Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

We werken tijdelijk enkel op afspraak

De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of per mail via omgeving@deinze.be.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail contact opnemen of een afspraak vastleggen. De nodige maatregelen en richtlijnen bij fysiek contact worden gerespecteerd.

OPENBARE ONDERZOEKEN

               
               
               
               
               
               
               
               
OMV nummer gemeentelijk dossiernummer inrichtingsnummer ligging aard aanvraag Startdatum openbaar onderzoek einddatum openbaar onderzoek affiche
2020076346 2020/00392   Edekestraat 1 het slopen van een eengezinswoning en het bouwen van 2 eengezinswoningen 25/08/2020 23/09/2020 2020-00392.pdf
2020095290 2020/00433   Winterlaan 57 het aanbouwen van een carport en berging 25/08/2020 23/09/2020 2020-00433.pdf
2020080114 2020/00434   Ardense Jagerstraat-Gottem 24 het uitbreiden van de woning na slopen veranda 25/08/2020 23/09/2020 2020-00434.pdf
2020101032 2020/00457   Biesbulckstraat 42 het plaatsen van een carport 25/08/2020 23/09/2020 2020-00457.pdf
2020069244 2020/00366 20200528-0017 Rysseveldstraat - Moerstraat z.n. nieuwe grondwaterwinning ifv beregening teelten 27/08/2020 25/09/2020 2020-00366.pdf
2020069226 2020/00342 20200528-0013 Louis Dhontstraat 40-60 Nieuwe klasse-2 inrichting omvattende 69 koelunits voor warmtepompen 11/08/2020 09/09/2020 2020_00342.pdf
2020032054 2020/00203   Spletestraat 7 slopen en herbouwen van een bijgebouw 01/09/2020 30/09/2020 2020-00203.pdf
2020091329 2020/00426   Karmstraat 21 herbouwen van een schuur 01/09/2020 30/09/2020 2020-00426.pdf
2020092732 2020/00466   Maalderijstraat 7 het verbouwen van een eengezinswoning 01/09/2020 30/09/2020 2020-00466.pdf
2020064670 2020/00456   Bosstraat Het ophogen van landbouwgrond 01/09/2020 30/09/2020 2020-00456.pdf
2020099174 2020/00455   Poelstraat 84 het uitbreiden van een woning 01/09/2020 30/09/2020 2020-00455.pdf
2020094105 2020/00438   Gaversesteenweg 208 bouwen 8 appartementen, 4 garages met fietsenberging en 4 carports met voorafgaande sloop 01/09/2020 30/09/2020 2020-00438.pdf
2020089550 2020/00419   Sint-Hubertstraat 333 verbouwen woning 01/09/2020 30/09/2020 2020-00419.pdf
2020088130 V/1173/01   Koestraat verkavelen van perceel in 8 loten voor halfopen bebouwing 01/09/2020 30/09/2020 V-1173-01.pdf
2020094334 V/0431/04   Witte Kaproenenstraat VK-bijstelling lot 3A 01/09/2020 30/09/2020 V-0431-04.pdf
2020111674 2020/00491   Beekstraat 70-72

Reconversie van "het begijnhof" naar 11 woningen met bijgebouwen

08/09/2020 07/10/2020 2020-00491.pdf
2020046064 2020/00325   Karrewegstraat, Parijsestraat, Nieuwstraat, Dorpstraat en Achterstraat

Bouwen van een effluentleiding. Deze werken omvatten de aanleg van een pompstation, ondergrondse leiding en een uitstroomconstructie op de Leie in Astene.

De aanleg van een DWA Verzamelleiding en een persleiding.

