Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

Beschrijving

Op deze pagina vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van de stad Deinze.

We werken tijdelijk enkel op afspraak

De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be.

De dienst omgeving is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur, en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail (omgeving@deinze.be) contact opnemen of een afspraak vastleggen. De nodige maatregelen en richtlijnen bij fysiek contact worden gerespecteerd.

Openbare onderzoeken

OMV nummer gemeentelijk dossiernummer inrichtingsnummer ligging aard aanvraag Startdatum openbaar onderzoek einddatum openbaar onderzoek affiche
2021112994 2021/00544   Goedstraat 38

het slopen en herbouwen van een eengezinswoning en bijgebouw

24/08/2021 22/09/2021 2021-00544.pdf
2021116428 2021/00550   Begijnhofstraat 10

het verbouwen van een eengezinswoning met praktijkruimte

24/08/2021 22/09/2021 2021-00550.pdf
2021107981 2021/00529   Landegemstraat z.n.

reliëfwijziging van een weiland voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer

24/08/2021 22/09/2021 2021-00529.pdf
2021109635 2021/00554   Kapellestraat 98A; 98B; 98C; 100; 102 en 104

het bouwen van 3 meergezinswoningen met ondergrondse parking en omgevingsaanleg

24/08/2021 22/09/2021 2021-00554.pdf
2020091889 2021/00604 20200708-0117 Westhoek 25

het bouwen van een nieuwe melkveestal na de sloop van oude stallen en schuur, het aanleggen van groenvoedersilo's + de verandering van een bestaand klasse I landbouwbedrijf, stopzetting van de vleestak van het bedrijf en omschakeling op melkvee, de verandering met uitbreiding van winning van grondwater, opslag van groenvoeder, opslag van melk, opslag van dierlijke mest, opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen en opslag van olie, de verandering met vermindering van het stallen van voertuigen en runderen, de uitbreiding met een koelgroep ten behoeve van de melktank. De opslag van hout en uitbating van stationaire motoren wordt geschrapt.

24/08/2021 22/09/2021 2021-00604.pdf
2021118152 V/0132/03   Herfstlaan 47

het bijstellen van een verkaveling

24/08/2021 22/09/2021 V-0132-03.pdf
2021110297 V/1081/03   Molenwal 2 - Molenwal 3

het bijstellen van de loten 25,26 en 27

24/08/2021 22/09/2021 V-1081-03.pdf
2021118143 V/0131/05   Herfstlaan 51A-51B

het bijstellen van een verkaveling

24/08/2021 22/09/2021 V-0131-05.pdf
2021104431 2021/00474   Pontstraat 160

herbestemming van een hoevesite tot een therapeutisch centrum

31/08/2021 29/09/2021 2021-00474.pdf
2021100305 2021/00583 20210610-0031 Stadionlaan 5

Het bouwen van woongelegenheden en diensten met half-ondergrondse en bovengrondse parking + de uitbating van warmtepompen (366,5 kW, klasse 2), 2 transformatoren (630 kVA + 100 kVA, klasse 3) en de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van kantoren (1.440 m³/jaar, klasse 2).

31/08/2021 29/09/2021 2021-00583.pdf
2021118313 2021/00564   Emiel Clauslaan 117

het bouwen van een nieuwe eengezinswoning met poolhouse, zwembad en het plaatsen van een aanlegsteiger

31/08/2021 29/09/2021 2021-0064 .pdf
2021103169 2021/00574   Merendreedorp 12

het slopen van een slagerij met bovenliggende handelswoning en bouwen van een méérgezinswoning met 3 appartementen met carport

31/08/2021 29/09/2021 2021-00574.pdf
2021122068 V/1197/01   Oude Heirbaan 107

het verkavelen van een terrein in drie loten

31/08/2021 29/09/2021  V-1197-01.pdf
2021118272 2021/00571 20210416-0028 Vaart Rechteroever 49

het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw, nieuwe inrichting klasse 3 met stallen van bedrijfsvoertuigen en opslag verpakkingsmateriaal (papier en karton, kunststoffen en hout)

