Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

Beschrijving

Op deze pagina vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van de stad Deinze.

Dossiers online inkijken via het Inzageloket

Een volledig omgevingsvergunningsdossier inkijken tijdens het openbaar onderzoek of de beroepsprocedure kan voortaan via het digitale Inzageloket. Dat vervangt het publiek loket, waarbij burgers nog steeds naar het gemeentehuis moesten gaan om bepaalde dossierstukken in te kijken. 

Het Inzageloket begeleidt de burger bovendien op een gebruiksvriendelijke manier door de complexe vergunningsaanvraag en de bijhorende procedure.

Lees er alles over op de website van het omgevingsloket.

We werken alleen op afspraak

Je kan dossier (omgevingsvergunningen) ook nog steeds inkijken bij de dienst Omgeving. Maak vooraf een afspraak via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be.

De dienst Omgeving is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur, en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail (omgeving@deinze.be) contact opnemen of een afspraak vastleggen. 

Openbare onderzoeken

OMV nummer gemeentelijk dossiernummer

inrichtings-nummer

ligging aard aanvraag start- en einddatum openbaar onderzoek affiche link inzage loket
2023003930 2023/00067   Eiland 12 het slopen van stallen en het bouwen van een stal/loods + het veranderen en hernieuwen van de milieuvergunning voor een rundveebedrijf

9/05/2023

7/06/2023

2023-00067.pdf  
2023032188 2023/00119   Pennemanstraat 21  het uitbreiden van de bestaande eengezinswoning met een hobbyruimte als dakuitbouw van de woning

9/05/2023

7/06/2023

2023-00119.pdf  
2022100708 2023/00087   Moerstraat 30 

regularisatie infiltratievoorziening, lagune en verbreding gracht, plaatsen nieuwe afsluiting, slopen loods en tanks, verwijderen kleine constructies en verhardingen + het veranderen en omvormen van een vergistingsinstallatie naar een akkerbouwbedrijf

9/05/2023

7/06/2023

2023-00087.pdf  
2023033122 2023/00115   Leiedam 2 

 het verbouwen van een eengzinswoning

9/05/2023

7/06/2023

2023-00115.pdf  
2023003129 2023/00012 20190611-0034 Oude Heirbaan 6A

het bouwen van een loods voor stalling machinepark, het bouwen van een open afdak boven containers, de aanleg van betonverharding + het veranderen van de exploitatie van een vlashandel

9/05/2023

7/06/2023

2023-00012.pdf  
2022026095 2022/00784 20220414-0090 Gentsesteenweg 10

stedenbouwkundige handelingen:
- het bouwen van meergezinswoningen met ondergrondse parking en commerciële ruimte met parking op het gelijkvloers
- het aanleggen van een toegangsweg langs bouwproject
milieu-iioa:
lozing van bedrijfsafvalwater en exploitatie van 21 warmtepompen + tijdelijke bronbemaling

kleinhandelsactiviteit:
aanvraag voor omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten voor een supermarkt binnen het woonproject pericles met een netto-verkoopoppervlakte van 1.880m²

zaak der wegen:
uitrusting en ontwerp rooilijnplan

16/05/2023

14/06/2023

2022-00784.pdf  
2023062460 2023/00255   Eiland 20

het bouwen van een bijgebouw

23/05/2023

21/06/2023

2023-00255.pdf  
2023053291 2023/00200   Ommegangstraat 26 aanpassen voorwaarden betreft de afstand tussen de uiterste achtergevel en de parkeerplaats (7m ipv 8m)

23/05/2023

21/06/2023

2023-00200.pdf  
2023052864 2023/00197   Molenpark 26 het bouwen van een carport en fietsenberging

23/05/2023

21/06/2023

2023-00197.pdf  
2023030756 2023/00117   Wierookstraat 21 het wijzigen van bestaande vergunde woning zonder kelder tot woning met kelder

