Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

We werken tijdelijk enkel op afspraak

De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of per mail via omgeving@deinze.be.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail contact opnemen of een afspraak vastleggen. De nodige maatregelen en richtlijnen bij fysiek contact worden gerespecteerd.

OPENBARE ONDERZOEKEN

               
               
               
               
               
               
               
               
OMV nummer gemeentelijk dossiernummer inrichtingsnummer ligging aard aanvraag Startdatum openbaar onderzoek einddatum openbaar onderzoek affiche
2020071595 2020/00339   Soudanlaan 5

Regulariseren van een carport

14/07/2020 12/08/2020 2020-00339.pdf
2020071664 2020/00348   Molenstraat 1

Bouwen van een halfopen woning

14/07/2020 12/08/2020 2020-00348.pdf
2020057371 2020/00264   Ooststraat z.n.

Het rooien van bomen

14/07/2020 12/08/2020 2020-00264.pdf
2020032137 2020/00184 20200309-0044 Kouter 56 Nieuwe omgevingsvergnning besaande klasse 2-inrichting omvattende nieuwe stalling voertuigen,koelinstallatie, ondergrondse opslag stookolie en exploitatie van 5 rouwkamers 10/07/2020 08/08/2020 2020032137.pdf
2020073016 2020/00372   Rietvoornstraat 21 bouwen van een woning 23/07/2020 21/08/2020 2020-00372.pdf
2020078809 2020/00376   Ter Varent 10 plaatsen van tuinhuis/lounge, carport, volière en vijver 23/07/2020 21/08/2020 2020-00376.pdf
2020075038 2020/00358   Mussenbulk 10 bouwen van een halfopen eengezinswoning en bijgebouw 23/07/2020 21/08/2020 2020-00358.pdf
2020050507 V/0056/04   Herpinsakker bijstellen verkaveling - wijzigen perceelsgrens 28/07/2020 26/08/2020 V-0056-04.pdf
2020082619 2020/00421 20200515-0046 Spoelstraat 7 uitbreiden melkveestal, aanleg verharding, rooien en heraanplant bomen - hernieuwing en verandering bestaande klasse-1 inrichting omvattende verplaatsing varkens, uitbreiding met 4 runderen, nieuwe stro-opslag, uitbreiding mest- en melkopslag, verplaatsing groenvoerderopslag en uitbreiding grondwaterwinning. 28/07/2020 26/08/2020 2020-00421.pdf
2020078210 2020/00381 20191024-0033 Souverainestraat 3 het bouwen van een bedrijfsgebouw - Verandering bestaande klasse 2-inrichting door uitbreiding lozing huishoudelijk afvalwater 28/07/2020 26/08/2020 2020-00381.pdf
20200072015 V/1170/01   Leernsesteenweg 30 verkavelingsaanvraag voor 2 kavels 28/07/2020 26/08/2020 V-1170-01.pdf
2020072450 2020/00361 20200604-0025 Machelenstraat 129-130, Machelenstraat 169, Tichelbeekstraat 5 Verandering van een bestaande klasse 2- inrichting omvattende: actualisatie machines, extra slijpmachine en zandstraler, verandering stookinstallatie 28/07/2020 26/08/2020 2020-00361.pdf
2020090669 2020/00416   Hoelstraat 28 Het plaatsen van een terrasoverkapping 04/08/2020 02/09/2020 2020-00416.pdf
2019155216 2020/00379 20191211-0008 Mortierstraat ZN het bouwen van een kippenstal met uitloop en het aanleggen van betonverharding + nieuwe exploitatie klasse-2 inrichting omvattende brandstofopslag met verdeelslang, mestopslag, eierenopslag, grondwaterwinning en 9 000 leghennen 04/08/2020 02/09/2020 2020-00379.pdf
2020078923 V/1171/01   Biebuyckstraat 15 het verkavelen van een terrein in 5 kavels 04/04/2020 02/09/2020 V-1171-01.pdf
2020090731 2020/00417   Spoorwegstraat 1 het plaatsen van een carport 11/08/2020 09/09/2020 2020-00417.pdf
2020083583 2020/00401   Hammestraat 37 het bouwen van een vrijstaand bijgebouw 11/08/2020 09/09/2020 2020-00401.pdf
2020083658 2020/00406   Filliersdreef 15 bouwen van een nieuwe loods 11/08/2020 09/09/2020 2020-00406.pdf
2020083799 2020/00410   Tolpoortstraat 102-104 slopen 2 handelszaken en bouwen meergezinswoning 11/08/2020 09/09/2020 2020-00410.pdf
2020085201 2020/00408   Rekkelinge 1 verbouwen van een ééngezinswoning 11/08/2020 09/09/2020 2020-00408.pdf
2020083049 V/1172/01   Grijsbulckstraat 17 - Oude Heirbaan 52-54 het verkavelen van gronden in 20 loten voor bewoning 18/08/2020 16/09/2020 V-1172-01.pdf
2020041390 2020/00393 20180405-0002 Gampelaeredreef 1 - Gentsesteenweg 204-206 het slopen van een bestaand handelspand en het bouwen en exploiteren van een nieuwe winkel met bijhorende parking en groenaanleg 18/08/2020 16/09/2020 2020-00393.pdf
2020087295 2020/00414   Biebuyckstraat 41 reliëfwijziging van aaneengesloten landbouwpercelen 18/08/2020 16/09/2020 2020-00414.pdf