31/08/2021 29/09/2021 2021-00571.pdf
2021100245 2021/00483   Oude Heirbaan 59-61

het bouwen van 4 eengezinswoningen

31/08/2021 29/09/2021  2021-0483.pdf
2020029494 2021/00401 20200305-0011 Meirstraat 1B

het uitbreiden van een bestaand tuinbedrijf + verandering bestaand tuinbouwbedrijf door uitbreiding met mazouttank en verdeelslang, compressoren, opslag meststoffen en sproeistoffen, grondwaterwinning en verhoging vermogen stookinstallatie

31/08/2021 29/09/2021  2021-0401.pdf
2021108213 2021/00546   Herfstlaan 8

het verbouwen van een vrijstaande woning

31/08/2021 29/09/2021 2021-00546.pdf
2021120959 2021/00580   Tieltsesteenweg 27

functiewijziging van een autoherstelwerkplaats naar een bergplaats en de regularisatie van een aanbouw bergplaats

31/08/2021 29/09/2021 2021-00580 pdf
2021114900 2021/00527   Houtkantlaan 48

het afbreken van een bestaand tuinhuis en het herbouwen van een garage met berging en overdekt terras

31/08/2021 29/09/2021 2021-00527.pdf
2021039573 V/843/09   Dichter Basiel De Creanelaan z.n., Dorpswegel 7, Veldestraat 122, 124

het bijstellen van een verkaveling, het creëren van 28 loten, het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken en het afschaffen van een voetweg

31/08/2021 29/09/2021 V-0843-09.pdf
2021116950 2021/00617 20210201-0010 Den Dooper 2

het aanbouwen van een melkstand en berging, aanleg en regularisatie verharding en sleufsilo's en aanleg infiltratievoorziening en de verandering van een bestaand gemengd veeteeltbedrijf klasse 1 door uitbreiding van: grondwaterwinning tot 4.169 m³/jaar, mestopslag tot 3.265 m³, melkopslag tot 9,58 ton; verplaatsing van: bergplaats 15 voertuigen en verdeelslang mazout; verplaatsing en vermindering mazoutopslag tot 2,125 ton; nieuwe rubrieken voor: bemaling van 13.000 m³/jaar voor aanleg kelder, opslag van 250 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 1.300 m³ groenvoederopslag en koeling melktank van 11 kW.

31/08/2021 29/09/2021 2021-00617.pdf
2021065002 2021/00472 20210410-0020 Eiland 13

het slopen van bestaande gebouwen, het bouwen van een nieuwe machineloods, hernieuwing en verandering loonwerkbedrijf klasse 2 door uitbreiding van: brandstofverdeelinstallaties tot 2 verdeelslangen, olieopslag tot 2800 liter, mazoutopslag tot 18,66 ton, stalling voertuigen tot 50 stuks; nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater van 1,95 m³/u; hernieuwing van: compressor en wasplaats voertuigen 1/dag; schrapping rubrieken van grondwaterwinning, metaalbewerkingsmachines, mestopslag, schouwput, lozing huishoudelijk afvalwater.

07/09/2021 06/10/2021 2021-00472.pdf
2021083191 V-0924-04   Haarkenstraat 12

het bijstellen van een bestaande verkaveling

14/09/2021 13/10/2021 v-0924-04.pdf
2021115303 2021/00645   de Prijkels

het uitbreiden van het bedrijventerrein De Prijkels - Pijpekop

09/09/2021 08/10/2021 2021-00645.pdf
2021119855 2021/00570   De Pretlaan 15

het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning

14/09/2021 13/10/2021 2021-00570.pdf
2021123957 2021/00598   Patershofstraat 7

het plaatsen van een carport

14/09/2021 13/10/2021 2021-00598.pdf
2021119728 2021/00585   Meirelos 21

het uitbreiden van een eengezinswoning

14/09/2021 13/10/2021 2021-00585.pdf
2021110932 2021/00530   Leeuwstraat 12A

het slopen van een containerklas en tuinberging en het bouwen van een klaslokaal en multifunctionele ruimte

