Gemeente Stad Deinze

Leegstand van woningen

Leegstand van woningen is nadelig voor zowel de eigenaar als voor de omwonenden:

  • voor de eigenaar betekent een leegstaande woning een gebrek aan huurinkomsten. Daarnaast zorgt verloedering voor een verminderde waarde van de woning.
  • voor de buurt heeft leegstand ook een negatieve impact. Zo zorgt het voor een aantasting van het straatbeeld en de uitstraling van de stad in het algemeen.

Bovendien zorgt leegstand ervoor dat er minder panden te huur of te koop aangeboden worden, hetgeen zorgt voor een hogere huur- of aankoopprijs.

Om deze redenen treedt Stad Deinze actief op tegen de leegstand van woningen. Dit gebeurt door de opname van leegstaande panden in het leegstandsregister en door de belasting van deze woningen.