Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunningen

OPENBARE ONDERZOEKEN

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
2019140476 2019/00688   Houtkantlaan 53 het bouwen van een tuinhuis 24/12/2019 22/01/2020 2019-00688.pdf 
2019116765 V/1154/01   Landegembulk 4 - Dennendreeff zn het verkavelen van 2 percelen in 3 loten 24/12/2019 22/01/2020 V-1154-01.pdf 
2019116829 2019/00590   Staggestraat reliëfwijziging 24/12/2019 22/01/2020 2019-00590.pdf 
2019120194 V/0749/01   Dorpsstraat 3 het verkavelen een perceel in 8 loten 24/12/2019 22/01/2020 V-0749-01.pdf 
2019123894 2019/00649   Deinzestraat 55 bouwen van luifels, carport en bergplaats en fietsenstalling 24/12/2019 22/01/2020 2019-00649.pdf 
2019121915 V/1155/01   Molenhuisstraat 3B het verkavelen in 1 lot 24/12/2019 22/01/2020 V-1155-01.pdf 
2019100114 2019/00581   Oever regularisatie uitvlakken perceel weidegrond 24/12/2019 22/01/2020 2019-00581.pdf 
2019143534 2019/00765 20180412-0040 Moorstraat 25A te 9850 Deinze - Landegemstraat 10 te 9031 Drongen

Stedenbouwkundige handelingen: het oprichten van bedrijfsgebouw met kantoren, het aanleggen van een padelterrein, het aanleggen van een parking, het aanleggen van verharding, het aanleggen van groen en het slopen van een bedrijfsgebouw

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Nieuwe lozing huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en bemalingswater. Nieuwe opslag brandbare vloeistoffen,verandering transformator, nieuwe stalling voertuigen en wasplaats, uitbreiding luchtbehandelingsinstallatie, verandering opslagcorrosieve en schadelijke stoffen, nieuwe opslag gevaarlijke producten.

24/12/2019 22/01/2020 2019-00765.pdf 
2019146877 2019/00724   Ten Bosse 43

het bouwen van een vrijstaande zorgwoning

31/12/2019 29/01/2020 2019-00724.pdf 
2019150797 2019/00745   Vennenhof 13-14

het bouwen van een koppelwoning

31/12/2019 29/01/2020 2019-00745.pdf 
2019133709 2019/00680 20191024-0013 E3-laan 38, E3-laan 44, E3-laan 46, E3-laan 48

Stedenbouwkundige handelingen: het uitbreiden van een schrijnwerkerij met opslagplaats
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: Nieuwe klasse-2 inrichtin met 1 verdeelslang, stalling voor 5 voertuigen, compressoren, opslag mazout en gevaarlijke producten in kleinverpakking, stookinstallatie, houtbewerkingstoestellen en
houtopslag.

31/12/2019 29/01/2020 2019-00680.pdf 
2019158298 2019/00793 20191126-0074 Soevereinestraat

bouwen en exploitatie van een logistiek centrum met kantoorruimte

07/01/2020 05/02/2020 2019-00793.pdf 
2019122191 2019/00610   Staggestraat

het wijzigen van het reliëf van de bodem

07/01/2020 05/02/2020 2019-00610.pdf 
2019112853 2019/00592 20190910-0032 Kruisbulckstraat 5

Aanvraag omgevingsvergunning klasse-2 met stelplaats voor 24 voertuigen en/of aanhangwagens, opslag van 200 m³ hooi en strooi in een lokaal, opslag van 396 m³ dierlijke mest en grondwaterwinning van 313 m³/jaar

13/02/2020 11/02/2020 2019112853.pdf
2019154603 2019/00776   Houtkantlaan 57

Het uitbreiden van de woning na slopen erkeruitbouw

21/01/2020 19/02/2020 2019-00776.pdf
2019155124 2019/00774   Machelenbinnenweg 28

Het bouwen van een woning

21/01/2020 19/02/2020 2019-00774.pdf
2019139211 2019/00707   Emiel Clauslaan 89-91 / Oude Straat 57

Het bouwen van een meergezinswoning met 8 appartementen en 2 handelsuimtes

21/01/2020 19/02/2020 2019-00707.pdf
2019139148 2019/00773 20191106-0034 Lange Akkerstraat 53

