Gemeente Stad Deinze

Ons project

Ons streefdoel is:

elke leerling, vanuit zijn/haar eigenheid aansporen om met plezier op zoek te gaan naar een geloofwaardige en creatieve kunstbeoefening.

Dit realiseren we door:

  • technische vaardigheden en kennis en het belang ervan over te brengen;
  • een open en creatieve leeromgeving te scheppen waarin de leerlingen leren van en met elkaar;
  • vaardigheden te ontwikkelen om met visie in een socioculturele omgeving te kunnen functioneren.

Eigenheid
We scheppen een omgeving waarin de leerlingen zichzelf kunnen zijn. Daarbij leren we hen open te staan voor diverse invalshoeken en benaderingswijzen. Zo groeien ze naar een authentiek en geloofwaardig artistiek beleven en handelen.

Plezier
Het is essentieel dat de leerlingen plezier en voldoening beleven aan de opleiding.

Creativiteit
We stimuleren de leerlingen om de drempel te overschrijden van louter reproduceren naar persoonlijk artistiek werk.

Vaardigheid
Authentiek en creatief handelen is onmogelijk zonder technische bagage. Wij motiveren de leerlingen om hun artistieke en technische mogelijkheden te verkennen en hun grenzen te verleggen.

Traditie en vernieuwing
Het Deeltijds Kunstonderwijs is traditioneel overwegend reproducerend. Onze academie heeft niet alleen oog voor de traditie, maar wil ook actuele tendensen en hedendaagse evoluties integreren.

Socioculturele omgeving
Onze academie wil de leerlingen voldoende achtergrond geven om ook buiten de academie zelfstandig maatschappelijke en artistieke verworvenheden toe te passen.

Samenwerking
We werken zowel individueel als teamgericht. De leerlingen leren samenwerken, communiceren en hun verantwoordelijkheid opnemen.