Gemeente Stad Deinze

Uitleenmateriaal jeugd

De stad Deinze stelt diverse materialen ter beschikking via de dienst cultuur en evenementen, de jeugddienst en de dienst sport en recreatie.

Bij de jeugddienst kan je volgend materiaal ontlenen:

  • geluids- en lichtinstallaties
  • stafkaarten, kompassen en chronometers
  • beamer, projectiescherm en diascherm
  • fuifkoffer

Let op: de huurprijs kan enkel cash betaald te worden.