14/09/2021 13/10/2021 2021-00530.pdf
2021137278 2021/00635   Ter Varent 22

het bouwen van een carport

14/09/2021 13/10/2021 2021-00635.pdf
2021084382 2021/00410   Lindestraat 5

nieuwbouw van een vrijstaande woning

09/09/2021 08/10/2021 2021-00410.pdf
2021084778 2021/00395   Leernsesteenweg 39

het bouwen van 6 ééngezinswoningen en het uitvoeren van infrastructuurwerken

14/09/2021 13/10/2021 2021-00395.pdf
2021107822 2021/00495   Wanmolenstraat 24

het uitbreiden van een eengezinswoning

14/09/2021 13/10/2021 2021-00495.pdf
2021119771 2021/00573   Tabakstraat 45A het bouwen van een halfopen woning 21/09/2021 20/10/2021

2021-00573.pdf

2021117059 2021/00584 20210708-0089 Tolpoortstraat 155 het slopen van het bestaande gebouw, het realiseren van een woningbouwproject met 3 meergezinswoningen met 30 appartementen en 1 commerciële ruimte en de terreininrichting en de plaatsing van een lucht/water warmtepomp 28/09/2021 27/10/2021

2021-00584.pdf

2021127962 2021/00605   Eikhof 50 het verbouwen van een woning 28/09/2021 27/10/2021

2021-00605.pdf

      Gentsesteenweg 126 Aanvraag tot planologisch attest Aveve nv 28/09/2021 27/10/2021

planologisch attest Aveve nv.pdf

2021133199 2021/00679   Leieoever verzoek tot bijstelling RO-voorwaarde omv 2020106611 24/09/2021 23/10/2021

2021-00679.pdf

2021095178 2021/00689 20210826-0029 Vinktstraat 4 Aanleg fietspaden langsheen N409 - Vinkt  28/09/2021 27/10/2021

2021-00689 .pdf

2021124846 2021/00672 20180528-0102 Europalaan 63 Het bouwen van een loods voor de (nieuwe) voorbewerking, het regulariseren van een aanpalende loods: korrelpersen en luchtwasser - heden ongewijzigd te behouden, het zonaal heraanleggen van de bestaande KWS-verharding op te breken i.f.v. de plaatsing infiltratiekratten, het aanleggen van een waterdoorlatende verharding als opstelplaats voor de brandweer 23/09/2021 22/10/2021

2021124846.pdf

2021136356 2021/00631   Oude Hofstraat 17 het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning 05/10/2021 03/11/2021

2021-631.pdf

2021137864 2021/00639   Bruggenhoofdstraat 68 het plaatsen van een tuinberging 05/10/2021 03/11/2021

2021-00639.pdf

202110932 2021/00530   Leeuwstraat 12a het slopen van een containerklas en tuinberging en het bouwen van een klaslokaal en multifunctionele ruimte 05/10/2021 03/11/2021

2021-00530.pdf

2021108293 2021/00670 20190121-0048 Filliersdreef 17, Filliersdreef 23 SH: sloop van een woning en dempen van een vijver met aanleg van bijkomende verharding en bouw van een luifel ten behoeve van extra grondopslag, constructie van een permanente geluidsmuur, sloop van een loods, installatie van een mengcentrale (incl. cement- en kalksilo), optrekken van een nieuwe loods 28/09/2021 27/10/2021

2021-00670.pdf

Bekendmaking beslissingen

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdatum
publicatie
Bekendmaking
2021053033

2021/00422

20180528-0102 Europaalaan 63

Het slopen van een magazijn en het bouwen van opslagtanks,
IIOA: beperkte verandering van een bestaande klasse 1 inrichting door vermindering opslag van grondstoffen (granen en groenvoeders) en uitbreiding opslagcapaciteit plantaardige olie en verplaatsing van stikstoftank.

