Gemeente Stad Deinze

Masten en pylonen, belasting

Stad Deinze heft een jaarlijkse gemeentebelasting op masten en pylonen met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld die zich op het grondgebied Deinze bevinden.

Hoe doe je aangifte?

Als belastingplichtige ontvang je jaarlijks een aangifteformulier van het stadsbestuur.

Ontvang je geen aangifteformulier van het stadsbestuur, dan moet je spontaan aangifte doen uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar.

Doe je aangifte online

Reglement

Aangepast belastingreglement - geldig vanaf 1 januari 2022

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 24 mei 2022
  • bekendgemaakt op 30 mei 2022

Aangepast belastingreglement - geldig van 1 mei 2019 tot 31 december 2021 

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 23 mei 2019
  • bekendgemaakt op 28 mei 2019

Belastingreglement - geldig van 1 februari 2019 tot 30 april 2019

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 24 januari 2019
  • bekendgemaakt op 30 januari 2019