Gemeente Stad Deinze

Masterplan openbare verlichting

De stad Deinze tracht in verschillende domeinen een duurzaam beleid te voeren. Het nieuwe masterplan voor de openbare verlichting is daar een voorbeeld van. Dit plan mikt niet alleen op een aanzienlijke energiebesparing, maar draagt ook een steentje bij tot de vermindering van de lichtvervuiling en de CO2-uitstoot.

Visie

De stad wil een voorloper zijn in nieuwe technieken voor de openbare verlichting. Om deze openbare verlichting in de toekomst betaalbaar te houden, streeft Deinze naar een energie-efficiënte verlichting, met een lage onderhoudskost. Concreet streeft Deinze ernaar om tegen 2020 30% minder energie te verbruiken voor de openbare verlichting.

Rol van openbare verlichting

Openbare verlichting heeft een reeks belangrijke functies. Ze zorgt ervoor dat het openbare leven ook kan blijven functioneren bij weinig of geen daglicht. Licht zorgt voor veiligheid op de weg en kan bijdragen tot het veiligheidsgevoel, herkenbaarheid en sfeer. Maar uiteraard moet elke gemeente of stad ook keuzes maken en rekening houden met haar algemene doelstellingen, bijvoorbeeld als het gaat om rationeel energiegebruik.
De specifieke rol die de openbare verlichting vervult, hangt samen met het gebied waar ze gebruikt wordt en met de ruimtelijke invulling.

Verschillende behoeften

Alle wegen op het grondgebied van Deinze werden in zones / types verdeeld: bijvoorbeeld schoolomgeving, stadskern, landelijke wegen, straten in woonwijken, industriezones, (boven)lokale invals- en verbindingswegen met afgescheiden fietspad,… Elke zone heeft zo z’n eigen behoeften qua verlichting. De verlichting wordt daaraan aangepast.

Enkele voorbeelden:

  • Op invals- en verbindingswegen met fietspad (bv. Karel Picquélaan, Leernsesteenweg, Oude Heirbaan, …) wordt de verlichting extra op de fietsers gericht, zodat zij goed zichtbaar zijn. Vermits deze wegen ook verbindingen vormen, is het niet aangewezen om ’s nachts de lichten te dimmen.

  • Het volledig doven van de straatverlichting in landelijke gebieden werd gedurende 2 jaar uitgetest in een aantal straten. Na evaluatie werd beslist om dit bij te stellen: de openbare verlichting wordt enkel gedoofd tussen 23 uur en 6 uur. Dit najaar wordt dit doofbeleid uitgebreid langs een dertigtal landelijke wegen.

  • De voorbije jaren werden in verschillende woonwijken zoals Ten Bosse, Torenpark, en Breeschoot de openbare verlichting vervangen door ledverlichting. Vergeleken met traditionele straatlantaarns biedt de ledverlichting een aanzienlijke energiebesparing, langere levensduur, verlaging van de onderhoudskosten en minimale lichtvervuiling.