03/08/2021 2021-00422.pdf
2021067197

2021/00421

  Industrielaan 1

het plaatsen van een fietsenstalling

03/08/2021 2021-00421.pdf
2021048756

2021/00244

  Merendreedorp 22

het slopen van een bestaand handelshuis met achterbouw en het bouwen van drie aaneengesloten woningen

10/08/2021 2021-00244.pdf
2021054514

2021/00251

  Reibroekstraat 22A

het bouwen van een tuinhuis

10/08/2021 2021-00251.pdf
2021051855

2021/00261

  Ijsbeerlaan 10

het verbouwen en uitbreiden van een woning

10/08/2021 2021-00261.pdf
2021063982

2021/00297

  Molenstraat 53B

het verbouwen van een halfopen woning

10/08/2021 2021-00297.pdf
2021078434

2021/00371

  Beekstraat 24

het slopen van een woning

10/08/2021 2021-00371.pdf
2021081744

2021/00376

  Schave 84

het renoveren en uitbreiden van een gesloten ééngezinswoning

10/08/2021 2021-00376.pdf
2021084310

2021/00380

  Molenstraat 18

het renoveren van een gevel

10/08/2021 2021-00380.pdf
2021083997

2021/00382

  Kapellestraat 13

het aanbrengen van een lichtreclame tegen een bestaand bedrijfsgebouw

10/08/2021 2021-00382.pdf
2021066589

2021/00385

  Huttestraat 3B

het slopen van een stal en het bouwen van een ééngezinswoning

10/08/2021 2021-00385.pdf
2021067571

2021/00386

  Casselrylaan 21

het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning

10/08/2021 2021-00386.pdf
2021073577

2021/00389

  Stationstraat 2

het slopen van vier bijgebouwen en bouwen van een bijgebouw

10/08/2021 2021-00389.pdf
2021084954

2021/00390

  Centrumlaan 105

het verbouwen van een rijwoning

10/08/2021 2021-00390.pdf
2021096445

2021/00432

  Gentstraat 17 bus 1

functiewijziging van winkel naar restaurant / takeaway

10/08/2021 2021-00432.pdf
2021085729

2021/00452

  Tolpoortstraat 6; 8; 10

het slopen van 3 rijwoningen met aanbouwen

10/08/2021 2021-00452.pdf
2021121491

2021/00575

  Karrewegstraat 6

het creëren van een zorgwoning

10/08/2021 2021-00575.pdf
2021014921 2021/00213 20210127-0112 Bredeweg 59, 61 en 65

het bouwen van een serre en het aanleggen van een waterbassin + het stallen van voertuigen, de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, de uitbating van een koelgroep en luchtcompressor en de installatie van een verdeelslang bij een bestaande opslagtank + melding van een vermeerdering van de opslag van petroleum en mazout

13/08/2021 2021-00213.pdf
2021055233 2021/00275   Kapellestraat 15B

het bouwen van twee meergezinswoningen met 17 woonentiteiten, 4 kantoren, 3 handelsruimtes en ondergrondse parking

13/08/2021 2021-00275.pdf
2021056710 2021/00280   Lange Akkerstraat 5A

het uitbreiden van een woning met een fietsenberging, verbouwen tuinhuis en plaatsen zwembad

13/08/2021 2021-00280.pdf
2021054555 2021/00284   Oostkouterlaan 105

het renoveren van een bestaande eengezinswoning

13/08/2021 2021-00284.pdf
2021060052 2021/00311   Lostraat 27

het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning en het slopen van een bijgebouw

13/08/2021 2021-00311.pdf
2021069777 2021/00315   Kerselare 14

het regulariseren van een afsluiting

13/08/2021 2021-00315.pdf
2021077452 2021/00356   Tabakstraat 75

het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning

13/08/2021 2021-00356.pdf
2021047048 2021/00397   Kapellestraat 110; 112; 114

Aanvraag tot de verbouwing en uitbreiding van een vrijstaande ééngezinswoning + renovatie van een aanlegsteiger