 

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdaum
publicatie
Bekendmaking
2019105401 2019/00591   Ten Bosse 150 regularisatie omgevingsaanleg 09/06/2020 2019-00591.pdf
2020040618 2020/00303 20191216-0034, 20191216-0036 Antoon van Paryspad zn en Lucien Matthyslaan zn Verandering klasse 3 door uitbreiding met bemaling in het kader van de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug 08/07/2020 2020040618.pdf
2019103424 2019/00585 20190528-0079 Vaart Rechteroever 59 Hernieuwing en verandering bestaande vergunning door toevoeging percelen, uitbreiding met opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen met breek- en zeefinstallatie, lozing van bedrijfsafvalwater, opslag van bijtende stoffen, extra compressor, vermindering opslag strooizout en uitbreiding opslag cement- en bindingsversneller, vermindering oppervlakte voor opslag van minerale producten. Afwijking van de sectorale voorwaarden m.b.t. exploitatie-uren, afsluiting en groenscherm 08/07/2020 2019103424.pdf
2020059930 2020/00283 20200511-0003 Smeetstede 12 Bronbemaling in kader van bouwkundige werken 08/07/2020 2020059930.pdf
2020026823 2020/00160 20191120-0097 Markettestraat 30

Stedenbouwkundige handelingen: slopen loods en varkensstal en bouwen bergplaats en landbouwloods

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Verandering bestaand veeteeltbedrijf door o.a. uitbreiding aantal runderen en vermindering aantal varkens, uitbreiding groenvoederopslag, uitbreiding opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, vermindering mestopslag, herschikking voertuigen, nieuwe compressor en koelgroep, nieuwe bronbemaling.

14/07/2020 2020-00160.pdf
2019036049 2019/00279 20190326-0069 Moerstraat 30

de regularisatie van een reeds uitgegraven lagune, regularisatie van het infiltratiebekken, indampers, verbreding gracht en een nieuwe afsluiting

Verandering van de vergunning door implementeren van een performantere installatie voor het indampen van het effluent en uitbreiding van de capaciteit van de effluentlagune.

14/07/2020 2019-00279.pdf
2020005832 V/0685/03   Lintakkerweg 1

bijstelling verkaveling

14/07/2020 V-0685-03.pdf
2020078543 2020/00375   Prosper Cocquytstraat 91

Herindelen gelijkvloerse verdieping

14/07/2020 2020-00375.pdf
2020071630 2020/00340   Wildedreef 9

Aanleggen van een zwembad

14/07/2020 2020-00340.pdf
2020065375 2020/00304   Ardense Jagerstraat-Gottem 4

bouwen van een berging bij een gemeenschapszaal

14/07/2020 2020-00304.pdf
2020056511 2020/00267   Veldestraat 130

plaatsen hoogspanning

14/07/2020 2020-00267.pdf
2020044961 2020/00247   Nevelestraat 32

verbouwen woning tot dokterspraktijk

14/07/2020 2020-00247.pdf
2020032882 2020/00208   Camille Van der Cruyssenstraat 14

