Gemeente Stad Deinze

Gedeeltelijke opheffing onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Gepubliceerd op  dinsdag 8 augustus 2023

Door de neerslag van de voorbije weken zijn de waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen gestegen. Na advies van de waterbeheerders heeft de gouverneur daarom beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod gedeeltelijk op te heffen.

In 13 van de 139 onttrekkingszones blijft de kritische drempelwaarde echter onderschreden, in 3 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur beslist om in deze 16 onttrekkingszone een tijdelijk onttrekkingsverbod te behouden.

Dit onttrekkingsverbod is van kracht vanaf 8 augustus 2023 en het blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn.

Concreet mag er dus vanaf 8 augustus 2023 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in 16 onttrekkingszones waaronder:

  • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende
  • OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Bornebeek
  • OVL-691: Leie van monding Mandel tot monding Oude Mandelbeek

Voor de meest recente info over de onttrekkingszones kan je ook de interactieve kaart raadplegen.