Gemeente Stad Deinze

Occasionele verkoop (verenigingen, scholen of particulieren)

Maak een afspraak

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop moet je een aanvraag tot een toestemming indienen bij de gemeente.

Waarvoor een vergunning aanvragen?

 • deur aan deur verkopen van truffels, sinaasappelen, koeken, kalenders, ...
 • autowas aan de school of elders
 • verkoop aan een standje
 • kerstmarkten

Wat valt daarbuiten?

Eetfestijnen, verkopen van tombolaloten, steunkaarten (aan de deur of in de school), wafelbak in de school met verkoop ter plaatse, online verkopen.

Voorwaarden

 • De verkoop heeft een van de volgende doelen: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten en streekproducten.

 • De verkoop is occasioneel.

 • Naargelang het statuut van de organisator:
  • is de verkoop toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring, als deze door jeugdverenigingen georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden
  • is de verkoop onderworpen aan een voorafgaande verklaring, als deze georganiseerd wordt door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen erkend door de Federale Overheidsdienst Financiën
  • is de verkoop aan een machtiging onderworpen, als deze gebeurt door andere categorieën organisatoren

 • De meldingen moet minstens 7 dagen vóór de verkoop gebeuren.

 • De machtigingen worden toegekend voor een periode van maximaal 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Binnen de 30 dagen na het vervallen van de machtiging moet het bewijs geleverd worden van de besteding van de opbrengst.

 • De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.

 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementen naleven, zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van voedingswaren.

 • Verkoopactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen zijn activiteit uit te oefenen.

Hoe aanvragen

Je kan het aanvraagformulier indienen:

 • bij de dienst Lokale Economie, als de verkoop de grenzen van de gemeente niet overschrijdt
 • in het andere geval, bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen