Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

We werken tijdelijk enkel op afspraak

De dienst omgeving blijft open voor het inkijken van dossiers (omgevingsvergunningen) aan de balie, maar je dient vooraf een afspraak te maken via 09 381 95 00 of online via afspraken.deinze.be.

Ook voor andere vragen kan je zowel telefonisch als per mail (omgeving@deinze.be) contact opnemen of een afspraak vastleggen. De nodige maatregelen en richtlijnen bij fysiek contact worden gerespecteerd.

OPENBARE ONDERZOEKEN

 
               
               
               
               
               
               

 

             
               
OMV nummer gemeentelijk dossiernummer inrichtingsnummer ligging aard aanvraag Startdatum openbaar onderzoek einddatum openbaar onderzoek affiche
2021027375 2021/00109   Vaarzeelstraat zn

reliëfwijziging van aaneengesloten landbouwpercelen voor professioneel landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer

23/03/2021 21/04/2021 2021-00109.pdf
2021019729 2021/00083   Dentergemstraat 35, 35A, 35B

het slopen van een melkerij, kaashuis en garage, het bouwen van een magazijn met ondergrondse parking, een kantoor ruimte en 9 appartementen

23/03/2021 21/04/2021 2021-00083.pdf
2021010445 V/108/06   Volhardingslaan 2

het bijstellen van de verkaveling

23/03/2021 21/04/2021 108-06.pdf
2020032584 2020/00141 20170614-0019 Oude Heirweg 15

Hernieuwing en verandering van een pluimveehouderij

23/03/2021 21/04/2021 2020032584.pdf
2020167666 2021/00236   Vaart Linkeroever/Leie Linkeroever

Kalibratie van de Leie tussen Deinze en Zulte (pand 140, zone A)

25/03/2021 23/04/2021 2021-00236.pdf
2021020948 643/05   Mussenbulk 3

Verkavelingswijziging : bijgebouw/berging

30/03/2021 28/04/2021 V-0643-05.pdf
2021013975 2021/00096   Achiel Van Eechautestraat 11A, 13

het renoveren en uitbreiden van een meergezinswoning en achterliggende bebouwing en buitenaanleg

30/03/2021 28/04/021 2021-00096.pdf
2021021128 2021/00108   Ten Bosse 7

het uitbreiden van een alleenstaande woning

30/03/2021 28/04/2021 2021-00108.pdf
2020172578 2021/00099 20191211-0008 Mortierstraat zn.

het bouwen van een kippenstal met uitloop, mestloods en aanleggen betonverharding en exploitatie van nieuwe ingedeelde activiteiten

31/03/2021 29/04/2021 2021-00099.pdf
2021003097 202100119 20210107-0130 Bredestraat 71

aanvraag rundveebedrijf klasse 2 met 60 plaatsen voor runderen, 90 m³ mestopslag, 100 m³stro-opslag, 0,84 ton mazoutopslag met brandstofverdeelslang, stalling van 15 voertuigen, opslag van 200 liter fytoproducten in kleinverpakking

31/03/2021 29/04/2021 2021003097.pdf
2020173822 2021/000125   Beekkant 1B Realisatie van een nieuwbouw eengezinswoning 06/04/2021 05/05/2021 2021-00125.pdf
2021044779 2021/00208   Nieuwgoedlaan 128 het bouwen van een tuinhuis 06/04/2021 05/05/2021 2021-00208.pdf
2019134692 2021/00123   Oude Brugsepoort 121 het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een woning met praktijkruimte, 2 afzonderlijke wooneenheden, opslagruimte, garage en fietsenberging 06/04/2021 05/05/2021 2021-00123.pdf
2021013052 2021/00106 20181220-0058 Peperhol 6b

Het bouwen van een microgroentenkas + hernieuwing, verandering en uitbreiding van een bestaande ingedeelde inrichting voor het telen van microgroenten (kiemen). Er wordt een uitbreiding aangevraagd met een stookinstallatie op aardgas (rubriek 43.1.1°b), de lozing van bedrijfsafvalwater (2 m³/uur, rubriek 3.6.3.1°a) en de installatie van een transformator (250 kVA, rubriek 12.2.1°). De verandering omvat een verhoging van de bestaande opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen tot 2.000 kg (rubriek 17.4), een verhoging van de opslag van mazout tot 6,29 ton (rubriek 17.3.2.1.1.1°b) en de ingebruikname van een bijkomende frigo en 3 compressoren (27 kW, rubriek 16.3.2°a). Er wordt een ongewijzigde hernieuwing aangevraagd voor de bestaande grondwaterwinning (10.950 m³/jaar, rubriek 53.8.2°), het verwerken van groeten (29,9 kW, rubriek 45.13.d)1°b) en het gebruik van één verdeelslang voor brandstof (rubriek 6.5.1). De bestaande rubriek voor de lozing van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1°a) wordt geschrapt.

