Gemeente Stad Deinze

Land- en tuinbouwraad

De landbouwraad Deinze is een initiatief dat de landbouwsectoren in de stad een stem geeft. De verschillende agrarische sectoren zijn vertegenwoordigd: tuinbouw, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en sierteelt.

De land- en tuinbouwraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden in Deinze. Hij brengt advies uit over land- en tuinbouw en verliest daarbij het maatschappelijk aspect niet uit het oog.