Het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning en bijgebouw

21/01/2020 19/02/2020 2019-00773.pdf
2019032751 2019/00752 20190312-0029 Stokstormestraat 13 Het bouwen van een hobbystal voor paarden, het regulariseren bestaande verharding, het opslaan van vaste mest, gieropvang van sappen + citern kuiswater, wasbox en giersappen 21/01/2020 19/02/2020 2019-00752.pdf
2020004163 2020/00014   Krekelstraat Heraanleg Krekelstraat 19/01/2020 17/02/2020 2020-00014.pdf
2019156165 2019/00826 20180528-0102 Europalaan 63 Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een nieuwe extractieloods ter vervanging van de bestaande extractie, het verplaatsen van ingebuisde waterloop n.a.v. bouw extractie
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: hernieuwing en verandering bestaande klasse 1 inrichting door o.a. uitbreiding productie plantaardige olie, verhoging geïnstalleerd vermogen, uitbreiding opslag natriumhydroxide, vermindering lozing koelwater, uitbreiding opslag hexaan en andere gevaarlijke stoffen, verhoging oplosmiddelenverbruik, uitbreiding opslag gevaarlijke gassen, lozing afvalwater labo, uitbreiding grondwaterwinning, uitbreiding stalling voertuigen, tijdelijke bronbemaling, bijstelling van de vergunningsvoorwaarden - Bijstelling voorwaarden VLAREM II: afwijking i.v.m. temperatuur lozing koelwater, afwijking i.v.m. exploitatie-uren en afwijking i.v.m. plaatsing peilbuizen en peilputten.
23/01/2020 21/02/2020 2019-00826.pdf

 

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Ref. OMG Gemeentelijk
dossiernr.
Inrichtings-nummer Ligging Omschrijving van de werken  Startdaum
publicatie
Bekendmaking
2019095567 2019/00472   Beekstraat 76 Verdere exploitatie en verandering van een bestaand fruitteeltbedrijf door: nieuwe grondwaterwinning, annulatie mazouttank en verdeelslang, uitbreiding met opslag zwavelzuur en verplaatsing opslag van gevaarlijke producten in kleinverpakking 06/01/2020 2019095567.pdf 
2019110742 2019/00543   Dhoye 33 Het slopen en herbouwen van een garage en bijgebouw 09/01/2020 2019-00543.pdf
2019113091 2019/00554   Molenpark 38A en 38B Het bouwen van 2 halfopen woningen 09/01/2020 2019-00554.pdf
2019095255 2019/00576   Hectorsdam 5 Het rooien van 5 Canadese populieren 09/01/2020 2019-00576.pdf
2019123859 2019/00619   Engelhoekstraat 18 Het verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een carport 09/01/2020 2019-00619.pdf
2019125262 2019/00625   Priester Joris Eeckhoutlaan 56 Het verbouwen van een woning met heropbouw achterbouw 09/01/2020 2019-00625.pdf
2019122211 2019/00627   Leernsesteenweg 240 Het verbouwen van een woning en garage 09/01/2020 2019-00627.pdf
2019125202 2019/00635   Veldestraat 47 Het slopen van een woning en het bouwen van een meergezinswoning 09/01/2020 2019-00635.pdf
2019127456 2019/00637   Leeuwstraat 35 Het slopen en herbouwne van een garage 09/01/2020 2019-00637.pdf
2019125608 2019/00640   Veldeken 3 Het renoveren van een eengezinswoning en het afbreken van een aanbouw 09/01/2020 2019-00640.pdf
2019132635 2019/00652   Wildedreef 5 Het aanpassen van een woning en bijgebouw 09/01/2020 2019-00652.pdf
2019133294 2019/00657   Oude Heirbaan 77 Het verbouwen van een eengezinswoning 09/01/2020 2019-00657.pdf
2019129177 2019/00659   Oude Heirbaan 196 Het verbouwen van een woning en het bouwen van een garage/tuinberging/carport 09/01/2020 2019-00659.pdf
2019132435 2019/00670   Emiel Clauslaan 91 - Oude Straat 57 Het slopen van een woning 09/01/2020 2019-00670.pdf
2019152726 2019/00754   Tolpoortstraat 52 Het wijzigen van de voorgevel / etalage 09/01/2020 2019-00754.pdf
2019133965 2019/00660   Pastoriestraat 14 Het verbouwen van een woning 16/01/2020 2019-00660.pdf
2019134046 2019/00661   Karrewegstraat 8 Het slopen van een hoeve en bouwen van een eengezinswoning 16/01/2020 2019-00661.pdf
2019135153 2019/00666   Hoelstraat 31 Het bouwen van een alleenstaande woning en tuinberging 16/01/2020 2019-00666.pdf
2019135080 2019/00667   Veldestraat 32 Het wijzigen van raam- en deuropeningen in gevels, het heroriënteren van de woon- en slaapvertrekken en het slopen van enkele niet-dragende binnenmuren 16/01/2020 2019-00667.pdf
2019137247 2019/00677   Ketelstraat 33B Het bouwen van een ééngezinswoning met carport 16/01/2020 2019-00677.pdf
2019123405 2019/00678   Monseigneur Maerelaan 13 Het regulariseren van een aanbouw 16/01/2020 2019-00678.pdf
2019140077 2019/00686   Tabakstraat z.n. Het rooien van 9 bomen 16/01/2020 2019-00686.pdf
2019117608 2019/00728   Kouterslag 29 Het verbouwen van een vrijstaande woning en de bijgebouwen 16/01/2020 2019-00728.pdf
2019094225 2019/00489   Kapellestraat 9-15 Het bouwen van een meergezinswoning met 22 woonentiteiten, kantoren & handelsruimtes 16/01/2020 2019-00489.pdf
2019074450 2019/00384 20190617-0005 Durmenstraat 4