23/05/2023

21/06/2023

2023-00117.pdf  
2019114511 2019/00632 20180924-0099 Rostraat z.n. / Gaverstraat z.n. - Stedenbouwkundige handelingen: Het plaatsen van 5 windturbines met bijhorende infrastructuur.
- Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Aanvraag van een omgevingsvergunning voor 5 windturbines met 5 transformatoren van max 6.500 kVA per turbine tot een totaal van 32.500 kVA en een vermogen van maximaal 5 MW per turbine tot een totaal van 25.000 kW

22/05/2023

20/06/2023

2019-00632.pdf  
2022143939 2022/00723 20221026-0096 Souverainestraat 13 het bouwen van een nieuw kantoorgebouw met fabriekshal

16/05/2023

14/06/2023

2022-00723.pdf  
2023018541 2023/00075   Leiewegel 1 het herbouwen van een ééngezinswoning en bijgebouwen

30/05/2023

28/06/2023

2023-00075.pdf  
2023055741 2023/00231   Engelhoekstraat 28 het verbouwen van een ééngezinswoning met volume-uitbreiding halfopen bebouwing

30/05/2023

28/06/2023

2023-00231.pdf  
2023061799 2023/00237   Grimbaartstraat 12 het plaatsen van een tuinhuis

30/05/2023

28/06/2023

2022-00237.pdf  
2023040890 2023/00145   Voordestraat 16 het herbouwen van een zonevreemde woning, verbouw van een woningbijgebouw , gedeeltelijk functiewijziging woningbijgebouw naar vrije beroepen (complementaire functie), omgevingsaanleg

30/05/2023

28/06/2023

2023-00145.pdf  
2023064178 2023/00249 20230508-0015 Parijsestraat 60 het veranderen van een paardenhouderij

23/05/2023

21/06/2023

2023-00249.pdf  
2022170175 2023/00028 20200604-0025 Tichelbeekstraat z.n. het bouwen van een loods voor de groendienst met bijhorende sanitaire lokalen en het veranderen en hernieuwen van een bestaand maatwerk- en dienstverleningsbedrijf.

30/05/2023 

28/06/2023

2023-00028.pdf 2023-00028
2023006104 2023/00099   Gaversesteenweg 36-38 het bouwen van meergezinswoning met handelsruimte en ondergrondse garage

06/06/2023

05/07/2023

2023-00099.pdf 2023-00099
2023046412 2023/00169   Emiel Clauslaan 116  het regulariseren van wijzigingen aan een vergunde woning met kantoor 

06/06/2023

05/07/2023

2023-00169.pdf 2023-00169
2023057050 2023/00211   Harrelstraat 43 het plaatsen van een fietsberging

13/06/2023

12/07/2023

2023-00211.pdf 2023-00211
2023071160 2023/00276   Meirebeekstraat 14A het bouwen van een veranda

13/06/2023

12/07/2023

2023-00276.pdf 2023-00276
2023041639 2023/00147   Emiel Clauslaan 104 het verbouwen van een woning met bijgebouw

13/06/2023

12/07/2023

2023-00147.pdf 2023-00147
2023046451 2023/00180   Leeuwstraat 55 groepswoningbouwproject 4 woonentiteiten

13/06/2023

12/07/2023

2023-00180.pdf 2023-00180
2023051000 2023/00192   Dennendreef 39 het bouwen van een woning

13/06/2023

12/07/2023

2023-00192.pdf 2023-00192
2023041518 2023/00241   Meirebeekstraat 43 functiewijziging landbouw naar wonen

13/06/2023

12/07/2023

2023-00241.pdf 2023-00241
2020089062 2022/00465 20220623-0095 Tolpoortstraat zn-Statieplein zn-Achiel Van Eeckhautestraat zn het bouwen van 4 gebouwen en aanleg groen binnenplein, het exploiteren van een nieuwe inrichting klasse 2, zijnde de installatie van individuele lucht/water warmtepompen voor de verwarming en koeling van appartementen en commerciële ruimtes (250 kW, rubriek 16.3.2°b)), het exploiteren van een nieuwe inrichting klasse 3, zijnde een hoogspanningscabine (630 kVA, rubriek 12.2.1°)

