Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

OPENBARE ONDERZOEKEN

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
2019119723 V/748/01   Leernsesteenweg 284

Verkavelen in 4 kavels voor half open bebouwing

05/11/2019 04/12/2019 V_0748_01.pdf 
2019116829 2019/00590   Staggestraat z.n.

Reliëfwijziging

05/11/2019 04/12/2019 2019-00590.pdf 
2019120991 2019/00621   Tolpoortstraat 85-87

Bouwen van 22 appartementen en 2 handelspanden met ondergrondse parking na sloop

05/11/2019 04/12/2019 2019-00621.pdf 
2019094225 2019/00489   Kapellestraat 9-15

bouwen meergezinswoning met 22 woonentiteiten, kantoren en handelsruimtes

12/11/2019 11/12/2019 2019-00489.pdf 
2019122737 2019/00616   Leernsesteenweg 274

uitbreiden villa met keuken en garage/aanleggen zwembad - regularisatie

12/11/2019 11/12/2019 2019-00616.pdf 
2019122635 2019/00617   Kakelstraat 34

verbouwen van woning en bijgebouw

12/11/2019 11/12/2019 2019-00617.pdf 
2019135552 2019/00663   Pelikaanlaan 12

bouwen van een vrijstaande woning

12/11/2019 11/12/2019 2019-00663.pdf 
2019121215 2019/00606   Krekelstraat 133

Slopen bebouwing - herbouwen woning en bijgebouw - aanleg verharding

12/11/2019 11/12/2019 2019-606.pdf 
2019123859 2019/00619   Engelhoekstraat 18

verbouwen en uitbreiden woning en het bouwen van een carport

19/11/2019 18/12/2019 2019-00619.pdf 
2019101335 2019/00552 20190812-0036  Engelhoekstraat 25

Stedenbouwkundige handelingen: slopen vleesvarkens- en zeugenstal, bouwen landbouwloods/rundveestal, bouwen landbouwloods met overdekte mestvaalt, bouwen afdak tegen melkveestal

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: hernieuwing en verandering vergunning door uitbreiding met 100 m³ stro-opslag, opslag 575L gevaarlijke producten in kleine verpakking, 2000 m³ groenvoederopslag, melkkoeltank, stalplaats 2 extra voertuigen, uitbreiding melkopslag, uitbreiding grondwaterwinning, verandering mestopslag, verplaatsing verdeelslang, vermindering mazoutopslag, vermindering aantal runderen en varkens.

19/11/2019 18/12/2019 2019-00683.pdf
2019127587 2019/00683 20190716-0015 Meerskant 5

Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van en vrijloopstal, het bouwen van een lanbouwloods met kantoren, het aanleggen van 4 sleufsilo's en het aanleggen van de nodige verhardingen

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Verandering en hernieuwing melkveebedrijf met: verplaatsing olieopslag en verdeelslang, bijkomende runderen tot een totaal van 496 plaatsen, elektriciteitscabine 250 kVA,koelgroep melktank 15 kW en compressor 5 kW, verandering mazoutopslag tot 4,516 ton, uitbreiding van de hooiopslag tot 800 m³ in een lokaal en 500 m³ in open lucht, uitbreiding opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen tot 550 l, uitbreiding mestopslag tot 6.420 m³, opslag van 30 ton melk, stallen van 8 voertuigen/aanhangwagens, uitbreiding ruwvoederopslag tot 17.500 m³, tijdelijke bronbemaling tot 14.880 m³/jaar en uitbreiding grondwaterwinning tot 8.230 m³/jaar.

     
2019133294 2019/00657   Oude Heirbaan 77

verbouwen en uitbreiden woning

19/11/2019 18/12/2019 2019-00657.pdf 
2019102805 2019/00681 20190816-0005 Vaart Rechteroever 59

Verandering bestaande vergunning door uitbreiding opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijk afval tot 13.950 ton, uitbreding composteerruimte voor organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen tot 14.130 m³, uitbreiding composteerruimte voor organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen tot 18.730 m³, uitbreiding stalling voertuuigen tot 10 voertuigen, uitbreiding met compressor van 15 kW, opslag van 100 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, opslag van 11.580 m³ paardenmest, opslag van 14.130 m³ andere meststoffen, uitbreiding verwerking paardenmest tot 7.500 ton/jaar.