12/09/2020 11/10/2020 2020-00325.pdf
2020110038 2020/00487   Boekweithof 8

plaatsen zwembad

15/09/2020 14/10/2020 2020-00487.pdf
2020079271 2020/00447   Hellestraat 33

bouwen van een woning

15/09/2020 14/10/2020 2020-00447.pdf
2020080814 2020/00387   Lucien Buyssestraat 23

plaatsen muur voor brievenbus en carport/berging

15/09/2020 14/10/2020 2020-00387.pdf
2020100065 V/1174/01   Stationsstraat 38

verkaveling van 1 lot voor vrijstaande woning

15/09/2020 14/10/2020 V-1174-01.pdf
2020071125 2020/00338   Emiel Clauslaan 89-91 - Oude Straat 57

bouwen meergezinswoning met 2 handelspanden

15/09/2020 14/10/2020 2020-00338.pdf
2020104852 2020/00471   Bijlkenstraat 16

slopen en herbouwen van een stal

22/09/2020 21/10/2020 2020-00471.pdf
2020114755 2020/00506   Aaltersesteenweg 2

plaatsen van een fietsenberging

22/09/2020 21/10/2020 2020-00506.pdf
2020112607 2020/00497   Camille van de Cruyssenstraat 40

slopen woning en bijgebouw en bouwen meergezinswoning

29/09/2020 28/10/2020 2020-00497.pdf
2020107492 2020/00527 20200817-0012 Vinktstraat 40

reliëfwijziging voor het vergroten van een vijver + hernieuwing en verandering bestaande klasse 2-exploitatie omvattende de hernieuwing van olieopslag en stalling voertuigen, verandering door de toevoeging van een perceel, vermindering dierplaatsen, actualisatie fytokast, vermindering mestopslag, verhoging grondwaterwinning en verplaatsing mazouttank met verdeelslang

14/10/2020 12/11/2020 2020-00527.pdf
2020116436 2020/00522   Hammestraat 39C

het aanleggen van een grachtoverwelving

14/10/2020 12/11/2020 2020-00522.pdf
2020082149 2020/00394   Steinen 52

het bouwen van een tuinhuis

14/10/2020 12/11/2020 2020-00394.pdf
2020125201 2020/00563   Basiel de Craenestraat 22

het plaatsen van een carport

14/10/2020 12/11/2020 2020-00563.pdf
2020114967

2020/00596

  Veldeken 17

het slopen en heropbouwen van een serre

20/10/2020 18/11/2020 2020-00596.pdf
2020114181

2020/00524

  Kouterstraat 6

het verbouwen van een schuur en het rooien van een treurwilg

20/10/2020 18/11/2020 2020-00524.pdf
2020116507

2020/00526

  Dalestraat 13

het herbouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van verharding en het plaatsen van een publiciteitsbord

20/10/2020 18/11/2020 2020-00526.pdf
2020124175

2020/00557

  Roelstraat 31

het bouwen van een tuinhuis

27/10/2020 25/11/2020 2020-00557.pdf
2020129140

2020/00580

  Molenstraat 5b

het plaatsen van een carport

27/10/2020 25/11/2020 2020-00580.pdf
2020124214

2020/00558

  Steinen 8

het aanbouwen van een tuinhuis

27/10/2020 25/11/2020 2020-00558.pdf
2020103072

2020/00484

  Europalaan 63

het bouwen van 10 opslagsilo's voor opslag grondstoffen met bijhorende losplaats + verandering bestaande klasse 1 inrichting omvattende de verhoging van geïnstalleerd vermogen en verhoging opslag granen en groenvoeders in silo’s

26/10/2020 24/11/2020 2020-00484.pdf

 

