/09/2022 2022-00430.pdf
2022036911 2022/00163   Eikhof 38 Aanleg verhardingen  21/09/2022 2022-00163.pdf
2022025215 2022/00157   Beekstraat 110-112A-112B-114 het bouwen van 4 gekoppelde woningen 29/09/2022 2022-00157.pdf
2022065651 2022/00298   Begijnhofstraat 46 het bijbouwen van een orangerie tegen een bestaande vrijstaande woning 29/09/2022 2022-00298.pdf
2022052474 2022/00302   Landegemdorp 12-13-14 het slopen van de bestaande gebouwen en bijgebouwen, bouwen van een meergezinswoning 29/09/2022 2022-00302.pdf
2022066109 2022/00305   Rostraat 27 het slopen van bestaande bijgebouwen en  29/09/2022 2022-00305.pdf
2022063974 2022/00306   Leenweg 17 het verbouwen van een ééngezinswoning 29/09/2022 2022-00306.pdf
2022068501 2022/00311   Boerestraat 7 het vervangen van een woning-bijgebouw (slopen en herbouwen) 29/09/2022 2022-00311.pdf
2022066451 2022/00316   Erfgoedlaan 30 het verbouwen van een woning + nieuwe carport en tuinberging 29/09/2022 2022-00316.pdf
2022083135 2022/00382   Karel Picquélaan 150 het renoveren van een ééngezinswoning 29/09/2022 2022-00382.pdf
2022072606 2022/00384   Varingstraat 1 het herbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning 29/09/2022 2022-00384.pdf
2022110340 2022/00508   Kerrebroek 112 het regulariseren van een voorgevelwijziging 29/09/2022 2022-00508.pdf
2021123985 2021/00641   Heerdweg 45 het regulariseren van een betonpad, een toegangsweg, een stockageplaats, twee lagunes, een tank voor drainwater en een afdak voor een sorteermachine 29/09/2022 2021-00641.pdf
2022096686 2022/00441   Oude Heirweg z.n. het rooien van 7 bomen 4/10/2022 2022-00441.pdf
2022059153 2022/00271   Achiel Cassimanstraat 1 het overwelven van een gracht 4/10/2022 2022-00271.pdf
2022060944 2022/00273   Varingstraat z.n. Reliëfwijziging 4/10/2022 2022-00273.pdf
2022061989 2022/00296   Oude Heirbaan 59; 61 het bouwen van een groepwoningsbouw van 3 ééngezinswoningen met carports en tuinbergingen 4/10/2022 2022-00296.pdf
2022024224 2022/00329   Molenkouterslag 28 het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning 4/10/2022 2022-00329.pdf
2022071056 2022/00330   Bredestraat 120 het slopen en herbouwen van een bijgebouw 4/10/2022 2022-00330.pdf
2022059796 2022/00334   Vosselarestraat 59 het herbouwen van een bestaande gelijkvloerse achterbouw bij een bestaande ééngezinswoning 4/10/2022 2022-00334.pdf
2022093186 2022/00428   Stationsstraat 127 het bouwen van een ééngezinswoning 4/10/2022 2022-00428.pdf
2022093827 2022/00429   Molenstraat 124 het aanleggen van oprit en paden 4/10/2022 2022-00429.pdf
2022090968 2022/00433   Machelenbinnenweg 53A het verbouwen en uitbreiden van een halfopen ééngezinswoning 4/10/2022 2022-00433.pdf
2022096175 2022/00436   Tweekoningenstraat 7 het slopen en herbouwen van een woning 4/10/2022 2022-00436.pdf
2022088962 2022/00438   Hansbekedorp 10 het renoveren van een villa, het slopen van een aanbouw en het uitbreiden van het nieuwe dorpshuis Hansbeke 4/10/2022 2022-00438.pdf
2022096014 2022/00439   Dentergemstraat 34 A-B-C-D het bouwen van 4 gekoppelde woningen 4/10/2022 2022-00439.pdf
2022096533 2022/00440   Oude Brugsepoort 52 het verbouwen van een woning 4/10/2022 2022-00440.pdf
2022098281 2022/00453   Leernsesteenweg 97 het aanleggen van verhardingen, wijzigen van terreinprofiel en plaatsen van grondkeringen 4/10/2022 2022-00453.pdf
2022065009 V/0400/04   Leenweg 54 het bijstellen van een verkaveling 4/10/2022 V-400-04.pdf
2022064949 V/0553/03   Leenweg 54 het bijstellen van een verkaveling 4/10/2022 V-0553-03.pdf
2022110891 2022/00544   Mortierstraat 14 bouwen woning in open bebouwing 26/10/2022