06/04/2021 05/05/2021 2021-00106.pdf
2021007493 V/1188/01   Landegemstraat 36

het verkavelen van een bebouwd perceel in 2 loten voor HOB

06/04/2021 05/05/2021 V1188-01.pdf
2021037305 2021/00158   Molenpark 13

het verbouwen van een eengezinswoning

13/04/2021 12/05/2021 2021-00158.pdf
2021025767 2021/00139   Sleepstraat 10

het verbouwen van een eengezinswoning

13/04/2021 12/05/2021 2021-00139.pdf
2021036559 2021/00151   Ten Bosse 12

het uitbreiden van een woning en het bouwen van een carport

20/04/2021 19/05/2021 2021-00151.pdf
2021024217 2021/00136   Grote Merestraat 40

het bouwen van een woning

20/04/2021 19/05/2021 2021-00136.pdf
2020169131 2021/00189   Eggenbos 33

het uitbreiden van een eengezinswoning met een veranda/pergola

20/04/2021 19/05/2021 2021-00189.pdf
2021025191 V/1187/01   Pastoriestraat 76

het verkavelen van een perceel in 3 loten

20/04/2021 19/05/2021 1187-01.pdf
2021048292 V/0087/08   Ooievaarlaan 14

verkavelingsbijstelling

20/04/2021 19/05/2021 V-0087-08.pdf
2021034271 V/0200/05   Ardense Jagersstraat-Gottem 14

het verkavelen van een perceel

20/04/2021 19/05/2021 V-0200-05.pdf
2021031522 2021/00138   Paul Leytenstraat 18 (lot 22)

het bouwen van een woning met carport

20/04/2021 19/05/2021 2021-00138.pdf
2021027093 2021/00141   Paul Leytenstraat 22 (lot 24)

het bouwen van een woning met carport

20/04/2021 19/05/2021 2021-00141.pdf
2021024011 2021/00143   Paul Leytenstraat 24 (lot 25)

het bouwen van een woning met carport

20/04/2021 19/05/2021 2021-00143.pdf
2021027078 2021/00144   Paul Leytenstraat 20 (lot 23)

het bouwen van een woning met carport

20/04/2021 19/05/2021 2021-00144.pdf

 

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdatum
publicatie
Bekendmaking
2021017850 2021/00072 20210201-0100 Meirstraat 22A

Tijdelijke bronbemaling in functie van de aanleg van een kelder en funderingssleuven

01/03/2021 2021017850.pdf
2020054206 2020/00630 20190528-0079 Vaart Rechteroever 59

Regularisatie bestaande klasse 1 betoncentrale omvattende brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen, uitbreiding opslag stookolie