13/06/2023

12/07/2023

2022-00465.pdf 2022-00465
2023058806 2023/00281   Veldeken 17 het bouwen van tuinbouwloodsmet seizoenverblijven en aanleggen van betonverharding, het bouwen van een overdekte compostopslag en regularisatie overkapping bestaande compostopslag

13/06/2023

12/07/2023

2023-00281.pdf 2023-00281
2023052636 V/1156/02   Emiel Clauslaan 131 Bijstellen van een verkaveling

13/06/2023 

12/07/2023

V-1156-02.pdf v/1156/02
2023056266 V/1232/01   Herman Lovelingstraat 1 het verkavelen van gronden voor 19 loten voor ééngezinswoningen

13/06/2023 

12/07/2023

V-1232-01.pdf V/1232/01

Bekendmaking beslissingen

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdatum
publicatie
Bekendmaking Link inzage loket
2022120501 2022/00657   Keerweg 1  functiewijziging van de landbouwbedrijfwoning naar een residentiële woonfunctie en de functiewijziging van een bestaande kalverenstal naar een bergplaats/opslagplaats met gevelwijziging 21/03/2023 2022-00657.pdf  
2022153638 2022/00689   Nazarethsestenweg 63 aanbrengen van gevelbekleding 21/03/2023 2022-00689.pdf  
2022143378 2022/00672   Oude Heirbaan 199 het verbouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing 21/03/2023 2022-00672.pdf  
2023003745 2023/00013   Camille Van der Cruyssenstraat 76  het isoleren van de gevels en het aanbrengen van Crepi  21/03/2023 2023-00013.pdf  
2022122376  2022/00673   Tempeliersstraat 5  het slopen en herbouwen van een eengezinswoning  21/03/2023 2022-00673.pdf  
2022158929 2022/00721   Josse Delehayestraat 29, 31, 33 het bouwen van 3 gekoppelde eengezinswoningen met carport  21/032023 2022-00721.pdf  
2022129751 2022/00643   Dennendreef het voorzien van een woonproject voor mensen met een motorische en/of meervoudige beperking 21/03/2023 2022-00643.pdf  
2022168106 2023/00019   Markettestraat zn het bouwen van een bedrijfswoning 22/03/2023 2023-00019.pdf  
2022169522 2023/00021   Heiste 52 het slopen en herbouwen van een bedrijfswoning (klasse 1 landbouwbedrijf) 23/03/2023 2023-00021.pdf  
2023030539 2023/00107 20230303-0017 Leernsesteenweg 184 en 184A tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een kelder en een zwembad 27/03/2023 2023-00107.pdf  
2023030861 2023/00105 20230303-0065 Zeistraat 12 tijdelijke bronbemaling voor bouw van een kelder 27/03/2023 2023-00105.pdf  
2023034014 2023/00116 20230309-0065 Biebuyckstraat 32 tijdelijke bronbemaling voor uitgraving kelder 27/03/2023 2023-00116.pdf  
2022143422 V/0749/02   Achterstraat 110 het bijstellen van de verkaveling 29/03/2023 V-0749-02.pdf  
2022132665 2022/00676   Gentsesteenweg 126 het uitbreiden en herschikken van de bestaande winkel- en opslagruimte 29/03/2023 2022-00676.pdf  
2022153670 2022/00737   Priester Joris Eeckhoutlaan 50 het verwijderen en heraanleggen van een zwembad (biopool) met bijkomende verhardingen 29/03/2023 2022-00737.pdf  
2022172802 2022/00773   Stationsstraat 21 het slopen van een ééngezinswoning 29/03/2023 2022-00773.pdf  
2022148281 2022/00683   Eikhof 41 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en het slopen van een carport 29/03/2023 2022-00683.pdf  
2023009437 2023/00034   Bredeweg 26 het regulariseren van een gewijzigde gevelopening in de voorgevel 29/03/2023 2023-00034.pdf  
2022156031 2022/00702 20191001-0099 Karrewegstraat 50 de uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw, het bouwen van overdekte laad- en loszonen het inrichten van een personeelsparking en het rooien van 2 bomen 29/03/2023 2022-00702.pdf  
2022147403 2022/00675   Nieuwgoedlaan 1B/1C het bouwen van 2 woningen in halfopen bebouwing 29/03/2023 2022-00675.pdf  