19/11/2019 18/12/2019 2019102805.pdf 
2019018624 2019/00497   Vaart Rechts, Langemunt, Vaart Links

het bouwen van een fiets- en voergangersbrug en de gedeeltelijke afschaffing buurtweg nummer 1 en voetweg nummer 44

21/11/2019 20/12/2019 2019-00497.pdf 
2019125140 V/1122/02   Kerrebroek 55A

het bijstellen van een bestaande verkaveling

27/11/2019 26/12/2019 1122-02.pdf 
2019067179 2019/00626 20190624-0091 Gentsesteenweg 152-154-156-158-162-164

het bouwen van een restaurant met snelservice + transformator, lozing afvalwater, airco's en koelinstallaties, opslag en verkoop van producten van dierlijke oorsprong

27/11/2019 26/12/2019 2019-00626.pdf 
2019079782 2019/00580   Pastoriestraat

het bouwen van een woning met praktijk en bergingen na voorafgaande sloop

27/11/2019 26/12/2019 2019-00580.pdf 
2019128398 2019/00651   Berkenlaan 26

het uitbreiden van een ééngezinswoning

27/11/2019 26/12/2019 019-00651.pdf 
2019110227 2019/00612 20190905-0038 Veldeken 36

het bouwen van duivenhokken i.f.v. een agrarische uitbating - Nieuwe klasse-2 omgevingsvergunning voor het houden van 10000 duiven, 1 compressor van 5kW en de opslag van 10 m³ dierlijke mest in gesloten citerne

04/12/2019 02/01/2020 2019-00612.pdf 
2019133858 2019/00673   Amakers 14A-14B

het bouwen van 2 woningen en het rooien van 2 bomen

04/12/2019 02/01/2020 2019-00673.pdf 
2019096771 2019/00515 20190813-0049 Westaarde 24

het verbouwen van een hoeve met bijhorende functiewijzigingen - Aanvraag nieuwe klasse 3 feestzaal met muziekactiviteiten van max. 95 dB(A) LAeq,15min, 1 verdeelslang, opslag van 2.13 ton mazout en 16 m³ dierlijke mest en plaatsen voor 20 voertuigen.

04/12/2019 02/01/2020 2019-00515.pdf
2019124041 2019/00718 20180604-0002 Lotenhullestraat 48

Varandering van bestaand veeteeltbedrijf (K1) door utibreiding met 179 runderen. Overige ingedeelde inrichtingen of activiteiten blijven ongewijzigd.

29/11/2019 28/12/2019 2019124041.pdf 
2019135115 2019/00658   Wildonkenstraat 7

slopen en herbouwen bijgebouw

10/12/2019 08/01/2020 2019-00658.pdf 
2019111557 2019/00735   Emiel Clauslaan 100

plaatsen van een nieuwe buispyloon

10/12/2019 08/01/2020 2019-00735.pdf 
2019103611 V/1153/01   Egelare

verkavelen in 1 lot

10/12/2019 08/01/2020 1153-01.pdf 
2019132109 2019/00662   Berg 46

reliëfwijziging van een landbouwperceel

10/12/2019 08/01/2020 2019-00662.pdf 
2019129957 2019/00672 20191024-0033 Oudenaardsesteenweg 168

het bouwen van een bedrijfsgebouw (kantoor en lodds) met buitenaanleg en parking - aanvraag nieuwe klasse 2 -inrichting

10/12/2019 08/01/2020 2019-00672.pdf 
2019149632 2019/00743   Machelenstraat 52 Het verbouwen van een woning 10/12/2019 08/01/2019 2019-00743.pdf 

 