01/03/2021 2020054206.pdf
2021029830 2021/00118 20210218-0054 Ijsbeerlaan 7

Tijdelijke bronbemaling i.f.v. de aanleg van een zwembad

01/03/2021 2021029830.pdf
2020106611 2020/00554   Leieoever z.n. aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug 02/03/2021 2020-00554.pdf
2020073075 2020/00396   Achterstraat z.n. het slopen van een bunker 03/03/2021 2020-00396.pdf
2020123398 2020/00597   Vijfbundersstraat 7 het verbouwen en uitbreiden van een woning en aanleggen zwemvijver 04/03/2021 2020-00597.pdf
2020169874 2020/00745   Veldbloemlaan 22 het verbouwen van een eengezinswoning 04/03/2021 2020-00745.pdf
2019162228 2020/00555   Hectorsdam 1 het afbreken en herbouwen van een loods/stalling en aanleggen betonverharding 04/03/2021 2020-00555.pdf
2020132302 2020/00604   Palestraat 17 het bouwen van een loods en garages na het slopen van de bestaande loodsen en garage 04/03/2021 2020-00604.pdf
2020163171 2020/00717   verlorenhoek (openbaar domein) het verharden van een terrein met steenslag langs de waterloop 04/03/2021 2020-00717.pdf
2020155915 2020/00723   Kasteellaan 3 het verbouwen van een woning 04/03/2021 2020-00723.pdf
2020149476 2020/00747   Markt 17, 19 functiewijziging van winkelruimte naar horecaruimte, het wijzigen van de positie van de fietsenberging en het plaatsen van een systeem voor hernieuwbare energie 04/03/2021 2020-00747.pdf
2020171327 2020/00754   Poelstraat 30 het vellen van 4 populieren 04/03/2021 2020-00754.pdf
2020171428 2020/00753   Centrumlaan 129 het slopen van een tuinhuis en het bouwen van een tuinhuis met overdekt terras 04/03/2021 2020-00753.pdf
2020171660 2020/00757   Kouterlosstraat 43 het plaatsen van een zwembad, terras, pergola en technische ruimte 04/03/2021 2020-00757.pdf
2020129893 2020/00600   Biezestraat 13 het deels slopen en verbouwen van een garage/berging 04/03/2021 2020-00600.pdf
2020134472 2020/00601   Kwakkelstraat 14 Heropbouw van een bijgebouw 04/03/2021 2020-00601.pdf
2020161806 2020/00711   Izegemstr z.n. het kappen van populieren en bebossing van een grasland 04/03/2021 2020-00711.pdf
2020162556 2020/00710   Lostraat 74 het uitbreiden van een ééngezinswoning tot zorgwoning 04/03/2021 2020-00710.pdf
2020163242 2020/00712   Vosselaredorp 45 het beperkt vellen van bomen 04/03/2021 2020-00712.pdf
2020159111 2020/00716   Achterstraat 104, 106, 108 het regulariseren van drie eengezinswoningen 04/03/2021 2020-00716.pdf
2020162525 2020/00726   Oever 3 het aanleggen van drie padelterreinen en een tennisterrein 04/03/2021 2020-00726.pdf
2020168739 2020/00741   Buiskouter 61, 63, 65, 67, 69 het bouwen van 5 gekoppelde woningen 04/03/2021 2020-00741.pdf
2020168993 2020/00742   Ijsbeerlaan 11 het verbouwen en uitbreiden van een gelijkvloerse woning 04/03/2021 2020-00742.pdf
2020169788 2020/00746   Poelstraat 169 het plaatsen van een veranda 04/03/2021 2020-00746.pdf
2020133897 1176/01   Grijsbulckstraat 5 het verkavelen van een perceel in 2 bouwloten 04/03/2021 V-1176-01.pdf
2020102399 2020/00594   Veldeken 32 bestemmingswijziging woning landbouwbedrijf naar residentiële woning met woningbijgebouwen 04/03/2021 2020-00594.pdf
2020160627 2020/00718   Nieuwstraat 49 het slopen en herbouwen van een berging 04/03/2021 2020-00718.pdf
2021018518 2021/00080   Borrewal 25 het afbreken en herbouwen van een veranda 05/03/2021 2021-00080.pdf
2020175474 2020/00779   Stijn Streuvelstraat 101 het aanleggen van een zwembad 05/03/2021 2020-00779.pdf
2020164238 2020/00774   Lintakkerweg 1b het bouwen van een eengezinswoning 05/03/2021 2020-00774.pdf
2020164242 2020/00773   Lintakkerweg 1a het bouwen van een eengezinswoning 05/03/2021 2020-00773.pdf
2020144405 2020/00644   Roelstraat 26-28 het bouwen van twee halfopen eengezinswoningen 05/03/2021 2020-00644.pdf
2020139549 2020/00627   Fazantenpark 9 regulariseren poolhouse en berging en aanleggen zwembad 05/03/2021 2020-00627.pdf
2020125606 2020/00565   Sint-Hubertstraat 181 het verbouwen van een rijwoning 05/03/2021 2020-00565.pdf
2020122509 2020/00547 202001916-0061 Beentjesstraat 32 het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut en nieuwe melding klasse 3 transformator distributiecabine 05/03/2021 2020-00547.pdf
2020163505 2020/00719 20201228-0022 E3-laan 61 - 63 - 65 - 67 het herinplanten van parkeerplaatsen, het plaatsen van 2 automatische schuifhekkens en afsluiting, het aanleggen van een pad en het verplaatsen van een hoogspanningscabine 05/03/20201 2020-00719.pdf
2020122439 2020/00566   Kruidtuinlaan 1 het uitbreiden en renoveren van een woning en het bouwen van een bijgebouw 05/03/2021 2020-00566.pdf
2020141959 2020/00636   Ten Bosse 17 het plaatsen van een carport 05/03/2021 2020-00636.pdf
2020171747 2020/00758   Kerselaarslaan 42 het plaatsen van een lichtzuil 05/03/2021 2020-00758.pdf
2020148404 2020/00671 20201110-0044 Lange Akkerstraat z.n. het tijdelijk inrichten van een terrein voor de stockage van grond, opbraakmaterialen en grondverbeteringswerken en nieuwe inrichting klasse 3 zijnde een tijdelijke werf met mazouttank en verdeelslang en stalling van voertuigen 05/03/2021 2020-00671.pdf
2020172037 2020/00761   Molenstraat 3 het bouwen van een gesloten bebouwing 05/03/2021 2020-00761.pdf
2020140862 2020/00631   Oude Heirweg 1 het herinrichten van een zijgebouw en deel van een bedrijfsgebouw en functiewijziging voor kleinschalig cateringbedrijf met polyvalente ontmoetingsruimte met beperkte horecafunctie 05/03/2021 2020-00631.pdf
2021019417 2021/00077   Grote Heirenthoek 12 operationeel maken voetbalsite Landegem voor VV Hansbeke 05/03/2021 2021-00077.pdf
2020074552 2020/00626 20200612-0004 Gentsesteenweg 61-63-65

