Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

OPENBARE ONDERZOEKEN

2019101734

V/18_14  

Beekstraat 124

Samenvoegen loten 1 en 2 17/09/2019 16/10/2019 18-14V.pdf 

2019082649

2019/00469  

Groenstraat 10

Slopen en herbouwen woning en schuur 17/09/2019 16/10/2019 2019-00469.pdf 

2019101522

2019/00500  

Hammestraat 4

Slopen en herbouwen woning 17/09/2019 16/10/2019 2019-00500.docx 

2019065631

20190121-0048  

Filliersdreef 17

Opslag, overslag en sortering van afvalstoffen en asbest, opslag en mechanische behandeling van steen- en betonpuin, niet-teerhoudend asfalt en grond met stenen, lozing bedrijfsafvalwater, opslag van 20 000 liter rode mazout, 20 000 liter witte mazout, 10 000 liter stookolie, 40 ton cement, 40 ton kalk, 1 labo, bronbemaling van max 30 000 m³/jaar, grondwaterwinning van 1000 m³/jaar en tussentijdse opslag voor 2 000 m³ uitgegraven bodem.

24/09/2019 23/10/2019 2019-00348.pdf 

2019103424

2019/00585 20190528-0079

Vaart Rechteroever 59

Hernieuwing en verandering bestaande vergunning door toevoeging percelen, uitbreiding met opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen met breek- en zeefinstallatie, lozing van bedrijfsafvalwater, opslag van bijtende stoffen, extra compressor, vermindering opslag strooizout en uitbreiding opslag cement en bindingsversneller, vermindering oppervlakte voor opslag van minerale producten. Afwijking van de sectorale voorwaarden m.b.t. exploitatie-uren, afsluiting en groenscherm

01/10/2019 30/10/2019 2019103424.pdf 

2019095567

2019/00472 20190214-0037

Spletestraat 2A

Uitbreding met grondwaterwinning met een totaal opgepompt debiet van 10 000 m³ per jaar uit één boorput

01/10/2019 30/10/2019 2019095567.pdf 

2019099842

2019/00588 20190614-0023

Tielt / Deinze

Slopen en herbouwen van een machineloods

01/10/2019 30/10/2019 2019-00588.pdf 

2019096771

2019/00515 20190813-0049

Westaarde 24

Verbouwen hoeven met bijhorende functiewijzigingen

01/10/2019 30/10/2019 2019-00515.pdf 

2019092154

2019/00463 20190717-0040

Berg 51

Bouwen van een loods ifv aardbeiteelt, uitbreiding met 3 koelinstallaties, stallen van voertuigen of aanhangwagens, opslag van 50kg gevaarlijke producten, huisvesting van seizoensarbeiders

01/10/2019 30/10/2019 2019-00463.pdf 

2019096897

2019/00479  

Centrumlaan 124

Oprichten tuinhuis, terras en wintertuin/veranda

01/10/2019 30/10/219 2019-00479.pdf 

2019109067

2019/00595 20190627-0024

Houtakker 4, Houtakker 6

Uitbreiding van een bestaand veebedrijf klasse 1 met 124 runderen tot een totaal van 462 runderen, 15.5 ton melkopslag tot een totaal van 30 ton en 2 2 98 m³/jaar grondwaterwinning via bestaande en nieuwe put tot een totaal van 8 098 m³/jaar

04/10/2019 02/11/2019 2019109067.pdf 

2019107116

2019/00527   Jules Daemsstraat lot 6

Het bouwen van een woning

08/10/2019 06/11/2019 2019-00527.pdf 

2019078377

2019/00442 20190614-0077 Grote Heirenthoek 41

Het uitbreiden van een rundveebedrijf met loods en het verbouwen van een rundveestal - hernieuwen en veranderen vergunning bestaand rundveebedrijf door uitbreiding groenvoederopslag, stro-opslag, mazoutopslag, grondwaterwinning, nieuwe gasopslag; verplaatsing voertuigen; herverdeling diercategorieën en vermindering mestopslag

