Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

Minimale dienstverlening tot en met 5 april

De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of per mail via omgeving@deinze.be.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail contact opnemen of een afspraak vastleggen. De nodige maatregelen en richtlijnen bij fysiek contact worden gerespecteerd.

Maatregelen inzake het Corona-virus – nooddecreet – 24 maart 2020

Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek van 30 dagen is door de federale restrictieve maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels zeer moeilijk, zoniet onmogelijk.

Lopende openbare onderzoeken (reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020), op datum van inwerkingtreding van het BVR 24/3/2020, worden verplicht opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020.

De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan pas na 24 april 2020 plaatsvinden. De beslissingstermijnen van lopende dossiers worden zowel in eerste aanleg als in beroep verlengd.

Aangezien het onzeker is of de maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” zullen worden verlengd, kan de minister deze datum van 24 april 2020 eventueel nog verlengen.

OPENBARE ONDERZOEKEN

2019140627 V/1159/01   Ardense Jaegerstraat het verkavelen van een perceel in 6 loten 25/02/2020 25/04/2020 (onder voorbehoud) V-1159-01.pdf
2020000609 V/1158/01   Engelhoekstraat 44 het verkavelen van een perceel in 2 loten 25/02/2020 25/04/2020 (onder voorbehoud) V-1158-01.pdf
2019162124 20120/00009   Kerrebroek 99 herbouwen bijgebouwen tot hobbyruimte met carport + poolhouse + aanleggen zwemvijver 25/02/2020 25/04/2020 (onder voorbehoud) 2020-00009.pdf
2018155597 2019/00788 20181218-0088 Varingstraat 6a het uitbreiden van een bestaande fruitkwekerij; hernieuwing en verandering door uitbreiding van bestaande klasse-2 inrichting met fytoplaats, lozing bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater, opslag olie, verdeelslangen, transformator, accumulatoren, stalling voertuigen, koelinstallaties, opslag mazout, diesel en gevaarlijke stoffen in kleinverpakking, houtopslag in loods, opslag kunststoffen paloxen, sorteerinstallatie en grondwaterwinning uit 2 verbuisde boorputten 25/02/2020 25/04/2020 (onder voorbehoud) 2019-00788.pdf
2019155971 2020/00082 20191212-0010 Industrielaan 1 Verandering bijzondere lozingsvoorwaarden 27/02/2020 27/03/2020 2019155971.pdf
2019112853 2019/00592 20190910-0032 Kruisbulckstraat 5 Aanvraag omgevingsvergunning klasse-2 met stelplaats voor 24 voertuigen en/of aanhangwagens, opslag van 200 m³ hooi en stro in een lokaal, opslag van 396 m³ dierlijke mest en grondwaterwinning van 313 m³/jaar. 03/03/2020 01/04/2020 OMV_2019112853.pdf
2020010702 2020/00031   Nieuwgoedlaan 230 bouwen tuinhuis 03/03/2020 02/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-0031.pdf
2020005832 V/0685/03   Lintakkerweg 1 bijstellen verkaveling 03/03/2020 02/05/2020 (onder voorbehoud) V-0685-03.pdf
2020010874 2020/00032   Patrijspark 11 bouwen van een koppelwoning 03/03/2020 02/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-00032.pdf
2020004583 2020/00022   Blekerij 24 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning 03/03/2020 02/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-00022.pdf
2019145327 2020/00048   Hansbekestraat verbouwen woning en herbouwen bijgebouw 03/03/2020 02/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-00048.pdf
2019140517 2020/00050 20200206-0073 Donkerstraat 9 bouwen woning + plaatsen warmtepomp 03/03/2020 02/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-00050.pdf
2020001342 2020/00073   Lange Akkerstraat - Meigemstraat aansluiting Meigem tris 03/03/2020 01/04/2020 2020-00073.pdf
2019154352 V/1156/01   Emiel Clauslaan 133 verkavelen in 2 loten 03/03/2020 02/05/2020 (onder voorbehoud) V-1156-01.pdf
2020022282 2020/00081   Pontstraat 25 verbouwen woning 03/03/2020 02/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-00081.pdf
2020013105 2020/00041   Leo Lovaertstraat 15 Bouwen van een tuinhuis 10/03/2020 09/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-00041.pdf
2020022721 2020/00076   Molenpark 25 het aanbouwen van een carport 24/03/2020 24/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-00076.pdf
2020018691 V/1160/01   Dentergemstraat - Tabakstraat het verkavelen van percelen in 6 loten 24/03/2020 24/05/2020 (onder voorbehoud) V-1160-01.pdf
2020022836 2020/0078   Molenstraat 44B het stallen van voertuigen 24/03/2020 24/05/2020 (onder voorbehoud) 2020-00078.pdf
2019141671 2019/00786   Biebuyckstraat 25 Stedenbouwkundige handeling: het regulariseren van kweek en verkoop van vogels, kippen, pluimvee, konijnen en kleinvee in een bestaande serre
De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Actualisatie vergunning bestaande dierenkwekerij door o.a. vermindering aantal herkauwers, vermindering aantal honden, vermindering brandstoffenopslag, uitbreiding opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, uitbreiding met 130 kleine knaagdieren.
24/03/2020 24/05/2020 (onder voorbehoud) 2019-00786.pdf
2020002241 2020/00055 20200108-0100 Warandestraat 1 Actualisatie van bestaande klasse 2-inrichting met 2 verdeelslangen, stalplaats voor voertuigen, mazoutopslag, opslag van hooi of stro, mestopslag en fokkerij/africhting van paarden 17/03/2020 15/04/2020 2020002241.pdf