2023000435 2023/00003   Pastoriestraat z.n. het bouwen van twee ééngezinswoningen met gekoppelde garages 29/03/2023 2023-00003.pdf  
2022173480 2022/00778   Pieter Kintsstraat 2 het verbouwen van een vrijstaande woning en bouwen van een bijgebouw 30/03/2023 2022-00778.pdf  
2022148686 2022/00688   Poeldendries 46 het verbouwen van een ééngezinswoning 30/03/2023 2022-00688.pdf  
2023006740 2023/00025   Ricardplein 12 het aanbrengen van isolatie met crepi 03/04/2023 2023-00025.pdf  
2022154280 V/1221/01   Rozenlaan 17 het verkavelen van een perceel in 2 loten 03/04/2023 V-1221-01.pdf  
2022162155 2022/00735   Veldeken 3 het afbreken van verschillende bijgebouwen en het bouwen van een bijgebouw 04/04/2023 2022-00735.pdf  
2022170963 2022/00786 20221221-0025 Krommestraat 25 het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van een halfopen woning en de exploitatie van een geothermische warmtepomp bij een nieuwbouwwoning 04/04/2023 2022-00786.pdf  
2023036761 2023/00129 20230314-0084 Bredeweg 34 tijdelijke bronbemaling voor aanleg vloerplaat 04/04/2023 2023-00129.pdf  
2022153197 2022/00731   Karmstraat 15C het bouwen van een ééngezinswoning 04/04/2023 2022-00731.pdf  
2022133477 2022/00642   Merendreestraat 5 het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en de aanleg van een terras 04/04/2023 2022-00642.pdf  
2022137872 2022/00650   Scheurestraat 5-6 het bouwen van een ééngezinswoning 04/04/2023 2022-00650.pdf  
2023010848 2023/00042   Oude Brugsepoort 95-97 het slopen van 2 woningen en een aangebouwde luifel 04/04/2023 2023-00042.pdf  
2022158894 2022/00768   Gampelaeredreef 33 het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning 04/04/2023 2022-00768.pdf  
2022148284 2022/00691   Leo Lovaertstraat 16 het slopen van de bestaande woning en veranda, het herbouwen van een vrijstaande woning en het bouwen van een carport 04/04/2023 2022-00691.pdf  
2022137651 2022/00649   Huttestraat 49 het verbouwen van een ééngezinswoning 04/04/2023 2022-00649.pdf  
2022160146 2022/00725   Bruggenhoofdstraat 70 het plaatsen van een tuinberging 04/04/2023 2022-00725.pdf  
2022155838 2022/00699   Kijkuitstraat 38 het verbouwen van de woning en de bijgebouwen 04/04/2023 2022-00699.pdf  
2022170206 2023/00009   Peter Benoitlaan 35 het aanbouwen van een garage 04/04/2023 2023-00009.pdf  
2022139193 2022/00631   Leernsesteenweg 112 het aanleggen van een zwemvijver 04/04/2023 2022-00631.pdf  
2023004591 2023/00016   Stationsstraat 45 het aanleggen van een zwembad of zwemvijver 04/04/2023 2023-00016.pdf  
2022172594 2022/00771   Oude Kerkstraat 9 het aanleggen van een zwembad 04/04/2023 2022-00771.pdf  
2022168111 2022/00762   Groendreef 5 het verbouwen en uitbreiden woning 04/04/2023 2022-00731.pdf  
2023037660 2023/00127 20230316-0007 Volhardingslaan 11C bronbemaling voor een archeologisch onderzoek 12/04/2023 2023-00127.pdf  
2023033349 2023/00137 20230308-0050 Lotenhullestraat 55 tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een prefabkelder 12/04/2023 2023-00137.pdf  
2023044642 2023/00160 20230328-0101 Hansbekestraat 4 brandstoffenhandel 12/04/2023 2023-00160.pdf  
2023026870 2023/00141 20230224-0015 Molenhuisstraat 14 het installeren van mazouttank en bijhorende brandstofverdeelslang 12/04/2023 2023-00141.pdf  
2023042542 2023/00144 20230324-0045 Leenweg 41 tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwemvijver 12/04/2023 2023-00144.pdf  
2022108756 2023/00030   Kapellestraat 67-67-71 het slopen van een bestaande woning, technisch lokaal, fietsenstalling, labogebouw en het bouwen van een fietsenstalling 13/04/2023

