Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

We werken tijdelijk enkel op afspraak

De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of per mail via omgeving@deinze.be.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail contact opnemen of een afspraak vastleggen. De nodige maatregelen en richtlijnen bij fysiek contact worden gerespecteerd.

OPENBARE ONDERZOEKEN

 
               
               
               
               
               
               

 

             
Voor dossier 2020/00683 organiseert de gemeente een infovergadering over de aanvraag. Gelet op de huidige coronamaatregelen verloopt alles digitaal. Via deze link kan je een filmpje met toelichting over de aanvraag bekijken. Indien je niet in de mogelijkheid bent om dit thuis te bekijken, kan je, na afspraak, langskomen bij de Dienst Omgeving. Van 8/12 t.e.m. 11/12 kan je vragen over het project doorgeven via mail (omgeving@deinze.be) of aan de balie van de Dienst Omgeving. Vervolgens zullen deze behandeld worden door de exploitant, waarna de antwoorden beschikbaar gesteld zullen worden op de website.  
 
               
OMV nummer gemeentelijk dossiernummer inrichtingsnummer ligging aard aanvraag Startdatum openbaar onderzoek einddatum openbaar onderzoek affiche
2020125606 2020/00565   Sint-Hubertstraat 181

het verbouwen van een rijwoning

15/12/2020 13/01/2021 2020-00565.pdf
2020134472 2020/00601   Kwakkelstraat 14

het heropbouwen van een bijgebouw

15/12/2020 13/01/2021 2020-00601.pdf
2020139549 2020/00627   Fazantenpark 9

het regulariseren van een poolhouse en berging en het aanleggen van een zwembad

15/12/2020 13/01/2021 2020-00627.pdf
2020140862 2020/00631   Oude Heirweg 1

het herinrichten van een zijgebouw en deel van een bedrijfsgebouw en functiewijziging voor kleinschalig cateringbedrijf met polyvalente ontmoetingsruimte met beperkte horecafunctie

15/12/2020 13/01/2021 2020-00631.pdf
2020144405 2020/00644   Roelstraat 26-28

het bouwen van twee halfopen eengezinswoningen

15/12/2020 13/01/2021 2020-00644.pdf
2020147253 2020/00664   Groenevelddreef 8

het verbouwen van een bijgebouw en buitenberging tot vakantiewoning en buitenberging

15/12/2020 13/01/2021 2020-00664.pdf
2020152177 2020/00667   Kijkuitstraat 34

het slopen en herbouwen van een bijgebouw

15/12/2020 13/01/2021 2020-00667.pdf
2020156320 2020/00677   Pachthofstraat 7

het bouwen van een tuinhuis

15/12/2020 13/01/2021 2020-00677.pdf
2020157242 2020/00680   Oudehofstraat 41

het bouwen van een poolhouse

15/12/2020 13/01/2021 2020-00680.pdf
2020129834 V/1177/01   Oude Heirbaan 190

het verkavelen van een perceel

15/12/2020 13/01/2021 V-1177-01.pdf
2020153419 V-1179-01   Kastanjelaan 34-36

het verkavelen van een perceel in 2 kavels

22/12/2020 20/01/2021 V-1179-01.pdf
2020149057 V-0716-02   Pastoriestraat 60B en 62A

bijstelling verkaveling

22/12/2020 20/01/2021 V-0716-02.pdf
2020148404 2020/00671 20201110-0044 Lange Akkerstraat z.n.

het tijdelijk inrichten van een terrein voor de stockage van grond, opbraakmaterialen en grondverbeteringswerken en nieuwe inrichting klasse 3 zijnde een tijdelijke werf met mazouttank en verdeelslang en stalling van voertuigen

22/12/2020 20/01/2020 2020-00671.pdf
2020126864 2020/00738 20180517-0110 Leernsesteenweg 3-5

het uitbreiden van een rijpingsmagazijn + verandering en uitbreiding bestaand klasse 1-exploitatie omvattende bijkomende opslag alcoholische producten en opslag ontsmettingshandgel en rechtzetting i.v.m. reeds vergunde stookolietank