 

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdaum
publicatie
Bekendmaking
2019154688 2019/00769   Buiskouter 97-99-101-103-105-107 Bouwen van 6 woningen 02/03/2020 2019-00769.pdf
2019153838 2019/00767   Centrumlaan 145 Verbouwen van een woning 02/03/2020 2019-00767.pdf
2019153238 2019/00757   Korenstraat 4 Renoveren en uitbreiden van een woning 02/03/2020 2019-00757.pdf
2019151447 2019/00759   Kuwaardestraat 14 Uitbreiden van een woning 02/03/2020 2019-00759.pdf
2019152523 2019/00760   Molenstraat 5B Bouwen van een woning met zorgunit en aangebouwde carport 02/03/2020 2019-00760.pdf
2019148935 2019/00761   Beekkant 1B Bouwen van een vrijstaande eengezinswoning 02/03/2020 2019-00761.pdf
2019155818 2019/00763   Vaart Linkeroever 1-3-5 Verbouwen meergezinswoning + functiewijziging gelijkvloers 02/03/2020 2019-00763.pdf
2019156512 2019/00768   Torenpark 17 Bouwen van een woning 02/03/2020 2019-00768.pdf
2019158231 2019/00772   Kouterken 6 Slopen en herbouwen woning 02/03/2020 2019-00772.pdf
2019158448 2019/00775   Palingstraat 5 Bouwen van een vrijstaande woning 02/03/2020 2019-00775.pdf
2019160073 2019/00781   Kempestraat 97 Het vellen van 7 hoogstammige bomen 02/03/2020 2019-00781.pdf
2019160131 2019/00784   Tonnestraat 8 Plaatsen van beglazing aan overdekt terras 02/03/2020 2019-00784.pdf
2020015249 2020/00049 20200205-0026 Meersstraat 7 Plaatsen van een ondergrondse propaangastank van 2950 liter 09/03/2020 2020015249.pdf
2020017152 2020/00054 20200209-0010 Terdonckstraat z/n Jaarlijkse motorcross Wontergem 09/03/2020 2020017152.pdf
2020013404 2020/00043 20200201-0012 Legekouter-Oossekouter Jaarlijkse autocross Nevele 09/03/2020 2020013404.pdf
2019011113 2019/00166 20190227-0022 E3-laan 30D Inrichting van elektrishce en elektronische toestellen 09/03/2020 2019011113.pdf
2020016742 2020/00061 20200207-0075 Kerselare 14 Bronbemaling in kader van bouwkundige werken 09/03/2020 2020016742.pdf
2019148983 2019/00770   Vinkstraat 93 Het aanbouwen van een uitbreiding en vervangen bestaande gevelsteen 09/03/2020 2019-00770.pdf
2019110227 2019/00612 20190905-0038 Veldeken 36 Het bouwen van duivenhokken ifv een agrarische uitbating 11/03/2020 2019-00612.pdf
2019123894 2019/00649   Deinzestraat 55 Het bouwen van luifels, carport en bergplaats en fietsenstalling 11/03/2020 2019-00649.pdf
2019131290 2019/00650   Kaaistraat 7 Het bouwen van een nieuwe schoolinkom 11/03/2020 2019-00650.pdf
2019129957 2019/00672 20191024-0033 Oudenaardsesteenweg 168 Het bouwen van een bedrijfsgebouw (kantoor en loods) met buitenaanleg en parking 11/03/2020 2019-00672.pdf
