Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

Beschrijving

Op deze pagina vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van de stad Deinze.

Dossiers online inkijken via het Inzageloket

Een volledig omgevingsvergunningsdossier inkijken tijdens het openbaar onderzoek of de beroepsprocedure kan voortaan via het digitale Inzageloket. Dat vervangt het publiek loket, waarbij burgers nog steeds naar het gemeentehuis moesten gaan om bepaalde dossierstukken in te kijken. 

Het Inzageloket begeleidt de burger bovendien op een gebruiksvriendelijke manier door de complexe vergunningsaanvraag en de bijhorende procedure.

Lees er alles over op de website van het omgevingsloket.

We werken alleen op afspraak

Je kan dossier (omgevingsvergunningen) ook nog steeds inkijken bij de dienst Omgeving. Maak vooraf een afspraak via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be.

De dienst Omgeving is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur, en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail (omgeving@deinze.be) contact opnemen of een afspraak vastleggen. 

Openbare onderzoeken

OMV nummer gemeentelijk dossiernummer

inrichtings-nummer

ligging aard aanvraag start- en einddatum openbaar onderzoek affiche link inzage loket
2023154031 2023/00689   Bosstraat 6 Functiewijziging van een gedesdaffecteerd landbouwbedrijf naar zonevreemde woning en bijgebouwen, het slopen van bijgebouwen en het herbouwen van bijgebouw

05/03/2024

03/04/2024

2023-00689.pdf 2023-00689
2023167242 2024/00055   Brouwerijstraat 48 het verbouwen van een ééngezinswoning 

05/03/2024

03/04/2024

2024-00055.pdf 2024/00055
2023102111 2023/00498 20200821-0047 Moutputstraat 6 het bouwen van een loods/rundveestal na de sloop van een schuur, de sloop, herbouw en uitbreiding van een overkapping voor landbouweducatie, het aanleggen van een mestvaalt na sloop bestaande, het aanleggen van nieuwe waterdoorlatende steenverharding en het veranderen en hernieuwen van de lopende milieuvergunning voor het rundveebedrijf

05/03/2024

03/04/2024

2023-00498.pdf 2023/00498
2024002311 2024/00088   Lotenhullestraat 105 het bouwen van een tuinhuis 

05/03/2024

03/04/2024

2024/00008 2024/00008
2023166415 V/1252/01   Peperstraat 15 het verkavelen van percelen

05/03/2024

03/04/2024

V/1252/01 V/1252/01
2023162554 2023/00715   Velostraat 39 a/b het slopen van een bestaande woning en het bouwen van 2 ééngezinswoningen

12/03/2024

10/04/2024

2023-00715.pdf 2023-00715
2024014299 2024/00066   Houtstraat 1 het renoveren en uitbreiden van een schuur met functiewijziging naar praktijkruimte, het slopen van een tuinberging, het bouwen van een poolhouse en het aanleggen van een zwemvijver

12/03/2024

10/04/2024

2024-00066.pdf 2024-00066
2023081914 2023/00079   Gentsesteenweg 42, Georges Martensstraat 6, Statieplein 4 het aanleggen van een busverbinding tussen de N43 Gentstraat en het station van Deinze, het aanpassen van verhardingen en het aanleggen van nieuwe verhardingen en ontwerp rooilijnplan

12/03/2024

10/04/2024

2024-00079.pdf 2024-00079
2024012295 V/1254/01   Ketelstraat verkaveling voor 3 loten 

12/03/2024

10/04/2024

V/1254/01 V/1254/01
2024032874 2024/00126   Hulhage 8 het plaatsen van een carport

12/03/2024

10/04/2024

2024-00126.pdf 2024/00126
2024006990 2024/00070   Schave zn de aanleg van een waterbassin

19/03/2024

17/04/2024

2024-00070.pdf 2024/00070
2024010840 2024/00043   Herfstlaan 49 het bouwen van een fietsstalling 

19/03/2024

17/04/2024

2024-00043.pdf 2024/00043
2023171098 2023/00726   Ghesquiérestraat 16  het herbouwen van het dakvolume en plaatsen van een dakkapel 

19/03/2024

17/04/2024

2023/00726 2023/00726
2024016844 2024/00065   Eikendreef 18  het bouwen van een woning 

19/03/2024

17/04/2024

2024/00065 2024/00065
2023075600 2023/00732   Wildonkenstraat 2A Functiewijziging, het herbouwen van een ééngezinswoning en twee woningbijgebouwen en het verbouwen van een woningbijgebouw tot twee verblijfsentiteiten.