2022-00544.pdf

2022072230 2022/00351   Houtstraat 5 Herbouwen landelijke schuur bij een bestaande woning 7/11/2022

2022-00351.pdf

2022058568 2022/00280   Voordestraat 16 Afbraak en nieuwbouw van woning - renovatie schuur 7/11/2022

2022-00280.pdf

2022060257 2022/00286   Veldeken 3 Afbraak verschillende aanbouwen en nieuwbouw loodsgebouw 7/11/2022

2022-00286.pdf

2022057649 2022/00310   Lammekesstraat 3 Slopen vrijstaande stal en bouwen vrijstaande garage 7/11/2022

2022-00310.pdf

2022070299 2022/00331   Heerdweg 149 Herstellen weggespoelde wanden aan open put 7/11/2022

2022-00331.pdf

2022070130 2022/00344 20220517-0051 Oudenaardsesteenweg 76 Bouwen vrijstaande woning 7/11/2022

2022-00344.pdf

2021163864 2022/00345   Kaleshoek 50 Slopen hoeve, reliëfwijziging, omvormen betonnen toegangsweg naar pad 7/11/2022

2022-00345.pdf

2022073494 2022/00347   Mulderstraat 6 Uitbreiden ééngezinswoning 7/11/2022

2022-00347.pdf

2022078337 2022/00355 20191001-0099 Karrewegstraat 50 Uitbreiden opslagruimte, uitbreiden verharding, bouwen luifel, uitbreiden parking 7/11/2022

2022-00355.pdf

2022072169 2022/00364   Begijnhofstraat 3 Verbouwen en uitbreiden ééngezinswoning en bouwen carport met tuinberging 7/11/2022

2022-00364.pdf

2022076654 2022/00365   Bullenstraat 15 Verbouwen ééngezinswoning 7/11/2022

2022-00365.pdf

2022086396 2022/00401   Poelstraat 61 Vellen 2 sparren 7/11/2022

2022-00401.pdf

2022089123 2022/00411   Della Failledreef 38 Bouwen voedersilo 7/11/2022

2022-00411.pdf

2022062927 2022/00442   Wildekouter 16 Renovatie schuur 7/11/2022

2022-00442.pdf

2022090655 2022/00449   Vredestraat 5 Verbouwen ééngezinswoning 7/11/2022

2022-00449.pdf

2022097727 2022/00451   Paul Leytenstraat 20 Bouwen tuinhuis 7/11/2022

2022-00451.pdf

2022085121 2022/00456   Aaltersesteenweg 30 Verbouwen rijwoning 7/11/2022

2022-00456.pdf

2022099900 2022/00459   Nieuwgoedlaan 102 Verbouwen woning 7/11/2022

2022-00459.pdf

2022100125 2022/00463   Priester Joris Eeckhoutlaan 16 Aanbrengen gevelbekleding 7/11/2022

2022-00463.pdf

2022101049 2022/00469   Boerestraat 20 Bouwen woning na sloop bestaande woning en bijgebouwen 7/11/2022

2022-00469.pdf

2022103865 2022/00482   Kortrijksesteenweg 164 Regularisatie functiewijziging 7/11/2022

2022-00482.pdf

2022103917 2022/00483   Stationsstraat 52 Plaatsen publiciteit 7/11/2022

2022-00483.pdf

2022103931 2022/00484   Ooievaarlaan 9 Aanleggen parkeerplaats in voortuin 7/11/2022

2022-00484.pdf

2022103944 2022/00485   Gaversesteenweg 152 Isoleren voorgevel + aanbrengen sierpleister 7/11/2022

2022-00485.pdf

2022126496 2022/00584   Eiland 7 Starten zorgwoning 7/11/2022

2022-00584.pdf

2022102678 2022/00563   Kapellestraat 70

SH: het heraanleggen van bestaande steenslagverharding, het inbuizen van een private afwateringsgracht, het aanleggen van bijkomende asfaltverharding en het inrichten van een grond