13/08/2021 2021-00397.pdf
2021081151 2021/00402   Poeldendries 26

het slopen van een vrijstaand bijgebouw

13/08/2021 2021-00402.pdf
2021092013 2021/00438   Mouterijdreef 22

het bouwen van een tuinberging

13/08/2021 2021-00438.pdf
2021037792 2021/00283   Erfgoedlaan 19 het bouwen van een ééngezinswoning 13/08/2021 2021-00283.pdf
2021122651 2021/00586 20210719-0063 Beentjesstraat 63 plaatsing propaangastank 17/08/2021 2021-00586.pdf
2021071984 2021/00414   Engelhoekstraat Slibruiming, oeverversterking en te rooien bomen langs O725 (2e cat.) te Deinze 23/08/2021 2021-00414.pdf
2021134004 2021/00625 20210709-0063 Leernsesteenweg 201 tijdelijke bronbemaling in het kader van de aanleg van een kelderverdieping 25/08/2021 2021-00625.pdf
2021062913 2021/00286   Loskaai 1 het bouwen van een fietsenstalling naast het huis 26/08/2021 2021-00286.pdf
2021062709 2021/00285   Musschaverstraat 1 het plaatsen van een pizzaautomaat 27/08/2021 2021-00285.pdf
2021063351 2021/00288   Alfons Van Zandyckestraat 17 het plaatsen van een terras, zwembad en poolhouse 27/08/2021 2021-00288.pdf
2021063514 2021/00289   Veerstraat 19 het herbouwen van een eengezinswoning 27/08/2021 2021-00289.pdf
2021054056 2021/00290   Ketelstraat 47 het bouwen van een eengezinswoning 27/08/2021 2021-00290.pdf
2021062982 2021/00294   Paddenpoelhof 10 het verbouwen en uitbreiden van bijgebouw 27/08/2021 2021-00294.pdf
2021059136 2021/00312   Meirstraat 7 het afbreken en herbouwen van twee tuinbergingen en het aanleggen van een tennisterrein met draadafsluiting 27/08/2021 2021-00312.pdf
2021067092 2021/00412 20180115-0030 Vaart Linkeroever 56-58-60 het bouwen van een elektriciteitscabine 27/08/2021 2021-00412.pdf
2021092935 2021/00413   Cyriel Buyssestraat 28 Functiewijziging ,verbouwen van een bankkantoor naar 2 handelseenheden en een wooneenheid met dakterras 27/08/2021 2021-00413.pdf
2021081962 2021/00416   Goedstraat 35 het slopen van 2 bestaande mobiele stalunits en bestaande bergruimte + het bouwen van een hobbystal voor paarden bij een woning 27/08/2021 2021-00416.pdf
2020096805 2021/00417   Europalaan 15 het afbreken van een tussenloods voor doorgang, aanleg doorgang met parking en techniek voor bijkomende oprit en aanpassen opritten 27/08/2021 2021-00417.pdf
2021058516 2021/00418   Vaart Links z.n. het rooien van 27 populieren 27/08/2021 2021-00418.pdf
2021096509 2021/00458   Tieltsesteenweg 21 functiewijziging naar een hoevewinkel 27/08/2021

2021-00458.pdf

2021116768 2021/00547   Kortrijkstraat 41 functiewijziging van woning naar vakantiewoning 27/08/2021

2021-00547.pdf

2021013975 2021/00096   Achiel Van Eechautestraat 11a, 13 het renoveren en uitbreiden van een meergezinswoning en achterliggende bebouwing en buitenaanleg 30/08/2021

2021-00096.pdf

2021053531 2021/00293   Grote Heirenthoek 12 het vervangen van de bestaande kleedkamers 30/08/2021