19/03/2024

17/04/2024

2023-00732.pdf 2023-00732
2023167827 2023/00718   Molenkouterslag 28 het bouwen van een carport

03/04/2024

02/05/2024

2023-00718.pdf 2023-00718
2024025289 2024/00097   Buiskouter 87 het bouwen van een tuinhuis

03/04/2024

02/05/2024

2024/00097 2024/00097
2024036789 2024/00144   Bremkouter 3 het bouwen van een tuinberging

09/04/2024

08/05/2024

2024-00144.pdf 2024-00144
2023171073 2023/00730   Engelhoekstraat 27 de herontwikkeling van hoevesite

09/04/2024

08/05/2024

2023-00730.pdf 2023-00730
2024003881 2024/00057   Leiekant 2 het herbouwen van een woning met functiewijziging en afbraak van verharding en schuur

16/04/2024

15/05/2024

2024/00057 2024/00057
2024006462 2024/00096 20231229-0032 Leernsesteenweg 22A het aanbouwen van een overdekte zitruimte, het aanleggen van een zwembad en tijdelijke bronbemaling

16/04/2024

15/05/2024

2024-00096.pdf 2024-00096
2023166316 V-1253-01   Oude Heirbaan 188 het verkavelen van 6 loten

16/04/2024

15/05/2024

V-1253-01.pdf V-1253-01
2024030179 2024/00121   Amakers 32 het verbouwen van een ééngezinswoning

23/04/2024

22/05/2024

2024-00121.pdf 2024-00121
2023169237 2023/00725 20231219-0048 Guido Gezellelaan 21-23 het bouwen van een meergezinswoning en het bouwen van 3 gesloten ééngezinswoningen
en het exploiteren van verschillende warmtepompen en een tijdelijke bemaling voor realisatie van de parkeerkelder

23/04/2024

22/05/2024

2023-00725.pdf 2023/00725
2024030877 2024/00125   Grijsbulckstraat 16 het verbouwen van een woning en het bouwen van een bijgebouw

23/04/2024

22/05/2024

2024-00125.pdf 2024-00125
2024032468 2024/00174   Sint-Hubertstraat 58 het isoleren van de gevels en afwerking in crepi

23/04/2024

22/05/2024

2024-00174.pdf 2024/00174
2024018928 V-1255-01   Goedstraat 32 het slopen van een stal en een aangebouwde berging i.f.v. een verkavelingsaanvraag

23/04/2024

22/05/2024

V-1255-01.pdf V-1255-01
2021178659 2021/00955   Tolpoortstraat 40

- opmaak rooilijnplan

- stedenbouwkundige handelingen en IIOA : zie affiche

23/04/2024

22/05/2024

2021/00955 2021/00955
2022100708 2023/00087 20190326-0069 Moerstraat 30

de regularisatie van een infiltratievoorziening en lagune, de verbreding van een gracht, het plaatsen van een nieuwe afsluiting, het slopen van een loods en tanks, het verwijderen van kleine constructies en verhardingen en het veranderen en omvormen van een vergistingsinstallatie naar een akkerbouwbedrijf