IIOA: verandering van een bestaande inrichting klasse 1 omvattende uitbreiding van: stalling voertuigen met 23 stuks, vermogen transformatoren met 530 KVA en vermogen luchtcompressoren met 50 kW

8/11/2022

2022-00563.pdf

2022032804 2022/00199 20210416-0028 Vaart Rechteroever 49

het plaatsen van een hoogspanningscabine ter vervanging van bestaand inwendig lokaal

8/11/2022

2022-00199.pdf

2021168956 2021/00783   Emiel Clauslaan 153d

regularisatie verharding

9/11/2022 2021-00783.pdf
2022061372 2022/00341   Roterijstraat 22

het bouwen van een stal/loods na sloop verouderde stal/loods

10/11/2022 2022-00341.pdf
2022073008 2022/00354   Gentsesteenweg 80

het slopen van 7 woningen met nieuwe parkeeraanleg

10/11/2022 2022-00354.pdf
2022080970 2022/00368   Pachthofstraat 105

Functiewijziging van een bestaand bedrijfsgebouw met bijgebouwen in agrarisch gebied naar zonevreemde site

10/11/2022 2022-00368.pdf
2022074854 2022/00420   Moerstraat 17 het slopen van bestaande serres + tuinhuis, aanleggen van nieuwe betonverharding 10/11/2022 2022-00420.pdf
2022099582 2022/00458   Renaat De Rudderstraat z.n. het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen 10/11/2022 2022-458.pdf
2022065190 V/0248/07   Amakersstraat z.n. het bijstellen van een verkaveling 10/11/2022 V-0248-07.pdf
2022061906 2022/00281   Karrewegstraat 138 het renoveren van een gevel van een bedrijfsgebouw 10/11/2022 2022-00281.pdf
2022081200 2022/00369   Gaston Baertstraat 46 het plaatsen van een veranda 10/11/2022 2022-00369.pdf
2022060321 2022/00372   Slagmortel z.n. reliëfwijziging van akkerland voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer 10/11/2022 2022-00372.pdf
2022089937 2022/00415   Drieveldenstraat z.n. het beperkt vellen van bomen 10/11/2022 2022-00415.pdf
2022098026 2022/00450   Houtkantlaan 101 het vervangen van de garagepoort door vast raam 10/11/2022 2022-00450.pdf
2022100974 2022/00468   Molenstraat 122 het verharden van de oprit 10/11/2022 2022-00468.pdf
2022102161 2022/00473   Leeuwstraat 58 het verbouwen van een ééngezinswoning: uitbreiding leefgedeelte 10/11/2022 2022-00473.pdf
2022102351 2022/00474   Hekstraat z.n. het tijdelijk plaatsen van 2 werfkeetjes en toilet 10/11/2022 2022-00474.pdf
2022102790 2022/00475   Poekestraat 39 het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 2700L 10/11/2022 2022-00475.pdf
2022099525 2022/00480   Gampelaeredreef 68 het bouwen van een nieuwe veranda (woonuitbreiding) 10/11/2022 2022-00480.pdf
2022103961 2022/00487   Pontstraat 136 het rooien van een boom 10/11/2022 2022-00487.pdf
2022056795 2022/00462   Cyriel Buyssestraat 32  het opnieuw aansluiten van een oude meander van de poekebeek, het vellen van bomen, het plaatsen van een nieuwe houten brug 14/11/2022 2022-00462.pdf
2022028430 2022/00362   Pontstraat z.n. /Karmstraat z.n. het bouwen van een losstaande ééngezinswoning 16/11/2022 2022-00362.pdf
2022088918 2022/00517   N409 Aalter Het aanleggen van twee nieuwe bushaltes en de renovatie van het fietspad langs de N409 21/11/2022 2022-00517.pdf
2022085811 2022/00396   Buiskouter 131 Het plaatsen van een tuinberging 21/11/2022 2022-00396.pdf
2022089930 2022/00417   Steinen 13 het plaatsen van een fietsenstalling 21/11/2022 2022-00417.pdf
