Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

Beschrijving

Op deze pagina vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van de stad Deinze.

We werken tijdelijk enkel op afspraak

De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be.

De dienst omgeving is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur, en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail (omgeving@deinze.be) contact opnemen of een afspraak vastleggen. De nodige maatregelen en richtlijnen bij fysiek contact worden gerespecteerd.

Openbare onderzoeken

OMV nummer gemeentelijk dossiernummer inrichtingsnummer ligging aard aanvraag Startdatum openbaar onderzoek einddatum openbaar onderzoek affiche
2021143242 2021/00792   Stokstormestraat 14A

Bouwen woning, uitbreiden warmteopslagtank, bouwen loods en bouwen sorteerloods

30/11/2021 29/12/2021

2021-00792.pdf

2021160757 2021/00742   Oostkouterlaan 66

het verbouwen van een woning en bijgebouw en het slopen van twee bijgebouwen

30/11/2021 29/12/2021

2021-00742.pdf

2021136186 2021/00643   Karmenhoekstraat 22

het bouwen van een woning met bijgebouwen en zwembad na afbraak bestaande bebouwing + tijdelijke bronbemaling

30/11/2021 29/12/2021

2021-00643.pdf

2021157452 2021/00760   Blekerij 108

het bouwen van een woning

30/11/2021 29/12/2021

2021-00760.pdf

2021147595 2021/00675   Sluiskouter 36

het bouwen van een carport

30/11/2021 29/12/2021

2021-00675.pdf

2021159298 2021/00759 20211011-0088 E 3 laan 62, Karrewegstraat 100, Karrewegstraat 102, Karrewegstraat 98

verandering van een transportbedrijf klasse 2

25/11/2021 24/12/2021

2021159298.pdf

2021162649 V/1172/02   Grijsbulkstraat 17

bijstellen van een verkaveling 

07/12/2021 05/01/2022 V-1172-02.pdf
2021161498 V/1198/01   Kerrebroek z.n.

het verkavelen van een perceel in 3 loten voor open bebouwing

07/12/2021 05/01/2022 V-1198-01.pdf
2021138444 2021/00649   Beekstraat 56

functiewijziging van een bijgebouw(garage/berging met overdekt terras) naar poolhouse en het vervangen van een garagepoort door een raam

07/12/2021 05/01/2022 2021-00649 .pdf
2021175708 2021/00811   Stijn Streuvelslaan 85

het bouwen van een garage na het slopen van de bestaande carport

07/12/2021 05/01/2022 2021-00811 .pdf
2021176285 2021/00817   Pelikaanlaan 42

het bouwen van een fietsenberging en overdekt terras en het regulariseren van terrassen

07/12/2021 05/01/2022 2021-00817.pdf
2021151190 2021/00730   Poekestraat 27

het bouwen van een woning

07/12/2021 05/01/2022 2021-00730.pdf
2021148234 2021/00683   Engelhoekstraat 38B

het bouwen van een tuinhuis

07/12/2021 05/01/2022 2021-00683.pdf
2021175793 2021/00813   Oude Heirbaan 215

het slopen en herbouwen van een bijgebouw op een gewijzigde plaats

07/12/2021 05/01/2022 2021-00813.pdf
2021166816 2021/00775 20181220-0058 Peperhol 6B het bouwen van een kas voor microgroenten en

Hernieuwing en verandering kiem- en microgroentenkwekerij klasse 2 omvattende:

Uitbreiding van: koelinstallaties en compressoren (tot 27 kW, rubriek 16.3.2°a), opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (tot 2.000 kg, rubriek 17.4), mazoutopslag (tot 6,29 ton, rubriek 17.3.2.1.1.1°b);

Nieuwe rubrieken: transformator (250 kVA, rubriek 12.2.1°), stookinstallatie op aardgas (1.600 kW, rubriek 43.1.1°b), lozing bedrijfsafvalwater na zuivering (max. 2 m³/uur, rubriek 3.6.3.1°a) (+ schrapping bestaande rubriek lozing);

Hernieuwing van: grondwaterwinning (10.950 m³/jaar, rubriek 53.8.2°), inrichting voor het behandelen, bewerken of verwerken van groenten en andere voedingsplanten (29,9 kW, rubriek 45.13.d)1°b)), brandstofverdeelslang (6.5.1°)

14/12/2021 12/01/2022 2021-00775 pdf
2021168896 2021/00785   Karel Picquélaan 136; 138 en 140 het bouwen van 8 ééngezinswoningen en 2 meergezinswoningen 21/12/2021 19/01/2022 2021-00785.pdf
2021151033 2021/00754   Bredeweg zn reliëfwijziging van een akker voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer 21/12/2021 19/01/2022 2021-00754.pdf
2021178669 2021/00830   Sleepstraat 12 het bouwen van een carport 21/12/2021 19/01/2022 2021-00830.pdf
2021171981 2021/00885   Veldeken 17 het bouwen van een tuinhuisloods met seizoenverblijven en aanleggen van betonverharding 21/12/2021 19/01/2022 2021-00885.pdf
2021154107 V/0648/02   Alfons Van Zandyckestraat 19, 21, 25 bijstelling van een bestaande verkaveling 21/12/2021 19/01/2021 v-0648-02.pdf
2021107193 2021/00876 20210714-0020

Volderstraat 80 8720 Dentergem

SH: het slopen van een woning en een stal. Het bouwen van een woning en een bedrijfsgebouw. Het aanleggen van verhardingen en een infiltratievoorziening.

IIOA: hernieuwing en verandering bestaand landbouwbedrijf klasse 2

21/12/2021 19/01/2022 2021107193.pdf
2021156926 2021/00877 20211006-0034

Lotenhullestraat 46

hernieuwing (tot eind 2030) en verandering bestaand landbouwbedrijf klasse 1

21/12/2021 19/01/2022 2021156926.pdf
2021167953 2021/00806  

Wierookstraat 31

functiewijziging van bijgebouw naar vakantielogies

28/12/2021 26/01/2022 2021-00806.pdf
2021178711 2021/00829  

Astenemolenstraat 5

het bouwen van een carport

28/12/2021 26/01/2022 2021-00829.pdf
2021166283 2021/00768  

Leenweg 38

het afbreken van twee vrijstaande bijgebouwen en het herbouwen van een autobergplaats