Stedenbouwkundige handelingen: het inrichting van horeca voor plattelands- en fietstoerisme

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: de inrichting betreft een restaurant met 18 logies – de verandeirng betreft in hoofdzaak de aanvraag/uitbreiding met diverse koel- en diepvriesinstallaties voor het bewaren van producten en de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

17/01/2020 2019-00384.pdf
2019159582 2019/00780 20191218-0070 Oudenaardsesteenweg 168

Bemaling, mazouttanks en materieelcontainer

17/01/2020 2019159582.pdf
2019063994 2019/00542 20190514-0072 Vaart Linkeroever zn

aanpassing bestaande vergunning (rub 63) opslag en verwerking bagger- en ruimingsspecie + bijstelling voorwaarde

17/01/2020 2019063994.pdf
2019128996 2019/00802   Koningin Astridstraat 90

Het uitbreiden van een eengezinswoning

24/01/2020 2019-00802.pdf
2019160222 2019/00787   Kippendonkstraat z.n.

Het vellen van 33 bomen

24/01/2020 2019-00787.pdf
2019145894 2019/00719   Oudenaardsesteenweg 141

Het aanleggen van een zwembad

24/01/2020 2019-00719.pdf
2019094551 2019/00706   Zandestraat 15

Het verbouwen van een bestaande uitbouw en plaatsen carport

24/01/2020 2019-00706.pdf
2019143525 2019/00703   Georges Martensstraat 33 bus 1 en 2

Het plaatsen van een lichtkrant

24/01/2020 2019-00703.pdf
2019143483 2019/00702   Grote Heirenthoek 3 Het vellen van een rij knotwilgen 24/01/2020 2019-00702.pdf
2019143241 2019/00700   Gentstraat 29 Het plaatsen van lichtreclame 24/01/2020 2019-00700.pdf
2019141424 2019/00693   Hansbekestraat 10 Het verbouwen van een woning 24/01/2020 2019-00693.pdf
2019140056 2019/00685   Landegembulk 1 Het omvormen van een garage tot kapsalon 24/01/2020 2019-00685.pdf
2019138961 2019/00682   Oude Heirbaan 2 Het verbouwen van een woning en regulariseren bijgebouw 24/01/2020 2019-00682.pdf
2019137668 2019/00679   Dentergemstraat 21 Het verbouwen van een halfopen woning 24/01/2020 2019-00679.pdf
2019136808 2019/00676   Zandestraat 17 Het slopen van een achterbouw en het uitbreiden van de woning 24/01/2020 2019-00676.pdf
2019135639 2019/00675   Pontstraat 46 Het slopen en herbouwen van een aanbouw 24/01/2020 2019-00675.pdf
2019136727 2019/00669   Biezestraat 12 Het rooien van bomen 24/01/2020 2019-00669.pdf
2019133243 2019/00665   Gentpoortstraat 70-72-74 Het slopen van bestaande constructies en het bouwen van een vrijstaande meergezinswoning met 4 appartementen en garages 24/01/2020 2019-00665.pdf
2019134611 2019/00655   Parijsestraat 31 Het rooien van 15 populieren 24/01/2020 2019-00655.pdf
2019113649 2019/00579   Bliekstraat 3 Het slopen en herbouwen van een woning met carport en buitenzwembad 24/01/2020 2019-00579.pdf