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdaum
publicatie
Bekendmaking
2019086210 2019/00414   Kastanjelaan 34 Verbouwen woning en bouwen HOB 05/11/2019 2019-00414.pdf 
2019081684 2019/00437   Casselrylaan 3 Bouwen tuinpaviljoen met zwembad 05/11/2019 2019-00437.pdf 
2019078072 2019/00448   Gentseheirweg 4 Verbouwen van een woning met garages tot één volume 05/11/2019 2019-00448.pdf 
2019055100 2019/00488   Hekstraat z.n. Vellen van 2 bomen 05/11/2019 2019-00488.pdf 
2019107823 2019/00530   Karel Picquélaan 113 Vellen van een populier 05/11/2019 219-00530.pdf 
2019121022 2019/00602 20190927-0029 Herenigingstraat 24 Oprichten hoogspanningscabine 05/11/2019 2019-00602.pdf 
2019090238 2019/00425   Ter Kale 14 Oprichten tuinhuis 05/11/2019 2019-00425.pdf 
2019097832 2019/00481   Steinen 27 Oprichten tuinhuis met terrasoverkapping 05/11/2019 2019-00481.pdf 
2019102654 2019/00511   Kouter 33 Regularisatie aanbouw 05/11/2019 2019-00511.pdf 
2019106910 2019/00523   Kleine Pontstraat 3 Regularisatie oeverversteviging 05/11/2019 2019-00523.pdf 
2019083268 2019/00528   Krekelstraat 17-19 Slopen van 2 woningen 05/11/2019 2019-00528.pdf 
2019083257 2019/00529   Ghesquièrestraat 29 Slopen van een woning 05/11/2019 2019-00529.pdf 
2019111350 2019/00545   Biebuyckstraat 33 Het verbouwen van een woning 05/11/2019 2019-00545.pdf 
2019115398 2019/00564   Smissestraat 14 Plaatsen van een dakkapel 05/11/2019 2019-00564.pdf 
2019120938 2019/00601   Henriette Chaumatstraat z.n. Oprichten van een gascabine 05/11/2019 2019-00601.pdf 
2019122873 2019/00629   Leernsesteenweg 23 Verbouwen/uitbreiden van een woning 05/11/2019 2019-00629.pdf 
2019075398 V/0624/02   Lange Akkerstraat 2A en 2B Samenvoegen van 2 loten en wijzigen bestaande verkavelingsvoorschriften 05/11/2019 V_0624_02.pdf 
2019073067 V/0079/08   Molenstraat 43 Bijstellen verkaveling, wijzigen perceelsgrens + voorschriften 05/11/2019 V_0079_08.pdf 
2019048449 2019/00229 20190410-0031 Gaversesteenweg 211-213 Hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor het benzinestation met shop voor een termijn van onbepaalde duur 12/11/2019 2019048449.pdf 
2019092268 2019/00517 20190712-0085 Gampelaeredreef 2 Schrijnwerkerij 12/11/2019 2019092268.pdf 
2019075266 2019/00411 20190607-0051 Groendreef 3 Exploitatie van een hondenpension, trimsalon en gedragstraining bij honden 12/11/2019 2019075266.pdf 
2018102604 2019/00004 20190107-0071 Gaversesteenweg 46, 48, 52, 54

Stedenbouwkundige handelingen: De regularisatie en heraanvraag van het oprichten van een woon-winkelcomplex, handelsruimtes met appartementen en omgevings-werken, na slopen van bestaande bedrijfsgebouwen. De te regulariseren site omvat 4 grootschalige gebouwen waarin zijn ondergebracht ca. 7.391 m² handelsruimte, 1.062 m² fitnesruimte en 5 appartementen, omgeven door 277 parkeerplaatsen.

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: het exploiteren van een winkelcentum

13/11/2019 2019-00004.pdf 
2019083773 2019/00476 20190626-0062 Stokstormestraat 14a

Het exploiteren van een nieuwe inrichting, zijnde een glastuinbedrijf en het plaatsen van 3 transformatorcabines

13/11/2019 2019-00476.pdf
2019073609 2019/00346   Hammestraat 31

Het bouwen van een woning en bijgebouw met carport en het aanleggen van een zwembad

14/11/2019 2019-00346.pdf 
2019063398 2019/00402   Musschaverstraat 18

Het slopen en herbouwen van een bijgebouw

14/11/2019 2019-00402.pdf 
2019088613 2019/00439   Moerstraat 6

Het slopen en herbouwen van een woning en bijgebouw en het rooien van een boom

14/11/2019 2019-00439.pdf 
2019108758 2019/00534   Cardijnlaan 2

Het bouwen van een carport

14/11/2019 2019-00534.pdf 
2019101734 V/0018/14   Beekstraat 124

Het samenvoegen van loten 1 en 2

14/11/2019 V-0018-14.pdf 
2019082339 V/0744/01   Veldstraat

Verkaveling 'Veldestraat', het verkavelen van een perceel in 8 loten

14/11/2019 V-0744-01.pdf 
2019134304 2019/00656 20190920-0028 Damstraat 35A

Tandartspraktijk

22/11/2019 2019134304.pdf 
2019109499 2019/00536 20190903-0021 Kouterlosstraat 59

