Gemeente Stad Deinze

Klimaatreflex

Visie 2050

In 2050 weten we hoe een duurzame toekomst eruitziet en kennen we de weg daarnaartoe. Dankzij brede en duidelijke communicatie zijn alle spelers in de stad betrokken bij de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Duurzame keuzes zijn vanzelfsprekend en alomtegenwoordig. We zijn ons bewust van de uitdagingen, maar vooral van de kansen die de klimaat- en energietransitie te bieden heeft aan onze samenleving.

Maatregelen klimaatplan 2030

  • Brede en frequente communicatie rond klimaat en duurzaamheid

  • Klimaatteam en klimaatmanagement

Wat kan ik doen om te helpen? 

  • Informeer jezelf over de klimaatverandering, de gevolgen en mogelijke oplossingen. Een goed startpunt is de website www.sogetinformed.be.
  • Bouw mee aan klimaatbewustzijn. Praat erover, geef elkaar lees- en filmtips door.