28/12/2021 26/01/2022 2021-00768.pdf
2021154335 2021/00716  

Molenhuisstraat 23

het slopen en herbouwen van een bestaande woning en bijgebouw

4/01/2022 2/02/2022 2021-00716.pdf
2021173617 2021/00808  

Winterlaan 12

het verbouwen en uitbreiden van een woning

4/01/2022 2/02/2022 2021-00808.pdf
2021167259 2021/00842  

Bachtekouter 15

het afbreken van een woning met 2 vrijstaande bijgebouwen en bouwen van 2 koppelwoningen

4/01/2022 2/02/2022 2021-00842.pdf
2021150902 V/0571/04  

Molenstraat 42 De Tonne 49

het bijstellen van de bestaande verkaveling

4/01/2022 2/02/2022 V-0571-04.pdf
2021167922 2021/00793  

Amakers 33

het verbouwen van een rijwoning

4/01/2022 2/02/2022 2021-00793.pdf
2021141187 2021/00905 20210903-0077

Berg 1

hernieuwing en verandering bestaand veeteeltbedrijf

30/12/2021 28/01/2022 2021141187.pdf
2021171234 2021/00807  

Kwakkelstraat 9

functiewijziging loods

11/01/2022 9/02/2022 2021-00807.pdf
2021156499 2021/00723  

Damstraat 39

het slopen van een stal en een berging, verwijderen van verhardingen, bouwen van een garage en een zwembad

11/01/2022 9/02/2022 2021-00723.pdf
2021168416 V/1200/01  

Zuid Tragel 1

verkaveling voor het bouwen van een ééngezinswoning

11/01/2022 9/02/2022 V-1200-01.pdf
2021172420 V/1201/01  

Dentergemstraat 34

het verkavelen van 2 percelen in 3 loten voor gesloten en 1 lot voor open bebouwing

18/01/2022 16/02/2022 V-1201-01.pdf
2021143305 2021/00805  

Grote Heirenthoek 61

het bouwen van een ééngezinswoning na sloop bestaande woning en bijgebouwen

18/01/2022 16/02/2022 2021-00805.pdf
2021138147 2021/00680  

Vinktstraat 85

het uitbreiden en functiewijziging van een woning

18/01/2022 16/02/2022 2021-00680.pdf
2021160847 2021/00875  

Sint-Hubertstraat 203

het verbouwen van een rijwoning

18/01/2022 16/02/2022 2021-00875.pdf
2021175168 2021/00826  

Westaarde zn

het egaliseren en gedeeltelijk ophogen van landbouwpercelen

18/01/2022 16/02/2022 2021-00826.pdf
2021156571 2021/00718  

Kapellestraat 122

het regulariseren van een dakkapel, buitentrap en terrasmuur

25/01/2022 23/02/2022 2021-00718.pdf
2021066902 2021/00796  

Vinkenweg 1

het bouwen van een vrijstaande woning

25/01/2022 23/02/2022 2021-00796.pdf
2021178767 2021/00831  

Holdenweg 8

het plaatsen van een houten omheining

25/01/2022 23/02/2022 2021-00831.pdf
2021163993 2021/00972 20211021-0044 Izegemstraat 147 wijziging van een bijzondere voorwaarde uit de milieuvergunning dd. 26/06/2012 18/01/2022 16/02/2022 2021163993.pdf
2021181369 2021/00856   Parijsestraat 58 het slopen en herbouwen van een woning, het verbouwen van 2 bijgebouwen, het aanleggen van een zwembad en omgevingsaanleg, het rooien van enkele bomen 25/01/2022 23/02/2022 2021-00856.pdf
2021186794 2021/00892   Harrelstraat 9 het uitbreiden van een halfopen ééngezinswoning 25/01/2022 23/02/2022 2021-00892.pdf
2021192231 2021/00920   Pastoriestraat 66 het slopen van een woning en berging,het bouwen van een ééngezinswoning en het aanleggen van verharding 25/01/2022 23/02/2022 2021-00920.pdf
2021175270 2021/00915   Warandestraat 36 het plaatsen van een windturbine 25/01/2022 23/02/2022 2021-00915 .pdf
               