22/12/2020 20/01/2021 2020-00738.pdf
2020147817 2020/00739 20201006-0037 Maalderijstraat 9

het heroprichten van een bedrijfswoning en garage/berging na sloop bestaande bebouwing bij een bestaand gemengd landbouwbedrijf + verandering/actualisatie bestaand klasse 1 gemengd veeteeltbedrijf met herschikking en afname
3 stalplaatsen voor rundvee, opname indelingsplichtig geworden biggen, aanpassing mestopslag, nieuwe propaantank en opslag sproeistoffen, uitbreiding grondwaterwinning en verplaatsing stro-opslag

22/12/2020 20/01/2021 2020-00739.pdf
2020147065 2020/00653   Goedstraat 30a

het bouwen van een loods, aanleggen oprit en zwemvijver

22/12/2020 20/01/2021 2020-00653 .pdf
2020161789 2020/00704   du Boisdreef 21

het aanleggen van een zwemvijver

22/12/2020 20/01/2021 2020-00704.pdf
2020141271 2020/00678   Groendreef 4

het slopen van een veldschuur, een loods, een woning, een garage en een oude stalling, het bouwen van een woning met zorggedeelte, 3 woningbijgebouwen, tuinhuis en het aanleggen van een zwembad, infiltratievoorziening en verharding

22/12/2020 20/01/2021 2020-00678.pdf
2020159330 2020/00688   Herfstlaan 54

het slopen van een tuinhuis en het bouwen van een garage

22/12/2020 20/01/2021 2020-00688.pdf
2020142876 2020/00730 20201125-0017 Souverainestraat 9 en 38

het bouwen van een loods + verandering bestaande inrichting van klasse 3 naar klasse 2 met nieuwe en bijkomende opslag van diverse gevaarlijke stoffen, nieuwe olieopslag, uitbreiding stalling voertuigen, uitbreiding dieselopslag, 2 verdeelslangen, compressor, nieuwe stookinstallatie, nieuwe houtbewerkingstoestellen, toevoeging nieuwe percelen en bijstelling vergunningsvoorwaarde

29/12/2020 27/01/2021 2020-00730.pdf
2020107547 2020/00763 20180801-0047 Europalaan 45

het regulariseren van silomuren en overkapping van de opslagboxen + veranderen van een inrichting, uitbreiding van de opslaghoeveelheden, opslag cement en afwijking vergunningsvoorwaarden mbt startuur werkzaamheden

29/12/2020 27/01/2021 2020-00763.pdf
2020147833 2020/00661   Leernsesteenweg 39

het slopen van een eengezinswoning met bijgebouwen, het bouwen van 6 eengezinswoningen en het aanleggen van de infrastructuuwerken

12/01/2021 10/02/2021 2020-00661.pdf
2020164968 2020/00722   Renaat de Rudderstraat z.n.

het bouwen van 11 woningen en carports

12/01/2021 10/02/2021 2020-00722.pdf
2020160245 2020/00697   Winterlaan 43

het bouwen van een carport

12/01/2021 10/02/2021 2020-00697.pdf
2020159699 2020/00708   Haarkenstraat 3b

het uitbreiden van een eengezinswoning

12/01/2021 10/02/2021 2020-00708.pdf
2020160258 V/1180/01   Landegemstraat 44

het verkavelen van de grond in 2 loten

12/01/2021 10/02/2021 V-1180-01.pdf
2020148894 V/1181/01   Sint-Hubertstraat 122 - 122A - 122B - 122C - 122D

het verkavelen van een perceel in 4 loten

12/01/2021 10/02/2021 V-1181-01.pdf
2020137209 2020/00616   Blauwpoortstraat z.n.

het ophogen van terreinen ifv landbouwgebruik

19/01/2021 17/02/2021 2020-00616.pdf
2019132464 2020/00614   Moerstraat z.n.

het ophogen van terreinen ifv landbouwgebruik

19/01/2021 17/02/2021 2020-00614.pdf
2020145740 2020/00679   Soudanlaan 5

Regularisatie carport, tuinberging en overdekt terras

19/01/2021 17/02/2021 2020-00679.pdf
2020166194 2020/00744   Paardenweg 9-7

Functiewijziging landbouwbedrijfsgebouw naar bewegingsstudio en opslagruimte

19/01/2021 17/02/2021 2020-00744.pdf
2020165352 2020/00725   Brouwerijstraat 42

Het verbouwen van een vrijstaande woning en het wijzigen van een bijgebouw

19/01/2021 17/02/2021 2020-00725.pdf
2020078002 2020/00709 20200615-0014 Gentsesteenweg 53

