Gemeente Stad Deinze

Omgevingsanalyse

Huidige legislatuur 2020-2025

Het bestuur legde de toekomstvisie voor de stad vast in het meerjarenplan 2020-2025. Hierin wordt beschreven welke initiatieven er de komende jaren genomen worden om de stad en de dorpen leefbaar en aantrekkelijk te houden. Voor de opmaak van dit meerjarenplan voerde de stad een omgevingsanalyse uit. 

Een omgevingsanalyse biedt een helder overzicht van de bestaande behoeften, intern bij de organisatie en extern bij de burgers, verenigingen, ondernemingen enzovoort. Op basis daarvan worden beleidsdoelstellingen opgemaakt en bijgestuurd.

De externe omgevingsanalyse in Deinze bestaat uit o.a. uit inspiratiesessies voor de inwoners en een vragenlijst onder het motto ‘Als je ’t mij vraagt’.

Download hier het eindrapport omgevingsanalyse bij het meerjarenplan 2020-2025.

Komende legislatuur 2026-2031

Eind 2025 moet er een nieuw plan klaarliggen dat de toekomst van stad Deinze verder uitstippelt.

We zijn hier al volop mee bezig, want de toekomst bepaal je niet zomaar. Dat vraagt heel wat denkwerk, we moeten kijken, luisteren en voelen wat er allemaal gebeurt. 

Via een objectieve loting selecteerde stad Deinze 26 Deinse Denkers die samen willen nadenken over de toekomst van de stad. Deze Deinse Denkers zullen vijf keer samenkomen en wonen verspreid over 26 stadsdelen. Het is de eerste keer dat Deinze beroep doet op een burgerpanel (want dat is de naam voor deze methodiek) voor de omgevingsanalyse in het kader van de meerjarenplanning. Alle informatie vind je op participatieplatform Goedgezegd.