Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Landbouw

Gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten

Wanneer door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstroming, vorst of een langdurige periode van droogte of slecht weer, aan de land- en tuinbouwteelten schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten in aanzienlijke mate kan verminderen, kunnen land- en tuinbouwers de hulp inroepen van de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten.

De getroffen percelen met verminderde opbrengst moeten minstens 20% van de totale oppervlakte van de teelt op het bedrijf omvatten.

Modderborden

De oogsttijd betekent niet alleen hard werken voor de landbouwers, maar het is ook een periode van modder op de weg. Het vervoer van de oogst in combinatie met de weersomstandigheden brengt immers de onvermijdelijke modder van akkers mee op de openbare weg.

Ieder jaar van 1 september tot en met 31 december wordt via de actie 'Modder op de weg' aandacht gevraagd voor deze omstandigheden. Het is belangrijk dat zowel de landbouwers als de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren hun voorzorgen nemen en het vervuilde wegdek zo vlug mogelijk reinigen. Het reinigen van het wegdek is een wettelijke verplichting. Aan de weggebruikers wordt gevraagd begrip op te brengen voor die situatie en vooral hun snelheid en rijgedrag aan te passen.

De stad Deinze stelt voor de landbouwers “modderborden” ter beschikking (uitleen tegen een waarborgsom van 75 euro voor twee borden). De borden kunnen uitgeleend worden tijdens de oogstperiode. De modderborden kunnen afgehaald worden bij de dienst patrimonium, Industrielaan 23.