08/10/2019 06/11/2019 2019-00442.pdf 

2019115437

2019/00566   du boisdreef 20

het oprichten van een bijgebouw

15/10/2019 13/11/2019 2019-00566.pdf 

2019103497

2019/00514   Kapellestraat 98-102

het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing

15/10/2019 13/11/2019 2019-00514.pdf 

2019113091

2019/00554   Molenpark

het bouwen van 2 halfopen woningen

15/10/2019 13/11/2019 2019-00554.pdf 

2019110742

2019/00543   Dhoye 33

slopen en herbouwen garage en bijgebouw

15/10/2019 13/11/2019 2019-00543.pdf 

2019063994

2019/00542 20190514-0072 Vaart Linkeroever zn

aanpassing bestaande omgevingsvergunning (rub 63) opslag en verwerking bagger- en ruimingsspecie zonder verandering van de activiteiten door toevoeging van rubriek 63 (opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen) en bijstelling van de voorwaarde voor de norm geleidbaarheid van het geloosde afvalwater van 6 000 µS/cm

12/10/2019 10/11/2019 2019063994.pdf 

2019058743

2019/00614   Leernsesteenweg

aanleggen fietspaden en vernieuwing rijweg N466

15/10/2019 13/11/2019 2019-00614.pdf 

2019078337

2019/00434 20190524-0040 Kijkuitstraat 6 en Nazarethsesteenweg

Slopen van een rundveestal en stroloods, aanpassen mestvaalt tot machineloods, bouwen van een potstal, jongveestal, mestvaalt, het aanleggen van verharding, een overwelving en reliëfwijziging - uitbreiden boorput, melkopslag, stalplaatsen en stro-opslag, het verplaatsen van voertuigen, gevaarlijke producten in klein verpakking en verdeelslang, het hernieuwen van verdeelslang en mazout en een nieuwe aanvraag voor groenvoederopslag en een nieuwe koelinstallatie

22/10/2019 20/11/2019 2019-00434.pdf 

 

