Gemeente Stad Deinze

Stedelijke voorbeeldfunctie

Visie 2050

In 2050 vervult de stad haar voorbeeldfunctie. Alle stedelijke gebouwen zijn energieneutraal en stoten dus geen CO2 meer uit. De gebouwen in eigendom of beheer van de stad worden niet meer verwarmd met fossiele brandstoffen maar met milieuvriendelijke verwarmingssystemen (individueel of collectief via warmtenet). De openbare verlichting in de stad is energiezuinig en slim aangestuurd. Het stadsbestuur en -personeel verplaatst zich op duurzame wijze van en naar het werk en op dienstverplaatsing.

Maatregelen klimaatplan 2030

  • Gecentraliseerd energie-management voor stedelijke gebouwen en vloot

  • Energetische renovatie van stedelijke gebouwen

  • Hernieuwbare energieproductie in/op stadspatrimonium

  • Reductie openbare verlichting