Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid

De adviesraad beoogt via haar adviezen de ondersteuning en voorbereiding van het stedelijk milieu-, natuur- en duurzaamheidsbeleid met als hoofddoelstelling het bevorderen van dit beleid.

De adviesraad vervult ook een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-, natuur- en duurzaamheidsaangelegenheden en dient in dit kader initiatieven te ontplooien.