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdaum
publicatie
Bekendmaking
2019100047 2019/00493   Dorpsmolenweg zn Tijdelijke grondopslag 04/09/2019 2019-00493.pdf 
2019066212 2019/00381   De Volderstraat 52-54 Slopen en herbouwen van bestaande woning 09/09/2019 2019-00381.pdf 
2019053797 2019/00285   Zandestraat 2 Uitbreiden frituur 09/09/2019 2019-00285-1.pdf
2019078593 2019/00368   Vosselarestraat 25 Slopen en herbouwen woning 09/09/2019 2019-00368.pdf 
2019055484 2019/00248   Kaleshoek 70 Verbouwen open schuur tot repetitieruimte en opslagruimte 09/09/2019 2019-00248.pdf 
2019073106 2019/00349   Hansbekedorp 84 Regularisatie aangebouwde veranda 09/09/2019 2019-00349.pdf 
2019070537 2019/00334   Meerskant 4 Slopen en herbouwen van landbouwbedrijfsgebouwen 09/09/2019 2019-00334.pdf 
2019069329 2019/00337   Hansbekedorp 2 Uitbreiden woning boven handelspand 09/09/2019 2019-00337.pdf 
2019064625 2019/00333   Karel Picquélaan 71 Uitbreiden rijwoning 09/09/2019 2019-00333.pdf 
2019074591 2019/00342   Broekstraat 13 Vellen van 20 platanen 09/09/2019 2019-00342.pdf 
2019073981 2019/00355   Schave 26 Verbouwen en uitbreiden woning 09/09/2019 2019-00355.pdf 
2019073005 2019/00336   Graaf Van Hoornestraat 10 Bouwen van een tuinhuis 09/09/2019 2019-00336.pdf 
2019074564 2019/00357   Biebuyckstraat 23a Bouwen elektriciteitscabine 09/09/2019 2019-00357.pdf 
2019082692 2019/00389   Brouwerijstraat 22 Oprichten carport 09/09/2019 2019-00389.pdf 
2019047153 2019/00271   Veldeken z.n. Reliëfwijziging perceel 09/09/2019 2019-00271.pdf 
2019034524 2019/00376   Oever z.n. Rooien van 2 bomen 09/09/2019 2019-00376.pdf 
2019033830 2019/00375   Leikanttragel / Zuidtragel z.n. Rooien van 3 bomen 09/09/2019 2019-00375.pdf 
2019034447 741_1   Achterstraat 69 Verkavelen van gronden in 3 loten voor woningbouw 09/09/2019 741_1.pdf 
2019044967 740_1   Sint-Amandusstraat 5&7 Aanvraag VK voor 6 loten met uitsluiting van lot 5 en 6 09/09/2019 740_1.pdf 
2019097663 2019/00480   Leernsesteenweg 60 Plaatsen van bijkomende ramen, gevelisolatie en afwerking in houten panelen voorgevel 09/09/2019 2019-00480.pdf 
2019094833 2019/00467   Kerrebroek 90A Verbouwen garage voor uitoefenen vrij beroep 09/09/2019 2019-00467.pdf 
2019083100 2019/00395   Stationsstraat 28 Verbouwen woning 09/09/2019 2019-00395.pdf 
2018140564 2019/00394   Poekestraat 14a - lot 1 Bouwen woning 09/09/2019 2019-00394.pdf 
2018143106 2019/00393   Poekestraat 10a - lot 5 Bouwen woning 09/09/2019 2019-00393.pdf 
2018143103 2019/00392   Poekestraat 12 - lot 4 Bouwen woning 09/09/2019 2019-00392.pdf 
2019080762 2019/00386   Beentjesstraat 17 Verbouwen woning 09/09/2019 2019-00386.pdf 
2019080156 2019/00382   Karel Picquélaan 127 Slopen en herbouwen bijgebouw 09/09/2019 2019-00382.pdf 
2019079976 2019/00380   Graaf van Hoornestraat 26 Slopen bestaande vleugel WZC - aanleggen voorlopige brandweg - plaatsen 2 tijdelijke units als kantoorruimte 09/09/2019 2019-00380.pdf 
2019079606 2019/00379   Kouterlosstraat 5 Slopen bebouwing - bouwen van 2 woningen 09/09/2019 2019-00379.pdf 
2019079596 2019/00377   Nieuwgoedlaan 112 Verbouwen en uitbreiden woning 09/09/2019 2019-00377.pdf 
2019065406 2019/00365   Nevelemarkt 15 Verbouwen en renoveren woning met handelsruimte tot handelsruimte en 2 appartementen 09/09/2019 2019-00365.pdf 
2019073927 2019/00351   Markt 87-89 Slopen bebouwing - bouwen 4 appartementen en gelijkvloerse kantoorruimte 09/09/2019 2019-00351.pdf 