2023-00030.pdf

 
2022099599 2022/00608   Gentsesteenweg 162 het plaatsen van een totem  13/04/2023

2022-00608.pdf

 
2022060754 2022/00652   Spoorwegstraat zn het heraansluiten van een oude meander 13/04/2023

2022-00652.pdf

 
2023040643 2023/00139 20220223-0091 Karel Picquélaan 140 tijdelijke breekinstallatie 14/04/2023

2023_00139.pdf

 
2023043001 2023/00151 20230325-0010 Vierhekkens 18 tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van regenwaterputten 14/04/2023

2023-00151.pdf

 
2023040815 2023/00138 20230322-0015 en 20230322-0016 Berg zn en Lange Akkerstraat zn tijdelijke stapelplaats en mobiele breker 14/04/2023

2023-00138.pdf

 
2023049105 2023/00181 20220328-0085 Ongarijstraat 10A tijdelijke bemaling voor het plaatsen van regenwaterputten 14/04/2023

2023-00181.pdf

 
2023042600 2023/00178 20230324-0061 Edekestraat 59 tijdelijke bemaling voor de herstelling van een zwembad 14/04/2023

2023-00178.pdf

 
2023034310 2023/00152 20230309-0080 Neerschelde 2B en 2C tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van 2 kelders 17/04/2023

2023-00152.pdf

 
2023009675 2023/00037   Zeistraat 12 het slopen en herbouwen van een woning 17/04/2023

2023-00037.pdf

 
2022151715 2022/00695   De Vlaschaard 12 het uitbreiden van een ééngezinswoning met slaapkamer 17/04/2023

2022-00695.pdf

 
2022112507 2022/00596   Heerdweg 130 de functiewijziging van een landbouwsite naar woonsite, het slopen van diverse bijgebouwen en het slopen en herbouwen van een ééngezinswoning 18/04/2023

2022-00596.pdf

 
2022130378 2022/00599   Houtbulkstraat z.n. reliëfwijziging van akker voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer 18/04/2023

2022-00599.pdf

 
2022140693 2022/00692   Heerdweg 51 de functiewijziging van een landbouwsite naar woonsite en het slopen van 3 bergingen 18/04/2023

2022-00692.pdf

 
2022158043 2022/00707   Korte Dosweg 3 het aanpassen van de ramen in gevels en het plaatsen van dakkapel dakramen 18/04/2023

2022-00707.pdf

 
2022165858 2022/00745   Breeschoot 53 het verbouwen/uitbreiden van een woning en het slopen van een afzonderlijk gebouw 18/04/2023

2022-00745.pdf

 
2022170400 2022/00759   Gaversesteenweg 194 het bouwen van een tuinhuis 18/04/2023

2022-00759.pdf

 
2022168929 2022/00770   Bremkouter 44-46-48-50 het bouwen van 4 gekoppelde woningen 18/04/2023

2022-00770.pdf

 
2022170163 2022/00774   Leernsesteenweg 70-72 het afbreken van 2 woningen met aanhorigheden en garages en het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning 18/04/2023

2022-00774.pdf

 
2022168004 2022/00776   Kouterlosstraat 91 het verbouwen van een rijwoning 18/04/2023

2022-00776.pdf

 
2023007863 2023/00035   Pontstraat 44 het verbouwen van een ééngezinswoning  18/04/2023

2023-00035.pdf

 
2023014907 2023/00053   De Volderstraat z.n. het uitbreiden van een garage 18/04/2023

2023-00053.pdf

 
2023011245 2023/00052   Oudenaardsesteenweg 157 het verbouwen van een woning 25/04/2023

2023-00052.pdf

 
2022167826 2022/00757   Oever 3 het bouwen van een clublokaal met fietsenstalling en terras 25/04/2023

