Gemeente Stad Deinze

Herinrichting Krekelstraat

Op 4 mei 2020 is de heraanleg van de Krekelstraat in Petegem gestart. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind augustus 2021.

Welke werken worden uitgevoerd?

In 2019 hebben de nutsmaatschappijen de elektriciteits- en gasvoorzieningen vernieuwd. Eind maart 2020 sloten de woningen aan op de nieuwe leidingen.

Op maandag 4 mei 2020 startte de aannemer met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor afval- en regenwater, zodat het afvalwater niet meer geloosd moet worden in de Petegemsebeek.

Ook het rioleringswater van Patrijspark, de Achtmeersstraat en zijweg Krekelstraat (Zevenkoten) wordt aangesloten op het rioleringsnet in de Krekelstraat. Hiervoor zijn er rioleringswerken in de Achtmeersstraat noodzakelijk.

Nadat ondergronds alles vernieuwd is, wordt de straat heraangelegd.

Update 20 juli 2021

Fase 4 (laatste fase): 9 augustus tot 20 augustus

De werken in de Krekelstraat zitten goed op schema. Tijdens het bouwverlof van aannemer Vuylsteke, van 17 juli tot en met 8 augustus 2021, is de Krekelstraat open voor alle verkeer.

Op maandag 9 augustus gaan de werken terug van start. Het kruispunt van de Krekelstraat met de (oude) Gaversesteenweg wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. De werken zullen vermoedelijk veertien dagen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De rest van de Krekelstraat en alle zijwegen blijven toegankelijk voor het verkeer. Alleen de toplaag van het fietspad moet daar nog worden aangelegd.

Ontwerp wegenis

Krekelstraat

De nieuwe rijweg is 5 meter breed en is uitgevoerd in grijze uitgewassen beton. Aan beide zijden bevinden zich veilige, verhoogde fietspaden van anderhalve meter in rode kleur en voetpaden van anderhalve meter in grijze betontegels. Om het verkeer af te remmen komt er een verkeersplateau op de kruispunten met de Ten Rodelaan, Poelstraat, Lentelaan, Patrijspark, Achtmeersstraat en Kerselaarslaan. Het kruispunt met de Regenbooglaan wordt afgesloten voor autoverkeer.

De huidige parkeerplaatsen worden ingenomen door de fiets- en voetpaden. In de straat worden drie parkeerhavens voorzien. Aanvullend wordt er in de Poelstraat, Ten Rodelaan en Regenbooglaan ruimte voorzien voor extra parkeerplaatsen.

Het plan vind je onderaan deze pagina.

Achtmeersstraat

De nieuwe rijweg ziet er hetzelfde uit als de huidige: een betonweg van drie meter. Naast de rijweg is er een buffer- en infiltratiegracht voor regenwater.

Zevenkoten

Door het landelijk karakter is de weg in Zevenkoten aangelegd in tweesporenbeton: twee betonstroken van elk een meter breed en ertussen een groenstrook van een meter.

Afkoppeling

Meer info over de afkoppeling vind je in de presentatie onderaan deze pagina.