23/04/2024

22/05/2024

2023-00087.pdf 2023/00087

Bekendmaking beslissingen

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdatum
publicatie
Bekendmaking Link inzage loket
2023135645 2023/00636   Bremkouter 88-92-92-94-96/Brunshaag 1-6, 15-16 het bouwen van 13 woningen 19/02/2024 2023-00636.pdf 2023-00636
2023129328 2023/00545   Filliersdreef 15 het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, het rooien van bomen en het afbreken van de bestaande bebouwing 19/02/2024 2023-00545.pdf 2023-00545
2024016109 2024/00072 20240204-0008 Meirebeekstraat 62 tijdelijke bronbemaling voor bouw kelder 21/02/2024 2024-00072.pdf 2024-00072
2024020046 2024/00081 20240211-0008 Pontstraat zn tijdelijke bemaling voor plaatsen van riolering 21/02/2024 2024-00081.pdf 2024-00081
2023160373 2024/00035 20231201-0044 Leernsesteenweg 96A tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een kelder 21/02/2024 2024-00035.pdf 2024-00035
2023065592 2023/00309 20230508-0015 Parijsestraat 60 Stedenbouwkundige handelingen: het slopen van 5 paardenstallen en een stro- en hooiberging, het bouwen van 1 grote nieuwe paardenstal met mestvaalt, het bouwen van een stapmolen en het herinrichten van een bestaande buitenpiste
Milieu – IIOA: het veranderen van de exploitatie van een paardenhouderij
26/02/2024 2023-00309.pdf 2023-00309
2023081736 2023/00356 20210603-0097 Langenakker 9 het bouwen van een loods en het regulariseren van sleufsilo’s en hernieuwen van de milieuvergunning voor een gespecialiseerd melkveebedrijf met als tweede tak een tuinaanlegactiviteit 26/02/2024 2023-00356.pdf 2023-00356
2023122152 2023/00520   Loskaai 9 het bouwen van een carport met tuinberging 26/02/2024 2023-00520.pdf 2023-00520
2023118112 2023/00525   Pontstraat 55 het verbouwen van twee bijgebouwen 26/02/2024 2023-00525.pdf 2023-00525
2023128536 2023/00529 20231102-0012 Oudenaardsesteenweg 52 de functiewijziging en verbouwing van een ééngezinswoning naar een medische praktijk (vrij beroep) en het slopen van een veranda 26/02/2024 2023-00529.pdf 2023-00529
2023137995 2023/00573   Filliersdreef 44 het regulariseren van het opstellen van een tijdelijke reclame constructie bestaande uit een container met reclamedoeken en vlaggenmasten 26/02/2024 2023-00573.pdf 2023-00573
2023142930 2023/00597   Hulhage z.n. het vervangen van een geprefabriceerde hoogspanningscabine voor openbaar nut 26/02/2024 2023-00597.pdf 2023-00597
2024015620 2024/00067   Sint-Hubertstraat 129 het slopen van vrijstaande bijgebouwen en verbouwen van een bestaand bijgebouw 26/02/2024 2024-00067.pdf 2024-00067
2023080842 2023/00409   Kruisbulckstraat 24 Functiewijziging van landbouw naar wonen en het slopen en herbouwen van de woning en bijgebouwen 29/02/2024 2023-00409.pdf 2023-00409
2023112486 2023/00475   Doorsnede 2 het regulariseren van de functiewijziging van landbouwbedrijfswoning naar zonevreemde woning, van bergplaats naar zonevreemd woningbijgebouw en van landbouwloods naar opslagloods met renovatiewerken na een accidentele brand 29/02/2024 2023-00475.pdf 2023-00475