2022-00757.pdf

 
2023008837 2023/00033   Dentergemstraat 70A het aanleggen van een bijkomende parkeerplaats in de voortuin 25/04/2023

2023-00033.pdf

 
2023015785 2023/00056   Gaversesteenweg 31 het aanbrengen van isolatie en crepi aan de voorgevel 25/04/2023

2023-00056.pdf

 
2022040926 2023/00022   Den Bunker 8 het bouwen van een carport 25/04/2023

2023-00022.pdf

 
2022174382 2022/00782   Pastoriestraat 104 het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning 25/04/2023

2022-00782.pdf

 
2023011284 2023/00047   Prijkelhoek 28 het bouwen van elektriciteitscabine (middenspanning) 25/04/2023

2023-00047.pdf

 
2022172944 2022/00777   Dorpsstraat 45 het aanbrengen van isolatie en crepi aan de gevel 25/04/2023

2022-00777.pdf

 
2022156461 2022/00746   Dennendreef 6 het herbouwen van een ééngezinswoning 25/04/2023

2022-00746.pdf

 
2023014492 2023/00055   Lamstraat 1 het oprichten van een technische cabine 25/04/2023

2023-00055.pdf

 
2023025745 2023/00090   du Boisdreef 7 het aanbrengen van crepi + regulariseren van uitgevoerde werken 25/04/2023

2023-00090.pdf

 
2023003637 2023/00011   Energielaan 4 het plaatsen van een carport 25/04/2023

2023-00011.pdf

 
2023016981 2023/00058   Lagestraat 1 het bouwen van 2 gekoppelde en 1 vrijstaande woning 25/04/2023

2023-00058.pdf

 
2023025782 2023/00093   Karel Picquélaan 149 het bouwen van een tuinhuis 25/04/2023

2023-00093.pdf

 
2023050240 2023/00185   De Pretlaan 40 renovatie en instandhoudingswerken van een ééngezinswoning met praktijkruimte 25/04/2023

2023-00185.pdf

 
2023049188 2023/00184 20230406-0005 Beentjesstraat 1A, 1B, 3A, 3B en Poekestraat 2A, 2B tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van 6 regenwaterputten en 38 infiltratiekratten 26/04/2023

2023-00184.pdf

 
2023050172 2023/00186 20230407-0058 Bredestraat 120 tijdelijke bemaling voor het plaatsen van een regenwaterput en een septische put 26/04/2023

2023-00186.pdf

 
2023047379 2023/00172 20230403-0017 Volhardingslaan 11 werfinrichting in het kader van het bouwen van een school en internaat 26/04/2023

2023-00172.pdf

 
2021115860 2021/00537   Damstraat 97 het heraanleggen en uitbreiden van een terras en oprit 27/04/2023

2021-00537.pdf

 
2023004574 2023/00015 20230112-0090 Oossekouter, Borgstraatje, Legekouter autocross op 14 mei 2023 27/04/2023

2023_00015.pdf

 
2023023210 2023/00106   Vaartstraat zn het vellen van een populier langs waterloop O310 27/04/2023

2023-00106.pdf

 
2022168206 2022/00753   Lokestraat het vellen van 10 populieren  2/05/2023

2022-00753.pdf

 
2022073081 V/0831/03   Meigemstraat  bijstelling van een verkaveling 4/05/2023

V-0831-03.pdf

 
2022053245 2022/00357   Engelhoekstraat 27 Functiewijziging van landbouwhoeve naar wonen  4/05/2023

2022-00357.pdf

 
2022060020 2022/00656   Ter Mote z.n., Vierboomstraat z.n. het ontbossen, aanleggen van wegenis en afgescheiden fietspad, rioleringswerken, wadi's/afwateringsgracht en het wijzigen van de rooilijn 9/05/2023

2022-00656.pdf

 
2022152073 2022/00715   Josse Delehayestraat 17;19;21;23;25;27 het bouwen van 6 woningen met carport/garage  10/05/2023

2022-00715.pdf

 
2022150095 2022/00716   Josse Delehayestraat 35;37;39;41 het bouwen van 4 woningen met carport/garage 10/05/2023

