Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Mobiliteitsplan


Het mag gezegd. De stadsvernieuwingsprojecten maken onze stad aantrekkelijk en dynamisch.

En we gaan nog verder! We mikken ook op een vernieuwende mobiliteit. Een stad waarin het vanzelfsprekend wordt om te stappen, te fietsen, te spelen, te slapen, te werken, te winkelen, te wonen, te studeren, te rijden …
Een uitdaging die we samen met onze inwoners aangaan, samen met jullie werken we aan een leefbaar Deinze voor de volgende generaties.

Infomoment woensdag 3 juni 2015

Stad Deinze nodigde in juni 2015 iedereen uit op twee druk bijgewoonde participatiemomenten om van ideeën te wisselen: ideeën die aan de basis liggen van het nieuwe mobiliteitsplan voor groot Deinze. Ondertussen werden knelpunten in kaart gebracht, telgegevens geanalyseerd en scenario's uitgewerkt.
Op woensdag 3 juni 2015 was er om 20 u. in de Brielpoort een infomoment met een stand van zaken over het mobiliteitsplan. Wie er niet kon bij zijn, kan de presentatie onderaan deze pagina downloaden.

Ideeënavonden voor een vernieuwende mobiliteit 16 en 18 juni 2014

Op maandag 16 en woensdag 18 juni 2014 werd iedereen uitgenodigd in buurtcentrum De Rekkelinge om van ideeën te wisselen. Ideeën die aan de basis zullen liggen van een nieuw mobiliteitsplan voor groot Deinze.

Het werden zeer constructieve avonden, waarbij er gestart werd met een presentatie van studiebureau Vectris (bekijk of download deze hier). Nadien werd er gediscussieerd in groepen van 7. De verslagen van de discussiegroepen vind je onderaan op deze pagina.

Hieronder zie je het resultaat van de 'visual harvesting', op 16 juni werd de avond namelijk visueel samengevat en voorgesteld. Je kan het resultaat onderaan deze pagina downloaden. 

Studiebureau Vectris zal in de mate van het mogelijke rekening houden met de ideeën, opmerkingen en suggesties bij de verdere opmaak van het mobiliteitsplan.

Nieuw mobiliteitsplan

Op 27 april 2006 werd het mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit mobiliteitsplan heeft een duurzame mobiliteit tot doel en is afgestemd op het beleid duurzame mobiliteit van het Vlaams Gewest.
Sindsdien is er heel wat gewijzigd in onze stad en zijn het verkeer en de verkeersbehoeften geëvolueerd. Hierdoor is het plan niet meer actueel en is het noodzakelijk om een nieuw mobiliteitsplan op te maken.

In het mobiliteitsplan wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de mobiliteit in de gemeente. Het is een dynamisch beleidsinstrument. Sinds de opmaak van het mobiliteitsplan in 2005 zijn een aantal projecten en studies uitgevoerd die een belangrijke impact hebben op de verkeersafwikkeling. Ook staan er nog heel wat projecten op stapel. Denken we maar aan de stadskernvernieuwing, nieuwe verkavelingen, bouwprojecten, het toenemende verkeer. Het was daarom nodig om na te gaan hoe actueel het mobiliteitsplan nog is.

Het mobiliteitsplan werd kritisch geëvalueerd door de gemeentelijke begeleidingscommissie. In deze commissie zitten o.a. vertegenwoordigers van alle politieke partijen, de adviesraden, middenstandsorganisaties, de lokale politie, de scholen, fietsersbond, brandweer, het Vlaams Gewest, De Lijn, NMBS. Uit deze evaluatie is gebleken dat er te weinig draagvlak meer is voor het huidige mobiliteitsplan. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om een nieuw mobiliteitsplan op te maken. Om haar hierbij te begeleiden, stelde de stad het studiebureau Vectris cvba uit Leuven aan.

De herziening van het mobiliteitsplan biedt de mogelijkheid om grondig na te denken over een ideaal toekomstbeeld voor de stad op het vlak van verkeersafwikkeling, fietsverkeer, parkeren,….
Het opstellen van een mobiliteitsplan verloopt in drie fasen:

  • Oriëntatiefase: de verschillende problemen en knelpunten inzake mobiliteit worden in kaart gebracht.
  • Planopbouw: mogelijke scenario’s of oplossingen komen op tafel.
  • Mobiliteitsplan: er wordt een scenario gekozen en verder uitgewerkt in het mobiliteitsplan. Op basis van het mobiliteitsplan formuleert men doelen en concrete acties.

Elke fase gaat gepaard met een participatie en/of informatiemoment.