het afbreken van een bestaande winkel, woning met magazijn en het bouwen van een nieuwe winkel met bijhorende parking + verandering bestaand klasse-3 grootwarenhuis omvattende nieuwe hoogspanningscabine, nieuwe tank voor dieselopslag, nieuwe ovens en uitbreiding koelinstallaties en warmtepompen

05/03/2021 2020-00626.pdf
2020163363 2020/00804   langs kanaal Gent-Oostende op grondgebied Deinze

kappen hakhout langs KGO van Evergem tot Beernem

11/03/2021 2020-00804.pdf
2021020402 2021/00097 20210204-0109 spoorweg te Hansbeke, kadastrale ligging: Afdeling 44027, sectie A, perceel 250/02_ en openbaar domein

Tijdelijke bronbemaling in functie van de plaatsing van lijnbakken

15/03/2021 2021020402.pdf
2021026512 2021/00103 20210214-0006 Molenpark 25

Tijdelijke bronbemaling i.f.v. de aanleg van een zwembad

15/03/2021 2021026512.pdf
2021028300 2021/00113 20210216-0103 Molenstraat 1

Tijdelijke bronbemaling i.f.v. de aanleg van een kelder

15/03/2021 2021028300.pdf
2019011229 2019/00116 20190128-0079 Mortierstraat 2

Het verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij

15/03/2021 2019011229.pdf
2021030470 2021/00133   Egelare 7 

het plaatsen van een veranda

18/03/2021 2021-00133.pdf
2020141552 2021/00152   Gaversesteenweg 267

het rooien van vier populieren

18/03/2021 2021-00152.pdf
2020174463 2020/00771   Oudenaardsesteenweg 213

het oprichten van een ééngezinswoning na afbraak van de bestaande woning met berging

18/03/2021 2020-00771.pdf
2020129834 V/1177/01   Oude Heirbaan 190

het verkavelen van een perceel

18/03/2021 1177-01.pdf
2021003186 2021/00033   Emiel Clausplein 4

het bijbouwen van een liftkoker

18/03/2021 2021-00033.pdf
2020166124 2020/00766   Winkelstraat 39

het slopen van 2 garages en het bouwen van een halfopen eengezinswoning

18/03/2021 2020-00766.pdf
2020170945 2020/00749   Veldestraat 110

het bouwen van een bijgebouw met zwembad en het rooien van 2 bomen

18/03/2021 2020-00749.pdf
2020164491 2020/00750   Emiel Clauslaan 134

het verbouwen en uitbreiden van een dierenartsenpraktijk

18/03/2021 2020-00750.pdf
2020159330 2020/00688   Herfstlaan 54

het slopen van een tuinhuis en het bouwen van een garage

18/03/2021 2020-00688.pdf
2021016495 2021/00061   Stationsstraat 142

het bouwen van een tuinhuis

18/03/2021 2021-00061.pdf
2020168738 2020/00805 20200913-0080 Mortierstraat 8

verandering bestaand klasse 1 gemengd veeteeltbedrijf, omvattende wijziging door het niet langer in de vergunning opnemen van noodstroomgroep en verplaatsing van de opslag van fytoproducten; alsook uitbreiding met een ondergrondse gastank van 2.950 l.