Hernieuwing en verandering bestaand klasse-2 veevoederbedrijf omvattende: nieuwe rubrieken voor: opslag GHS07-, GHS08- en GHS09-stoffen, opslag gevaarlijke stoffen in kleinverpakking; uitbreiding van: vermogen metaalbewerkingstoestellen, opslag producten van dierlijke oorsprong, vermogen machines graanbewerking, opslag corrosieve stoffen (o.a. door CLP-vertaling), stalling voertuigen, opslag plantaardige oliën, vermindering van: mazoutopslag, vermogen compressoren en transformator; hernieuwing van: batterijlader, opslag granen en groenvoeders, brandstofverdeelslang + bijstelling voorwaarde exploitatie-uren

19/01/2021 17/02/2021 2020078002.pdf

 

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdatum
publicatie
  Bekendmaking
2020078210 2020/00381 20191024-0033 Souverainestraat 3 Het bouwen van een bedrijfsgebouw - verandering bestaande klasse 2-inrichting door uitbreiding lozing huishoudelijk afvalwater 13/11/2020   2020-00381.pdf
2020083583 2020/00401   Hammestraat 37 Het bouwen van een vrijstaand bijgebouw 13/11/2020   2020-00401.pdf
2020083658 2020/00406   Filliersdreef 15 Het bouwen van een nieuwe loods 13/11/2020   2020-00406.pdf
2020083799 2020/00410   Tolpoortstraat 102 + 104 Het slopen van 2 handelszaken met woonst en het bouwen van een meergezinswoning met handelsruimte, 8 appartementen, 4 garages, 2 parkeerplaatsen, fietsenberging en afvalberging 13/11/2020   2020-00410.pdf
2020090669 2020/00416   Hoelstraat 28 Het plaatsen van een terrasoverkapping 13/11/2020   2020-00416.pdf
2020090731 2020/00417   Spoorwegstraat 1 Het plaatsen van een carport 13/11/2020   2020-00417.pdf
2020087173 2020/00436   Kortrijksesteenweg 302 + 304 Het slopen van 2 woningen en het bouwen van 3 gekoppelde woningen en een kantoor 13/11/2020   2020-00436.pdf
2020096396 2020/00440   Oostmeersdreef 40 Het slopen van een carport, garage en afdak en het bouwen van een carport met bergplaats 13/11/2020   2020-00440.pdf
2020097620 2020/00446   Emiel Clauslaan 133 Het voorzien van een oeversterking, het aanleggen van een ponton en het rooien van 12 knotwilgen en 7 fruitbomen 13/11/2020   2020-00446.pdf
2020092732 2020/00466   Maalderijstraat 7 Het verbouwen van een woning 13/11/2020   2020-00466.pdf
2020114839 2020/00508   Oude Brugsepoort 72 Het aanleggen van een terras en het plaatsen van een prefabgarage 13/11/2020   2020-00508.pdf
2020114911 2020/00509   Witte Kapelhof 7 Het aanleggen van een zwembad en slopen van een bestaande tuinberging 13/11/2020   2020-00509.pdf
2020114944 2020/00513   Gaversesteenweg 188 Het slopen en herbouwen van een tuinhuis 13/11/2020   2020-00513.pdf
2020135310 2020/00607   Gezusters Lovelingstraat 16 Het verbouwen van een eengezinswoning 13/11/2020   2020-00607.pdf
2020072015 V/1170/01   Leernsesteenweg 30 Het verkavelen van een perceel in 2 bouwloten 13/11/2020   V-1170-01.pdf
2019100114 2019/00581   Oever z.n. wijzigen van het reliëf van de bodem 13/11/2020   2020-00581.pdf
2020065329 2020/00458   Vaart Linkeroever z.n. het aanleggen van een kaaimuur en wadi en het plaatsen van nieuwe riolering, nieuwe in- en uitstroomconstructie 16/11/2020   2020-00458.pdf
2020046064 2020/00325   Parijsestraat, Karrewegstraat, Nieuwstraat, Dorpsstraat, Achterstraat

het aanleggen van een ondergrondse effluent-leiding en DWA riolering. Deze werken omvatten de aanleg van een pompstation, ondergrondse leiding en een uitstroomconstructie op de Leie in Astene. De aanleg van een DWA Verzamelleiding en een persleiding.