2022-00716.pdf

 
2022169651 2022/00756   Nazarethsesteenweg 58 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning 10/05/2023

2022-00756.pdf

 
2023012481 2023/00068   Vinktstraat 1 het verbouwen van een ééngezinswoning 10/05/2023

2023-00068.pdf

 
2023018477 2023/00071   Stationsstraat 150 het verbouwen van een ééngezinswoning 10/05/2023

2023-00071.pdf

 
2023026981 2023/00096   Krekelstraat 21 het isoleren en afwerken van de voorgevel van een eengezinswoning met sierpleister 10/05/2023

2023-00096.pdf

 
2023043473 2023/00202   Cardijnlaan 60 het slopen van niet vrijstaand bijgebouw en oprichten van een nieuw bijgebouw 10/05/2023

2023-00202.pdf

 
2023049192 2023/00213 20230406-0003 Zomerstraat 6 tijdelijke bemaling voor uitgraving vijver 10/05/2023

2023_00213.pdf

 
2023056708 2023/00222 20230421-0077 Peperstraat 31 tijdelijke bemaling voor bouwen van een kelder 10/05/2023

2023_00222.pdf

 
2023/00205 2023040220 20220609-0077 Filliersdreef 17 melding karting 10/05/2023

2023-00205.pdf

 
2022083825 2022/00665   Gentpoortstraat 46 het bouwen van een meergezinswoning na het slopen van de bestaande bebouwing + de plaatsing van 4 warmtepompen (21,6 kW, rubriek 16.3.2°a) 15/05/2023

2022-00665.pdf

 
2022120439 2022/00687   Pontstraat z.n. het heraanleggen van de wegenis en riolering van een deel van de Pontstraat 15/05/2023

2022-00687.pdf

 
2022170810 2022/00765   Meirebeekstraat 62 functiewijziging van landbouw naar residentieel 15/05/2023

2022-00765.pdf

 
2023012627 2023/00044   Achterstraat 107 het isoleren van een voorgevel 15/05/2023

2023-00044.pdf

 
20230200053 2023/00074   Goossijn Van Hoodeghemstraat 1 het verbouwen van een ééngezinswoning en het plaatsen van een carport en verharding 15/05/2023

2023-00074.pdf

 
2023012036 2023/00084   Hansbekedorp 13 de functiewijziging van een voormalige pastorie van dienstverlening naar wonen 15/05/2023