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdaum
publicatie
Bekendmaking
2020023666 2020/00083   Baarlestraat z.n. egaliseren van landbouwgrond 02/09/2020 2020-00083.pdf
2020036473 2020/00152   Kapellestraat 55a functiewijziging: inrichten van een crossfit 02/09/2020 2020-00152.pdf
2020048766 2020/00230   Spoelstraat 5 het uitbreiden van een woning 02/09/2020 2020-00230.pdf
2020045571 2020/00235   Kattebeekpark 19 het uitbreiden van een woning 02/09/2020 2020-00235.pdf
2020049966 2020/00238   Veldestraat 40 het verbouwen van een bestaande woning, het bouwen van een carport en het slopen van een bijgebouw 02/09/2020 2020-00238.pdf
2020070031 2020/00329   Edekestraat 103 het aanleggen van een zwembad 02/09/2020 2020-00329.pdf
2020068020 2020/00330   Leernsesteenweg 113 het bouwen van een koppelwoonst 02/09/2020 2020-00330.pdf
2020061536 2020/00331   Boerestraat 16a het verbouwen van een woning, het afbreken van bijgebouwen, het vervangen van verharding en het plaatsen van een zwembad, carport en bijgebouw 02/09/2020 2020-00331.pdf
2020068436 2020/00332   Regenbooglaan 55 het verbouwen van een woning 02/09/2020 2020-00332.pdf
2020047326 2020/00334   Buiskouter 19-21-23-25 het bouwen van 4 woningen 02/09/2020 2020-00334.pdf
2020070137 2020/00344   Kouterlosstraat 33 het verbouwen van een woning 02/09/2020 2020-00344.pdf
2020062550 2020/00345   Dentergemstraat 25a en 25b het bouwen van twee halfopen woningen 02/09/2020 2020-00345.pdf
2020073023 2020/00349   Reibroekstraat 7 het plaatsen van een bijgebouw 02/09/2020 2020-00349.pdf
2020072779 2020/00350   Buiskouter 59 het aanpassen van de oppervlakte van een vergunde woning 02/09/2020 2020-00350.pdf
2020073297 2020/00351   Damstraat 50 - 50a het slopen van een serre 02/09/2020 2020-00351.pdf
2020073381 2020/00352   Sint-hubertstraat 367 het isoleren en bepleisteren van de buitenmuren 02/09/2020 2020-00352.pdf
2020050072 V/0688/02   Dulakkerweg 2 verkavelingsbijstelling 02/09/2020 V-0688-02.pdf
2020024328 V/1161/01   Nevelestraat 32 het verkavelen van een perceel voor HOB 02/09/2020 V-1161-01.pdf
2020047713 V/1167/01   Moorstraat 7 verkavelingsaanvraag voor 6 kavels voor HOB 02/09/2020 V-1167-01.pdf
2020095177 2020/00460 20200527-0085 Kortrijkstraat zn Bronbemaling ikv bouwkundige werken

07/09/2020

2020-00460.pdf
2020029763 2020/00448 20200304-0041 Meirstraat 1A Nieuwe melding van een bestaand tuinbouwbedrijf omvattende een verdeelslang, compressoren, bovengrondse mazoutopslag, opslag mest- en sproeistoffen, stookinstallatie en grondwaterwinning.

07/09/2020

2020-00448.pdf
20200084347 2020/00403   Dreef 10 Functiewijziging van assistentie-woningen naar meergezinswoningen

11/09/2020

2020-00443.pdf
2019141671 2019/00786 20191118-0019 Biebuyckstraat 25+38 regularisatie kweek en verkoop vogels, kippen, pluimvee, konijnen en kleinvee in bestaande serre

11/09/2020

2019-00786.pdf
2020015306 2020/00090   Lostraat 70 regulariseren bijgebouw

11/09/2020

2020-00090.pdf
2020053880 2020/00253   Zonneschijn 3 plaatsen carport

11/09/2020

2020-00253.pdf
2020038805 2020/00254   Heerdweg 100 slopen bestaande bebouwing en herbouwen twee opslagruimtes

11/09/2020

2020-00254.pdf
2020056551 2020/00263   Steinen 36 aanbouwen tuinberging en dichtmaken zijdelingse wand

11/09/2020

2020-00263.pdf
2020055644 2020/00276   Hazeldonk reliëfwijziging

11/09/2020

2020-00276.pdf
2020057828 2020/00268   Doornbosstraat 12 plaatsen van een bijgebouw en slopen van een bijgebouw

11/09/2020

2020-00268.pdf
2020075006 2020/00355   Nevelestraat 7 regulariseren reeds aangelegde verharding + oprichten bijgebouw

11/09/2020

2020-00355.pdf
2020075065 2020/00356   Veldestraat 128-130 het bouwen van 6 woningen en carport met (fiets-)berging

11/09/2020

2020-00356.pdf
²2020075394 2020/00357   Opstal 2 uitbreiden / verbouwen van een woning met een uitbouw aan de voorgevel

11/09/2020

2020-00357.pdf
2020061787 2020/00359   Dentergemstraat / Tabakstraat bouwen 4 woningen met gemeenschappelijke carport / fietsenberging

11/09/2020

2020-00359.pdf
2020065038 2020/00360   Cardijnlaan 2 verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning

11/09/2020

2020-00360.pdf
2020070169 2020/00368   Leeuwstraat 59 uitbreiden ééngezinswoning met een polyvalente ruimte