19/11/2020   2020-00325.pdf
2020132040 2020/00635 20201005-0049 E3-laan 69, E3-laan 85

Een groothandel in hef- en hijstoestellen en een constructie- en herstelwerkplaats

20/11/2020   2020132040.pdf
2020133103 2020/00598 20201007-0005 Palestraat 9

Een bronbemaling in kader van bouwkundige werken

20/11/2020   2020133103.pdf
2020069226 2020/00342 20200528-0013

Louis Dhontstraat 40, Louis Dhontstraat 42, Louis Dhontstraat 44, Louis Dhontstraat 46, Louis Dhontstraat 50, Louis Dhontstraat 52, Louis Dhontstraat 54, Louis Dhontstraat 56, Louis Dhontstraat 58, Louis Dhontstraat 60

Het plaatsen van 69 warmtepompunits

20/11/2020   2020069226.pdf
2019111185 2020/00185 20190918-0029, 20190918-0027

Vaarstraat 4

Gedeeltelijke overdracht en verandering vergunning voor tankstation en onderhoudswerkplaats

20/11/2020   2019111185.pdf
2020041390 2020/00393 20180405-0002 Gampelaeredreef 1 - Gentsesteenweg 206 het slopen van een bestaand handelspand en het bouwen en exploiteren van een nieuwe winkel met bijhorende parking en groenaanleg 24/11/2020   2020-00393.pdf
2020089550 2020/00419   Sint-Hubertstraat 333 het verbouwen van een woning 24/11/2020   2020-00419.pdf
2020095290 2020/00433   Winterlaan 57 het aanbouwen van een carport en berging 24/11/2020   2020-00433.pdf
2020080114 2020/00434   Ardense Jagerstraat-Gottem 24 het uitbreiden van de woning na het slopen van de veranda 24/11/2020   2020-00434.pdf
2020101032 2020/00457   Biesbulckstraat 42 het plaatsen van een carport 24/11/2020   2020-00457.pdf
2020088821 V/0131/04   Herfstlaan 51a en 51b bijstelling bestaande verkaveling 24/11/2020   V-0131-04.pdf
2020108567 2020/00488   Statieplein 19 het bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen, handelsgelijkvloers en kantoor 24/11/2020   2020-00488.pdf
2020087295 2020/00414   Biebuyckstraat 41 reliëfwijziging van aaneengesloten landbouwpercelen 24/11/2020   2020-00414.pdf
2020061228 2020/00477   Achterstraat 47 het slopen van een schuur en bouwen van een fietsenwerkplaats met toonzaal 24/11/2020   2020-00477.pdf
2020106645 2020/00478   Beentjesstraat 31 het regulariseren van een gerealiseerde eengezinswoning 24/11/2020   2020-00478.pdf
2020052833 2020/00480   Lammekesstraat 3 het slopen van een deel van een vrijstaande stal 24/11/2020   2020-00480.pdf
2020110901 2020/00489   Cyriel Buyssestraat 37 het verbouwen van een woning 24/11/2020   2020-00489.pdf
2020111110 2020/00490   Tolpoortstraat 101 bus 2 het aanbrengen van een lichtreclame tegen een bestaand handelspand 24/11/2020   2020-00490.pdf
2020111818 2020/00499   Zandestraat 63 het verbouwen van een woning en het slopen van een garage 24/11/2020   2020-00499.pdf
2020111605 2020/00501   Pastoriestraat 58 het bouwen van een eengezinswoning 24/11/2020   2020-00501.pdf
2020112525 2020/00510   Tandemlos 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 het bouwen van 15 woningen 24/11/2020   2020-00510.pdf
2020112890 2020/00511   Bruggenhoofdstraat 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38 het bouwen van 19 woningen 24/11/2020   2020-00511.pdf
2020112878 2020/00512   Tandemlos 1/3/5 en Bruggenhoofdstraat 1/3/5/7/9 het bouwen van 8 woningen 24/11/2020   2020-00512.pdf
2020115001 2020/00514   Dhoye z.n. het vellen van 8 populieren 24/11/2020   2020-00514.pdf
2020144438 2020/00648 20201028-0028 Europalaan 16 Een garagewerkplaats 27/11/2020   2020144438.pdf
2020158775 2020/00686 20201102-0066 Lintakkerweg 25 Tijdelijke bronbemaling ifv de aanleg van een kelder 30/11/2020   2020-00686.pdf
2020032054 2020/00203   Spletestraat 7 het slopen en herbouwen van een bijgebouw 02/12/2020   2020-0203.pdf
2020114150 2020/00505   Graaf van Hoornestraat 23-25 het slopen van een winkel, magazijn en woning 02/12/2020   2020-00505.pdf
2020113163 2020/00515   Oudenaardsesteenweg 175 het aanleggen van een parking en verharding voor een dierenartsenpraktijk 02/12/2020   2020-00515.pdf
