Gemeente Stad Deinze

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Gepubliceerd op  donderdag 24 september 2020

Update 14 oktober 2020: het onderstaande captatieverbod wordt opgeheven.

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

De provinciegouverneur legt daarom een captatieverbod op voor alle onbevaarbare waterlopen ten zuiden van de Leie en Schelde. Voor Deinze gaat het om het gearceerde gebied op de kaart in bijlage en bijkomend een deel van het stroomgebied van de Poekebeek.

In de bijlagen vind je onder meer het politiebesluit.