Bekendmaking beslissingen/

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdatum
publicatie
Bekendmaking
2021149315 2021/00686 20210903-0072 Hansbekestraat 6 een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van regenwater- en infiltratieputten 1/10/2021 2021149315.pdf
2021151088 2021/00700 20210918-0001 Gentsesteenweg 47 een tijdelijke opslag van bouw- en sloopafval (tijdelijke breekinstallatie) 1/10/2021 2021151088.pdf
2021065513 2021/00299   Karmstraat 22 het bouwen van een aanpalende carport 6/10/2021 2021-00299.pdf
2021077011 2021/00387   Emiel Clauslaan 89-91; Oude straat 57 het bouwen van een meergezinswoning met 2 handelspanden 6/10/2021 2021-00387.pdf
2021060038 2021/00392   Basiel De Craenestraat 30 het bouwen van een carport 6/10/2021 2021-00392.pdf
2021091689 2021/00407   De Pretlaan 44 het verbouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing 6/10/2021 2021-00407.pdf
2021092276 2021/00411   Kouterken 6 het herbouwen van een woning na sloping 6/10/2021 2021-00411.pdf
2021094163 2021/00420   Kapellestraat 116 het plaatsen van een terras overkapping 6/10/2021 2021-00420.pdf
2021110083 2021/00503   Koestraat 10-12 het bouwen van 2 ééngezinswoningen 6/10/2021 2021-00503.pdf
2021109479 2021/00504   Koestraat 22-24 het bouwen van 2 ééngezinswoningen 6/10/2021 2021-00504.pdf
2021110058 2021/00505   Koestraat 14-16 het bouwen van 2 ééngezinswoningen 6/10/2021 2021-00505.pdf
2021110018 2021/00507   Koestraat 18-20 het bouwen van 2 ééngezinswoningen 6/10/2021 2021-00507.pdf
2021109560 2021/00510   Goossijn Van Hoodeghemstraat 7 het bouwen van een nieuwe energiezuinige ééngezinswoning en het aanleggen van nieuwe verharding 6/10/2021 2021-00510.pdf
2021111355 2021/00514   Doornbosstraat 14 het verbouwen van een woning en plaatsen van een tijdelijk bijgebouw (containers) 6/10/2021 2021-00514.pdf
2021110061 2021/00516   Bremkouter 17-19 het bouwen van 2 gekoppelde woningen 6/10/2021 2021-00516.pdf
2021112010 2021/00517   De Pretlaan 48 renovatie eengezinswoning en aanbouw carport 6/10/2021 2021-00517.pdf
2021112849 2021/00520   Lotenhullestraat 105 het bouwen van een alleenstaande ééngezinswoning met carport en tuinhuis 6/10/2021 2021-00520.pdf
2021116091 2021/00539   Berg 14 het aanleggen van een tuinhuuis 6/10/2021 2021-00539.pdf
2021116035 2021/00542   Oostmeersdreef 36 het aanleggen van een zwembad 6/10/2021 2021-00542.pdf
2021116185 2021/00545   Rozenlaan 19 het aanleggen van een terras en het plaatsen van een pergola 6/10/2021 2021-00545.pdf
2021123339 2021/00592   Kastanjelaan 27 het plaatsen van een berging 6/10/2021 2021-00592.pdf
2021123368 2021/00595   Kortrijkstraat 38 bus 0101 het regulariseren van een dakterras 6/10/2021 2021-00595.pdf
2021148355 2021/00684 20210919-0002 Karel Picquélaan 162 een tijdelijke bronbemaling i.f.v. aanleg zwemvijver en dempen bestaande vijver 6/11/2021 2021148355.pdf
2021146436 2021/00669 20200209-0010 Terdonckstraat z/n motorcross Wontergem 23 en 24 oktober 2021 - Terdonckstraat 6/10/2021 2021146436.pdf
2021059580 2021/00291   Kortrijksesteenweg 61 het regulariseren van de omgevingsaanleg RVT Sint Jozef 7/10/2021 2021-00291.pdf
2021068231 2021/00310   Dreef 18 het aanbouwen van een tuinberging, slopen tuinhuis en bouwen poolhouse met zwembad 7/10/2021 2021-00310.pdf
2021066837 2021/00324   Houtkantlaan 113 het verbouwen van een eengezinswoning 7/10/2021 2021-00324.pdf
2021089930 2021/00405   Dennendreef 4 het afbreken en de herbouw van een ééngezinswoning 7/10/2021 2021-00405.pdf
2021084437 2021/00426   Loskaai 23 het bouwen van een veranda 7/10/2021 2021-00426.pdf
2021102237 2021/00461   Buiskouter 135 het plaatsen van een tuinberging 7/10/2021 2021-00461.pdf
2021108146 2021/00521   Patershofstraat 6 het verbouwen van een woning 7/10/2021 2021-00521.pdf
2021113904 2021/00522   Graaf van Hoornestraat 1 het slopen van een deel van serres 7/10/2021 2021-00522.pdf
2021107518 2021/00534   Dorpstraat 60 het slopen van de bestaande woning en het bouwen van kantoren met handelsgelijkvloers en de aanleg van een parking 7/10/2021 2021-00534.pdf
2021115271 2021/00531   Nazarethsesteenweg 1 het verbouwen van een ééngezinswoning 7/10/2021 2021-00531.pdf
2021116651 2021/00551   Machelenstraat 43-45 het bouwen van een ééngezinswoning en kantoor 7/10/2021 2021-00551.pdf
2021123419 2021/00596   Kaleshoek 27 het plaatsen van een veranda 7/10/2021 2021-00596.pdf
2021147245 2021/00674   Graaf van Hoornestraat 33 het aanbrengen van drie raamopeningen 7/10/2021 2021-00674.pdf
2021093123 2021/00460   Spletestraat 11 het slopen van een stalling en het verbouwen van een halfopen woning 7/10/2021 2021-00460.pdf
2021114275 2021/00543   Westhoek 1 het slopen van een woning met garage en tuinhuis en het herbouwen van een vrijstaande woning met carport en tuinhuis 7/10/2021 2021-00543.pdf
2021102120 2021/00459   Houtkantlaan 86 het plaatsen van een tuinberging 7/10/2021 2021-00459.pdf
2021053933 V/1190/01   Sint-Amandusstraat 5-7 verkavelingsaanvraag van 7 loten 7/10/2021 V-1190-01.pdf
2020091554 2021/00478 20190514-0089 Dorpsstraat 4 Hernieuwing vergunning veevoederproductiebedrijf klasse 1 en verandering door vermindering bedrijfsafvalwaterdebiet, uitbreiding met stalling voertuig, uitbreiding compressoren/koelinstallaties, vermindering opslag gassen en vermindering vermogen metaalbewerking, bijstelling milieuvoorwaarden 13/10/2021 2020091554.pdf
2021048863 2021/00499 20210319-0109 Markettestraat z/n

SH: bouw van een nieuwe machineloods/opslagloods aardappelen

IIOA: 1 verdeelslang voor brandstof (nieuw), stallen van 12 voertuigen (nieuw), compressor en koelgroep 28 kW (nieuw), opslag van 50 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (nieuw), opslag van 1.300 m³ mest (ongewijzigd), grondwaterwinning 3.024 m³/jaar (ongewijzigd), houden van 1.400 varkens (ongewijzigd), opslag van 5,44 ton mazout (uitbreiding)

15/10/2021 2021048863.pdf
2021119648 2021/00642 20210712-0074 Markettestraat 26

beperkte verandering varkensbedrijf klasse 1 door nieuwe warmtepompen en vermindering mazoutopslag

15/10/2021 2021119648.pdf
2021097105 2021/00482   Heiste 56

het uitbreiden van een ééngezinswoning met een zorgwoning, het slopen van het bijgebouw, garage en stallingen en herbouwen van een garage

19/10/2021 2021-00482.pdf
2021107381 2021/00490   Damstraat 112

het plaatsen van een veranda en tuinhuis met pergola en het aanleggen van een parkeerplaats

19/10/2021 2021-00490.pdf
2021090734 2021/00511   Veldestraat 47

het regulariseren van een meergezinswoning; het wijzigen van het gelijkvloers en het realisren van een dakuitbouw

19/10/2021 2021-00511.pdf
2021115432 2021/00555   Camille Van Der Cruyssenstraat 33

Functiewijziging naar wonen

19/10/2021 2021-00555.pdf
2021090510 2021/00558   Schaapsdries 1

het bouwen van een nieuwe veranda 

19/10/2021 2021-00558.pdf
2021097877 2021/00560   Hammestraat 8

het verbouwen van een bestaande woning

19/10/2021 2021-00560.pdf
2021117426 2021/00561   Poelstraat 44

het verbouwen van twee ééngezinswoningen

19/10/2021 2021-00561.pdf
2021121335 2021/00578   Ardense Jagersstraat 36

het verbouwen van een woning

19/10/2021 2021-00578.pdf
2021106235 2021/00582   Lucien Buyssestraat 20

het bouwen van een ééngezinswoning

19/10/2021 2021-00582.pdf
2021123358 2021/00593   Gentsesteenweg 79

het plaatsen van een hardhouten beschoeiing en steiger

19/10/2021 2021-00593.pdf
2021039892 V/1191/01   Zandestraat zn

het verkavelen in 25 kavels voor halfopen en gesloten bebouwing met inbegrip van wegenis-, riolerings- en groenaanleg

