Gemeente Stad Deinze

Mantelzorgpremie

De mantelzorgpremie is een toelage voor meerderjarige inwoners van Deinze die een hulpbehoevende persoon met een handicap met een verminderde zelfredzaamheid opnemen in hun gezin.

Voorwaarden

Er wordt verstaan onder:

  • inwonend: gedomicilieerd en verblijvend in de woning van de aanvrager
  • verminderde zelfredzaamheid: minstens 12 punten op het attest van de FOD Sociale Zekerheid (80% invaliditeit in de oude wetgeving). Voor personen jonger dan 21 jaar betekent dit 4 punten in pijler 1 op de medisch-sociale schaal of 6 punten in de drie pijlers samen.

Slechts één persoon per gezin kan een aanvraag voor de gemeentelijke mantelzorgpremie indienen. De aanvrager kan niet de begunstigde van de premie zijn.

Hoe aanvragen

De mantelzorgpremie kan je aanvragen tussen 1 januari en 31 maart. 

Bedrag

De toelage bedraagt 25 euro per volledige maand per persoon die in het gezin werd opgenomen. De toelage wordt eenmaal per jaar uitgekeerd.