2019073850 2019/00345   Leernsesteenweg 141 Verbouwen van een halfopen woning 09/09/2019 2019-00345.pdf 
2019073883 2019/00344   Leernsesteenweg 143 Verbouwen woning 09/09/2019 2019-00344.pdf 
2019071425 2019/00331   Eggestraat 63 Aanbouwen veranda 09/09/2019 2019-00331.pdf 
2019014552 2019/00227   Deeltraject Beekstraat - Karrestraat Aanleg fietssnelweg F007 09/09/2019 2019-00227.pdf 
2019099950 2019/00494   Gentpoortstraat 31 en 37, Kaaistraat 9-11 Bronbemaling ikv bouwkundige werken 10/09/2019 2019-00494.pdf 
2019013746 2019/00109   Dr. Adriaan Martenslaan 29 Oprichten tuinhuis en aanleggen verharding 11/09/2019 2019-00109.pdf 
2019072441 2019/00461   Warandestraat 36 A-B Aanleggen waterbassin 11/09/2019 2019-00461.pdf 
2018141807 739_1   Souverainestraat z.n. Het verkavelen van een perceel in 7 loten 17/09/2019 739_1.pdf 
2019087980 2019/00422   Dennendreef 60-62 Plaatsen van een afsluitbare fietenberging, vervangen tuinberging, uitbreiden parkeerplaatsen 17/09/2019 2019-00422.pdf 
2019082109 2019/00521   Aarseleweg 41 Renovatie woning 17/09/2019 2019-00521.pdf 
2019063787 2019/00296   Oudenaardsesteenweg 175 Verbouwen woning tot dierenartsenpraktijk met studio 17/09/2019 2019-00296.pdf 
2019083623 2019/00405   Molenstraat - lot 1 Bouwen woning met zorgunit en aangebouwde carport 17/09/2019 2019-00405.pdf 
2019082910 2019/00400   Zomergemstraat 9 Verbouwen woning 17/09/2019 2019-00400.pdf
2019094854 2019/00468   Scheurestraat 13 Slopen varkensstal 17/09/2019 2019-00468.pdf 
2019080506 2019/00401   Kouterslag 1 Slopen achterbouw en verbouwen/uitbreiden woning 17/09/2019 2019-00401.pdf 
2019058651 2019/00280   Lostraat 43 Oprichten van een bijgebouw 17/09/2019 2019-00280.pdf 
2019095179 2019/00470   Graaf van Hoornestraat 64 Aanleggen van een parkeerruimte 17/09/2019 2019-00470.pdf 
2019065382 2019/00293   Renaat de Rudderstraat 21a Bouwen woning 17/09/2019 2019-00293.pdf 
2019045990 2019/00212   Hoek Dentergemstraat / Tabakstraat Bouwen van 4 gekoppelde woningen + gemeenschappelijke carport en fietsenbergin 17/09/2019 2019-00212.pdf 
2019084474 2019/00406   Klepkouterstraat 8 Slopen woning - bouwen toonzaal met magazijn en conciërgewoning 17/09/2019 2019-00406.pdf 
2019074450 2019/00384  20190617-0005 Durmenstraat 4 Inrichting horeca voor plattelands- en fietstoerisme 17/09/2019 2019-00384.pdf 
2019078595 743_1   Heiste 21 Verkavelen van een grond in 3 loten 17/09/2019 743_1.pdf 
2019064739 2019/00291   Zomergemstraat 3b Aanbouwen van een open carport 17/09/2019 2019-00291.pdf 
2019103275 2019/00516 20190818-0006 Lijsterweg lot 4 Bronbemaling in kader van bouwkundige werken 20/09/2019 2019103275.pdf 
2019108496 2019/00531 20190830-0081 Langenakker 8 Plaatsen van een ondergrondse propaangastank 20/09/2019 2019108496.pdf 
2019013525 V/742_1   Achterstraat 104-106-108 Verkavelen van gronden in 3 loten voor ééngezinswoningen 20/09/2019 742_1.pdf 
2019045444 2019/00277 20190408-0016 Oude Meers 3 Het slopen van stallingen en bouwen van een landbouwloods 20/09/2019 2019-00277.pdf 
2019061424 2019/00299   Bachtekouter 16 Oprichten bijgebouw - regularisatie bijgebouw voor warmtepomp en aanleg tuin met verharding en vijver 20/09/2019 2019-00299.pdf 
2019074726 2019/00364   Kapellestraat 70 Plaatsen van een zendmast 20/09/2019 2019-00364.pdf 
2019064610 2019/00385   Heerdweg 100 Slopen bebouwing en herbouwen woning 20/09/2019 2019-00385.pdf 