2023130322 2023/00549   Dentergemstraat 159 het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning met bijgebouw, de functiewijziging naar kinepraktijk (complementair) en de aanleg van verharding 29/02/2024 2023-00549.pdf 2023-00549
2023137896 2023/00572   Filliersdreef 15 het plaatsen van een container en twee vlaggenmasten 29/02/2024 2023-00572.pdf 2023-00572
2023139792 2023/00592   Achiel Cassimanstraat 1 het uitvoeren van grachtbeschoeiing 29/02/2024 2023-00592.pdf 2023-00592
2023131297 2023/00593   Pastoriestraat 64 het verbouwen van een vrijstaande woning 29/02/2024 2023-00593.pdf 2023-00593
2023144925 2023/00607   Kortrijkstraat 57-61-63 De regularisatie van een buffervoorziening bij een bestaande meergezinswoning 29/02/2024 2023-00607.pdf 2023-00607
2023163011 2023/00669   Dentergemstraat 4 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning 29/02/2024 2023-00669.pdf 2023-00669
2023164479 2023/00678   Winkelstraat 63 het isoleren van de gevels en het aanbrengen van een sierpleister 29/02/2024 2023-00678.pdf 2023-00678
2023166452 2023/00692   Graaf Van Hoornestraat 24 het rooien van bomen 29/02/2024 2023-00692.pdf 2023-00692
2023117020 2023/00733   Statieplein 1/Tolpoortstraat 144 het slopen van 2 gebouwen 29/02/2024 2023-00733.pdf 2023-00733
2023156784 2023/00735   Gaversesteenweg 91-93 het slopen van 2 woningen met bijgebouwen 29/02/2024 2023-00735.pdf 2023-00735
2023072123 V/1240/01   Cyriel Buyssestraat 1 Het verkavelen van 8 loten met aanleg wegenis 29/02/2024 V-1240-01.pdf V-1240-01
2023125594 V/1246/01   Veldestraat z.n. het verkavelen van een perceel in 7 loten  29/02/2024 V-1246-01.pdf V/1246/01
2024016466 2024/00063   Kleine Oostkouter 45 het plaatsen van een veranda 29/02/2024 2024-00063.pdf 2024-00063
2024023498 2024/00091 20240217-0012 Velostraat 50 tijdelijke bemaling voor de realisatie van een kelder 04/03/2024 2024-00091.pdf 2024-00091
2024022439 2024/00089 20240216-0002 Karrewegstraat 50 bemaling voor plaatsen regenwaterput 04/03/2024 2024-00089.pdf 2024-00089
2023086083 2023/00342   Terdonckstraat 27 Zonevreemde functiewijziging hoevecomplex van landbouw naar residentieel wonen, het herbouwen van een zonevreemde woning, het verbouwen van een zonevreemd woningbijgebouw, het renoveren van een schuur, het slopen van een stal en het herbouwen van een schuur. 06/03/2024 2023-00342.pdf 2023/00342
2023149949 2023/00634   Oossekouter 29 het verbouwen van een ééngezinswoning 06/03/2024 2023-00634.pdf 2023/00634
2023152263 2023/00640   Krekelstraat 123 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en het slopen van een bijgebouw 06/03/2024 2023-00640.pdf 2023/00640
2023120501 2023/00681   Heiste 10 het verbouwen en uitbreiden van een woning 07/03/2024 2023/00681 2023/00681
2023141657 2023/00695   Tolpoortstraat 22+ het slopen van een magazijn 07/03/2024 2023/00695 2023/00695
2023171101 2023/00724   Kerkstraat 38 het plaatsen van een garage 07/03/2024 2023/00724 2023/00724

