Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Gepubliceerd op  maandag 25 mei 2020
De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.
Op basis van terreinwaarnemingen werd vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

De waarnemend provinciegouverneur legt daarom een captatieverbod op voor enkele ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders in Oost-Vlaanderen. Voor Deinze gaat het om het stroomgebied van de Poekebeek. In de bijlagen vind je het politiebesluit.

Daarnaast geldt er een captatieverbod voor de valleien van de Zeverenbeek en de Vondelbeek (besluit van de burgemeester van 15 april 2020).