Gemeente Stad Deinze

Hernieuwbare energie en collectieve warmte

Visie 2050

In 2050 is de transitie naar een zelfvoorzienend en veilig energiesysteem op basis van hernieuwbare energie en groene (rest)warmte voltooid. Door minder energie te verbruiken en de resterende energiebehoefte in te vullen met hernieuwbare energie, verwarmen we niet meer op basis van fossiele brandstoffen (stookolie, gas, steenkool). Tegen 2050 moet het volledige energieverbruik in gebouwen, transport, landbouw en industrie uit hernieuwbare bronnen komen. Hernieuwbare elektriciteit en groene warmte dekken de energievraag en worden maximaal lokaal geproduceerd. Waar collectieve warmtevoorzieningen mogelijk zijn, zorgen warmtenetten voor groene warmte.

Maatregelen klimaatplan 2030

  • Lokaal warmtebeleid uitwerken
  • Windenergie in Deinze
  • Coöperatieve energieprojecten 

Wat kan ik doen om te helpen? 

  • Koop lokale, groene stroom. Zo steun je de transitie naar hernieuwbare energie. 
  • Word lid van een lokale energiecoöperatie en investeer in duurzame energie waarvan je zélf de vruchten plukt! Je vindt de bestaande coöperaties terug op RESCOOP
  • Informeer je over de toekomst van ons energiesysteem, en laat je stem horen bij participatie- en inspraakmomenten.