2020051904 2020/00516   Meirebeekstraat 52 het afbreken van twee stallen en het bouwen van een hobbystal voor weidedieren 02/12/2020   2020-00516.pdf
2020116174 2020/00521   Meirebeekstraat 7 het vellen van bomen 02/12/2020   2020-00521.pdf
2020111506 2020/00529   Achiel Van Eechautestraat 11a-13 het slopen van de bestaande bebouwing 02/12/2020   2020-00529.pdf
2020110941 2020/00530   Damstraat 2a het bouwen van een woning met garage 02/12/2020   2020-00530.pdf
2020118350 2020/00531   Schipdonkstraat 19 het inrichten van een advocatenbureau 02/12/2020   2020-00531.pdf
2020118221 2020/00532   Veldestraat 63a het plaatsen van een zwembad 02/12/2020   2020-00532.pdf
2020115607 2020/00533   Camille Van der Cruyssenstraat 12 het renoveren van een handelspand met woongelegenheid 02/12/2020   2020-00533.pdf
2020120516 2020/00536   Gasthuisstraat 22b het bouwen van een woning 02/12/2020   2020-00536.pdf
2020125132 2020/00562   Schave 11 het plaatsen van een garage 02/12/2020   2020-00562.pdf
2020094334 V/0431/04   Witte Kaproenenstraat 37 verkavelingsbijstelling lot 3a 02/12/2020   V-0431-04.pdf
2020096907 2020/00496   Meulenhoek z.n. en Meerkasteel z.n. reliëfwijziging 08/12/2020   2020-00496.pdf
2020059206 2020/00284   Kortrijksesteenweg 95-97 het slopen van bestaande bebouwing en het oprichten van niet-verwarmde magazijnen met conciërgewoning 08/12/2020   2020-00284.pdf
2020069244 2020/00366 20200528-0017 Rysseveldstraat zn Een aanvraag voor een nieuwe grondwaterwinning voor fruitteelt 11/12/2020   2020069244.pdf
2020080814 2020/00387   Lucien Buyssestraat 23 het plaatsen van een muur voor brievenbus en carport/berging 11/12/2020   2020-00387.pdf
2020091329 2020/00426   Karmstraat 21 het herbouwen van een schuur 11/12/2020   2020-00426.pdf
2020094105 2020/00438   Gaversesteenweg 208 het bouwen van 8 appartementen, 4 garages met fietsenberging en 4 carports na voorafgaande sloop 11/12/2020   2020-00438.pdf
2020099174 2020/00455   Poelstraat 84 het uitbreiden van de woning 11/12/2020   2020-00455.pdf
2020064670 2020/00456   Bosstraat z.n. het ophogen van landbouwgrond 11/12/2020   2020-00456.pdf
2020116326 2020/00519   Gaversesteenweg 103 het plaatsen van lichtreclame 11/12/2020   2020-00519.pdf
2020100578 2020/00534   Krommestraat 4b het bouwen van een woning met praktijk 11/12/2020   2020-00534.pdf
2020098369 2020/00482 20180403-0059 Veldeken 25 Verandering, regularisatie en uitbreiding van een bestaand pluimveebedrijf omvattend: verhoging compressoren, vermindering mazoutopslag, nieuwe opslag bijtende vloeistof of vaste stof, nieuwe gieropslag en verhoging vermogen stookinstallatie. 15/12/2020   2020098369.pdf
2020071125 2020/00338   Emiel Clauslaan 89-91 / Oude Straat 57 het bouwen van een meergezinswoning met handelsfunctie op het gelijkvloers 17/12/2020   2020-00338.pdf
2020082149 2020/00394   Steinen 52 het bouwen van een tuinhuis 17/12/2020   2020-00394.pdf
2020096124 2020/00442   Gaversesteenweg 16 het verbouwen van een meergezinswoning met handelszaak tot meergezinswoning met horeca 17/12/2020   202-00442.pdf
2020079271 2020/00447   Hellestraat 33 het bouwen van een woning 17/12/2020   2020-00447.pdf
2020110038 2020/00487   Boekweithof 8 het plaatsen van een zwembad 17/12/2020   2020-00487.pdf
2020116504 2020/00545   Tieltsesteenweg 20 het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning 17/12/2020   2020-00545.pdf
2020120944 2020/00548   Biebuyckstraat 21 het plaatsen van een gascabine 17/12/2020   2020-00548.pdf
2020123072 2020/00549   Haarkenstraat 20 het bouwen van een eengezinswoning 17/12/2020   2020-00549.pdf
2020123099 2020/00550   Hagebulk 2 het bouwen van een eengezinswoning 17/12/2020   2020-00550.pdf
2020122276 2020/00551   Stationstraat 12 het verbouwen van een bestaand gebouw tot 2 appartementen 17/12/2020   2020-00551.pdf
2020123496 2020/00556   Tolpoortstraat 124-126-128-130 het aanbrengen van wijzigingen op de eerder verleende omgevingsvergunning 17/12/2020   2020-00556.pdf