2019084340 2019/00674   Schipdonkstraat 70 Het verbouwen van een loods met kantoorruimte 11/03/2020 2019-00674.pdf
2019137064 2019/00722   Karmstraat 5A Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning 11/03/2020 2019-00722.pdf
2019154603 2019/00776   Houtkantlaan 57 Het uitbreiden van een woning na slopen erkeruitbouw 11/03/2020 2019-00776.pdf
2019153907 2019/00777   Karrewegstraat 66-68-70-72 Het uitvoeren van verhardingswerken 11/03/2020 2019-00777.pdf
2019157800 2019/00778   Joos Vijdtdreef 9 Het renoveren van een eengezinswoning 11/03/2020 2019-00778.pdf
2019158449 2019/00779   Zandestraat 79 Het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning 11/03/2020 2019-00779.pdf
2019158049 2019/00782   Buiskouter 11-13-15-17 Het bouwen van 4 gekoppelde woningen 11/03/2020 2019-00782.pdf
2019153143 2019/00783   Stationsstraat 74 Het slopen van een eengezinswoning en het bouwen van een eengezinswoning met praktijk 11/03/2020 2019-00783.pdf
2019138949 2019/00789   Paul Leytenstraat 32-34-36-38-40 Het bouwen van vijf eengezinswoningen 11/03/2020 2019-00789.pdf
2019128505 2019/00790   Paul Leytenstraat 3-5-7-9-11-13 Het bouwen van zes eengezinswoningen 11/03/2020 2019-00790.pdf
2019128470 2019/00791   Paul Leytenstraat 2-4-6 Het bouwen van drie eengezinswoningen 11/03/2020 2019-00791.pdf
2019127645 2019/00792   Paul Leytenstraat 44-46-48-50-52-54-56 Het bouwen van zeven eengezinswoningen 11/03/2020 2019-00792.pdf
2019158615 2019/00799   Oostergemstraat 12 Het slopen van een bouwvallige stalling 11/03/2020 2019-00799.pdf
2019154661 2019/00800   Binnenhof 5 Het bouwen van een eengezinswoning 11/03/2020 2019-00800.pdf
2019162062 2019/00804   Kerkstraat 55 Het plaatsen van een distributiecabine met transformator 11/03/2020 2019-00804.pdf
2019158128 2019/00808   Smeetsstede 12 Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en garage 11/03/2020 2019-00808.pdf
2019163270 2019/00813   Tabakstraat 18 Het verbouwen van een woning en het slopen van een annex en veranda 11/03/2020 2019-00813.pdf
2019162983 2019/00818   Meirstraat 22a Het bouwen van een vrijstaande woning met zwembad en tuinberging 11/03/2020 2019-00818.pdf
2020000116 2019/00821   Poeldendries 57 Het verwijderen van de gevelsteen en het plaatsen van isolatie en gevelbekleding 11/03/2020 2019-00821.pdf
2020000174 2019/00823   Della Failledreef Het rooien van 2 populieren 11/03/2020 2019-00823.pdf
2020000202 2019/00824   Peter Benoitlaan 37-39 Het renoveren van de gevels 11/03/2020 2019-00824.pdf
