Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Jaarrekening stad Deinze voor de fusie

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 werd door de gemeenteraad vastgesteld op 20 juni 2019 en bekendgemaakt op de website op 28 juni 2019.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening voor het jaar 2017 is de 5e rekening conform de BBC-wetgeving. In de loop van 2014 werd er een beleidsmonitor ontwikkeld. Deze monitor maakt het mogelijk om beleidsmatig af te toetsen in welke fase bepaalde acties zich bevinden en hoe indien nodig bijsturing vereist is. Het verhoogt de transparantie en is een voedingsbodem voor verdere interne gesprekken met diverse types van actoren.

In het kader van een transparante rapportering en naar aanleiding van de invoering van de BBC werden alle bestaande en nieuwe rapporteringsverplichtingen samengebracht in één document, de jaarrekening.

 

Jaarrekening 2016

De jaarrekening voor het jaar 2016 is de 4e rekening conform de BBC-wetgeving. In de loop van 2014 werd er een beleidsmonitor ontwikkeld. Deze monitor maakt het mogelijk om beleidsmatig af te toetsen in welke fase bepaalde acties zich bevinden en hoe indien nodig bijsturing vereist is. Het verhoogt de transparantie en is een voedingsbodem voor verdere interne gesprekken met diverse types van actoren.

In het kader van een transparante rapportering en naar aanleiding van de invoering van de BBC werden alle bestaande en nieuwe rapporteringsverplichtingen samengebracht in één document, de jaarrekening.

 

Jaarrekening 2015

De jaarrekening voor het jaar 2015 is de derde rekening conform de BBC-wetgeving. In de loop van 2014 werd er een beleidsmonitor ontwikkeld. Deze monitor maakt het mogelijk om beleidsmatig af te toetsen in welke fase bepaalde acties zich bevinden en hoe indien nodig bijsturing vereist is. Het verhoogt de transparantie en is een voedingsbodem voor verdere interne gesprekken met diverse types van actoren. De beleidsmonitor werd in 2015 twee keer ter invulling aan de diensten voorgelegd, als bijkomende belangrijke stap naar meer inhoudelijke opvolging.

In het kader van een transparante rapportering en naar aanleiding van de invoering van de BBC werden alle bestaande en nieuwe rapporteringsverplichtingen samengebracht in één document, de jaarrekening.

Status jaarrekening 2015: officiële goedkeuring ontvangen (brief van het ABB d.d. 25/11/2016)

 

Jaarrekening 2014

De jaarrekening voor het jaar 2013 was de eerste rekening conform de BBC-wetgeving. Wat het beleidsmatige luik betreft, was dit een overgangsrekening.

In de loop van 2014 werd er een beleidsmonitor ontwikkeld. Deze monitor maakt het mogelijk om beleidsmatig af te toetsen in welke fase bepaalde acties zich bevinden en hoe indien nodig bijsturing vereist is. Het verhoogt de transparantie en is een voedingsbodem voor verdere interne gesprekken met diverse types van actoren. De beleidsmonitor werd in 2014 twee keer ter invulling aan de diensten voorgelegd, als bijkomende belangrijke stap naar meer inhoudelijke opvolging.

In het kader van een transparante rapportering en naar aanleiding van de invoering van de BBC werden alle bestaande en nieuwe rapporteringsverplichtingen samengebracht in één document, de jaarrekening. Alle relevante informatie die vroeger in het jaarverslag werd opgenomen is nu ofwel mee opgenomen in de inleiding tot de beleidsnota ofwel in de facultatieve bijlagen.

Opmerking
De meeste tabellen geven 3 verschillende soorten cijfers:
- de jaarrekening
- het eindbudget
- het initieel budget

De jaarrekening betreft de effectieve cijfers na de afsluiting van het boekjaar 2014.
Het eindbudget betreft de cijfers na budgetwijziging 2014/2.
Het initieel budget betreft de cijfers van het oorspronkelijke budget van 2014.

Status jaarrekening 2014: geen officiële goedkeuring
Volgens de BBC-reglementering mogen we aannemen dat deze is goedgekeurd daar we 150 dagen na indiening nog niets hebben ontvangen van Toezicht.

 

Jaarrekening 2013

Het budget voor het jaar 2013 was een overgangsbudget dat werd opgesteld conform de omzendbrief voor budgetopmaak 2013 d.d. 20 juli 2012 van Minister G. Bourgeois. Bij deze een aantal belangrijke aandachtspunten: 

  • De besturen die in 2013 ingestapt zijn moesten geen meerjarenplan opmaken in 2013.
  • Het oorspronkelijke budget 2013 was een "light versie" met een minimale opname van nieuwe en/of éénmalige projecten. De koppeling van de actieplannen en acties aan bedragen was enkel gebeurd voor het investeringsbudget. Vanaf 2014 werd dit uitgebreid naar het exploitatiebudget.

In die zin is de jaarrekening 2013 ook een overgangsrekening. Met name voor wat betreft de beleidsmonitoring, de beleidsrapportering en de rapportering in het kader van de planlastenvermindering. De gerapporteerde cijfers over het jaar 2013 daarentegen zijn volledig conform de BBC-reglementering. Aanvullend op de verplichte schema's die deel uitmaken van de rekening werden er voor de goede orde ook een hele reeks facultatieve bijlagen toegevoegd aan de rekening. Dit in het kader van een transparante rapportering. 

Goedkeuring door Vlaamse Overheid

20/10/2014
Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Oost-Vlaanderen keurde de jaarrekening over het financiële boekjaar 2013 van de stad Deinze goed. De vaststellingen die werden gedaan bij het nazicht ervan werden voldoende toegelicht en verantwoord. Er dienen geen rechtzettingen te worden geboekt.