2022083272 2022/00398   Tabakstraat 79 functiewijziging hoevecomplex + slopen en herbouwen woning en bijgebouwen 21/11/2022 2022-00398.pdf
2022102804 2022/00476   Leiepark 26 het plaatsen van een tuinhuis 21/11/2022 2022-00476.pdf
2022073081 V/0831/03   Meigemstraat zn bijstellen van een verkaveling 21/11/2022 V-0831-03.pdf
2022038066 2022/00193   Peter Benoitlaan 37-39 regularisatie van renovatie en functiewijziging van 2 woonentiteiten binnen dezelfde woning 21/11/2022 2022-00193.pdf
2022082486 2022/00391   Kortrijksesteenweg 297 afbreken schuur en schuilhok en herbouwen berging 21/11/2022 2022-00391.pdf
2022079295 2022/00393   Alfons Van Zanddyckestraat 21 het verbouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een zwembad 21/11/2022 2022-00393.pdf
2022076005 2022/00421   Desiré Delcroixstraat 1B, Donzapark 2, Jules Soenenstraat 3-5-7-9-11-13-15-17-19-21, Karel Picquélaan 49 het aanleggen van de omgeving rondom enkele reeds bestaande wooneenheden en aan het bestaande woonzorgcentrum Deinze-Donzapark 21/11/2022 2022-00421.pdf
2022089055 2022/00426   Renaat De Rudderstraat 9 het slopen van de bestaande woning en bijgebouwen en het bouwen van 3 ééngezinswoningen 21/11/2022 2022-00426.pdf
2022070891 2022/00437   Vosselaredorp 44A herbouwen van een bijgebouw voor gebruik in de privé sfeer, aanleg zwembad en verhardingen 21/11/2022 2022-00437.pdf
2022105227 2022/00490   Oostmeersdreef 138 het bouwen van een tuinhuis 21/11/2022 2022-00490.pdf
2022104644 2022/00491   Albert Saveryslaan 24 aanleg chloorzwembad, keramisch terras op tegeldragers en tuinberging 21/11/2022 2022-00491.pdf
2022101679 2022/00496   Oude Heirbaan 22 functiewijziging van kantoor naar woongelegenheid 21/11/2022 2022-00496.pdf
2022108113 2022/00502   E3-laan 55 bedrijfstotem chanterie dekzeilen-bâches 21/11/2022 2022-00502.pdf
2022102848 2022/00503   Bredestraat 41 het verbouwen van een woning 21/11/2022 2022-00503.pdf
2022110430 2022/00509   Meigemstraat 47 het vellen van 2 hoogstammige bomen 21/11/2022 2022-00509.pdf
2022136534 2022/00623   Pastoriestraat 57 het starten van een zorgwoning 21/11/2022 2022-00623.pdf
2022086169 2022/00400   Amakers 35 het slopen van een aanbouw, renoveren en uitbreiden van een woning 22/11/2022 2022-00400.pdf
2022087867 2022/00407   Krekelstraat 50 het uitbreiden van een tuinberging  22/11/2022 2022-00407.pdf
2022090264 V-1211-01   Vosselarestraat verkaveling voor open bebouwing 22/11/2022 V-1211-01.pdf
2022075719 2022/00343   Kerselare 13 het aanleggen van een zwembad 23/11/2022 2022-00343.pdf
2022078999 2022/00385   Voordestraat 19 het bouwen van een bijgebouw 23/11/2022 2022-00385.pdf
2022092184 2022/00425   Boerestraat 2 het nivelleren van landbouwgrond in agrarisch gebied 23/11/2022 2022-00425.pdf
2022094665 2022/00434   Molenkouterslag 14 het verbouwen van een woning, slopen van een bijgebouw, bouwen van een carport 23/11/2022 2022-00434 .pdf
2022098815 2022/00454   Musschaverstraat 1 het renoveren van de gevels 23/11/2022 2022-00454.pdf
2022100176 2022/00461   Engelhoekstraat 38B het aanleggen van parking in de voortuin 23/11/2022 2022-00461.pdf
2022097866 2022/00464   Zandestraat 28,30,32,34,36,38,40A,40B,40C het bouwen van 9 ééngezinswoningen lot 1-9 23/11/2022 2022-00464.pdf
