Gemeente Stad Deinze

Milieuvergunningen

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of jouw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

 • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
 • Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

Je moet zelf nagaan tot welke klasse jouw bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 heb je een milieuvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 heb je alleen meldingsplicht.

Hoe aanvragen

Ga eerst zelf na in welke klasse jouw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1.
Een hulpmiddel bij het bepalen van de klasse waartoe jouw bedrijf behoort is de
Milieuvergunningenwegwijzer.

Afhankelijk van deze klasse, heb je een andere milieuvergunning nodig.

 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 1?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 3?
  Dan ben je enkel verplicht om dit te melden. Modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf.

Via het digitale eMIL-loket, kan je jouw aanvraag of melding online voorbereiden en jouw gegevens meteen valideren. Daarna moet je jouw aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Beroep

Als jouw milieuvergunning geweigerd wordt, kun je in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Reglement

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).