Voedingsbedrijf gespecialiseerd in het maken van soep

22/11/2019 2019109499.pdf 
2019118961 2019/00647 20180405-0002 Gampelaeredreef 1

Plaatsen van een tijdelijke koelcel gedurende drukke periodes

22/11/2019 2019118961.pdf 
2019123392 2019/00642 20191002-0046 Olmweg 6A

Verandering vergunning groentebedrijf door utibreiding met 6500 m³/jaar grondwaterwinning uit twee boorputten (regularisatie)

22/11/2019 2019123392.pdf 
2019077463 2019/00475 20190423-0008 Heiste 52

SH: Slopen van een stal en herbouwen jongveestal en aanleggen mestvaalt.
IIOA: Hernieuwing en verandering rundveebedrijf door afbraak en heropbouw jongveestal en aanleg overdekte mestvaalt, uitbreiding met 8 runderen, uitbreiding grondwaterwinning en actualisatie overige rubrieken.

25/11/2019 2019-00475.pdf 
2019048449 2019/00229 20190410-0031 Gaversesteenweg 211-213 Hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor het benzinestation met shop voor een termijn van onbepaalde duur. 25/11/2019 2019048449.pdf 
2019106715 2019/00589 20170428-0026 Veldweg 1 Vermindering aantal paarden met 20 stuks tot een totaal van 17 paarden, interne reorganisatie rundveesamenstelling door afbouw van 10 stalplaatsen voor runderen >1jaar en 36 stalplaatsen voor runderen van 1 tot 2 jaar en toename van 46 stalplaatsen voor 'andere'runderen 25/11/2019 2019106715.pdf 
2019085589 2019/00408   Merendreestraat 17 Het bouwen van een paardenstal, renovatie schuilhok, aanleggen verharding en terras 26/11/2019 2019-00408.pdf 
2019091053 2019/00504   Buiskouter 127-129 Het bouwen van 2 halfopen woningen 26/11/2019 2019-00504.pdf 
2019090912 2019/00505   Buiskouter 139-141 Het bouwen van 2 halfopen woningen 26/11/2019 2019-00505.pdf 
2019091003 2019/00506   Buiskouter 135-137 Het bouwen van 2 halfopen woningen 26/11/2019 2019-00506.pdf 
2019091022 2019/00507   Buiskouter 131-133 Het bouwen van 2 halfopen woningen 26/11/2019 2019-00507.pdf 
2019091083 2019/00508   Buiskouter 117 Het bouwen van een woning 26/11/2019 2019-00508.pdf 
2019091097 2019/00509   Buiskouter 113-115 Het bouwen van 2 halfopen woningen 26/11/2019 2019-00509.pdf 
2019091116 2019/00510   Buiskouter 109-111 Het bouwen van 2 halfopen woningen 26/11/2019 2019-00510.pdf 
2019105080 2019/00519   Kerrebroek 90 Het uitbreiden van een woning 26/11/2019 2019-00519.pdf 
2019133644 2019/00653   Zandestraat 49 Het verbouwen van een halfopen ééngezinswoning 26/11/2019 2019-00653.pdf 
2019135675 2019/00664   Oudehofstraat 18 Het verbouwen van een ééngezinswoning 26/11/2019 2019-00664.pdf 
2019077684 V/0673/02   Lucien Buyssestraat Verkavelingsbijstelling 26/11/2019 V-0673-02.pdf 
2019090251 2019/00440   Harrelstraat 21 Het verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een carport 26/11/2019  2019-00440.pdf
2019079216 2019/00443   Peperhol 8 Functiewijziging accomodatie in functie van kinderboerderij 26/11/2019 2019-00443.pdf 
2019089518 2019/00453   Lostraat 70 Het slopen en herbouwen van een woning, oprichten poolhouse en zwembad 26/11/2019 2019-00453.pdf 
2019064782 2019/00456   Molenstraat 42 Het oprichten van 8 garages en poolhouse met zwembad 26/11/2019 2019-00456.pdf 