2023098563

V/1248/01   Gaversesteenweg 128, 130, 136, Ten Rodelaan 66  het verkavelen van een perceel grond  07/03/2024 V/1248/01 V/1248/01

2023129317

V/1247/01   Heerdweg 34, Vredestraat zn het verkavelen van een perceel  07/03/2024 V/1247/01 V/1247/01

2023131692

V/0995/03   Stationsstraat 139A, 139B het bijstellen van een verkaveling voor 2 loten voor halfopen bebouwing 07/03/2024 V/0995/03 V/0995/03

2024032552

2024/00127 20240305-0008 hoek Veldestraat - Dobbelstatiestraat tijdelijke bemaling voor het uitvoeren van herstellingswerken aan de openbare riolering 11/03/2024 2024-00127.pdf 2024-00127

2023133560

2023/00587 20231006-0038 Moerstraat zn tijdelijke bemaling voor aanleg riolering 11/03/2024 2023-00587.pdf 2023-00587

2024028108

2024/00111 20240226-0062 Rekkelinge 16 het plaatsen van droogzuiging voor het plaatsen van een zwembad 11/03/2024 2024-00111.pdf 2024-00111

2024029760

2024/00120 20220123-0017 Haarkensstraat 90D en 90E tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van regenwaterputten 11/03/2024 2024-00120.pdf 2024-00120

2023121032

2023/00521 20180917-0004 Vaarzeelstraat 4 het slopen en herbouwen van een woning en twee bijgebouwen het slopen van een gedeelte van een loods 13/03/2024 2023/00521 2023/00521

