Gemeente Stad Deinze

Masterplan Palaestra

De gemeenteraad keurde op 24 september 2020 het masterplan Palaestra goed. Dit plan legt de toekomstplannen vast voor de site rond Palaestra.

In 2017 keurde de gemeenteraad een conceptstudie voor de wijk Oostkouter in Petegem goed. Deze studie legt de grote lijnen vast voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op de plaats van het voormalige politiecommissariaat, de uitbouw van een sportcluster rond Palaestra en veilige fietsverbindingen in een groene omgeving. In het masterplan Palaestra worden de plannen voor de sportsite verder verfijnd. Het plan kwam tot stand in overleg met de buurtbewoners en de sportverenigingen.

Het masterplan omvat de volgende elementen

 • de bouw van een nieuw sportpaviljoen met: 
  • boulodrome met zes petanqueterreinen
  • judozaal
  • zaal voor ropeskipping
  • danszaal die ook als polyvalente zaal kan gebruikt worden voor allerhande activiteiten
  • cafetaria, kleedkamers en bergingen
  • lokaal voor de schaak- en zendersclub
 • reorganisatie buitensportterreinen:
  • een voetbalveld in kunstgras waarop ook hockey kan gespeeld worden
  • herschikking tennisterreinen
  • pannaveld
  • beachvolleybalterrein
  • padelterreinen
  • petanqueterreinen
 • een nieuwbouw voor kinderopvang Leiebos 
 • meer groen en open ruimte met speelpleintjes
 • een veilige fietsverbinding tussen de Kastanjelaan en de Stijn Streuvelslaan 
 • een bomenbeheerplan: goede, waardevolle bomen blijven behouden, oude en zieke bomen worden geleidelijk aan vervangen

Timing

Realisaties

 • Er werd een afgescheiden fiets- en voetpad aangelegd voor de verbinding Kastanjelaan - Stijn Streuvelslaan.
 • De parkeerplaatsen voor bussen werden verplaatst langs de ingang en er werd een voetpad aangelegd dat aansluit op het voorplein van Palaestra. Zo kan je conflictvrij van de bus naar Palaestra stappen.
 • Er werd een kiss & ride-zone aan de ingang van Palaestra voorzien en de mindervalidenparkings werden parallel herschikt.
 • De bouw van een nieuwe, buitenschoolse kinderopvang werd gerealiseerd in de Kastanjelaan. Het gebouw kreeg de naam Leiebos. Er is plaats voor 84 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Toekomst

Door de autoluwe herinrichting van het binnengebied is er ruimte vrijgekomen. Die ruimte vullen we kwalitatief in.

 • Bij Leiebos leggen we een groenzone met speeltoestellen aan. Zowel de kinderen van de opvang als bezoekers van Palaestra en de ruime buurt zullen de speeltoestellen kunnen gebruiken. De plaatsing is voorzien in het najaar van 2023.
 • Voor Palaestra is er ook ruimte voor urban sports. Dat zijn allerlei sporten die je in de publieke ruimte kan uitoefenen.
 • Tussen het speelplein en de zone voor urban sports komt er een wachtzone met bankjes. 

De uitvoering van het masterplan gebeurt in verschillende fasen. De bouw van het sportpaviljoen is voor de volgende legislatuur.

Deze legislatuur wordt het dak van Palaestra aan de buitenzijde vernieuwd en duurzamer gemaakt, net als het dak van het gebouw van de tennis- en padelclub. Verder op de planning voor deze legislatuur: nieuwe verlichting van de buiteninfrastructuur en investeringen in infrastructuur voor urban buitensporten.

Bomenbeheerplan

De huidige bomen op de site Palaestra zijn volwassen en sterk uitgegroeid. Om het veiligheidsrisico door vallende takken bij hevige wind in te schatten heeft de stad opdracht gegeven voor nazicht door een erkende boomverzorger. Het onderzoek werd eind 2022 afgerond. Het rapport stelt een aangepast onderhoud en beheer van de bomen voor.

Goede, waardevolle bomen worden zo veel mogelijk behouden. Enkele bomen dicht bij infrastructuur worden gekapt. Oude en zieke bomen worden geleidelijk aan vervangen. Voor de nieuwe exemplaren kiezen we in overleg met de lokale natuurverenigingen voor inheemse boomsoorten, aangepast aan de locatie, de grondsoort en het beoogde terreingebruik.

Het bomenbeheerplan omvat samengevat:

 • 77 te onderhouden bomen (snoeien, verwijderen dode takken, verwijderen zware zijtakken, ondersteunen van de kruinen)
 • 62 te rooien bomen (zieke bomen en hoofdas van het masterplan obstakelvrij maken)
 • 160 nieuw aan te planten bomen. Er komen dus meer bomen dan er oorspronkelijk waren.
 • Aanleg van bloemenweides (op plaatsen waar er geen andere beplanting kan voorzien worden door ondergrondse infrastructuur)

Locaties op de site

 • Zone 1: ter hoogte van het judolokaal (langs het fietspad):
  De bomen blijven behouden, maar met verjonging en onderhoud van gevaarlijke kruinen
 • Zone 2: achterkant site ter hoogte van het KSA-lokaal:
  De bomen blijven behouden, maar met verjonging langs de Kattebeek
 • Zone 3: tussen tennis- en voetbalvelden:
  De bomen worden deels gerooid, gevolgd door een nieuwe aanplant.

We kiezen er bewust voor om de site niet vol te planten, maar om delen vrij te houden om sport en spel mogelijk te maken.

Timing uitvoering

 • Het onderhoud van de bomen start in de zomer van 2023
 • Het rooien van de zieke bomen is gepland in het najaar van 2023
 • De aanplant van de nieuwe bomen is voorzien voor het plantseizoen november-december 2023 tot januari-februari 2024.

Relevante producten