Gemeente Stad Deinze

Dienstencentrum Leiespiegel

De stadsdiensten en het OCMW zijn sinds 2016 gevestigd in dienstencentrum Leiespiegel, aan de oevers van de Leie.

Deinze is een stad in volle bloei. Het aantal inwoners stijgt gestaag en er wordt verwacht dat het aantal ook de komende jaren nog zal toenemen. Ook het personeelsbestand van de stad en het OCMW van Deinze kende de afgelopen jaren een flinke groei. Steeds meer taken worden immers door de Vlaamse en federale overheden overgeheveld naar de gemeenten en het OCMW. Gevolg: extra personeel vraagt om extra ruimte. Niet alleen om het stadspersoneel te huisvesten, maar vooral ook om een klantvriendelijke administratie mogelijk te maken.

Het voormalige¬†stadhuis op de Markt bleek niet langer geschikt als locatie. Een hedendaagse dienstverlening vereist een degelijk onthaal. Om een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening mogelijk te maken, is een concept met front- en backoffice noodzakelijk. Met frontoffice worden de medewerkers bedoeld die in direct contact staan met de bezoekers. De backoffice zijn de medewerkers die achter de schermen werken. Het concept met front- en backoffice was¬†niet haalbaar in de huidige gebouwen van het stadhuis op de Markt.

Sfeerbeelden openingsweekend 21-22 mei 2016