Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Meerjarenplan stad Deinze voor de fusie

Oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 stad Deinze

Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. In het meerjarenplan wordt de toekomstvisie van de stad vastgelegd en wordt er beschreven welke acties het bestuur de komende jaren zal ondernemen. Het meerjarenplan werd bekendgemaakt op 24 december 2013.

 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (1) stad Deinze

Het meerjarenplan 2014 dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2013 was het eerste meerjarenplan dat opgesteld is volgens de regelgeving van de BBC.

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (1) werd opgemaakt om tegemoet te komen aan de verplichting om het resultaat van de laatste jaarrekening te verwerken. Concreet werd het resultaat van de jaarrekening 2013 ingebracht alsook de impact van budgetwijziging 2014/1 en 2014/2. En van daaruit werd het budget 2015 opgemaakt.

De strategische nota wijzigt niet inhoudelijk. Er gebeurden geen toevoegingen of schrappingen aan prioritaire doelstellingen en actieplannen. Er gebeurden ook geen verschuivingen in de tijd.

Op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur (n.a.v. goedkeuring jaarrekening 2013) werden verschuivingen doorgevoerd tussen domein algemene financiering en algemeen bestuur. Deze verschuivingen hebben geen enkele invloed op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.

Andere wijzigingen zijn er niet aan het initieel meerjarenplan. Om die reden volstaat een minimalistische aangepaste versie van het meerjarenplan. Hierin zijn de volgende documenten opgenomen:

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (2) stad Deinze

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (2) is er gekomen doordat er zich een aantal belangrijke wijzigingen in de tijd voordoen. Zo heeft het bestuur bijvoorbeeld een beter zicht op de timing van de exploitatie van het dienstencentrum, van het cultuurcentrum en van de academies. Ook een aantal belangrijke wijzigingen in cijfers drong zich op. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht in paragraaf 2.2 van de financiële nota.

 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (3) stad Deinze 

Met de opmaak van het budget 2017 heeft het bestuur er voor gekozen om een aanpassing van het meerjarenplan te doen: aangepast meerjarenplan 2014-2019 (3). Beleidsmatig zijn er geen wijzigingen. Cijfermatig werden de nodige aanpassingen gedaan alsook de nodige verschuivingen in de tijd. De strategische nota wijzigt niet inhoudelijk. Er werden wel een aantal nieuwe acties toegevoegd ter uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen en actieplannen.

De gegevens die zijn opgenomen in het budget 2017 zijn identiek aan de gegevens voor hetzelfde jaar in het aangepast meerjarenplan 2014-2019 (3). Om die reden werd het advies van het MAT voor wat betreft budget 2017 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 (3) samengebracht in één document. 

 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (4) stad Deinze 

Met de opmaak van het budget 2018 heeft het bestuur er voor gekozen om een aanpassing van het meerjarenplan te doen: aangepast meerjarenplan 2014-2019 (4). Beleidsmatig zijn er geen wijzigingen. Cijfermatig werden de nodige aanpassingen gedaan alsook de nodige verschuivingen in de tijd. De strategische nota wijzigt niet inhoudelijk. Er werden wel een aantal nieuwe acties toegevoegd ter uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen en actieplannen.

De gegevens die zijn opgenomen in het budget 2018 zijn identiek aan de gegevens voor hetzelfde jaar in het aangepast meerjarenplan 2014-2019 (4). Om die reden werd het advies van het MAT voor wat betreft budget 2018 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 (4) samengebracht in één document.