19/03/2021 20200168738.pdf
2019157958 2020/00259   Palestraat 12 en 18

functiewijziging van 2 bedrijfswoningen en serre naar 2 woningen en hobbyserre

26/03/2021 2020-00259.pdf
2019133243 2019/00665   Gentpoortstraat 70-72-74

het slopen van bestaande constructies en het bouwen van een vrijstaande meergezinswoning met 4 appartementen en garages

26/03/2021 2019-00665.pdf
2021032012 2021/00153   Brielmeersen

het aanleggen van voetbalvelden in kunstgras + aanhorigheden

26/03/2021 2021-00153.pdf
2020157242 2020/00680   Oudehofstraat 41

het bouwen van een poolhouse

26/03/2021 2020-000680.pdf
2021013600 2021/00137 20201029-0068 Moerstraat 30

tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een infiltratievoorziening

30/03/2021 2021013600.pdf
2021027798 2021/00121 20210216-0020 Dentergemstraat 43A

tijdelijke bronbemaling i.f.v. de aanleg van een zwembad

30/03/2021 2021027798.pdf
2021032844 2021/00131 20210223-0071 Leernsesteenweg 189

tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een kelder van de woning

30/03/2021 2021032844.pdf
2021033413 2021/00146 20210202-0006

L4:percelen 44054B0808/00E000 en 44054B0808/00H000; L5: openbaar domein ter hoogte van Karrewegstraat 4; L6: openbaar domein ter hoogte van kruispunt Karrewegstraat / Parijsestraat; L7: openbaar domein ter hoogte van kruispunt Parijsestraat / te Parijsdreef; L8: openbaar domein ter hoogte van kruispunt Parijsestraat / Krekelstraat; L9: openbaar domein ter hoogte van Parijsestraat 13; L10: openbaar domein ter hoogte van kruispunt Nieuwstraat / Parijsestraat; L11: openbaar domein ter hoogte van Hubert Malfait plein.

tijdelijke bemaling voor de aanleg van een eflluentleiding

30/03/2021 2021033413.pdf
2021035158 2021/00147 20210226-0033

Krekelstraat 115

tijdelijke grondwaterverlaging ten behoeve van het uitgraven van een zwembad

30/03/2021 2021035158.pdf
2021037439 2021/00166 20210301-0104

Houtkantlaan 83

tijdelijke grondwaterverlaging ten behoeve van de aanleg van een zwembad

30/03/2021 2021037439.pdf
2021037476 2021/00165 20210301-0110

Mouterijdreef t.h.v. huisnr.1

tijdelijke bemaling voor de aanleg van ondergrondse afvalcontainers

30/03/2021 2021037476.pdf
2021037482 2021/00156 20210301-0111

openbaar domein t.h.v. Markt 70

tijdelijke bemaling voor de aanleg van ondergrondse afvalcontainers

30/03/2021 2021037482.pdf
2021037491 2021/00167 20210301-0112

openbaar domein t.h.v. Markt 98

tijdelijke bemaling voor de aanleg van ondergrondse afvalcontainers

30/03/2021 2021037491.pdf
2021037494 2021/00163 20210301-0114

Stadionlaan t.h.v. huisnrs 2-4

tijdelijke bemaling voor de aanleg van ondergrondse afvalcontainers

30/03/2021 2021037494.pdf
2021037498 2021/00161 20210301-0115

openbaar domein Ricardplein

tijdelijke bemaling voor de aanleg van ondergrondse afvalcontainers

30/03/2021 2021037498.pdf
2021037499 2021/00160 20210301-0116

openbaar domein Bachtekerkstraat

tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van ondergrondse afvalcontainers

30/03/2021 2021037499.pdf
2021037503 2021/00157 20210301-0117

Donzapark t.h.v. huisnr. 1

tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van ondergrondse afvalcontainers