2022080463 2022/00477   Torenpark 79 het renoveren van de gevel 23/11/2022 2022-00477.pdf
2022108641 2022/00506   Gaversesteenweg 26 het slopen en herbouwen van een tuinmuur 23/11/2022 2022-00506.pdf
2022111712 2022/00519   Karmstraat 13A het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw 23/11/2022 2022-00519.pdf
2022096590 2022/00524   Gentstraat 53-55 - Georges Martensstraat 48 Functiewijziging van woongelegenheid naar kantoor 23/11/2022 2022-00524.pdf
2022073891 V/0530/08   Pypaertstraat z.n. het bijstellen van een verkaveling 23/11/2022 v-0530-08.pdf
2022028104 V/1207/01   Gebroeders Nachtergaelestraat  Verkavelingsaanvraag voor 7 kavels voor gesloten en halfopen bebouwing 24/11/2022 V-1207-01
2022148258 2022/00678 20221011-0031 Leiemeersdreef 1 Bronbemaling voor aanleg zwembad 24/11/2022 2022-00678.pdf
2022054082 2022/00478 20220420-0001 Souverainestraat z.n. het bouwen van een loods met garage en burelen ea. 24/11/2022 2022-00478.pdf
2022074245 2022/00342   Ommegangstraat 26-28 Regularisatie van 2 meergezinswoningen (16 woonentiteiten) ,afbraak van een bestaande achterliggende berging, aanpassingswerken achterliggende parking en oprichten van 2 fietsenbergplaatsen 28/11/2022 2022-00342.pdf
2022053245 2022/00357 20220708-0076 Engelhoekstraat 27 functiewijziging van landbouwhoeve naar wonen + nieuwe iioa klasse 3 bij een woning omvattende 2 warmtepompen  28/11/2022 2022-00357.pdf
2022085545 2022/00408   Landegemstraat 15 het nieuwbouwen van een tandartspraktijk 28/11/2022 2022-00408.pdf
2022094793 2022/00431   Kattesteertstraat 8 Het slopen en herbouwen van een schuur/bijgebouw 28/11/2022 2022-00431.pdf
2022092740 2022/00445   Leernsesteenweg 110 D-E-F Het bouwen van 3 aaneengeschakelde ééngezinswoningen 28/11/2022 2022-00445.pdf
2022091834 2022/00446   Leernsesteenweg 110 A-B-C Het bouwen van 3 aaneengeschakelde ééngezinswoningen 28/11/2022 2022-00446.pdf
2022092743 2022/00447   Leernsesteenweg 110 G-H-K Het bouwen van 3 aaneengeschakelde ééngezinswoningen 28/11/2022 2022-00447.pdf
2022092745 2022/00448   Leernsesteenweg 110 L-M Het bouwen van 2 aaneengeschakelde ééngezinswoningen 28/11/2022 2022-00448.pdf
2021186957 2022/00457 20220206-0013 Souverainestraat 64 het slopen van bestaand gebouw en bouwen van nieuw kantoorgebouw met loods + het veranderen en uitbreiden van de vergunning voor een (inter) nationaal transportbedrijf 28/11/2022 2022-00457.pdf
2022112119 2022/00535   Amakers 39 Het verbouwen van een halfopen bebouwing 28/11/2022 2022-00535.pdf
2022055526 2022/00537   De Akker 34 Het verbouwen van een ééngezinswoning + het bouwen van een carport 28/11/2022 2022-00537.pdf
2022116027 2022/00540   Jan Yoensstraat 6 Het plaatsen van een veranda 28/11/2022 2022-00540.pdf
2022118390 2022/00548   Priester Joris Eeckhoutlaan 47 Het isoleren van de gevels en het bezetten met crepi + aanpassing raam 28/11/2022 2022-00548.pdf
2022123572 2022/00571   Kortrijksesteenweg 147 Het plaatsen van een carport 28/11/2022 2022-00571.pdf
2022100106 2022/00590   Vaart Rechteroever 59 het slopen van een opslagplaats en het bouwen van een overkapping 28/11/2022 2022-00590.pdf
2021198110 2021/00963   Berg 46  functiewijziging van landbouwwoning naar zonevreemde site - herbouwen van een schuur + omgevingswerken + reliefwijziging 1/12/2022 2021-00963.pdf