2020023888 2020/00086   Haantjensstraat 22 Het plaatsen van een veranda 11/03/2020 2020-0086.pdf
2019120194 V/0749/01   Dorpsstraat 3 Het verkavelen in 8 kavels voor halfopen en gesloten bebouwing 11/03/2020 v-0749-01.pdf
2019127587 2019/00683   Meerskant 45 Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van en vrijloopstal, het bouwen van een lanbouwloods met kantoren, het aanleggen van 4 sleufsilo's en het aanleggen van de nodige verhardingen
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Verandering en hernieuwing melkveebedrijf met: verplaatsing olieopslag en verdeelslang, bijkomende runderen tot een totaal van 496 plaatsen, elektriciteitscabine 250 kVA,koelgroep melktank 15 kW en compressor 5 kW, verandering mazoutopslag tot 4,516 ton, uitbreiding van de hooiopslag tot 800 m³ in een lokaal en 500 m³ in open lucht, uitbreiding opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen tot 550 l, uitbreiding mestopslag tot 6.420 m³, opslag van 30 ton melk, stallen van 8 voertuigen/aanhangwagens, uitbreiding ruwvoederopslag tot 17.500 m³, tijdelijke bronbemaling tot 14.880 m³/jaar en uitbreiding grondwaterwinning tot 8.230 m³/jaar.
13/03/2020 2019-00683.pdf
2019099842 2019/00588   Donsegemstraat 10 het slopen en herbouwen van een machineloods 13/03/2020 2019-00588.pdf
2019044967 V/0740/01   Sint-Amandusstraat 5-7 het verkavelen van 6 loten met uitsluiting van lot 5 en 6 13/03/2020 V-740-01.pdf
2019013525 V/0742/01   Achterstraat 104-106-108 verkavelen van gronden in 3 loten voor ééngezinswoningen 13/03/2020 V-0742-01.pdf
2019111557 2019/00735   Emiel Clauslaan 100 het plaatsen van een nieuwe buispyloon met een litere van 30 meter voor het aanbrengen van antennes voor mobiele telecommunicatie met bijhorende infrastructuur 13/03/2020 2019-00735.pdf
2019058743 2019/00614   Leernsesteenweg het aanleggen van fietspaden en vernieuwing rijweg N466 16/03/2020 2019-00614.pdf
2020013404 2020/00043 20200201-0012   jaarlijkse autocorss Nevele 17/03/2020 2020013404.pdf
2020015249 2020/00049 20200205-0026 Meersstraat 7 plaatsen van een ondergrondse propaangastank van 2950 liter 17/03/2020 2020015249.pdf
2020017152 2020/00054 20200209-0010 Terdonckstraat z/n jaarlijkse motorcross Wontergem 17/03/2020 2020017152.pdf
2019011113 2019/00166 20190227-0022 E3-laan 30D inrichtingen van elektrische en elektronische toestellen 17/03/2020 2019011113.pdf
2020016742 2020/00061 20200207-0075 Kerselare 14 bronbemaling in kader van bouwkundige werken 17/03/2020 2020016742.pdf
2019102805 2019/00681 20190816-0005 Vaart Rechteroever 59