2020124490 2020/00559   Schave 9 het verbouwen van een eengezinswoning 17/12/2020   2020-00559.pdf
2020122467 2020/00561   Sint-Hubertstraat 309 het uitbreiden en renoveren van een woning 17/12/2020   2020-00561.pdf
2020128909 2020/00576   Poeldendries 58 het regulariseren van een carport 17/12/2020   2020-00576.pdf
2020129174 2020/00578   Staggestraat 28 wijzigen van de functie van woning naar kinderopvang 17/12/2020   2020-00578.pdf
2020159523 2020/00694   Ooidonkdreef 16 het plaatsen van een terrasoverkapping bij brasserie 17/12/2020   2020-00694.pdf
2020159781 2020/00695   Servaeslaan 19 het plaatsen van een terrasoverkapping 17/12/2020   2020-00695.pdf
2020100065 V/1174/01   Stationsstraat 38 verkaveling voor 1 lot voor vrijstaande woning 17/12/2020   V-1174-01.pdf
2020032137 2020/00184 20200309-0044 Kouter 56 De hernieuwing van de vergunning voor de exploitatie van een begrafenisonderneming 21/12/2020   2020032137.pdf
2020058669 2020/00424 20200505-0050 Vaart Rechteroever 33 De exploitatie van een inrichting gespecialiseerd in veilingen 21/12/2020   2020058669.pdf
2020082382 2020/00462 20190123-0017 Veldeken 23 De hernieuwing en verandering van een grondwaterwinning bij een tuinbouwbedrijf gespecialiseerd in de teelt van kruiden en eetbare bloemen 21/12/2020   2020082382.pdf
2020104852 2020/00471   Bijlkenstraat 16 het slopen en herbouwen van een stal 21/12/2020   2020-00471.pdf
2020114755 2020/00506   Aaltersesteenweg 2 het plaatsen van een fietsenberging 21/12/2020   2020-00506.pdf
2020128228 2020/00574   Dreef 10 de functiewijziging van een vergund gebouw voor assistentiewoningen naar een meergezinswoning 21/12/2020   2020-0574.pdf
2020128464 2020/00575   Gentsesteenweg 122 het aanbrengen van crepi 21/12/2020   2020-00575pdf
2020128803 2020/00577   Beentjesstraat 10 het verbouwen van een eengezinswoning met garage en carport 21/12/2020   2020-00577.pdf
2020126618 2020/00589   Emiel Clauslaan 53 het afbreken van een woning 21/12/2020   2020-00589.pdf
2020131340 2020/00591   Oude Brugsepoort 107 het kappen van een spar 21/12/2020   2020-00591.pdf
2020132679 2020/00606   Buiskouter 87-89 het bouwen van 2 koppelwoningen (wijziging) 21/12/2020   2020-00606.pdf
2020136465 2020/00611   Bliekstraat 3 het regulariseren van een aanlegsteiger 21/12/2020   2020-00611.pdf
2020135509 2020/00620   Hulhage 24 het uitbreiden van een woning 21/12/2020   2020-00620.pdf
2020141936 2020/00633   Kiekendreef 5 het plaatsen van een terrasoverkapping 21/12/2020   2020-00633.pdf
2020141982 2020/00637   Markt 141 het plaatsen van gevelpubliciteit 21/12/2020   2020-00637.pdf
2020143808 2020/00639   Krekelstraat 115 het aanleggen van een zwembad 21/12/2020   2020-00639.pdf
2020145697 2020/00654   Oudenaardsesteenweg 123 het uitbreiden van de verbruiksruimte met een terras en het aanpassen van een gevelraam 21/12/2020   2020-00654.pdf
2020160327 2020/00698 20201127-0003 Vierboomstraat 14 Het plaatsen van een ondergrondse propaantank 31/12/2020   2020160327.pdf
2020161599 2020/00724 20201130-0009 Kakelstraat 34 melding propaangastank 31/12/2020   2020161599.pdf
2020161611 2020/00707 20201105-0045 Gasthuisstraat zn, Meigemstraat zn, Lange Akkerstraat zn Bronbemaling in het kader van rioleringswerken 31/12/2020   2020161611.pdf
2020164988 2020/00721 20201204-0026 Reibroekstraat 88 Bronbemaling in het kader van de aanleg van een kelder 31/12/2020   2020164988.pdf
2020072779 2020/00350   Buiskouter 59 het aanpassen van de oppervlakte van een vergunde woning 04/01/2021   2020-00350.pdf
2020112607 2020/00497   Camille v/d Cruyssenstraat 40 het slopen van een woning en bijgebouw en het bouwen van een meergezinswoning met 3 entiteiten en een handelspand 05/01/2021   2020-00497.pdf
2020125201 2020/00563   Basiel de Craenestraat 22 het plaatsen van een carport 05/01/2021   2020-00563.pdf
2020129196 2020/00592   Leernsesteenweg 229 het verbouwen van een rijwoning 05/01/2021   2020-00592.pdf