19/10/2021 V-1191-01.pdf
2021100556 V/1195/01   Wallebeekstraat 23; 25

het slopen van twee woningen en het realiseren van een verkaveling van 3 loten

19/10/2021 1195-01.pdf
2021084382 2021/00410   Lindestraat 5

Nieuwbouw vrijstaande woning

21/10/2021 2021-00410.pdf
2021097510 2021/00440   Vierboomstraat z.n.

het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut + transfromator voor distributiecabine

21/10/2021 2021-00440.pdf
2021102539 2021/00463   Krekelstraat z.n.

het bouwen van een garage

21/10/2021 2021-00463.pdf
2021098691 2021/00467   Beekkant 1D

het bouwen van een woning en tuinberging

21/10/2021 2021-00467.pdf
2021121560 2021/00587   Dentergemstraat 44

het verbouwen van een halfopen woning

21/10/2021 2021-00587.pdf
2021115285 2021/00588   Palmlaan 6

het verbouwen van een ééngezinswoning

21/10/2021 2021-00588.pdf
2021123396 2021/00594   Bliekstraat 29

het regulariseren van een beschoeiing en steiger

21/10/2021 2021-00594.pdf
2021096315 V/1194/01   Moorstraat 10

het verkavelen van grond in 2 loten

21/10/2021 V1194-04.pdf
2021057915 2021/00368   Biebuyckstraat 21 het aanleggen van een waterbassin 21/10/2021 2021-00368.pdf
2021154973 2021/00713 20211001-0067 Kleine Oostkouter 38 / Sint-Hubertstraat 125 een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een regenput 25/10/2021 2021-00713.pdf
2021081334 V/0777/07   Poeldendries 24C Bijstelling van een bestaande verkaveling 27/10/2021 777-07.pdf
2021112390 2021/00552   Moerstraat 30 functiewijziging van een zonevreemde residentiële woning naar een zone-eigen bedrijfswoning 27/10/2021 2021-00552.pdf
2021049148 2021/00239   Lange Akkerstraat 6 het verbouwen van een bestaande vrijstaande woning 27/10/2021 2021-00239.pdf
2020176101 V/1185/01   Dr. Adriaan Martenslaan 38  het verkavelen van een tuin voor het creëren van 2 extra loten 27/10/2021 V-1185-01.pdf
2020173824 V/0248/06   Amakersstraat 13  het slopen van de bestaande bebouwing, het rooien van de bomen en de verkavelingsbijstelling voor het opsplitsen in 4 kavels voor halfopen bebouwing 27/10/2021 V-248-06.pdf
2021084142 2021/00431 20210510-0100 Vaart Rechteroever 231 Bedrijf klasse 2 met opslag glasflessen, gevaarlijke producten in kleine verpakkingen en stallen voertuigen 27/10/2021 2021084142.pdf
2021123330 2021/00714 20210818-0056 Mouterijdreef 20 melding Brieljant, geluidsinstallatie 27/10/2021 2021133330.pdf
2021128788 2021/00607   Brouwerijstraat 29

het isoleren van een woining

28/10/2021 2021-00607.pdf
2021124393 2021/00597   Gentstraat 59

het plaatsen van gevelreclame

28/10/2021 2021-00597.pdf
2021123079 2021/00590   Ricardplein 17

het isoleren en aanbrengen van crepi op de gevels en het plaatsen van nieuwe ramen

28/10/2021 2021-00590.pdf
2021117902 2021/00572   Tabakstraat 54

het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een woning met logopediepraktijk

28/10/2021 2021-00572.pdf
2021111450 2021/00566   Gaversesteenweg 160

het uitbreiden van een woning

28/10/2021 2021-00566.pdf
2021023467 2021/00456   Lindelaan 11

het verbouwen van een woning

28/10/2021 2021-00456.pdf
2021097839 2021/00451 20210603-0097 Biezestraat zn - Langenakker 9

het plaatsen van een loods, sleufsilo en uitbreiden mestopslag + de hernieuwing van een bestaande klasse 2 inrichting, met toevoeging van een bijkomend perceel. De aanvraag omvat de hernieuwing van de opslag van 50 m³ stro, de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, het gebruik van 1 verdeelslang voor de verdeling van brandstof en de compostering van groenafval. De aanvraag omvat een verandering voor de winning van grondwater (uitbreiding), de opslag van groenvoeders en losse granen (uitbreiding), de opslag van melk (uitbreiding), de opslag van dierlijke mest (uitbreiding), de opslag van olie (verplaatsing), de opslag van mazout (uitbreiding), het stallen van voertuigen (vermindering) en het stallen van runderen en melkkoeien (vermindering)

28/10/2021 2021-00451.pdf
2021099920 2021/00468 20180423-0140 Weg naar Poeke 19

hernieuwing van een bestaande klasse 2 inrichting. De aanvraag omdat de hernieuwing zonder wijziging en een verandering voor de opslag van rode diesel (uitbreiding tot 2,07 ton), verandering van de grondwaterwinning (uitbreiding tot 1.645 m³/jaar), de opslag van groenvoeders (uitbreiding tot 2.800 m³) en de opslag van dierlijke mest (uitbreiding tot 1.900 m³).

03/11/2021 2021099920.docx
2021090040 2021/00466 20210521-0091 Vaarzeelstraat 9

Hernieuwing van een bestaande klasse 2 inrichting. Wegens kadastrale wijziging wordt een kadastrale aanpassing gemeld. De aanvraag omvat de hernieuwing zonder wijziging. De uitbating van varkensstallen wordt aangevraagd voor een bepaalde duur. De aanvraag omvat een verandering voor de winning van grondwater (uitbreiding tot 11.708 m³/jaar), opslag van mazout (vermindering tot 2,8 ton) en het stallen van voertuigen en/of aanhangwagens (uitbreiding tot 15 voertuigen). Er wordt als nieuwe activiteit de opslag van 100 l gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen aangevraagd.

03/11/2021 2021090040.pdf
2019025668 2021/00579   Brandweerstraat 1 

het uitvoeren van baggerwerken in het afleidingskanaal van de Leie en de opbraak van resterende oude oeververdediging en infrastructuurrestanten.