2019081441 2019/00388   Paardenweg 15 Oprichten van een bijgebouw 20/09/2019 2019-00388.pdf 
2019084083 2019/00398   Hammeken 23 Aanbouwen van een orangerie 20/09/2019 2019-00398.pdf 
2019085561 2019/00409   Oostmeersdreef 112 Verbouwen en uitbreiden woning 20/09/2019 2019-00409.pdf 
2019085701 2019/00412   Processiestraat 1 Verbouwen en uitbreiden bestaande hoevewoning met stallingen 20/09/2019 2019-00412.pdf 
2019083758 2019/00418   Gaversesteenweg 80-82 Slopen van 2 woningen en bouwen meergezinswoning 20/09/2019 2019-00418.pdf 
2019089693 2019/00431   Tolpoortstraat 115 Bestemmingswijziging naar horeca en plaatsen verlichte publiciteit 20/09/2019 2019-00431.pdf 
2019092350 2019/00446   Ten Bosse 52 Bouwen van een woning met assistentiefunctie 20/09/2019 2019-00446.pdf 
2019095215 2019/00471   Steinen 25 Plaatsen van een tuinhuis 20/09/2019 2019-00471.pdf 
2019111293 2019/00544   C. Van der Cruyssenstraat 29 Het plaatsen van een raamconstructie 20/09/2019 2019-00544.pdf 
2019051202 2019/00308   Oossekouter 66 Het bouwen van een elektriciteitscabine 23/09/2019 2019-00308.pdf 
2019094770 2019/00466   Nazarethsesteenweg 29 Het rooien van bomen 27/09/2019 2019-00466.pdf 
2018017631 2018/00184   Moerstraat Ophogen terrein ifv landbouwgebruik 27/09/2019 2018-184.pdf 
2019098674 2019/00487   Nieuwgoedlaan 166 Aanbrengen crepi aan voorgevel 30/09/2019 2019-00487.pdf 
2019090091 2019/00445   Kerselare 14 Bouwen woning met zwembad en tuinberging 30/09/2019 2019-00445.pdf 
2019088329 2019/00441   Lotenhullestraat 13 Slopen van een achterbouw en uitbreiden woning 30/09/2019 2019-00441.pdf 
2019091636 2019/00438   Melderenstraat 5 Verbouwen en uitbreiden woning 30/09/2019 2019-00438.pdf 
2019090887 2019/00433   Heiste 19 Verbouwen en uitbreiden woning 30/09/2019 2019-00433.pdf 
2019089292 2019/00428   Dobbelstatiestraat 8 Aanleg zwembad en verharding + sloop uitbouw van bijgebouw 30/09/2019 2019-00428.pdf 
2019088318 2019/00421   Meirelos 28 Plaatsen van een veranda 30/09/2019 2019-00421.pdf 
2019087969 2019/00419   Nieuwgoedlaan 158 Slopen en herbouwen afsluiting en tuinhuis met overdekt terras 30/09/2019 2019-00419.pdf 
2019073240 2019/00417   Kerrebroek 32 Verbouwen woning en slopen en herbouwen werkplaats 30/09/2019 2019-00417.pdf 
2019084688 2019/00407   Dreef 2-4 Sloen en herbouwen van 2 woningen 30/09/2019 2019-00407.pdf 
2019080431 2019/00396   Terdonckstraat 16 Herbouwen woning bijgebouw 30/09/2019 2019-00396.pdf 
2019021945 2019/00353   Lagestraat 10 Oprichten autobergplaats 30/09/2019 2019-00353.pdf 
2019071127 2019/00326   Hazenpark 16 Verbouwen en uitbreiden woning 30/09/2019 2019-00326.pdf 
2019067094 2019/00318   Winkelstraat 30 Bouwen woning en losstaande garage 30/09/2019 2019-00318.pdf 
2019067750 2019/00311   Kleine Heirenthoek 4 Aanpassen en uitbreiden woning 30/09/2019 2019-00311.pdf 
2019061581 2019/00300   Gentsesteenweg 140 - 144 Wijzigen stedenbouwkundige vergunning 30/09/2019 2019-00300.pdf 
2019085056 87_7   Pelikaanlaan 10-12 Bijstelling verkaveling - splitsen van 1 lot in2 loten 30/09/2019 V_0087_07.pdf 
2019093066 2019/00451   Ooidonkdreef z.n. Ontbossen van grond 01/10/2019 2019-00451.pdf 
2019096127 2019/00496 20190725-0020 Kortrijksesteenweg 208 Melding van een ondergrondse propaangastank 03/10/2019 2019096127.pdf 
2019098738 2019/00492 20190805-0019 Leernsesteenweg 421 Bronbemaling in kader van bouwkundige werken 03/10/2019 2019098738.pdf 