11/09/2020

2020-00368.pdf
2020070159 2020/00369   Kastanjelaan 12A plaatsen van reclame op voor- en zijgevel

11/09/2020

2020-00369.pdf
2020079666 2020/00380   Langenakker 4 slopen en herbouwen van een bijgebouw

11/09/2020

2020-00380.pdf
2020079734 2020/00382   Kouter 124 aanleg zwembad, terras en parking

11/09/2020

2020-00382.pdf
2020023588 2020/00093   Leenwegel 1 slopen en herbouwen van een eengezinswoning

18/09/2020

2020-00093.pdf
2020066989 2020/00311   Poeldendries z.n. rooien van bomen

18/09/2020

2020-00311.pdf
2020073016 2020/00372   Rietvoornstraat 21 bouwen van een eengezinswoning

18/09/2020

2020-00372.pdf
2020075308 2020/00374   Driesstraat 7 verbouwen van een woning

18/09/2020

2020-00374.pdf
2020079180 2020/00384   Lindelaan 5 bouwen van een eengezinswoning

18/09/2020

2020-00384.pdf
2019116524 2020/00385   Grote Merestraat 20 bouwen garage

18/09/2020

2020-00385.pdf
2020077407 2020/00386   Kortrijksesteenweg 316 verbouwen van een woning

18/09/2020

2020_00386.pdf
2020079868 2020/00388   Leernsesteenweg 303 uitbreiden van een bestaande woning

18/09/2020

2020-00388.pdf
2020070122 2020/00389   Buiskouter 71-73-75-77-87- 89-91-93-95 bouwen van negen eengezinswoningen

18/09/2020

2020-00389.pdf
2020081075 2020/00390   Heiste 21 (lot 2) bouwen van een eengezinswoning

18/09/2020

2020-00390.pdf
2020081279 2020/00391   Achterstraat 6, Dorpsstraat 9 slopen van een berging en bouwen van een eengezinswoning

18/09/2020

2020-00391.pdf
2020073075 2020/00396   Achterstraat z.n. slopen van een bunker

18/09/2020

2020-00396.pdf
2020098743 2020/00451   Dorpsstraat 37 afwerken gevels met buitenbepleistering

18/09/2020

2020-00451.pdf
2020026871 V/0539/03   Oudenaardsesteenweg 179B - 179C - 179D - 179E bijstellen van een verkaveling

18/09/2020

V-0539-03.pdf
2020000508 2020/00113 20200103-0045 Leieoever 1 en 1A Hernieuwing en verandering klasse 2 manege, uitbreiding met plaatsen voor paarden, vermindering grondwaterwinning, nieuwe elektriciteitscabine en hernieuwing van stro-opslag, mestvaalt en manege

21/09/2020

2020-00113.pdf
2020109597 2020/00483 20200820-0065 Lange Akkerstraat 53 Bronbemaling ikv bouwkundige werken

21/09/2020

2020-00483.pdf
2020103606 2020/00473 20200807-0003 Berg 47 Nieuwe klasse-3- schrijnwerkerij en landbouwbedrijf in bijberoep omvattende verdeelslangen, stalling voertuigen, opslag mazout en gevaarlijke
producten in kleinverpakking, installatie houtbewerking, opslag hout en dierlijke mest.

21/09/2020

2020-00473.pdf
2020101006 2020/00470 20200731-0030 Kortrijkstraat 37 Regularisatie koelinstallatie (airco)

21/09/2020

2020-00470.pdf
2020004002 2020/00069   Wallebeekstraat 46 verbouwen van een woning

21/09/2020

2020-00069.pdf
2020078341 2020/00429   Kerrebroek 106 het slopen van 3 varkensstallen en het bouwen van een schapenstal

22/09/2020

2020-00429.pdf
2020110169 2020/00502 20200821-0064 Bosstraat 3 Bronbemaling ikv bouwkundige werken

24/09/2020

2020-00502.pdf
2020059369 2020/00278   Achterstraat 17 Bouwen van een zwembad en regularisatie open berging