2023128542

2023/00530   Alfons Van Zandyckestraat 15 het plaatsen van een veranda  13/03/2024 2023/00530 2023/00530
2023089197 2023/00534   Bachtekouter 28 het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning en twee bijgebouwen 13/03/2024 2023/00534 2023/00534
2023128301 2023/00540   Sint-Martinuspark het aanleggen van een fietspad en fietsbrug 13/03/2024 2023/00540 2023/00540
2023130724 2023/00559   Biezestraat 14  het verbouwen van een bijgebouw en het aanleggen van een zwemvijver 13/03/2024 2023/00559 2023/00559
2023131444 2023/00560   Bredestraat 61 het slopen en herbouwen van een woning, het verbouwen van een bijgebouw en het herbouwen van een bijgeouw  13/03/2024 2023/00560 2023/00560
2023106880 2023/00591   Langemunt 26 het verbouwen en uitbreiden van een woning 13/03/2024 2023/00591 2023/00591
2023127607 2023/00604 20231002-0003 Damstraat 46 het deels afbreken, herbouwen en uitbreiden van een industriegebouw en het exploiteren van een inrichting voor het verpakken van honden- en kattenvoer 13/03/2024 2023/00604 2023/00604
2023150574 2023/00635   Kalkhofstraat 22 het verbouwen van een rijwoning en het bouwen van een tuinberging  13/03/2024 2023/00635 2023/00635
2023157094 2023/00657   Gaversesteenweg 324 het verbouwen van een woning en het bouwen van een garage met fietsenberging 13/03/2024 2023/00657 2023/00657
2023159488 2023/00674   De Tonne 7 functiewijziging van de eerste verdieping van het bestaande bedrijfsgebouw naar een ééngezinswoning 13/03/2024 2023/00674 2023/00674
2023159443 2023/00680   Gampelaeredreef 56 het bouwen van een vrijstaande landelijke woning en zwembad 13/03/2024 2023/00680 2023/00680
2023162501 2023/00684   Brunshaag 27,28,29,30 het bouwen van 4 gekoppelde woningen 13/03/2024 2023/0684 2023/00684
2024028024 2024/00110 20240226-0048 Staggestraat 52 tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een kelder 15/03/2024 2024/00110 2024/00110
2023111869 2024/00115 20230823-0055 Paterstraat 8 tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een zwembad 18/03/2024 2024/00115 2024/00115
2024027326 2024/00116 20240224-0018 Meirelos 22 tijdelijke bemaling voor uitgraven zwembad 19/03/2024 2024-00116 2024/00116
2024031574 2024/00123 20240303-0014 Paardenweg 15 tijdelijke bronbemaling voor het ontgraven van een bouwput voor een zwembad 19/03/2024 2024/00123 2024/00123
2023166981 2024/00068 20171128-0027 Kapellestraat 70 het veranderen van een veevoederbedrijf 20/03/2024 2024/00068 2024/00068
2023165215 2024/00098   Biebuyckstraat 33 het aanpassen van de gevelopeningen in een vrijstaande woning 20/03/2024 2024-00098.pdf 2024-00098
2023166380 2023/00720   Leeuwstraat z.n. het bouwen van een ééngezinswoning 20/03/2024 2023-00720.pdf  
2023108861 2023/00458   Bredeweg z.n. het regulariseren van een reliëfwijziging 20/03/2024 2023-00458.pdf  
2024002805 2024/00014   Gaversesteenweg 194 het regulariseren van een terrasoverkapping in aanbouw 20/03/2024 2024-00014.pdf 2024-00014
2024001625 2024/00006   Poeseledorp 3 de functiewijziging van woning naar vrij beroep 20/03/2024 2024-00006.pdf 2024-00006
2023146983 2024/00001   Kippendonkstraat z.n. het vellen van 3 bomen 20/03/2024 2024-00001.pdf 2024-00001
2023159638 2023/00714   Leeuwstraat 17 het verbouwen van een ééngezinswoning 20/03/2024 2023-00714.pdf 2023-00714
2023160032 2023/00666   Dobbelstatiestraat 10 het herbouwen van de woning, het verbouwen en uitbreiden van de schuur binnen het bestaand volume en het renoveren van het bakhuis 20/03/2024 2023-00666.pdf 2023-00666
2023154329 2023/00656   Warandestraat 31 het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde ééngezinswoning 20/03/2024 2023-00656.pdf 2023-00656
2023152692 2023/00639   Molenstraat 61 het aanleggen van oprit 20/03/2024 2023-00639.pdf 2023-00639
2023151048 2023/00629   Kerkstraat 9 de functiewijziging van tandartsenpraktijk met woning naar volledig tandartsenpraktijk 20/03/2024 2023-00629.pdf 2023-00629
2023142163 2023/00614   Volhardingslaan 38 het verbouwen van een ééngezinswoning 20/03/2024 2023-00614.pdf 2023-00614
2023168123 2023/00704   Machelenbinnenweg 89 het aanleggen van een zwembad en het exploiteren van een tijdelijke bronbemaling 20/03/2024 2023-00704.pdf 2023-00704
2024033062 2024/00138 20240305-0090 Leernsesteenweg 70 tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een prefabkelder en een regenwaterput 25/03/2024 2024-00138.pdf 2024-00138
2024040500 2024/00161 20240318-0044 Renaat de Rudderstraat 9B drooglegging voor het plaatsen van een zwembad 26/02/2024 2024-00161.pdf 2024-00161
2023080255 2023/00650   Europalaan 57 het slopen van gebouwen en het aanleggen van parkings 28/03/2024 2023-00650.pdf 2023-00650
2023097680 v/1244/01   Beentjesstraat 25/Bredeweg 37 het verkavelen van grond in 48 loten voor ééngezinswoningen 28/03/2024 V-1244-01.pdf V/1244/01
2024035261 2024/00135   Aarseleweg 11 het renoveren van een ééngezinswoning 28/03/2024 2024-00135.pdf 2024-00135
2023077460 2023/00447   Tolpoortstraat 38 het bouwen van een meergezinswoning (gebouw H) 28/03/2024 2023-00447.pdf 2023-00447
2023072662 2023/00446 20211217-0008 Markizaatpark 11 het herbestemmen van de bestaande, waardevolle gebouwen C, D, M en het exploiteren van 2 lucht-water warmtepompen 28/03/2024