4/11/2021 2021-00579.pdf
2021160177 2021/00732 20211012-0114 Oude Kerkstraat 12

een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwemvijver

4/11/2021 2021160177.pdf
2020173130 2020/00769   Houtbulkstraat 19 

het herbouwen van een woning + 4 bijgebouwen na sloop + wijzigen terreinaanleg

8/11/2021 2021-00769.pdf
2021159534 2021/00747 20211012-0007 Vosselarestraat 71C

exploitatie van een garage en carrosseriebedrijf

15/11/2021 2021159534.pdf
2021171935 2021/00800 2021107-0034 Désiré Delcroixstraat 1B, Karel Picquélaan 49

tijdelijke bronbemaling

15/11/2021 2021171935.pdf
2021116939 2021/00562   Emiel Clauslaan 74

het uitbreiden van een handelsruimte met kantoorfunctie

17/11/2021 2021-00562.pdf
2021131468 2021/00621   Overbroekkouterslag 16

het slopen en herbouwen van een uitbouw en het aanleggen van een zwembad en verhardingen

17/11/2021 2021-00621.pdf
2021128893 2021/00606   Sint-Hubertstraat 190

het plaatsen van een veranda

17/11/2021 2021-00606.pdf
2021038609 2021/00433   Filliersdreef 20, 22, 24, Peperstraat 65 

het uitbreiden van een kantoorgebouw, het plaatsen van gevelbekeleding, het heraanleggen van een deel van het terrein na sloop woning en plantenbak en het plaatsen van een luifel + milieu

17/11/2021 2021-00433.pdf
2021066709 2021/00399   Dentergemstraat 114

het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en het slopen en herbouwen van een bijgebouw

17/11/2021 2021-00399.pdf
2021103594 V/1192/02   Oude Heirbaan 164

het verkavelen van een perceel in vier loten

17/11/2021 V-1192-02.pdf
2021110413 2021/00509   Tonnestraat 57 

het bouwen van een tuinhuis 

17/11/2021 2021-00509.pdf
2021137309 2021/00636   Centrumlaan 131

functiewijziging van eengezinswoning naar handelszaak

17/11/2021 2021-00636.pdf
2021127519 2021/00602   Prijkelhoek 50

het bouwen van een loods met verkoopruimte

22/11/2021 2021-00602.pdf
2021126096 2021/00601   Landegemdorp 43 bus 3

functiewijziging van vrij beroep naar wonen

22/11/2021 2021-00601.pdf
2021117519 2021/00559   Zeistraat 5 

het verbouwen van een rijwoning, het bouwen van een meergezinswoning en het aanpassen van de bestaande vergunning

22/11/2021 2021-00559.pdf
2021106743 2021/00484   Broekstraat 2A 

het bouwen van een carport en een fietsenberging

22/11/2021 2021-00484.pdf
2021104431 2021/00474   Pontstraat 160

het herbestemmen van een hoevesite tot therapeutisch centrum

22/11/2021 2021-00474.pdf
2020029494 2021/00401   Meirstraat 1B 

het uitbreiden van een bestaand tuinbedrijf + verandering bestaand tuinbouwbedrijf door uitbreiding met mazouttank en verdeelslang, compressoren, opslag meststoffen en sproeistoffen, grondwaterwinning en verhoging vermogen stookinstallatie

22/11/2021 2021-00401.pdf
2021107156 2021/00569   Nevelemarkt 15

het regulariseren van een vergund handelspand met 2 appartementen

22/11/2021 2021-00569.pdf
2021120943 2021/00608   Kortrijksesteenweg 359

het herbouwen van een woning

22/11/2021 2021-00608.pdf
2021127162 2021/00609   E3 laan 37

het plaatsen van een overdekte bergplaats bij een opslagloods en het vervangen van klinkers door asfalt

22/11/2021 2021-00609.pdf
2021129130 2021/00610   Markt 39

het slopen en herbouwen van een meergezinswoning met 4 woonentiteiten en handelsgelijkvloers