Verandering bestaande vergunning door uitbreiding opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijk afval tot 13.950 ton, uitbreiding composterruimte voor organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen tot 14.130 m³, uitbreiding composteerruimte voor organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen tot 18.730 m³, uitbreiding stalling voertuigen tot 10 voertuigen, uitbreiding met compressor van 15 KW, opsalg van 100 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, opslag van 11.580 m³ paardenmest, opslag van 14.130 m³ andere meststoffen, uitbreiding verwerking paardenmest tot 7.500 stoffen in kleine verpakking, opslag van 11.580 m³ paardenmest, opslag van 14.130 m³ andere meststoffen, uitbreiding verwerking paardenmest tot 7.500 ton/jaar.

18/03/2020 2019102805.pdf
2019158298 2019/00793 2019126-0074 Soevereinestraat

Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een logistiek centrum met kantoorruimte

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Nieuwe inrichting met opslag vinylparket, stallen van heftrucks, opslag paletten en verpakkingsmateriaal, batterijen voor noodstroom, warmtepomp en lozing huishoudelijk afvalwater + aanvraag afwijking van de sectorale voorwaarde VLAREM II Artikel 5.15.0.6. §1 m.b.t. de werkingsuren

19/03/2020 2019-00793.pdf
202019484 2020/00064 20200213-0002 Gaversesteenweg 127

Tijdelijke bronbemaling in kader van bouwkundige werken

25/03/2020 2020019484.pdf
2020028054 2020/00104 20200229-0017 Veldestraat 83

Tankwissel van bovengrondse propaangastank van 500 liter naar 1600 liter

25/03/2020 2020028054.pdf
2020028056 2020/00109 20200229-0018 Meersstraat 5

Plaatsing van een bovengrondse propaangastank

25/03/2020 2020028056.pdf
2019158966 2019/00795   Poelstraat 28a

bouwen meergezinswoning met 2 appartementen

30/03/2020 2019-00795.pdf
2019121215 2019/00606   Krekelstraat 133

slopen bebouwing - herbouwen woning en bijgebouw - aanleggen verharding

30/03/2020 2019-00606.pdf
2019140476 2019/00688   Houtkantlaan 53

het bouwen van tuinhuis

30/03/2020 2019-00688.pdf
2019150797 2019/00745   Vennenhof 13-14

het bouwen van een koppelwoning

30/03/2020 2019-00745.pdf
2019161328 2019/00807   Heerdweg 52

afbraak bijgebouwen, verbouwen woning en bouwen van een garage

30/03/2020 2019-00807.pdf
2019161979 2019/00814   Reibroekstraat 88

slopen en herbouwen van een woning

30/03/2020 2019-00814.pdf
2019140657 2020/00005   Ardense Jaegersstraat - Gottem 8

slopen van een hoeve en bijgebouw

30/03/2020 2020-00005.pdf
2020009741 2020/00025   Guido Gezellelaan 121

plaatsen van 2 lichtbakken

30/03/2020 2020-00025.pdf
2020028183 2020/00105   Krommestraat 6

bouwen van een bergplaats

30/03/2020 2020-00105.pdf
2020032754 2020/00133   Pastoriestraat 27

bouwen van een garage

30/03/2020 2020-00133.pdf
2019134109 2019/00687   Krekelstraat 85

slopen bestaande woning en bouwen ééngezinswoning

30/03/2020 2019-00687.pdf
2019142063 2019/00694 2019113-0031 Wierookstraat

plaatsen hoogspanningscabine

30/03/2020 2019-00694.pdf
2019146877 2019/00724   Ten Bosse 43

bouwen van een vrijstaande zorgwoning

30/03/2020 2019-00724.pdf
2019126274 2019/00771   Kortrijksesteenweg 216

Functiewijziging

30/03/2020 2019-00771.pdf
2019129017 2019/00811   Brouwerijstraat 25

bouwen van garage in hout

30/03/2020 2019-00811.pdf
2019163300 2019/00816   Kaleshoek 100

slopen van een deel van een vrijstaande woning

30/03/2020 2019-00816.pdf
2019161623 2019/00817   Ter Kale 10

Bouwen van een alleenstaande woning

30/03/2020 2019-00817.pdf
2019157885 2019/00820   C. Van Der Cruyssenstraat 84

isoleren en uitbreiden woning + slopen bijgebouw

30/03/2020 2019-00820.pdf
2019116765 V/1154/01   Landegembulk 4 - Dennendreef zn

het verkavelen van 2 percelen in 3 loten

30/03/2020 V-1154-01.pdf
2019146601 2020/00006   Buiskouter 53-55-57-59

bouwen van 4 woningen

30/03/2020 2020-00006.pdf
2020020495 2020/00066   Wildedreef zn

rooien van 2 hoogstammige fruitbomen

30/03/2020 2020-00066.pdf
2019103611 V/1153/01   Egelare

verkavelen in 1 lot

30/03/2020 V-1153-01.pdf