Gemeente Stad Deinze

Natuurvergunningen

Voor het wijzigen van bepaalde vegetatie (zoals historische graslanden) en van kleine landschapselementen moet je een vergunning aanvragen afhankelijk van het gebied (bv. natuur-, bos-, park-, vallei-, agrarisch gebied) waar de wijziging gebeurt. 

Hoe aanvragen

Via een specifiek formulier vraag je de vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen. Bij de aanvraag voeg je een situatietekening, een beschrijving van de bestaande vegetatie en/of kleine landschapselementen, een beschrijving van de toestand die door de uitvoering van de werken zal worden gecreëerd, een opgave van de maatregelen in het kader van de zorgplicht om schade aan de natuur te voorkomen, te beperken of te herstellen.