Gemeente Stad Deinze

Modderborden

De oogsttijd betekent niet alleen hard werken voor de landbouwers, maar het is ook een periode van modder op de weg. Het vervoer van de oogst in combinatie met de weersomstandigheden brengt immers de onvermijdelijke modder van akkers mee op de openbare weg. 

Ieder jaar van 1 september tot en met 31 december wordt via de actie 'Modder op de weg' aandacht gevraagd voor deze omstandigheden. Het is belangrijk dat zowel de landbouwers als de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren hun voorzorgen nemen en het vervuilde wegdek zo vlug mogelijk reinigen. Het reinigen van het wegdek is een wettelijke verplichting. Aan de weggebruikers wordt gevraagd begrip op te brengen voor die situatie en vooral hun snelheid en rijgedrag aan te passen.

De stad Deinze stelt voor de landbouwers “modderborden” ter beschikking. Zij kunnen de borden ontlenen tijdens de oogstperiode. De modderborden kunnen afgehaald worden bij de technische uitvoeringsdienst, Industrielaan 23, 9800 Deinze.

Bedrag

75 euro waarborg voor twee modderborden