Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Uitleenmateriaal

De stad Deinze stelt diverse materialen ter beschikking via de dienst cultuur en evenementen, de jeugddienst en de dienst sport en recreatie.

Het gebruiksreglement bepaalt de algemene voorwaarden om materiaal te ontlenen bij verschillende diensten van de stad Deinze. Het retributiereglement bevat een overzicht van wie wat kan ontlenen bij verschillende diensten van de stad Deinze, de tarieven en andere specifieke bepalingen.

  • Bij de dienst cultuur en evenementen kan je volgend materiaal ontlenen: stoelen, tafels en receptietafels, tenten en kerstkramen, podiumelementen en mobiel podium, zittribune, tentoonstellingspanelen, nadarhekkens en herashekkens, vuurkorven, vlaggen, verkeersborden, borden, glazen en bestekken.

  • Bij de jeugddienst kan je volgend materiaal ontlenen: geluid- en lichtinstallaties, stafkaarten, kompassen en chronometers,¬†beamer, projectiescherm en diascherm, fuifkoffer

  • Bij de dienst sport en recreatie kan je volgend materiaal ontlenen: volksspelen en veiligheidsvestjes¬†