2019111746 2019/00549 20190906-0069 Kasteellaan 19 Fokken van reptielen 03/10/2019 2019111746.pdf 
2019113852 2019/00557 20190911-0084 Kruispunt Rostraat - Nevelestraat Melding van een bronbemaling in kader van bouwkundige werken 03/10/2019 2019-00484.pdf 
2019076347 2019/00484 20190611-0070 Een terrein ter hoogte van Merendreestraat/Zandestraat Tijdelijke bronbemaling in functie van de bouw van een tunnel (KW01) ter hoogte van het station van Hansbeke 03/10/2019 2019076347.pdf 
2019099650 2019/00539   Lucien Matthyslaan bouwen bureau en vergaderruimte aan loods in provinciaal domein Brielmeersen 05/10/2019 2019-00539.pdf 
2019109499 2019/00536 20190903-0021 Kouterlosstraat 59 Voedingsbedrijf gespecialiseerd in soep 10/10/2019 2019109499.docx.pdf 
2019114604 2019/00569 20190913-0034 Filliersdreef 17 Tijdelijke breekinstallatie 10/10/2019 2019114604.pdf 
2019018663 2019/00290 20181221-0080 Antoon Van Paryspad, Lucien Matthyslaan, Louis Dhontstraat Het bouwen van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug thv Brielpoort Deinze en exploitatie van een hoogspanningslokaal (transformator) 11/10/2019 2019-00290.pdf 
2019092742 2019/00450   Kortrijkstraat 43 Verbouwen en uitbreiden horecazaak en appartement 11/10/2019 2019-00450.pdf 
2019096846 2019/00478   Melkerijstraat 27 Functiewijziging van kantoor naar woning 11/10/2019 2019-00478.pdf 
2019073609 2019/00346   Hammestraat 31 Bouwen woning en bijgebouw met carport - aanleggen zwembad 11/10/2019 2019-00346.pdf 
2019071401 2019/00340   Dentergemstraat 134 Slopen bebouwing en bouwen woning en bijgebouw 11/10/2019 2019-00340.pdf 
2019115604 2019/00582 20190916-0053 Borluutlaan zn Tijdelijke bouwwerf - zeefinstallatie i.k.v. de aanleg van een bijkomende spoorlijn tussen Aalter en Landegem 16/10/2019 2019115604.pdf 
2019070126 2019/00327   Graaf van Hoornestraat 53 Verbouwen en uitbreiden van een woning 16/10/2019 2019-00327.pdf 
2019059065 2019/00335   De Tonne 49-53 Functiewijziging van kantoor naar conciërgewoning 16/10/2019 2019-00335.pdf 
2019066541 2019/00343   Karel Picquélaan 108 Uitvoeren reliëfwijziging 16/10/2019 2019-00343.pdf 
2019079320 2019/00372   Emiel Clauslaan 116 Bouwen woning met kantoor 16/10/2019 2019-00372.pdf 
2019079454 2019/00374   Musschaverstraat 19 Bouwen van een tuinhuis 16/10/2019 2019-00374.pdf 
2019013357 2019/00387   Graaf van Hoornestraat 57 Verbouwen van een woning 16/10/2019 2019-00387.pdf 
2019084943 2019/00403   Dr. Adriaan Martenslaan 63 Het slopen van een bijgebouw en het bouwen van een garage met aansluitend overdekt tuinterras 16/10/2019 2019-00403.pdf 
2019086089 2019/00410   Begonialaan 8 Oprichten van een tuinhuis 16/10/2019 2019-00410.pdf 
2019067396 2019/00420 20190619-0083 Leiestraat 3 Bouwen van een aardappelloods / berging 16/10/2019 2019-00420.pdf 
2019092497 2019/00447   Kloosterlaan 18 Uitbreiden van een woning 16/10/2019 2019-00447.pdf 
2019097861 2019/00482   Tussenweg 22 Isoleren en bepleisteren van een woning 16/10/2019 2019-00482.pdf 
2019094384 2019/00512   Europalaan 63 uitbreiden van een bestaande loods en aanleggen verharding 17/10/2019  2019-00512.pdf
2019089569 2019/00426   Kerrebroek 106 slopen 3 varkensstallen en bouwen schuur met schapenstal 17/10/2019 2019-00426.pdf 
2019104537 2019/00639   Dorpsstraat 4 het vervangen van een vetuste oude gevelbardage 17/10/2019 2019-00639.pdf