24/09/2020

2020-00278.pdf
2020023081 V/1162/01   Ooievaarlaan 14 Verkavelen van grond

24/09/2020

V-1162-01.pdf
2020085098 2020/00407   Machelenbinnenweg 52 Aanleggen van een zwemvijver en het rooien van 9 populieren

24/09/2020

2020-00407.pdf
2019133858 2019/00673   Amakers 14 het bouwen van 2 woningen en het rooien van 2 bomen

25/09/2020

2019-00673.pdf
2020006034 2020/00249 20200317-0008 Tolpoortstraat 36 - 38 - 40 het slopen van industriële gebouwen, het in stand houden van waardevolle gebouwen, het bouwen van 3 wooncomplexen met een ondergronds parkeergebouw en melding klasse 3 omvattende een transformator, warmtepompen en een stookinstallatie

25/09/2020

2020-00249.pdf
2020081754 2020/00404   Emiel Clauslaan 134 plaatsen van een tijdelijke constructie (container)

25/09/2020

2020-00404.pdf
2020081462 2020/00400   Oude Heirbaan 190C afbreken van een bestaande tuinberging en het bouwen van een nieuwe tuinberging met atelier en carport 

25/09/2020

2020-00400.pdf
2020061364 2020/00287   Ten Bosse 26 bouwen van een garage / tuinhuis

25/09/2020

2020-00287.pdf
2020058813 2020/00272   Ten Bosse 26 bouwen van een carport

25/09/2020

2020-00272.pdf
2019109478 2020/00213 20200220-0116 Vaartlaan 8 het slopen en herbouwen van een bedrijfsgebouw + elektriciteitscabine + melding exploitatie onderhouds- en stockagemagazijn boten met lozing van bedrijfsafvalwater in openbare riolering, opslag van olie en afvalolie, hoogspanningscabine en compressor

25/09/2020

2020-00213.pdf
2020008943 2020/00131   Heerdweg 93A aanleggen van een trayveld en het plaatsen van een bovengrondse citerne

25/09/2020

2020-00131.pdf
2020115596 2020/00544   Tolpoortstraat 2 - 4 het slopen van twee woningen met bijgebouwen

25/09/2020

2020-00544.pdf
2020009326 2020/00065   Paardenweg 9 functiewijziging van een landbouwbedrijfsgebouw naar vrij beroep en opslagruimte

28/09/2020

2020-00065.pdf
2020019766 2020/00102   Wildonkenstraat 3 verbouwen van een woning en bijgebouw, het herbouwen van een bijgebouw en functiewijziging

28/09/2020

2020-00102.pdf
2020017776 2020/00143   Borluutlaan 20 verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

28/09/2020

2020-00143.pdf
2020021586 2020/00154   Nieuwe Kerkstraat 5 slopen en herbouwen van een woningbijgebouw en bouwen van een stal voor weidedieren

28/09/2020

2020-00154.pdf
2019157958 2020/00259   Palestraat 12 - 18 functiewijziging van 2 bedrijfswoningen en serre naar 2 woningen en hobbyserre

28/09/2020

2020-00259.pdf
2020064067 2020/00300   Zeistraat 33 herbouwen van een bijgebouw

28/09/2020

2020-00300.pdf
2020075038 2020/00358   Mussenbulk 10 bouwen van een halfopen eengezinswoning en bijgebouw

28/09/2020

2020-00358.pdf
2020072494 2020/00409   Bekstraat 3 regulariseren van een verbouwde woning

28/09/2020

2020-00409.pdf
2020077874 2020/00411   Rozenlaan 26 renoveren van de voorgevel

28/09/2020

2020-00411.pdf
2020096856 2020/00441   Zeistraat 5 verbouwen van een rijwoning en bouwen van een meergezinswoning met 2 woonentiteiten

28/09/2020

2020-00441.pdf
2020103130 2020/00464   Ketelstraat 33A - 33B bouwen van een koppelwoning

28/09/2020

2020-00464.pdf
2020050507 V/0056/04   Herpinsakker 9, Hulhage 16 bijstellen van een verkaveling - wijzigen van perceelsgrenzen

28/09/2020

V-0056-04.pdf
2020062103 V/0367/08   Eikhof 44, Eikhof 46 bijstelling van een verkaveling