2019096897 2019/00479   Centrumlaan 124 Het oprichten van een tuinhuis, terras en wintertuin/veranda 26/11/2019 2019-00479.pdf 
2019068571 2019/00518  20190719-0041 Haarkenstraat 32a Het oprichten van een fietsenberging en uitbreiding van de stookplaats 26/11/2019 2019-00518.pdf 
2019105049 2019/00535   Gentsesteenweg 39-41 Het aanleggen van een oeverversterking 26/11/2019 2019-00535.pdf 
2019101942 2019/00548   Hulhage 29 Het slopen van een uitbouw en het bouwen van een uitbouw 26/11/2019 2019-00548.pdf 
2019111775 2019/00550   Hansbekedorp 70 Het bouwen van een garage 26/11/2019 2019-00550.pdf 
2019121094 2019/00603 20190927-0048 Den Bunker z.n. Het oprichten van een hoogspanningscabine 26/11/2019 2019-00603.pdf 
2019092920 2019/00454   Toekomststraat 18 Het slopen en herbouwen van een bedrijfsgebouw en het bouwen van een afdak 27/11/2019 2019-00454.pdf 
2019093480 2019/00462   Emiel Clauslaan 129-133 Het slopen van een woning en het bouwen van een woning en versterken leieoever 27/11/2019 2019-00462.pdf 
2019092154 2019/00463 20190717-0040 Berg 51 Het bouwen van een loods ifv aardbeiteelt en stallen voertuigen, materiaal en frigoruimte, huisvesting seizoensarbeiders 27/11/2019 2019-00463.pdf 
2019111360 2019/00547   Renaat De Rudderstraat 20 Het verbouwen van een woning 27/11/2019 2019-00547.pdf 
2019098507 2019/00551   Meigemstraat 9 Het wijzigen van een dak van een woning in opbouw 27/11/2019 2019-00551.pdf 
2019107628 2019/00553   Oostmeersdreef 59 Het renoveren van een halfopen ééngezinswoning 27/11/2019 2019-00553.pdf 
2019113038 2019/00555   Dorpsstraat 33 Het uitbreiden van een woning, aanbouwen leefruimte 27/11/2019 2019-00555.pdf 
2019108433 2019/00559   Tieltsesteenweg 4 Het slopen en herbouwen van een woning 27/11/2019 2019-00559.pdf 
2019116259 2019/00573   Karel Picquélaan 98 Het oprichten van een tuinberging 27/11/2019 2019-00573.pdf 
2019116539 2019/00587 20190918-0018 Gentsesteenweg 9-17 Het bouwen van een transformatorkast 27/11/2019 2019-00587.pdf 
2019142932 2019/00697   Loskaai 1 Het plaatsen van een overkapping 27/11/2019 2019-00697.pdf 
2019122986 V/1151/01   Krommestraat 5 Het verkavelen van één lot 27/11/2019 V-1151-01.pdf 
2019065631 2019/00348 20190121-0048 Filliersdreef 17 het aanleggen van een recyclagepark met bijhorende bebouwing, opslag, overslag en sortering van afvalstoffen en asbest, opslag en mechanische behandeling van steen- en betonpuin, niet teerhoudend asfalt en grond met stenen, lozing bedrijfsafvalwater, opslag van 20 000 liter rode mazout, 20 000 liter witte mazout, 10 000 liter stookolie, 40 ton cement, 40 ton kalk, 1 labo brondbemaling van max 30 000 m³/jaar, grondwaterwinning van 1 000 m³/jaar en tussentijdse opslag voor 2 000 m³ uitgegraven bodem 27/11/2019 2019-00348.pdf 
2019065996 2019/00623   Zuid Tragel Het ruimen en maaien van grachten 05/12/2019 2019-00623.pdf 
2019143151 2019/00699 20191115-0003 Europalaan 15 De ontwikkeling van kartonnen spiraalgewikkelde kokers 6/12/2019 2019-00699.pdf 
2019121653 2019/00604 20190929-0015 Europalaan 60 Exploitatie van kantoorruimte met magazijn 6/12/2019  2019-00604.pdf