2021-00293.pdf

      Moerstraat 30 Bijstelling van de milieuvoorwaarden van VC Energy bvba 30/08/2021 2020-00650_beslissing Vlaamse Regering.pdf
2021031509 2021/00215   Steenputstraat 15 het verbouwen van een ééngezinswoning 06/09/2021 2021-00215.pdf
2021052967 2021/00278   Groendreef 4 het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van een woning/zorgwoning en een woningbijgebouw 06/09/2021 2021-00278.pdf
2021048595 2021/00234   Houtkantlaan 37 het plaatsen van een tuinkantoor 06/09/2021 2021-00234.pdf
2021057942 2021/00307   Palestraat 21 het regulariseren van een bestaande toestand 06/09/2021 2021-00307.pdf
2021069876 2021/00334   August Pienstraat 29 het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning 06/09/2021 2021-00334.pdf
2021066746 2021/00369   Oudenaardsesteenweg 131A het bouwen van een halfopen eengezinswoning met tuinhuis 06/09/2021 2021-00369.pdf
2021080886 2021/00379   Oude Heirweg 8 het slopen en herbouwen van een veranda 06/09/2021 2021-00379.pdf
2021093512 2021/00423   Breeschoot 34 het verbouwen van een ééngezinswoning 06/09/2021 2021-00423.pdf
2021092275 2021/00425   Kakelstraat z.n. het vellen van 14 populieren 06/09/2021 2021-00425.pdf
2021095583 2021/00427   Schave 60 het verbouwen van een eengezinswoning 06/09/2021 2021-00427.pdf
2021093200 2021/00428   Kortrijkstraat 61B bus 0301 het plaatsen van een terrasoverkapping 06/09/2021 2021-00428.pdf
2021096844 2021/00441   Georges Martensstraat 26 het verbouwen van een rijwoning 06/09/2021 2021-00441.pdf
2021090581 2021/00443   Georges Martensstraat 24 het verbouwen van een rijwoning 06/09/2021 2021-00443.pdf
2021100348 2021/00449   Lotenhullestraat 30C het herbouwen van een opslagbergplaats op dezelfde plaats met een aansluitende voorbouw 06/09/2021 2021-00449.pdf
2021097714 2021/00450   Oude Heirbaan 187 het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning 06/09/2021 2021-00450.pdf
2021112261 2021/00553   Hammestraat 15B het bouwen van een ééngezinswoning 06/09/2021 2021-00553.pdf
2021098561 2021/00445   Hammeken 1 het afbreken van een deel van een bestaande woning, het uitbreiden van de woning, het aanleggen van een zwembad en gevelrenovatie 06/09/2021 2021-00445.pdf
2021104547 2021/00477   Terdonckstraat 17 het bepleisteren van de gevels 06/09/2021 2021-00477.pdf
  2020/00641   Moerstraat 30 regularisatie infiltratievoorziening, lagune, indampers en andere uitvoering verbreding gracht, nieuwe afsluiting + verandering bestaande klasse-1 vergunning omvattende uitbreiding en wijziging vergistingsinstallatie, uitbreiding opslag en fysisch-chemische behandeling niet-gevaarlijke afvalstoffen, uitbreiding opslag en verbranding biomassa-afval, verandering biologische behandeling niet-gevaarlijk afval, verandering voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding, uitbreiding transformatoren, uitbreiding gasproductie, uitbreiding mestopslag, wijziging verwerking mest, uitbreiding stationaire motoren en gasturbines, nieuwe stookinstallatie en opslag en verbranding van verontreinigd behandeld houtafval en grondwaterwinning en bijstelling milieuvoorwaarden van VC Energy. 09/09/2021 2020-00641.pdf
2021137614 2021/00637 20210826-0098 Kattesteertstraat 14 Plaatsen bovengrondse propaangastank 08/09/2021 2021-00637.pdf
2020167916 2021/00173 20201117-0055 Dalestraat 12 SH: de sloop van vier varkensstallen en een loods, het bouwen van een vleesvarkensstal met aanhorigheden, het bouwen van een loods met aanhorigheden en het plaatsen van een elektriciteitscabine.