2023-00084.pdf

 
2023025621 2023/00088   Leernsesteenweg 359 het slopen van een stal 15/05/2023

2023-00088.pdf

 
2022155218 V/1220/01   Beekstraat 11 het verkavelen van een perceel voor 1 open bebouwing 15/05/2023

V1220-01.pdf

 
2022167306 V/1223/01   Poekestraat 26 het verkavelen van een perceel 15/05/2023

V-1223-01.pdf

 
2023063169 2023-00242 20230505-0003 Hansbekedorp 10 en 10A tijdelijke bronbemaling 15/05/2023    
2022130088 2022/00600   Kwakkelstraat 9 de functiewijziging van een landbouwloods naar opslag 24/05/2023 2022-00600.pdf 2022-00600
2022167366 2022/00749   Molenhuisstraat z.n. een reliëfwijziging van een perceel voor professionele tuinbouwactiviteiten in het kader van een verbeterd bodembeheer 24/05/2023 2022-00749.pdf 2022-00749
2022127168 2022/00751   Groendreef 4 het slopen van een veldschuur en een oude stalling, het bouwen van een woningbijgebouw en het aanleggen van kasseienverharding 24/05/2023 2022-00751.pdf 2022-00751
2022168641 2022/00755   Sint-Hubertstraat 255 het verbouwen van een ééngezinswoning en het bouwen van een carport 24/05/2023 2022-00755.pdf 2022-00755
2022174719 2022/00785   Karmenhoekstraat 23 het slopen en herbouwen van een woning en bijgebouw 24/05/2023 2022-00785.pdf 2022-00785
2022169873 2023/00043   Korte Dosweg 3 het bouwen van een stal 24/05/2023 2023-00043.pdf 2023-00043
2023023323 2023/00078   Tonnestraat 8 het aanleggen van een oprit in de zijtuinstrook 24/05/2023 2023-00078.pdf 2023-00078
2023023346 2023/00079   Tonnestraat 8 het plaatsen van een tuinhuis 24/05/2023 2023-00079.pdf 2023-00079
2023025634 2023/00092   Dorpsstraat 88 het plaatsen van een publiciteitszuil in de voortuin en het aanbrengen van publiciteitsletters aan de zijgevel 24/05/2023 2023-00092.pdf 2023-00092
2022161362 V/1222/01   Beekstraat 47 het verkavelen van een perceel voor 2 open bebouwingen 24/05/2023 v-1222-01.pdf V-1222-01
2023037291 2023/00134   Dennendreef 8 het slopen en herbouwen van een ééngezinswoning 25/05/2023 2023-00134.pdf 2023-00134
2022139763 2022/00671   Biebuyckstraat 31 het bouwen van een serre, het vervangen van dakbedekking, het bekleden van een gevel met hout en het verplaatsen en regulariseren van een bureaucontainer 31/05/2023 2022-00671.pdf 2022/00671
2022126844 2022/00781   Biebuyckstraat 46 het slopen en herbouwen van een bestaande woning met bijgebouw en de functiewijziging van landbouw naar wonen 31/05/2023 2022-00781.pdf 2022/00781
2023001931 2023/00018   Gaston Baertstraat 23 het bouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning  31/05/2023 2023-00018.pdf 2023/00018
2023007213 2023/00063   Prijkelhoek 22 het bouwen van een industriegebouw met kantoren  31/05/2023 2023-00063.pdf 2023/00063
2023021042 2023/00094   Leernsesteenweg 159 het bouwen van een afdak 31/05/2023 2023-00094.pdf 2023/00094
2023028778 2023/00101   August Pienstraat 25 het plaatsen van een fietsbox  31/05/2023 2023-00101.pdf 2023/00101
2023033026 2023/00111   Kortrijksesteenweg 317 het isoleren en aanbrengen van crepi aan een voorgevel 31/05/2023 2023-00111.pdf 2023/00111
2023033018 2023/00112   Vosselaredorp 88 het regulariseren van twee bijgebouwen  31/05/2023 2023-00112.pdf 2023/00112
2023034266 2023/00113   Landweg z.n.  het plaatsen van een elektriciteitscabine  31/05/2023 2023-00113.pdf 2023/00113
2023044410 2023/00157   Kanegemstraat 3 het slopen van een stal  31/05/2023 2023-00157.pdf 2023/00157
2022155335 V/1224/01   Karperstraat 15 het verkavelen van een grond voor open bebouwing 31/05/2023 V-1224-01.pdf V/1224/01
2023068504 2023/00264 20230516-0019 Heerdweg 130 tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een kelder 2/06/2023 2023-00264.pdf 2023/00264
2023068670 2023/00265 20230516-0041 Amakersstraat 16 tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een kelder 2/06/2023 2023-00265.pdf 2023/00265
2023059559 2023/00251 20230427-0054 Clemence Dosschestraat 11 distributeur of groothandel in elektro en technisch materiaal, technische oplossingen en diensten 2/06/2023 2023-00251.pdf 2023/00251
2023063169 2023/00242 2023505-0003 Hansbekedorp 10-10A tijdelijke bronbemaling 2/06/2023 2023-00242.pdf 2023/0042
2022169981 2022/00764   Lammekesstraat zn reliëfwijziging van een perceel weiland in het kader van verbeter bodembeheer en -gebruik 5/06/2023 2022-00764.pdf 2022-00764
2023071701 2023/00275 20230523-0087 Poekestraat 45 bemaling voor aanleg zwembad 5/06/2023 2023-00275.pdf 2023/00275
2023073659 2023/00284 20230526-0067 Vrouwenstraat 7 tijdelijk verlaging van het grondwaterpeil voor het plaatsen van een regenwaterput 5/06/2023 2023-00284.pdf 2023/00284