22/11/2021 2021-00610.pdf
2021164494 2021/00772   Melkweglaan 22 inrichten zorgwoning 22/11/2021 2021-00772.pdf
2021084778 2021/00395   Leernsesteenweg 39 het bouwen van 6 ééngezinswoningen met infrastructuur  24/11/2021 2021-00395.pdf
2021108213 2021/00546   Herfstlaan 8 het verbouwen van een vrijstaande woning 24/11/2021 2021-00546.pdf
2021141955 2021/00658   Markettestraat 7 het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning en slopen bijgebouw 25/11/2021 2021-00658.pdf
2021115160 2021/00535   Leernsesteenweg 175 het slopen van een woning en het bouwen van 4 woningen 25/11/2021 2021-00535.pdf
2021118013 2021/00557   Oude Heirbaan 32 het renoveren van de voorgevel 25/11/2021 2021-00557.pdf
2021114945 2021/00533   Meersstraat 2 het slopen van een bestaande schuur en het bouwen van een tuinkamer met ingewerkte garage 25/11/2021 2021-00533.pdf
2021130516 2021/00611   Bekstraat 5 het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning 25/11/2021 2021-00611.pdf
2021128541 2021/00612 20210812-0013 Kortrijkstraat 30 functiewijziging van winkel naar restaurant, het aanbrengen van gevelpubliciteit en nieuwe inrichting klasse 3 25/11/2021 2021-00612.pdf
2021114900 2021/00527   Houtkantlaan 48 het afbreken van een bestaand tuinhuis en het herbouwen van een garage met berging en overdekt terras 25/11/2021 2021-00527.pdf
2021109036 2021/00512   Eggestraat 53 het uitbreiden en renoveren van een woning 25/11/2021 2021-00512.pdf
2021130330 2021/00613   Gentstraat 61 het verbouwen en renoveren van een pand tot winkel en woongelegenheid 25/11/2021 2021-00613.pdf
2021111173 2021/00513   Stijn Streuvelslaan 89 het verbouwen van eengezinswoning 25/11/2021 2021-00513.pdf
2021069682 V/0018/16   Emiel Clauslaan 110 verkavelingsbijstelling voor het realiseren van 7 percelen bouwgrond 25/11/2021 0018-16.pdf
2021083191 V/0924/04   Haarkenstraat 9A het bijstellen van een bestaande verkaveling 25/11/2021 v-0924-04.pdf
2021112294 V/0017/05   Achterstraat 35B het wijzigen van een verkavelingsvergunning 25/11/2021 V-0017-05.pdf
2021107981 2021/00529   Landegemstraat z.n. reliëfwijziging van een weiland voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer 25/11/2021 2021-00529.pdf
2021099496 2021/00479   Gaversesteenweg 52 het regulariseren van een woon- en winkelcomplex en omgevingswerken 25/11/2021 2021-00479.pdf
2021123588 2021/00599   Kapellestraat 70 het plaatsen van een middendruk gascabine 30/11/2021 2021-00599.pdf
2021169265 2021/00799 20211101-0010 Dentergemstraat 35, Dentergemstraat 35B tijdelijke bronbemaling voor plaatsing van de kelder en de liftput 30/11/2021 2021169265.pdf
2021177289 2021/00822 20211118-0064 Beekstraat bemaling voor aanleg van riolering 30/11/2021 2021177289.pdf
2021112994 2021/00544   Goedstraat 38 het slopen en herbouwen van een eengezinswoning en bijgebouw 1/12/2021 2021-00544.pdf
2021128081 2021/00616   Brouwerijstraat 21 het verbouwen van een ééngezinswoning 1/12/2021 2021-00616.pdf
2021134309 2021/00620   Dorpswegel 3 het aanleggen van een zwembad 1/12/2021 2021-00620.pdf
2021134980 2021/00624   Ter Varent 43 het aanleggen van een terras en oprit 1/12/2021 2021-00624.pdf
2021137878 2021/00640   Poeldendries 5 functiewijziging van horeca naar wonen 1/12/2021 2021-00640.pdf
2021141170 2021/00650   Gaversesteenweg 137 het slopen van een rijwoning en bouwen van een meergezinswoning met 4 appartementen 1/12/2021 2021-00650.pdf
2021149623 2021/00691   Kortrijksesteenweg 59 het plaatsen van een terrasoverkapping 1/12/2021 2021-00691.pdf
2021118143 V/0131/05   Herfstlaan 51A; 51B het bijstellen van een verkaveling 1/12/2021 V-0131-05.pdf
2021118152 V/0132/03   Herfstlaan 47 het bijstellen van een verkaveling 1/12/2021 V-132-03.pdf
2021110297 V/1081/03   Molenwal 3 het bijstellen van de loten 25, 26 en 27 1/12/2021 1081-03.pdf
2021100305 2021/00583 20210610-0031 Stadionlaan 5 Het bouwen van woongelegenheden en diensten met half-ondergrondse en bovengrondse parking + de uitbating van warmtepompen (366,5 kW, klasse 2), 2 transformatoren (630 kVA + 100 kVA, klasse 3) en de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van kantoren (1.440 m³/jaar, klasse 2). 02/12/2021 2021-00583.pdf
2021096702 V/1193/01   Tabakstraat 65 het verkavelen van een perceel in twee loten voor gesloten bebouwing 2/12/2021 V-1193-01.pdf
2021100245 2021/00483   Oude Heirbaan 59 het bouwen van 4 eengezinswoningen 2/12/2021 2021-00483.pdf
2021109635 2021/00554   Kapellestraat 98a, 100 het bouwen van 3 meergezinswoningen met ondergrondse parking en omgevingsaanleg 2/12/2021 2021-00554.pdf
2021103169 2021/00574   Merendreedorp 12 het slopen van een slagerij met bovenliggende handelswoning en bouwen van een méérgezinswoning met 3 appartementen met carport 2/12/2021 2021-00574.pdf
2021122068 V/1197/01   Oude Heirbaan 107 het verkavelen van een terrein in 3 loten 2/12/2021 V-1197-01.pdf
2021119855 2021/00570   De Pretlaan 15 het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning 2/12/2021 2021-00570.pdf
2021118272 2021/00571 20210416-0028 Vaart Rechteroever 49/51 het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw, nieuwe inrichting klasse 3 met stallen van bedrijfsvoertuigen en opslag verpakkingsmateriaal (papier en karton, kunststoffen en hout) 2/12/2021 2021-00571.pdf
2021119771 2021/00573   Tabakstraat 45A het bouwen van een halfopen woning 2/12/2021 2021-00573.pdf
2021164487 2021/00809   Guldestraat 4 wegbreken dragende binnenmuur en maken schuifraamopening in achtergevel en plaatsen terrasoverkapping 2/12/2021 2021-00809.pdf
2021169682 2021/00787   Kouterlosstraat 14 maken van structurele ingrepen binnen in de woning en bouwen van een uitbouw aan de achtergevel 2/12/2021 2021-00787.pdf
2021120636 2021/00644   Groenstraat 9 het slopen van de voormalige stalling 2/12/2021 2021-00644.pdf
2021136493 2021/00632   Vaartlaan 12 het bouwen van een zwembad 2/12/2021 2021-00632.pdf
2021065002 2021/00472 20210410-0020 Eiland 13 het slopen van bestaande gebouwen, het bouwen van een nieuwe machineloods en verandering en hernieuwing van de vergunning 2/12/2021 2021-00472.pdf
2021173459 2021/00801 20211110-0032 Veerstraat 19 tijdelijke bronbemaling voor aanleg van een kelderverdieping 3/12/2021 20211126.pdf
2021116428 2021/00550   Begijnhofstraat 10 het verbouwen van een eengezinswoning met praktijkruimte  6/12/2021 2021-00550.pdf
2021156333 2021/00748   Korte Houtkakker 12 het slopen van de bestaande bedrijfswoning en het bouwen van een bedrijfswoning bij een actief landbouwbedrijf 08/12/2021 2021-00748.pdf
2019106874 2019/00744 20190326-0069 Moerstraat 30 verandering co-vergistingsinstallatie door uitbreiding met grondwaterwinning in functie van gebruik bemalingswater in het productieproces 9/12/2021 2019106874.pdf
2021005358 2021/00603 2021005358

E3 laan 75, E3 laan 85

de verandering van een bestaande inrichting klasse 1 9/12/2021 2021005358.pdf
2020091889 2021/00604 20200708-0117

Westhoek 25

bouwen van een nieuwe melkveestal na de sloop van oude stallen en schuur, verandering van een bestaande klasse 1 landbouwbedrijf ea. 9/12/2021 2020091889.pdf
2021107822 2021/00495  

Wanmolenstraat 24

het uitbreiden van een ééngezinswoning 9/12/2021 2021-00495.pdf
2021138816 2021/00648  

Leenwegel 6

het slopen en herbouwen van een woning en het rooien van een boom 9/12/2021 2021-00648.pdf
2021141537 2021/00654  