2020134513

2020/00602   Leernsesteenweg 255 het verbouwen van een eengezinswoning 05/01/2021   2020-00602.pdf
2020167382 2020/00734   Guldestraat 7 het plaatsen van een lamellendak 05/01/2021   2020-00734.pdf
2020158262 2020/00736   Torenstraat 41 het uitbreiden van een vrijstaande woning 05/01/2021   2020-00736.pdf
2020168293 2020/00748   Leernsesteenweg 65 het verbouwen van een woning zonder uitbreiding 05/01/2021   2020-00748.pdf
2020138646 2020/00622   Kerselaarslaan 16 het aanleggen van een parkeerplaats en oprichten fietsenberging 05/01/2021   2020-00622.pdf
2020115308 2020/00518   Moorstraat 21 het aanleggen van een zwembad 05/01/2021   2020-00518.pdf
2020078341 2020/00429   Kerrebroek 106 het slopen van 3 varkensstallen en het bouwen van een schapenstal 06/01/2021   2020-00429.pdf
2020129140 2020/00580   Molenstraat 5b het plaatsen van een carport 14/01/2021   2020-00580.pdf
2020102454 2020/00612   Kortrijksesteenweg 359 het verbouwen van een eengezinswoning 14/01/2021   2020-00612.pdf
2020123651 2020/00615   Louis Dhontstraat het uitbreiden van de parking 14/01/2021   2020-00615.pdf
2020163867 2020/00770   Lotenhullestraat 113 het maken van een raamopening in de achtergevel voor het plaatsen van een groot schuifraam 14/01/2021   2020-00770.pdf
2020083049 V/1172/01   Grijsbulckstraat 17, Oude Heirbaan 52-54 het verkavelen van gronden in 20 loten voor bewoning 14/01/2021   V-1172-01.pdf
2019159916 2020/00336 20191218-0132, 20191218-0128 Kapellestraat 15A en 15B Nieuwe melding klasse 3 autoverhuurbedrijf Martens met werkplaats, opslag olie en diverse producten, wassen eigen voertuigen, lozen bedrijfsafvalwater. Verandering bestaande klasse 2 garage Carrosserie Martens door uitbreiding geaccidenteerde voertuigen en opslag diverse producten en vermindering gasopslag 18/01/2021   2019159916.pdf