Gemeente Stad Deinze

Uitleenmateriaal

Stad Deinze stelt diverse materialen ter beschikking via de dienst Cultuur en Leietheater, de uitleenposten Hansbeke en Landegem, de Jeugddienst en de dienst Sport en Recreatie.

Het gebruiksreglement bepaalt de algemene voorwaarden om materiaal te ontlenen bij verschillende diensten. Het retributiereglement bevat een overzicht van wie wat kan ontlenen, de tarieven en andere specifieke bepalingen.

  • Bij de dienst Cultuur en Leietheater kan je onder meer volgend materiaal ontlenen: stoelen, tafels en receptietafels, tenten, podiumelementen en mobiel podium, tentoonstellingspanelen, nadarhekkens en herashekkens, vuurkorven, vlaggen, borden, glazen en bestekken.

  • Bij de uitleenpost Hansbeke kan je terecht voor audiovisueel materiaal.

  • Bij de Jeugddienst kan je volgend materiaal ontlenen: geluid- en lichtinstallaties, stafkaarten, kompassen en chronometers, beamer, projectiescherm en diascherm, fuifkoffer.

  • Bij de dienst Sport en Recreatie kan je volgend materiaal ontlenen: volksspelen en veiligheidsvestjes.

Als jouw vereniging nog niet bekend is bij Stad Deinze:

Vul het formulier voor de erkenning als vereniging in.