28/09/2020

V-0367-08.pdf
2020001342 2020/00073   Lange Akkerstraat - Meigemstraat Riolerings- en collectorwerken "20.640 Aansluiting Meigem Tris"

28/09/2020

2020-00073.pdf
2019152844 2020/00068 20191205-0102 Mortierstraat 7A Omgevingsvergunning klasse-2 voor de exploitatie van een landbouwbedrijf omvattende: lozeing van bedrijfsafvalwater, opslag van olie en afvalolie, verdeelslang, stalling van voertuigen, werkplaats, opslag van brandstof en grondwaterwinning

1/10/2020

2019152844.pdf
2020032584 2020/00141 20170614-0019 Oude Heirweg 15 Hernieuwing en verandering van een pluimveehouderij

1/10/2020

2020032584.pdf
2020106026 2020/00474 20200812-0068 De Volderstraat 36 Een bronbemaling in kader van bouwkundige werken

1/10/2020

2020106026.pdf
2020110087 2020/00503 20200821-0061 Palingstraat 5 Een bronbemaling in kader van bouwkundige werken

1/10/2020

2020110087.pdf
2020108458 2020/00498 20200818-0078 Beekstraat 73 Het stallen van 25 voertuigen andere dan personenwagens

1/10/2020

2020108458.pdf
2020110011 2020/00486 20200821-0047 Moutputstraat 6 De plaatsing van een bovengrondse propaangastank van 1000 l

1/10/2020

2020110011.pdf
2020112644 2020/00571 20200827-0029 Lokestraat zn Bronbemaling in functie van herstellingswerken aan een gasleiding (19.299.019 Fluxys - Nevele)

6/10/2020

2020112644.pdf
2019158989 2020/00164 20190107-0071 Gaversesteenweg 46 - 48 - 52 - 54 het regulariseren van een woon- en winkelcomplex en omgevingswerken

8/10/2020

2020-00164.pdf
2020032652 2020/00165   Lotenhullestraat 30C het slopen van een oude opbergplaats en garage en het herbouwen van een opbergplaats

8/10/2020

2020-00165.pdf
2020061099 2020/00289   Winkelstraat 17 het verbouwen van een hoeve, het afbreken van 2 bestaande bijgebouwen, het bouwen van een garage en een poolhouse en het aanleggen van een wadi

8/10/2020

2020-00289.pdf
2020064296 2020/00312 20200330-0009 Leernsesteenweg 222 - 224 - 226 het slopen van bestaande woningen met bijgebouwen en het bouwen van een supermarkt + melding klasse 3 voor supermarkt met transformator, opslag van gevaarlijke stoffen in kleinverpakking, verkooppunt van vlees met uitsnijderij, opslag van producten van dierlijke oorsprong, koelinstallatie en lozing van bedrijfsafvalwater

8/10/2020

2020-00312.pdf
2020054922 2020/00319   Paul Leytenstraat 28 - 30 het bouwen van twee eengezinswoningen

8/10/2020

2020-00319.pdf
2020063482 2020/00322   Kapellestraat 55 het verbouwen van een restaurant tot bakkerij

8/10/2020

2020-00322.pdf
2020069440 2020/00327   Moerstraat 3 het afbreken en bouwen van een woning, het verbouwen van een schuur, het verbouwen van een stal tot stal/carport, het rooien van bomen en het aanleggen van een zwembad

8/10/2020

2020-00327.pdf
2020077133 2020/00367   Houtkantlaan 76 het slopen en herbouwen van een tuinhuis

8/10/2020

2020-00367.pdf
2020087687 2020/00415   Tussen Wulfhoek en Legekouter zn vegetatiewijziging, het rooien van 6 Italiaanse populieren

8/10/2020

2020-00415.pdf
2020090850 2020/00418   Kerrebroek 22A het bouwen van een tuinhuis/poolhouse, het aanleggen van terras en zwembad

8/10/2020

2020-00418.pdf
2020082166 2020/00430   Molenstraat 122 - 124 het slopen en herbouwen van 2 woningen

8/10/2020

2020-00430.pdf
2020095486 2020/00435   Nieuwgoedlaan 98 het plaatsen van een veranda

8/10/2020

2020-00435.pdf
2020094797 2020/00452   Bisschop Calewaertlaan 6 het verbouwen en uitbreiden van een woning

