Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Meerjarenplan OCMW Deinze voor de fusie

Oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 OCMW Deinze

Op 17 december 2013 heeft de OCMW-raad het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. In het meerjarenplan wordt de toekomstvisie van het OCMW vastgelegd en wordt er beschreven welke acties het bestuur de komende jaren zal ondernemen.

 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (1) OCMW Deinze

Het meerjarenplan 2014 dat werd goedgekeurd op de OCMW-raad van 17 december 2013 was het eerste meerjarenplan dat opgesteld is volgens de regelgeving van de BBC.

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (1) werd opgemaakt om tegemoet te komen aan de verplichting om het resultaat van de laatste jaarrekening te verwerken. Concreet werd het resultaat van de jaarrekening 2013 ingebracht alsook de impact van budgetwijziging 2014/1. Van daaruit werd het budget 2015 opgemaakt.

De strategische nota wijzigt niet inhoudelijk. Er gebeurden geen toevoegingen of schrappingen aan prioritaire doelstellingen en actieplannen. Er gebeurden ook geen verschuivingen in de tijd.

 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (2) OCMW Deinze

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (2) werd opgemaakt om tegemoet te komen aan de verplichting om het resultaat van de laatste jaarrekening te verwerken. Concreet werd het resultaat van de jaarrekening 2014 ingebracht alsook de impact van budgetwijziging 2015/1. En van daaruit werd het budget 2016 opgemaakt.

 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (3) OCMW Deinze

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (3) werd opgemaakt om tegemoet te komen aan de verplichting om het resultaat van de laatste jaarrekening te verwerken. Concreet werd het resultaat van de jaarrekening 2015 ingebracht alsook de impact van budgetwijziging 2016/1. Van daaruit werd het budget 2017 opgemaakt.

 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (4) OCMW Deinze

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (4) werd opgemaakt om tegemoet te komen aan de verplichting om het resultaat van de laatste jaarrekening te verwerken. Concreet werd het resultaat van de jaarrekening 2016 ingebracht alsook de impact van budgetwijziging 2017/1. En van daaruit werd het budget 2018 opgemaakt.