30/03/2021 2021037503.pdf
2021041598 2021/00193 20210308-0011

Veldestraat 21

tijdelijke bronbemaling i.f.v. het plaatsen van een kelder bij een eengezinswoning

30/03/2021 2021041598.pdf
2021039074 2021/00178 20210303-0102

Monseigneur Maerelaan 14

tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwemvijver

30/03/2021 2021039074.pdf
2021002797 2020/00803  

Kievietstraat 9

het plaatsen van een zwembad

30/03/2021 2020-00803.pdf
2020147065 2020/00653  

Goedstraat 30a

het bouwen van een loods, het aanleggen van een bijkomende oprit, terras, betonverharding en een zwemvijver

30/03/2021 2020-00653.pdf
2019132464 2020/00614  

Moerstraat z.n.

het ophogen van de terreinen ifv het landbouwgebruik

30/03/2021 2020-00614.pdf
2021039445 2021/00177  

Hammestraat 39c

het plaatsen van een extra raamopening

30/03/2021 2021-00177.pdf
2020147253 2020/00664  

Groenevelddreef 8

het verbouwen van een bijgebouw en buitenberging tot vakantiewoning en buitenberging

30/03/2021 2020-00664.pdf
2020152177 2020/00667  

Kijkuitstraat 34

het slopen en herbouwen van een bijgebouw

30/03/2021 2020-00667.pdf
2020153419 V/1179/01  

Kastanjelaan 34-36

het verkavelen van een perceel in 2 kavels

30/03/2021 V-1179-01.pdf
2020149057 V/0716/02  

Pastoriestraat 60B en 62A

het bijstellen van een verkaveling

30/03/2021 V-0716-02.pdf
2020176201 2020/00787  

Ardense Jagerstraat 8

het oprichten van 4 woningen en 3 autostaanplaatsen

30/03/2021 2020-00787.pdf
2020174744 2020/00786  

Patrijspark 33

het bouwen van een eengezinswoning met aparte garage

30/03/2021 2020-00786.pdf
2020167604 2020/00760  

Machelenstraat 43 - 45

het bouwen van een eengezinswoning en kantoor

30/03/2021 2020-00760.pdf
2020170581 2020/00768  

Lostraat 34

het bouwen van een woning

30/03/2021 2020-00768.pdf
2020169126 2020/00781  

Vierboomstraat 5

het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning

30/030/2021 2020-00781.pdf
2020175997 2020/00784  

Schoolstraat 8b

het bouwen van een woning

01/04/2021 2020-00784.pdf
2020170887 2020/00788  

Vosselaredorp 40-42

het bouwen van twee halfopen eengezinswoningen

01/04/2021 2020-00788.pdf
2020170915 2020/00789  

Vosselaredorp 38 a/b/c

het bouwen van twee halfopen en een gesloten eengezinswoning

01/04/2021 2020-00789.pdf
2020157624 2020/00783  

Markt 1

het bouwen van een meergezinswoning met handelspand en kelder

01/04/2021 2020-00783.pdf
2020140308 2020/00628  

Houtkantlaan 57

het bouwen van een poolhouse

01/04/2021 2020-00628.pdf
2020161789 2020/00704  

du Boisdreef 21

het aanleggen van een zwemvijver

01/04/2021 2020-00704.pdf
2020142876 2020/00730 20201125-0117

Souverainestraat 9

het bouwen van een loods + verandering bestaande inrichting van klasse 3 naar klasse 2 met nieuwe en bijkomende opslag van diverse gevaarlijke stoffen, nieuwe olieopslag, uitbreiding stalling voertuigen, uitbreiding dieselopslag, 2 verdeelslangen, compressor, nieuwe stookinstallatie, nieuwe houtbewerkingstoestellen, toevoeging nieuwe percelen en bijstelling vergunningsvoorwaarde

01/04/2021 2020-00730.pdf
2020179521 2020/00800  

De Volderstraat 3

het verbouwen van een eengezinswoning

01/04/2021 2020-00800.pdf
2020173674 2021/00006  

Emiel Clauslaan 151

het verbouwen van een eengezinswoning

01/04/2021 2021-00006.pdf
2021028730 2021/00188 20190624-0091

Gentsesteenweg 154 t.e.m. 164

tijdelijke bemaling voor de bouw van een restaurant met aanleg van waterputten, een bufferput en een vetput

