Gemeente Stad Deinze

Lokale economie

Visie 2050

In 2050 is het gebouwenpark van bedrijven, kantoren, zorginstellingen, scholen … volledig CO2-neutraal voor verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting. Fossiele brandstoffen worden niet langer gebruikt. We zien een geslaagde omschakeling naar een koolstofneutrale, circulaire industrie waarin processen optimaal verlopen en waardevolle reststromen gebruikt worden.

Maatregelen klimaatplan 2030

  • Tertiaire gebouwen renoveren naar lagere energiestandaard
  • Energie besparen door kleine ingrepen en rationeel energiegebruik
  • Groene stroom promoten
  • Restwarmte bij industrie gebruiken 
  • Aandacht voor klimaat en duurzaamheid hoog houden en uitwisseling en samenwerking promoten
  • Collectief duurzaam transport van goederen

Ik ben ondernemer, wat kan ik doen om te helpen?

  • Renoveer je gebouw(en) naar een lagere energiestandaard. Er bestaan een heleboel energie- en renovatiepremies voor ondernemingen.
  • Koop groene stroom, of produceer je eigen groene energie! Binnenkort kan onze energiecoach je daar bij helpen. 
  • Laat geen energie verloren gaan. Geven jouw processen warmte af? Misschien kan je buurman die energie goed gebruiken!