Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Premie onderhoud knotwilgen, houtkanten en hagen

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk.

Het subsidiereglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie. 

 

Het stadsbestuur Deinze geeft een subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen (knotwilgenrijen, houtkanten) die gelegen zijn in de landelijke ruimte (agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied en parkgebied) en de nog niet aangesneden woonuitbreidingsgebieden.

Bedrag

  • Per onderhouden knotwilg (minstens een rij met 5 knotwilgen) wordt een subsidie van 12 euro uitbetaald voor een periode van 5 jaar
  • Voor één meter houtkant bedraagt de subsidie 2 euro (minstens 25 meter)

 

De maximale subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen per aanvraag per jaar bedraagt 120 euro. Dit maximum geldt niet voor het knotten van een aaneengesloten bomenrij. Aanvragen kunnen slechts ingediend worden nadat de bomen effectief geknot zijn (periode van november tot maart).

Sedert 2001 is voor inheemse hagen (meidoorn,...) in landelijk gebied gelegen, met een minimumlengte van 50 meter, ook een subsidie voorzien. Deze bedraagt 0,50 euro per meter met een maximum van 60 euro per jaar.