02/04/2021 2021028730.pdf
2021030090 2021/00174 20210218-0103

Slachthuisstraat 20

exploitatie van een kleinschalige koffiebranderij

02/04/2021 2021030090.pdf
2021034817 2021/00145 20210225-0105

Zonneschijn 6

tijdelijke bemaling voor de aanleg van een kelder bij een woning

02/04/2021 2021034817.pdf
2021043276 2021/00194 20210309-166

Steinen 52

tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder en een zwembad

02/04/2021 2021043276.pdf
2021043695 2021/00199 20210310-0052

Ketelstraat 14

een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad

06/04/2021 2021043695.pdf
2021043978 2021/00198 20210310-0092

Velostraat 27

een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van ondergrondse putten

06/04/2021 2021043978.pdf
2021050211 2021/00240 20210318-0121

Gaversesteenweg 208-212

een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van ondergrondse putten

06/04/2021 2021050211.pdf
2021041954 2021/00191 20210308-0070

Wierookstraat 21

tijdelijke bemaling voor de bouw van een kelder en de aanleg van een zwembad

06/04/2021 2021041954.pdf
202103867 2021/00203 20210302-0094

openbaar domein, gelegen Vaart Links ter hoogte van kruispunt met Kortemunt en Vaart Rechts ter hoogte van kruispunt met Langemunt

werkzaamheden voor de afbraak van een bestaande brug en de bouw van een nieuwe fietsers-en voetgangersbrug met bijhorende oeververdediging met tijdelijke bronbemaling, uitbating van een tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven bodem, opslag van ontkistingsolie en vloeibare brandstof, 2 verdeelpompen, opslag van gasflessen, het stallen van voertuigen en/of aanhangswagens en de uitbating van airco's

06/04/2021 202103867.pdf
2021044648 2021/00204 20210311-0060

Rostraat 40

de exploitatie van een bovengrondse propaantank van 1.750 l

06/04/2021 2021044648.pdf
2021000062 2021/00001  

Pennemanstraat 21

het renoveren van een woning

07/04/2021 2021-0001.pdf
2021000175 2021/00002  

Aarseleweg 14

het aanleggen van een zwembad

07/04/2021 2021-00002.pdf
2021000589 2021/00003  

Vijfbundersstraat 6

het aanleggen van een zwembad

07/04/2021 2021-00003.pdf
2019159172 2021/00005  

Kouterlosstraat 101

het verbouwen en renoveren van een eengezinswoning

07/04/2021 2021-0005.pdf
2020178017 2021/00007  

Paepestraat 10

het slopen en heropbouwen van een bijgebouw op een gewijzigde locatie

07/04/2021 2021-00007.pdf
2020178591 2021/00019  

Kasteellaan 30

reliëfwijziging van de bodem 07/04/2021 2021-00019.pdf
2021006466 2021/00034  

Guido Gezellelaan 40d

het herinrichten van een handelspand 07/04/2021 2021-00034.pdf
2020127548 2020/00683 20170522-0015

Groeneweg 3

Verandering bestaande klasse 1 pluimveehouderij door uitbreiding met 36.000 plaatsen voor slachtkuikens tot een totaal van 120.000 binnen de bestaande stallen, verplaatsing mazouttank, uitbreiding grondwaterwinning en opname warmeluchtblazers

09/04/2021 20200127548.pdf
2020123846 2020/00650 20190326-0069 Moerstraat 30 bijstelling milieuvoorwaarden omgevingsvergunning 09/04/2021 202123846.pdf
2020132408 2020/00641 20190326-0069 Moerstraat 30 regularisatie infiltratievoorziening lagune, indampers, en andere uitvoering verbreding gracht, nieuwe afsluiting + verandering bestaande klasse-1 vergunning omvattende uitbreiding en wijziging vergistingsinstallatie, uitbreiding opslag en fysisch-chemische behandeling niet-gevaarlijke afvalstoffen, uitbreiding opslag en verbranding biomassa-afval, verandering biologische behandeling niet-gevaarlijk afval, verandering voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding, uitbreiding transformatoren, uitbreiding gasproductie, uitbreiding mestopslag, wijziging verwerking mest, uitbreiding stationaire motoren en gasturbines, nieuwe stookinstallatie en opslag en verbranding van verontreinigd behandeld houtafval en grondwaterwinning en bijstelling milieuvoorwaarden 09/04/2021 2020-00641.pdf
2021054920 2021/00254 20210325-0055 Ooidonkdreef 3A tijdelijke bronbemaling i.f.v. het aanleg van een zwembad 09/04/2021 2021054920.pdf
2021050976 2021/00242 20210319-0088

zone G1:openbaar domein t.h.v. kruispunt Achterstraat met Bliekstraat

zone G2/G3: openbaar domein t.h.v.Parijsestraat tussen spoorweg en Parijsestraat 34

tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een riolering en pompstation 12/04/2021 2021050976.pdf
2021044800 2021/00212 20210311-0078