IIOA: hernieuwing en verandering varkensbedrijf klasse 1 door uitbreiding aantal varkens (tot 3.000 dieren), debietsverhoging voor de bestaande grondwaterwinning; vermindering mestopslag, vermindering stalplaatsen voertuigen en/of aanhangwagens, hernieuwing mazoutopslag en volgende nieuwe ingedeelde activiteiten: opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, een transformator, opslag van spuiwater en de installatie van een brijvoerkeuken (verwerken van groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen, zaden of andere producten van plantaardige oorsprong). De aanvraag omvat tevens een machtigingsaanvraag tot regularisatie van het lozingspunt in de geklasseerde waterloop.
13/09/2021 2021-00173.pdf
2021131524 2021/00615   Vaart Linkeroever 36 het plaatsen van een veranda 15/09/2021 2021-00615.pdf
2021070056 2021/00333   Den Bunker 2 - 28  het bouwen van 14 woningen 15/09/2021 2021-00333.pdf
2021073384 2021/00339   Oudehofstraat 71 het plaatsen van een open terrasoverkapping 15/09/2021 2021-00339.pdf
2021065533 2021/00340   Gaston Baertstraat 43B het regulariseren van een atelierruimte en het plaatsen van een terrasoverkapping 15/09/2021 2021-00340.pdf
2021075561 2021/00347   Driesstraat 24; 24A het isoleren van de voorgevel en het aanbrengen van een sierpleister 15/09/2021 2021-00347.pdf
2021085406 2021/00388   Markt 96B het plaatsen van een lichtreclame 15/09/2021 2021-00388.pdf
2021087346 2021/00398   Leernsesteenweg 284 het bouwen van 4 woningen 15/09/2021 2021-00398.pdf
2021091659 2021/00406   Molenstraat 122-124 functiewijziging en gevelwijziging van een nog nieuw te bouwen vergunde woningen 15/09/2021 2021-00406.pdf
2021098375 2021/00453   Broekstraat 11A het afbreken en herbouwen van een woning 15/09/2021 2021-00453.pdf
2021101318 2021/00455   Sluiskouter 6 het bouwen van een vrijstaande woning 15/09/2021 2021-00455.pdf
2021102401 2021/00462   Leernsesteenweg 193; 195 het uitbreiden van een parking en het rooien van een berk 15/09/2021 2021-00462.pdf
2021094040 2021/00475   Ooievaarlaan 27 het verbouwen/uitbreiden van een woning 15/09/2021 2021-00475.pdf
2021103178 2021/00486   Peter Benoitlaan 19 het uitbreiden van een dokterspraktijk 15/09/2021 2021-00486.pdf
2021102997 2021/00500   Boekweithof 3 het bouwen van een tuinberging + terrasoverkapping 15/09/2021 2021-00500.pdf
2021115860 2021/00537   Damstraat 97 het heraanleggen en uitbreiden van een terras en oprit 15/09/2021 2021-00537.pdf
2021133760 2021/00619   Buiskouter 71 het plaatsen van 2 ramen in de linker zijgevel 15/09/2021 2021-00619.pdf
2021038500 V/1108/03   Veldestraat 13 het verkavelen in twee percelen voor halfopen bebouwing 15/09/2021 V-1108-03.pdf
2021047791 2021/00268   Lostraat 57 het verbouwen van een ééngezinswoning 16/09/2021 2021-00268.pdf
2021017478 2021/00202   Biebuyckstraat 41 reliëfwijziging van aaneengesloten landbouwpercelen voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer 17/09/2021 2021-00202.pdf
2021075330 2021/00349   Oude straat 15 het regulariseren van een vrijstaande woning 17/09/2021 2021-00349.pdf
2021071016 2021/00355   Leernsesteenweg 176 het slopen en herbouwen van de woning, het verbouwen van de voormalige apotheek tot dubbele garage en het aanleggen van een zwembad 17/09/2021 2021-00355.pdf
2021058591 2021/00360   Markt 113; 115; 117 het slopen van 2 eengezinswoningen, 1 meergezinswoning met bijhorende handelspanden en loods, het bouwen van een meergezinswoning met 8 appartementen en handelsruimte en een meergezinswoning met 4 appartementen 17/09/2021 2021-00360.pdf
2021075407 2021/00404   Kerkstraat 6 het verbouwen van een woning met een ophoging van het volume van de woning tot aan het gabarit van de buur 17/09/2021 2021-00404.pdf
2021095865 2021/00437   Krekelstraat 71 het renoveren van een bestaande woning 17/09/2021 2021-00437.pdf
2021098557 2021/00446   Grote Heirenthoek 2 het plaatsen van een bijkomende dakuitbouw 17/09/2021 2021-00446.pdf
