Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk.

Het subsidiereglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie. 

 

De gemeentelijke mantelzorgpremie is een toelage voor meerderjarige inwoners van Deinze die een hulpbehoevende en minvermogende bejaarde of een persoon met een handicap met een verminderde zelfredzaamheid opnemen in hun gezin.

Voorwaarden

Er wordt verstaan onder:

  • bejaarde: minstens 80 jaar oud
  • inwonend: gedomicilieerd en verblijvend in de woning van de aanvrager
  • minvermogend: de verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekteverzekering genieten
  • hulpbehoevend: verzorging en oppas nodig hebben
  • verminderde zelfredzaamheid: minstens 12 punten op het attest van de FOD Sociale Zekerheid (80% invaliditeit in de oude wetgeving).

Slechts één persoon per gezin kan een aanvraag voor de gemeentelijke mantelzorgpremie indienen. De aanvrager kan niet de begunstigde van de premie zijn.

Hoe aanvragen

Je moet de toelage aanvragen vóór eind februari.

  • Bezorg het aanvraagformulier ingevuld aan het Sociaal Huis. Je kan het aanvraagformulier onderaan deze pagina downloaden.
  • Of vul het online aanvraagformulier in (de link vind je onderaan deze pagina).

Bedrag

De toelage bedraagt 25 euro per volledige maand per persoon die in het gezin werd opgenomen. De toelage wordt éénmaal per jaar uitgekeerd.

Uitzonderingen

Deze toelage is niet cumuleerbaar met de sociaal-pedagogische toelage voor de opvoeding van kinderen met een zware handicap.