Gemeente Stad Deinze

Kids-ID

Maak een afspraak om een Kids-ID aan te vragen

Maak een afpsraak om een Kids-ID af te halen

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met jouw identiteitskaart naartoe kan, zonder dat je een reispas nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren, ...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is jouw kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind verhuist.

Voor wie

Voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouder(s) bij de dienst burgerzaken. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. Je maakt hiervoor een afspraak via afspraken.deinze.be.

Is het kind geplaatst in een pleeggezin of in een pleeginstelling dan kunnen de pleegouders van het kind of de verantwoordelijke van de pleeginstelling waar het kind verblijft, samen met het kind, een Kids-ID aanvragen.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen een stuk hoger.

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Bedrag

Leveringsprocedure Termijn waarbinnen de kaart wordt geleverd in de gemeente Prijs
gewone procedure 2 tot 3 weken 8 euro
spoedprocedure - levering in de gemeente dag na de aanvraag, kaart beschikbaar vanaf 14 u. 109 euro
spoedprocedure -gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken

Kaart af te halen in Brussel. Openingsuren centraal loket:
Ma. t/m Vr. van 8.30 u. tot 19.45 u.
Za. van 8.30 u. tot 12.15 u.


• 4,5 uur na de aanvraag (indien kaart aangevraagd tijdens een werkdag vóór 15 u.)
• Volgende werkdag of zaterdag (indien kaart aangevraagd tijdens een werkdag na 15 u.)
• Volgende werkdag vanaf 10.30 u. (indien kaart aangevraagd op zaterdag, zondag of feestdag)

142 euro

Afhandeling

Afhalen Kids-ID

Nadat je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

 • een PUK-code om de kaart te activeren
 • een PIN-code om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen (vanaf 6 jaar)
 • een code ‘contact ouders’. Deze code biedt de mogelijkheid om een telefoonlijst op te maken van personen die, bij gevaar voor het kind, gecontacteerd kunnen worden. Het opmaken van deze telefoonlijst voor noodoproepen is facultatief. Als je deze lijst niet opmaakt, zal je de code 'contact ouders' niet nodig hebben.

Je neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Ook hiervoor maak je een afspraak op afspraken.deinze.be.

Wens je als ouder of voogd de Kids-ID te laten afhalen door een andere persoon dan dien je deze een volmacht te geven. De persoon die in naam van de ouder of voogd de Kids-ID afhaalt dient de volgende documenten mee te brengen:

 • volmacht van de ouder(s) of voogd
 • kopie van de identiteitskaart van vader, moeder of wettelijke voogd (= persoon die volmacht geeft)

Download hier het volmachtformulier.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
 • een recente, scherpe pasfoto van het kind in kleur, met witte achtergrond (criteria voor een goede pasfoto).
 • vervallen of te vervangen Kids-ID