2021106007 2021/00480   Karmenhoekstraat 5 het bezetten van de voorgevel met crepi 17/09/2021 2021-00480.pdf
2021115824 2021/00536   Kouter 133A het plaatsen van een veranda 17/09/2021 2021-00536.pdf
2021115972 2021/00538   Aarseleweg 56 het plaatsen van een veranda 17/09/2021 2021-00538.pdf
2020143450 2020/00643 20201026-0101 Grote Heirenthoek 30 Bovengrondse propaangastank 17/09/2021 2020-00643.pdf
2021140856 2021/00653 20210828-0002 Graaf van Hoornestraat 51 Tijdelijke bronbemaling 17/09/2021 2021-00653.pdf
2020167666 2021/00236   Vaart Linkeroever / Leie Linkeroever  VEGETATIEWIJZIGING
- Wijzigen reliëf en het wijzigen van historisch permanente graslanden, inclusief het verbonden microreliëf en poelen: Voor het realiseren van de nieuwe natuurvriendelijke oevers worden de huidige oevers afgegraven. Beplanting en bomen op de afgegraven oevers worden verwijderd.
STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN
- Terreinaanleg
- Nieuwbouw oever
- Nieuwbouw 5 hengelsteigers, oeverzwaluwwand en verharding, fietsbrug
- Rooien bomen
20/09/2021 2021-00236.pdf
2021027444 2021/00195   Marie Comparéstraat 22 het bouwen van een ééngezinswoning met carport 27/09/2021 2021-00195.pdf
2020066293 2021/00266   Moerstraat 5 het uitbaten van een dierenasiel met een maximum capaciteit van 25 katten 27/09/2021 2021-00266.pdf
2021053293 2021/00303   Poekestraat 13 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning 27/09/2021 2021-00303.pdf
2021069570 2021/00313   Torenstraat 2 het plaatsen van een omheining 27/09/2021 2021-00313.pdf
2021080771 2021/00370   Boekweithof 5 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, slopen en bouwen van carport 27/09/2021 2021-00370 .pdf
2021081624 2021/00375   Rozenlaan 24 het verbouwen van een vrijstaande woning 27/09/2021 2021-00375.pdf
2021076578 2021/00384 20210428-0075 Nevelestraat z.n. het plaatsen van een middenspanningscabine met transformator (630 kVA) op bestaande parking 27/09/2021 2021-00384.pdf
2021088501 2021/00396   Moerstraat 37 het voltooien van werken aan een vergunde eengezinswoning en bijgebouwen 27/09/2021 2021-00396.pdf
2021096473 2021/00430   Leiepark 18 het plaatsen van een buitentrap met multifunctioneel bordes 27/09/2021 2021-00430.pdf
2021086553 2021/00435   Astene-Lindenstraat 11 het aanleggen van een tuinhuis 27/09/2021 2021-00435.pdf
2021100436 2021/00481   Huttestraat 35 - Pannestraat 24 het bouwen van 8 woningen 27/09/2021 2021-00481.pdf
2021103922 2021/00487   Buiskouter 27 tem 41 (oneven) het bouwen van 8 halfopen ééngezinswoningen 27/09/2021 2021-00487.pdf
2021107386 2021/00491   Oude Brugsepoort 73-75-77 het bouwen van drie aaneengesloten woningen 27/09/2021 2021-00491.pdf
2020096318 2021/00494 20200917-0034 Weg naar Poeke 31

reorganiseren van een bestaand landbouwbedrijf: herbouwen bestaande bedrijfswoning, overwelven van een gracht, rooien van een boom, Overdracht, verandering en hernieuwing landbouwbedrijf omvattende: schrapping van grondwaterwinning, voederopslag, runderen, lozing huishoudelijk afvalwater; nieuwe opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, stro-opslag en olieopslag in vaten; vermindering van mestopslag; hernieuwing van gastank, mazoutopslag en verdeelslang; uitbreiding van stalling voertuigen.

27/09/2021 2021-00494.pdf
2021108391 2021/00496   Rekkelinge 7

het bouwen van een ééngezinswoning met carport, zwembad en tuinberging

27/09/2021 2021-00496.pdf
2021107034 2021/00497   Guido Gezellelaan 29

het renoveren van de voorgevels

27/09/2021 2021-00497.pdf
2021115989 2021/00541   Bliekstraat 19 het regulariseren van een steiger 27/09/2021 2021-00541.pdf
2021110167 V/0758/02   Kerrebroek 120 regularisatie van de bestaande perceelindeling 27/09/2021 758-02.pdf