Gemeente Stad Deinze

Herinrichting Krekelstraat

Op 4 mei 2020 is de langverwachte heraanleg van de Krekelstraat in Petegem gestart. De werken zullen vermoedelijk duren tot juli 2021.

Welke werken worden uitgevoerd?

In 2019 hebben de nutsmaatschappijen de elektriciteits- en gasvoorzieningen vernieuwd. Eind maart 2020 sloten de woningen aan op de nieuwe leidingen.

Op maandag 4 mei 2020 startte de aannemer met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor afval- en regenwater, zodat het afvalwater niet meer geloosd moet worden in de Petegemsebeek.

Ook het rioleringswater van Patrijspark, de Achtmeersstraat en zijweg Krekelstraat (Zevenkoten) wordt aangesloten op het rioleringsnet in de Krekelstraat. Hiervoor zijn er rioleringswerken in de Achtmeersstraat noodzakelijk.

Nadat ondergronds alles vernieuwd is, wordt de straat heraangelegd.

Fase 1 - vanaf 4 mei 2020

Update 4 januari 2021:

De werken in fase 1 (van Krekelstraat nr. 120 tot aan het Patrijspark) vorderen goed. De rijweg is toegankelijk voor plaatselijk verkeer en ook de voetpaden zijn beschikbaar. Het kruispunt met de Gampelaeredreef is open voor het verkeer. De aansluiting met de Kerselaarslaan wordt in de komende weken verder afgewerkt en wordt daarna ook voor het verkeer opengesteld. De Achtmeersstraat en de weg naar Zevenkoten zijn open voor plaatselijk verkeer.

Volgende werken staan in deze fase nog op stapel:

  • Aanleg van de fietspaden ter hoogte van de kruispunten.
  • Afwerken van de wegversmallingen.
  • Uitvoeren van meerdere herstellingen.
  • Realisatie van bermstroken in de Achtmeersstraat.

Fase 2 - vanaf 26 oktober 2020

Vanaf maandag 26 oktober 2020 startten de rioleringswerken in fase 2 (vanaf de Gaversesteenweg tot voorbij het kruispunt met de Ten Rodelaan). In deze zone is de rijweg afgewerkt, maar die blijft nog afgesloten omdat de voet- en fietspaden nog in aanleg zijn.

Fase 3 - vanaf 4 januari 2021

De werkzone van fase 3 loopt van het Patrijspark tot net voor de Poelstraat. Het kruispunt Poelstraat/Krekelstraat blijft voorlopig open. Een tijdelijke steenslagverharding op het uitgebroken wegdek zorgt ervoor dat het plaatselijk verkeer voorlopig mogelijk blijft. In de tweede helft van week 1 worden filters voor het grondwater geplaatst. Zodra dit voldoende gezakt is kan de nieuwe riolering aangelegd worden vanaf 11 januari. Vanaf dan is verkeer in deze zone niet meer mogelijk.

Patrijspark

Bewoners van het Patrijspark kunnen tot de start van de rioleringswerken in fase 3, nog in de richting Regenbooglaan/Poelstraat rijden. Nadien is alleen de Achtmeersstraat beschikbaar.

Ontwerp wegenis

Krekelstraat

De nieuwe rijweg zal 5 meter breed zijn en uitgevoerd worden in grijze uitgewassen beton. Aan beide zijden komen veilige, verhoogde fietspaden van anderhalve meter in rode kleur en voetpaden van anderhalve meter in grijze betontegels. Om het verkeer af te remmen komt er een verkeersplateau op de kruispunten met de Ten Rodelaan, Poelstraat, Lentelaan, Patrijspark, Achtmeersstraat en Kerselaarslaan. Het kruispunt met de Regenbooglaan wordt afgesloten voor autoverkeer.

De huidige parkeerplaatsen worden ingenomen door de fiets- en voetpaden. In de straat zullen drie parkeerhavens voorzien worden. Aanvullend wordt er in de Poelstraat, Ten Rodelaan en Regenbooglaan ruimte voorzien voor extra parkeerplaatsen.

Het plan vind je onderaan deze pagina.

Achtmeersstraat

De toekomstige rijweg zal er hetzelfde uitzien als de huidige: een betonweg van drie meter. Naast de rijweg komt er een buffer- en infiltratiegracht voor regenwater.

Zevenkoten

Door het landelijk karakter wordt de weg in Zevenkoten aangelegd in tweesporenbeton: twee betonstroken van elk een meter breed en ertussen een groenstrook van een meter.

Afkoppeling

Meer info over de afkoppeling vind je in de presentatie onderaan deze pagina.