Hazenpark 10

het verbouwen van een woning 9/12/2021 2021-00654.pdf
2021141561 2021/00655  

Ijsbeerlaan 8

het bouwen van een ééngezinswoning 9/12/2021 2021-00655.pdf
2021139425 2021/00656  

De Montmorencydreef z.n / perceel Leiemeersen

de regularisatie van een weideomheining 9/12/2021 2021-00656.pdf
2021142159 2021/00660  

Poeldendries 63

het slopen van de bestaande achterbouw en het verbouwen en uitbreiden van de woning 9/12/2021 2021-00660.pdf
2021149581 2021/00690  

Emiel Clauslaan 139

het plaatsen van een oeverversteviging 9/12/2021 2021-00690.pdf
2021076688 2021/00357  

Den Bunker/Henriette Schaumatstraat

het bouwen van 16 woningen 13/12/2021 2021-00357.pdf
2021162812 2021/00821 20211018-0088 Europalaan 83 inrichting voor het vervaardigen van tenten 15/12/2021 2021162812.pdf
2021177421 2021/00824 20211119-0017 Souverainestraat 38 een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van regenwaterputten en een KWS-afscheider 15/12/2021 2021177421.pdf
2021179687 2021/00850 20211009-0006 Vrouwenstraat 8 schrijnwerkerij klasse 3 15/12/2021 2021179687.pdf
2020174712 2021/00476 20171128-0027 Kapellestraat 70

SH: bouwen bijkomende productietoren, aanleg bijkomende betonverharding, plaatsen regenwaterput en infiltratiekratten en rooien van 2 bomen

IIOA: hernieuwing, wijziging, opslag ea.

15/12/2021 2020174712.pdf
2021120959 2021/00580   Tieltsesteenweg 27

functiewijziging van een autoherstelwerkplaats naar een bergplaats en de regularisatie van een aanbouw bergplaats

17/12/2021 2021-00580.pdf
2021182866 2021/00853 20211130-0031 Sint-Poppoplein

schaatsen tijdens Winterpret aan de Leie 2021-2022, met koelinstallaties en lozing smeltwater

17/12/2021 2021182866.pdf
2021070502 2021/00318   Schaapsdries 3

het aanbouwen van een carport en berging aan een ééngezinswoning

20/12/2021 2021-00318.pdf
2021123957 2021/00598   Patershofstraat 7

het plaatsen van een carport

20/12/2021 2021-00598.pdf
2021135624 2021/00628   Volhardingslaan 42

het verbouwen van een rijwoning

20/12/2021 2021-00628.pdf
2021137278 2021/00662   Ter Varent 22

het plaatsen van een carport

20/12/2021 2021-00635.pdf
2021100884 2021/00662   Grijsbulckstraat 17

het bouwen van 20 eengezinswoningen

20/12/2021 2021-00662.pdf
2021143459 2021/00665   Leeuwstraat 85

het verbouwen van een koppelwoning, nieuwe aanbouw en het herbouwen van een garage na afbreken keuken,veranda en garage

20/12/2021 2021-00665.pdf
2021120980 2021/00749 20210715-0019 Vierboomstraat 2

Het plaatsen van een prefab hoogspanningscabine (SH) en het veranderen van een bestaand gemengd veeteeltbedrijf klasse 1 (IIOA)

20/12/2021 2021120980.pdf
20211752216 2021/00835 2021115-0079 Karmenhoekstraat 20

Bemaling voor het maken van een bouwput

20/12/2021 2021175216.pdf
2021185837 2021/00869 20200209-0010 Terdonckstraat z/n

Motorcross Wontergem

22/12/2021 2021185837.pdf
2021182240 2021/00849 20211129-0044 Overbroekkouterslag 13

een bovengrondse propaangastank

22/12/2021 2021182240.pdf
2021184075 2021/00860 20211202-0017 Goossijn Van Hoodeghemstraat 7

tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van regenwater-, infiltratie- en septische put

22/12/2021 2021184075.pdf
2021188659 2021/00898 20211210-0051 Dalestraat 12

tijdelijke bronbemaling voor bouwen van een kelder

22/12/2021 2021188659.pdf
2021184172 2021/00868 20211202-0039 Lange Akkerstraat 5A

tijdelijke bemaling voor aanleg van een zwembad

22/12/2021 2021184172.pdf
2021190925 2021/00908 20200418-0005 Kippendonkstraat z.n.

een tijdelijke werfzone met stalling van voertuigen

28/12/2021 2021190925.pdf
2021119728 2021/00585   Meirelos 21

het uitbreiden van een eengezinswoning

29/12/2021 2021-00585.pdf
2021127962 2021/00605   Eikhof 50

het verbouwen van een open bebouwing

29/12/2021 2021-00605.pdf
2021133622 2021/00618   Schipdonkstraat 10

het bouwen van een tuinhuis

29/12/2021 2021-00618.pdf
2021137864 2021/00639   Bruggenhoofdstraat 68

het plaatsen van een tuinberging

29/12/2021 2021-00639.pdf
2021107345 2021/00671   Rekkelinge

het bebossen van verschillende percelen

29/12/2021 2021-00671.pdf
2021145494 2021/00685   Zonnetij 16

het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning

29/12/2021 2021-00685.pdf
2021147848 2021/00697   Ommegangstraat 46

het renoveren van een bestaande ééngezinswoning

29/12/2021 2021-00697.pdf
2021152958 2021/00707   Zonnetij 10

het uitbreiden vaneen bestaande ééngezinswoning

29/12/2021 2021-00707.pdf
2021146179 2021/00721 20211005-0025 Oudenaardsesteenweg z.n.

het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut + transformator voor distributiecabine

29/12/2021 2021-00721.pdf
2021160622 2021/00735   Oostkouterlaan 117

het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuinstrook

29/12/2021 2021-00735.pdf
2021160952 2021/00739   Pontstraat 51

het plaatsen van een tuinhuis

29/12/2021 2021-00739.pdf
2021191228 2021/00909 20211215-0046 Leenwegel 6

een tijdelijke bronbemaling voor de constructie van een ter plaatse gestorte kelder, alsook opslag van gasolie ten behoeve van een stroomaggregaat

30/12/2021 2021191228.pdf
2021194100 2021/00925 20211220-0105 Kouterken (openbaar domein) thv. huisnrs. 2 en 2A

een tijdelijke bronbemaling

30/12/2021 2021194100.pdf
2021190925 2021/00908 20200418-0005 Kippendonkstraat z.n.