Diepestraat 2

tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad 12/04/2021 2021044800.pdf
2021043364 2021/00216 20210309-0189

Rostraat 39

de exploitatie van een bovengrondse propaantank van 1.750 l 12/04/2021 2021043364.pdf
2020147817 2020/00739 20201006-0037

Maalderijstraat 9

het heroprichten van een bedrijfswoning en garage/berging na sloop bestaande bebouwing bij een bestaand gemengd landbouwbedrijf + verandering/actualisatie bestaand klasse 1 gemengd veeteeltbedrijf met herschikking en afname
3 stalplaatsen voor rundvee, opname indelingsplichtig geworden biggen, aanpassing mestopslag, nieuwe propaantank en opslag sproeistoffen, uitbreiding grondwaterwinning en verplaatsing stro-opslag

14/04/2021 2020-00739.pdf
2020107547 2020/00763 20180801-0047

Europalaan 45

het regulariseren van silomuren en overkapping van de opslagboxen + veranderen van een inrichting, uitbreiding van de opslaghoeveelheden, opslag cement en afwijking vergunningsvoorwaarden mbt startuur werkzaamheden

14/04/2021 2020-00763.pdf
2020126864 2020/00738 20180517-0110

Leernsesteenweg 3-5

het uitbreiden van een rijpingsmagazijn + verandering en uitbreiding bestaand klasse 1-exploitatie omvattende bijkomende opslag alcoholische producten en opslag ontsmettingshandgel en rechtzetting i.v.m. reeds vergunde stookolietank

14/04/2021 2020-00738.pdf
2019158989 2020/00164 20190107-0071

Gaversesteenweg 46-48-52-54

het regulariseren van een woon- en winkelcomplex en omgevingswerken

14/04/2021 2020-00738.pdf
2020145740 2020/00679  

Soudanlaan 5

het regulariseren van de carport, tuinberging en overdekt terras

15/04/2021 2020-00679.pdf
2020160245 2020/00697  

Winterlaan 43

het bouwen van een garage

15/04/2021 2020-00697.pdf
2020159699 2020/00708   Haarkenstraat 3b

het uitbreiden van een eengezinswoning

15/04/2021 2020-00708.pdf
2020164968 2020/00722   Renaat de Rudderstraat zn

het bouwen van 11 woningen en carports

15/04/2021 2020-00722.pdf
2021005866 2021/00030   Hoogstraat 7

het uitbreiden van een eengezinswoning

15/04/2021 2021-00030.pdf
2021000440 2021/00027   Sint-Hubertstraat 301

het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

15/04/2021 2021-00027.pdf
2020128565 2021/00032   Voordestraat 24 het verbouwen van een woning en het tijdelijk plaatsen van een caravan 15/04/2021 2021-00032.pdf
2021011018 2021/00049   Leiestraat 2 het uitbreiden van een bestaande woning, het afbreken van een bestaande loods en de aanleg van een zwembad en terrassen 15/04/2021 2021-00049.pdf
2021016313 2021/00060   Schave 34 het plaatsen van een berging 15/04/2021 2021-00060.pdf
2021004658 2021/00020   du Boisdreef 9 het aanleggen van een zwembad 15/04/2021 2021-00020.pdf
2021006585 2021/00029 20210114-0035 Europalaan 83 het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut 15/04/2021 2021-00029.pdf
2021022395 2021/00084   Emiel Clauslaan 19-21 het regulariseren van een bijkomende oprit en parkeerplaats 15/04/2021 2021-00084.pdf
2020160258 V/1180/01   Landegemstraat 42-44 het verkavelen van grond 15/04/2021 V1180-01.pdf
2020148894 V/1181/01   Sint-Hubertstraat 122/A/B/D/D het verkavelen van een perceel 15/04/2021 V-1181-01.pdf