8/10/2020

2020-00452.pdf
2020115870 2020/00517   Hermeleinestraat 19 het isoleren en bepleisteren van gevels, het wijzigen van raamopeningen en het plaatsen van een hemelwaterput

8/10/2020

2020-00517.pdf
2020116230 2020/00537   Kiekendreef 4 het wijzigen van de achtergevel van de woning en het verbouwen binnen bestaand volume

8/10/2020

2020-00537.pdf
2019134331 2020/00346 20191025-0027 Stadionlaan 1 Hernieuwing en actualisatie bestaande klasse 1-vergunning natuur- en recreatiedomein De Brielmeersen met: nieuwe lozing huishoudelijk afvalwater, opslag van hooi en houtkrullen, kunstmatige aanvulling van grondwater via vijver; hernieuwing lozing bedrijfsafvalwater, verdeelslang, werkplaats machines, bovengrondse mazoutopslag, houtbewerkingsmachines, mestopslag, metaalbewerkingsmachines; verandering door vermeerdering van olieopslag, aantal dieren op kinderboerderij, stalplaats voertuigen, wasbeurten voertuigen, vermogen van compressoren, opslag gevaarlijke stoffen in kleinverpakking

14/10/2020

2019134331.pdf
2020098460 2020/00500 20200723-0052 Paterstraat 22 Een landbouwloonwerkbedrijf omvattende lozing bedrijfsafvalwater, opslag olie, verdeelslangen, stalling voertuigen, herstellingswerkplaats, wasplaats voertuigen, bovengrondse opslag olie, opslag detergent, koelvloeistof en dieseladditief

14/10/2020

2020098460.pdf
2020071664 2020/00348   Molenstraat 1 het bouwen van een halfopen woning

19/10/2020

2020-00348.pdf
2020087443 2020/00420   Ijsbeerlaan 1A/B/C/D/E - 3 - 3A/B - 5 - 5A/B de regularisatie voor het bijkomend rooien van bomen, het voorzien van nieuwe bomen en een aangifte van (onvoorzien) rooien van bomen tijdens werffase t.a.v. de voorziene omgevingsaanleg volgens bouwaanvraag

19/10/2020

2020-00420.pdf
2020093188 2020/00425   Oossekouter 20 het regulariseren van de bijgebouwen en het verbouwen van een eengezinswoning naar kangoeroewoning

19/10/2020

2020-00425.pdf
2020084714 2020/00428   Molenhuisstraat 5 het uitbreiden van een ééngezinswoning

19/10/2020

2020-00428.pdf
2020094433 2020/00432   Dorpsstraat 3 het bouwen van 3 woningen

19/10/2020

2020-00432.pdf
2020089873 2020/00437   Ardense Jagersstraat-Gottem 8A + 8B het bouwen van 2 woningen

19/10/2020

2020-00437.pdf
2020098489 2020/00450   Ten Bosse 151 het plaatsen van een tuinhuis/berging

19/10/2020

2020-00450.pdf
2020116060 2020/00523   Hammestraat 39C het bouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een zwembad en verharding

19/10/2020

2020-00523.pdf
2020123386 2020/00553   Houtkantlaan 9 het plaatsen van een terrasoverkapping

19/10/2020

2020-00553.pdf
2020130300 2020/00583   Kalkhofstraat 4 het bouwen van een terrasoverkapping

19/10/2020

2020-00583.pdf
2020037263 2020/00236 20190830-0078 Oude Kerkstraat 14

Stedenbouwkundige handelingen: het slopen van een varkensstal en het bouwen van een gebouw ifv. hoevewinkel en opslagruimte. 

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Actualisatie, verandering en hernieuwing bestaand klasse-1 landbouwbedrijf met vermindering tot 31 100 leghennen, annulatie zeugen en vermindering vleesvarkens tot 1050 stuks en 288 biggen, uitbreiding tot 5 paarden en pony’s, herschikking van verdeelslang, voertuigen en gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, uitbreiding en herschikking mazoutopslag, opname kinderboerderij, vermindering mestopslag en actualisatie grondwaterwinning uit 2 bestaande putten en de aanleg van een nieuw boorput.

23/10/2020

2020-00236.pdf

Reglement

²