een tijdelijke werfzone met stallingen van voertuigen

30/12/2021 2021190925.pdf
2021188177 2021/00914 20211213-0018 Vierboomstraat z.n.

een tijdelijke bronbemaling i.f.v. aanleg van een waterbassin

30/12/2021 2021188177.pdf
2021133199 2021/00679   Leieoever 1

Bijstelling RO voorwaarde omgevingsvergunning

30/12/2021 2021-00679.pdf
2021150750 2021/00701   Grijsbulckstraat 49

het herbouwen van een vrijstaande zonevreemde ééngezinswoning en de aanleg van een nieuwe oprit en terras

30/12/2021 2021-00701.pdf
2021190417 2021/00900 20211214-0062 Wakkense Heirweg zn

een boorput voor grondwaterwinning

7/01/2022 2021190417.pdf
2021193324 2021/00927 20211219-0013 Dalestraat 12

een tijdelijke breekinstallatie werf Hansbeke

7/01/2022 2021193324.pdf
2021026807 V/1189/01   Deinzestraat 5; Deinzestraat 7

het aanvragen van een nieuwe verkaveling

11/01/2022 V-1189-01.pdf
2021039573 V/0843/09   Dichter Basiel de Creaenelaan 25 en 30, Dorpswegel 7, Veldestraat 120-122- 124, Ventwegel 2

het bijstellen van een verkaveling, het creëren van 28 loeten, het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken het het (gedeeltelijk) afschaffen van voetweg nr. 61

11/01/2022 V-0843-09.pdf
2021160998 2021/00738   Egmontstraat 13

het aanleggen van een zwemvijver

11/01/2022 2021-00738.pdf
2021155805 2021/00719   Achterstraat 33b

het bouwen van een nieuwe veranda

11/01/2022 2021-00719.pdf
2021155894 2021/00715   Poelstraat 149

het aanbrengen van een sierpleister

11/01/2022 2021-00715.pdf
2021148443 2021/00706   Boerestraat

het rooien van een dode beuk

11/01/2022 2021-00706.pdf
2021147056 2021/00696 20210916-0004 Leernsesteenweg 284a, Leernsesteenweg 284b, Leernsesteenweg 284c, Leernsesteenweg 284d

Het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut

11/01/2022 2021-00696.pdf
2021149421 2021/00694   Vosselarestraat 44

het verbouwen van een bestaande woning en het slopen van een bestaande carport

11/01/2022 2021-00694.pdf
2021141278 2021/00652   Lotenhullestraat 28

het verbouwen van een ééngezinswoning

11/01/2022 2021-00652.pdf
2021139104 2021/00664   Landegemstraat 44

het afbreken van een bestaande woning en berging en het herbouwen van een woning met garage en hobbyruimte

11/01/2022 2021-00664.pdf
2021135189 2021/00626  

Tolpoortstraat 63, Louis Dhontstraat 1

het regulariseren van twee duplex appartementen en een terras

11/01/2022 2021-00626.pdf
2021074847 2021/00623  

Oude Heirbaan 122

het deels slopen en deels renoveren van een deel van de bijgebouwen en het bouwen van een dubbele garage en carport

11/01/2022 2021-00623.pdf
2021096898 2021/00519  

Hansbekedorp zn

de heraanleg van het kerkplein te Hansbeke

11/01/2022 2021-00519.pdf
2021117059 2021/00584 20210708-0089

Tolpoortstraat 155

het slopen van het bestaande gebouw, het realiseren van een woningbouwproject met 3 meergezinswoningen met 29 appartementen en 1 commerciële ruimte en de terreininrichting en de plaatsing van een lucht/water warmtepomp

11/01/2022 2021-00584.pdf
2021146920 2021/00704  

Wildonken 2A

het plaatsen van afsluitingen en deel damwanden

11/01/2022 2021-00704.pdf
2021196570 2021/00940 20211223-0088

Kapellestraat 70

tijdelijke bronbemaling

17/01/2022 2021196570.pdf
2021123223 2021/00591  

Poekestraat 40 

het bouwen van een nieuw bijgebouw

18/01/2022 2021-00591.pdf
2021134872 2021/00627  

Moorstraat 22

het slopen van 2 bijgebouwen en het bouwen van 4 woningen

18/01/2022 2021-00627.pdf
2021136356 2021/00631  

Oude Hofstraat 17

het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning

18/01/2021 2021-00631.pdf
2021146016 2021/00726  

Krekelstraat 85

het slopen en herbouwen van een bijgebouw

18/01/2021 2021-00726.pdf
2021158903 2021/00727  

Bremkouter 52 tot70 even nummers

het bouwen van 10 woningen

18/01/2021 2021-00727.pdf
2021159487 2021/00728  

Hammeken 6

het verbouwen van een ééngezinswoning

18/01/2021 2021-00728.pdf
2021152039 2021/00731  

Machelenstraat 177c

het verbouwen van een loods naar een woning en een loods

18/01/2021 2021-00731.pdf
2021160085 2021/00733  

Oude Heirbaan 187

het vellen van een boom

18/01/2021 2021-00733.pdf
2021123985 2021/00641  

Heerdweg 45

het regulariseren van een betonpad, een toegangsweg, een stockageplaats, twee lagunes, een tank voor drainwater en een afdak voor een sorteermachine

18/01/2021 2021-00649 Heerdweg 45.pdf
2021124846 2021/00672 20180528-0102

Europalaan 63

SH: 1) het bouwen van een loods voor de (nieuwe) voorbewerking

2) het regulariseren van het aanpalende loods : korrelpersen en luchtwasser – heden ongewijzigd te behouden

3) het zonaal heraanleggen van de bestaande KWS-verharding op te breken i.f.v. de plaatsing infiltratiekratten

4) het aanleggen van een waterdoorlatende verharding als opstelplaats voor de brandweer

IIOA: De aanvraag betreft een verandering van een bestaande klasse 1 inrichting. De veranderingen betreffen een uitbreiding van toestellen voor het bereiden van plantaardige oliën, het verplaatsen van een bovengrondse opslagtank voor diesel met verdeelpomp. Er is voorzien om airconditioningsinstallaties te verwijderen, alsook om nieuwe airconditioningstoestellen te plaatsen.

18/01/2022 2021-00672.pdf
2021187512 2021/00880  

Breeschoot 48

Vernieuwen van een bestaande veranda

18/01/2021 2021-00880.pdf
2021187987 2021/00912  

Kortrijkstraat 61B

aanleg groendak met zonnepanelen op een vergunde meergezinswoning

18/01/2021 2021-00912.pdf