functiewijziging

14/07/2020 2020-00208.pdf
2019163053 2020/00121   Bosstraat 3

slopen van bijgebouw en herbouwen van een bijgebouw

14/07/2020 2020-00121.pdf
2020010874 2020/00032   Patrijspark 11a - 11b

bouwen van een koppelwoning

14/07/2020 2020-00032.pdf
2020004583 2020/00022   Blekerij 24

verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning

14/07/2020 2020-00022.pdf
2020024414 2020/00223   Louis Dhontstraat

bouwen van 68 appartementen met ondersteunende functies en horecaruimte

14/07/2020 2020-00223.pdf
2019036049 2019/00279 20190326-0069 Moerstraat 30

de plaatsing van een nieuwe afsluiting, de regularisatie van diverse handelingen (lagune, infiltratie / bluswatervoorziening, extra verbreding en demping van de waterloop, indampers) en de verandering door uitbreiding en wijziging van een covergistingsinstallatie

15/07/2020 2020-00279.pdf
2020003181 2020/00155   Diepestraat z.n.

De plaatsing van een buispyloon voor het aanbrengen van antennes voor mobiele telecommunicatie met bijhorende infrastructuur

15/07/2020 2020-00155.pdf
2020042678 2020/00288   Warandestraat z.n.

Oeverversteviging

16/07/2020 2020-00288.pdf
2019087934 2020/00201   Spletestraat 2a

het bouwen van een bedrijfswoning

16/07/2020 2020-00201.pdf

Besluit AMV/000143281/1013

Besluit M03/44011/301/3/A/3WV/FV

Moerstraat 30

veranderen van een co-vergistingsinstallatie

15/07/2020 bkm_beslissingMinister_01072020.pdf
2019106874     Moerstraat 30

veranderen van een co-vergistingsinstallatie

15/07/2020 bkm_omv2019106874.pdf
2020063207 2020/00399 20200514-0085 Damstraat 39 het plaatsen van een ondergrondse propaangastank 16/07/2020 2020063207.pdf
2020080092 2020/00383 20200618-0003 Meulebroeckstraat 3 het plaatsen van een ondergrondse propaangastank 16/07/2020 2020080092.pdf
2020081616 2020/00397 20200622-0005 Kortrijkstraat 57-61 een tijdelijke proefbemaling in kader van bouwkundige werken 16/07/2020 2020081616.pdf
2020065455 2020/00306   Ardense Jagerstraat-Gottem 4 bouwen van een berging en overdekte toegang 17/07/2020 2020-00306.pdf
2019140517 2020/00050 20200206-0073 Donkerstraat 9 bouwen ééngezinswoning en het plaatsen van een warmtepomp 17/07/2020 2020-00050.pdf
2019162075 2020/00127 20200103-0017 Poekestraat 35 bouwen loods, slopen bestaande varkensstallen, aanleg betonverharding en infiltratievoorziening 17/07/2020 2020-00127.pdf
2020057964 2020/00269   Deinzestraat 51 Plaatsen van een carport 17/07/2020 2020-00269.pdf
2020069587 2020/00328   Stationsstraat 103 bouwen tuinhuis 17/07/2020 2020-00328.pdf
2018155597 2019/00788 20181218-0088 Varingstraat 6a uitbreiden van een bestaande fruitkwekerij 17/07/2020 2019-00788.pdf
2019154352 V/1156/01   Emiel Clauslaan 133 verkavelen in 2 loten 17/07/2020 V-1156-01.pdf
2020079227 2020/00377 20200616-0092 Loskaai 32 bronbemaling ikv bouwkundige werken 24/07/2020 2020-00377.pdf
2020080749 2020/00395 20200619-0003 Louis Dhontstraat 40-60 olie-, brandstof-en gasopslag, verdeelslangen, stalling voertuigen, koelinstallaties, bemaling en tussentijdse opslag uitgegraven bodem 24/07/2020 2020-00395.pdf
2020084439 2020/00405 20200406-0064 Gaversesteenweg 222 opslag van stookolie met verbrandingsinrichting, gevaarlijke producten in kleinverpakking en grondwaterwinning 24/07/2020 2020-00405.pdf
2020016838 2020/00202 20200207-0087 Meirstraat 13

het bouwen van 2 sleufsilo's en het aanleggen van betonverharding
IIOA: verandering bestaand veeteeltbedrijf door uitbreiding groenvoederopslag

27/07/2020 2020-00202 voor website.pdf