Gemeente Stad Deinze

Masterplan Palaestra

De gemeenteraad keurde op 24 september 2020 het masterplan Palaestra goed. Dit plan legt de toekomstplannen vast voor de site rond Palaestra.

In 2017 keurde de gemeenteraad een conceptstudie voor de wijk Oostkouter in Petegem goed. Deze studie legt de grote lijnen vast voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op de plaats van het voormalige politiecommissariaat, de uitbouw van een sportcluster rond Palaestra en veilige fietsverbindingen in een groene omgeving. In het masterplan Palaestra worden de plannen voor de sportsite verder verfijnd. Het plan kwam tot stand in overleg met de buurtbewoners en de sportverenigingen.

Het masterplan omvat de volgende elementen

 • de bouw van een nieuw sportpaviljoen met: 
  • boulodrome met zes petanqueterreinen
  • judozaal
  • zaal voor ropeskipping
  • danszaal die ook als polyvalente zaal kan gebruikt worden voor allerhande activiteiten
  • cafetaria, kleedkamers en bergingen
  • lokaal voor de schaak- en zendersclub
 • reorganisatie buitensportterreinen:
  • een voetbalveld in kunstgras waarop ook hockey kan gespeeld worden
  • herschikking tennisterreinen
  • pannaveld
  • beachvolleybalterrein
  • padelterrein
  • petanqueterreinen
 • een nieuwbouw voor kinderopvang De Brieltuin
 • meer groen en open ruimte met speelpleintjes
 • een veilige fietsverbinding tussen de Kastanjelaan en de Stijn Streuvelslaan
 • een bomenbeheerplan: goed, waardevolle bomen blijven behouden, oude en zieke bomen worden geleidelijk aan vervangen

Timing

De uitvoering van het masterplan gebeurt in verschillende fasen. In 2022 wordt gestart met de bouw van het sportpaviljoen en het duikerslokaal. De vernieuwing van de buiteninfrastructuur en de heraanleg van de parking is voor de volgende legislatuur.

Relevante producten