Gemeente Stad Deinze

Adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid

De adviesraad ondersteunt het stedelijk milieu-, natuur- en duurzaamheidsbeleid, onder meer door beleidsvoorbereidend werk. De adviesraad vervult ook een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking over milieu-, natuur- en duurzaamheidsaangelegenheden en zet hiervoor initiatieven op. Verder is het klimaatverhaal een heel belangrijk topic.