2023-00446.pdf

2023-00446
2023089403 2023/00444 20230628-0033 Musschaverstraat 22 het bouwen van een machineloods en het regulariseren van bestaande betonverharding en het veranderen en hernieuwen van de milieuvergunning voor machineloods en houthandel 28/03/2024 2023-00444.pdf 2023-00444
2024015622 2024/00061   Eiland 20 het bouwen van een bijgebouw 28/03/2024 2024-00061.pdf 2024-00061
2023139150 2024/00026   Tolpoortstraat 38/Markizaatpark  het regulariseren van het samenvoegen van 4 appartementen tot 2 appartementen 28/03/2024 2024-00026.pdf 2024-00026
2023170694 2024/00024   Brunshaag 17 het bouwen van 10 woningen met carport of inpandige garage 28/03/2024 2024-00024.pdf 2024-00024
2023161287 2023/00722   Grijsbulckstraat 2A en 2B het bouwen van een koppelwoning 28/03/2024 2023-00722.pdf 2023-00722
2023162287 2023/00668   Lentelaan 21 het plaatsen van een dakraam 28/03/2024 2023-00668.pdf 2023-00668
2023151028 2023/00665   Bremkouter 31-33 / Bremkouter 76-78-80-82 het bouwen van 6 ééngezinswoningen 28/03/2024 2023-00665.pdf 2023-00665
2023139030 2023/006471   Spletgracht 15 de functiewijziging van een landbouwwoning en bijgebouwen naar zonevreemde woning en woningbijgebouwen en het slopen van een deel van de stallen en opslagruimtes 28/03/2024 2023-00641.pdf 2023-00641
2024033450 2024/00142 20240306-0037 Karrewegstraat 60 een bedrijf gespecialiseerd in transport, distributie en tussenopslag van goederen 28/03/2024 2024/00142.pdf 2024/00142
2019101330 2024/00141 20190812-0034 du Boisdreef1 en Leernsesteenweg 173A het veranderen van een instelling voor menselijke gezondheidszorg 28/03/2024 2024/00141.pdf 2024/00141
2024037478 2024/00148 20240312-0077 Dhoye 33 tijdelijke bemaling voor aanleg zwembad 28/03/2024 2024/00148.pdf 2024/00148
2024037321 2024/00149 20240312-0065 Pachthofstraat 105 tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een ondergrondse kelderverdieping (twee stuks) en enkele rioleringsputten 28/03/2024 2024/00149.pdf 2024/00149
2023155832 2023/00662   Walgracht 18 het bouwen van een bijgebouw en het aanleggen van een zwembad 28/03/2024 2023-00662.pdf 2023-00662
2023153266 2023/00671   Emiel Clauslaan 133 het slopen van een bestaande woning en het oprichten van een aangebouwde ééngezinswoning 28/03/2024 2023-00671.pdf 2023-00671
2023163569 2023/00710   Den Dooper 4 het slopen en herbouwen van een vrijstaande landbouwbedrijfswoning en het exploiteren van een warmtepomp 28/03/2024 2023-00710.pdf 2023-00710
2024017960 2024/00073   Markt 57 de functiewijziging van detailhandel naar restaurant en het plaatsen van een publiciteitsbord aan de gevel 28/03/2024 2024-00073.pdf 2024-00073
2024020993 2024/00083   Kortrijkstraat 67 het plaatsen van een automaat 28/03/2024 2024-00083.pdf 2024-00083
2023140268 v/0950/04   Steenputstraat 9 het bijstellen van een verkaveling 28/03/2024 V-0950-04.pdf v-0950-04
2023165997 2023/00698   Hansbekedorp 13 het verbouwen van de woning, het plaatsen van zonnepanelen en het bouwen van een carport 29/03/2024 2023-00698.pdf 2023-00698
2023166712 2023/00737   Pontstraat 22 het bouwen van een tuinberging 29/03/2024 2023-00737.pdf 2023-00737
2023089992 2023/00548 20211214-0128 Hoenderveldstraat 22 het plaatsen van een mestsilo, het uitbreiden van bestaande sleufsilo’s, het aanleggen van een waterbassin, het plaatsen van een elektriciteitscabine en het aanleggen van bijkomende verharding en het veranderen en gedeeltelijk hernieuwen van de milieuvergunning voor een rundveehouderij 29/03/2024 2023-00548.pdf 2023-00548
2023133438 2023/00609   Bosstraat 11 de zonevreemde functiewijziging van landbouw naar residentieel wonen, het verbouwen van een zonevreemde woning en het slopen en herbouwen van een bergplaats 29/03/2024 2023-00609.pdf 2023-00609
2023157608 V/1224/02   Karperstraat 15 het bijstellen van een verkaveling 29/03/2024 V-1224-02.pdf V-1224-02
2024043128 2024/00179 20240322-0057 Kortrijkstraat 65 bemaling voor het plaatsen van een ondergrondse sorteerstraat bestaande uit 4 containers 08/04/2024 2024-00179.pdf 2024-00178
2024044123 2024/00178 20240325-0021 Buiskouter zn 3 bemalingen voor het plaatsen van 6 ondergrondse afvalcontainers, 2 per bemaling 08/04/2024 2024-00178.pdf 2024-00178
2024046065 2024/00185 20240327-0059 Erfgoedlaan 28 bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad 09/04/2024 2024-00185.pdf 2024-00185
2023173201 2023/00736 20230808-0050 Gaverstraat thv nr. 6 en Rostraat zn waterwinning voor druppelbevloeiing 17/04/2024 2023-00736.pdf 2023-00736
2023124389 2023/00688 20230922-0039 Filliersdreef 57 het bouwen en exploiteren van een rijpingsmagazijn 17/04/2024 2023-00688.pdf 2023-00688
2024041839 2024/00172 20231010-0004 Goedstraat 32 tijdelijke verlenging van de milieuvergunning in afwachting van de definitieve programmatische aanpak stikstof 17/04/2024 2024-00172.pdf 2024-00172
2023018090 2023/00638 20230208-0035 Gaversesteenweg 245 het hernieuwen en veranderen van de milieuvergunning voor een vleesvarkensbedrijf 17/04/2024 2023-00638.pdf 2023-00638