Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Jaarrekening AGB Stad Deinze voor de fusie

Jaarrekening 2018

De jaarrekeningen werden vastgesteld door de raad van bestuur op 19 juni 2018 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2019. Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 juni 2019.

Jaarrekening 2018 AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering

Jaarrekening 2018 AGB stad Deinze volgens de vennootschapswetgeving

 

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering

De jaarrekening 2017 van het AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering werd vastgesteld door de raad van bestuur op 25 juni 2018 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2018.

Deze jaarrekening omvat een beleidsnota (bestaande uit de inleiding tot de beleidsnota, de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand), een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.

Aanvullend op de verplichte schema’s die deel uitmaken van de rekening werd er voor de goede orde ook een reeks facultatieve bijlagen toegevoegd aan de rekening. Dit in het kader van een transparante rapportering. Het AGB Stad Deinze sluit af met een balanstotaal van €14.252.403,30 een budgettair resultaat van €28.570 en een algemeen boekhoudkundig resultaat van €116.775,04.

 

Jaarrekening 2017 AGB stad Deinze volgens de vennootschapswetgeving

De jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving is een verplichting naast de jaarrekening volgens de BBC-reglementering. Dit om te voldoen aan de verplichtingen inzake BTW, vennootschapsbelasting en neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

Deze jaarrekening bestaat uit een verslag van de bedrijfsrevisor, een jaarverslag van de raad van bestuur, een externe jaarrekening (neerlegging bij de Nationale Bank van België) en een interne jaarrekening (de jaarrekening meer in detail).

In deze jaarrekening wordt er gesproken over een boekhoudkundig resultaat en over een fiscaal resultaat. Het budgettair resultaat is hier niet van belang.

Het zesde boekjaar van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stad Deinze, lopende van 01/01/2017 tot en met 31/12/2017, sluit af met een balanstotaal van €14.252.403,30 en met een winst na belastingen van €116.775,04. Rekening houdende met het overgedragen verlies van vorig boekjaar, de winst van dit jaar, het uitgekeerde dividend aan de stad en de toevoeging van de wettelijke reserve, is er nog een overgedragen resultaat van €169.464,52. 

Deze jaarrekening werd vastgesteld door de raad van bestuur op 25 juni 2018 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2018.

 

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016 AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering

De jaarrekening 2016 van het AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering werd vastgesteld door de raad van bestuur op 29 mei 2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2017.

Deze jaarrekening omvat een beleidsnota (bestaande uit de inleiding tot de beleidsnota, de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand), een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.

Aanvullend op de verplichte schema’s die deel uitmaken van de rekening werd er voor de goede orde ook een reeks facultatieve bijlagen toegevoegd aan de rekening. Dit in het kader van een transparante rapportering. Het AGB Stad Deinze sluit af met een balanstotaal van € 9.720.065, een budgettair resultaat van € 44.995 en een algemeen boekhoudkundig resultaat van € 19.960.

 

Jaarrekening 2016 AGB stad Deinze volgens de vennootschapswetgeving

De jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving is een verplichting naast de jaarrekening volgens de BBC-reglementering. Dit om te voldoen aan de verplichtingen inzake BTW, vennootschapsbelasting en neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

Deze jaarrekening bestaat uit een verslag van de bedrijfsrevisor, een jaarverslag van de raad van bestuur, een externe jaarrekening (neerlegging bij de Nationale Bank van België) en een interne jaarrekening (de jaarrekening meer in detail).

In deze jaarrekening wordt er gesproken over een boekhoudkundig resultaat en over een fiscaal resultaat. Het budgettair resultaat is hier niet van belang.

Het vijfde boekjaar van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stad Deinze, lopende van 01/01/2016 tot en met 31/12/2016, sluit af met een balanstotaal van € 9.720.065,06 en met een winst na belastingen van € 19.960,22. Rekening houdende met het overgedragen verlies van vorig boekjaar, de winst van dit jaar, het uitgekeerde dividend aan de stad en de toevoeging van de wettelijke reserve, is er nog een overgedragen resultaat van € 53.689,48. 

We voorzien een teruggave van belastingen ten bedrage van € 15.004,70, zijnde € 15.000 reeds vooraf betaald en € 4,70 terugbetaalbare voorheffing. Dit komt doordat het AGB recht heeft op een investeringsaftrek, een fiscale maatregel die is ingelast om de investeringen van KMO's te stimuleren. Verder zijn er geen bijzondere risico's en onzekerheden waarmee het AGB Stad Deinze geconfronteerd wordt.

Deze jaarrekening werd vastgesteld door de raad van bestuur op 29 mei 2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2017.

 

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015 AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering

De jaarrekening 2015 van het AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering werd vastgesteld door de raad van bestuur op 27 juni 2016 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 juni 2016.

Deze jaarrekening omvat een beleidsnota (bestaande uit de inleiding tot de beleidsnota, de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand), een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.

Aanvullend op de verplichte schema’s die deel uitmaken van de rekening werd er ook een hele reeks facultatieve bijlagen toegevoegd aan de rekening. Dit in het kader van een transparante rapportering. Het AGB Stad Deinze sluit af met een balanstotaal van € 8.297.389, een budgettair resultaat van € 49.114 en een algemeen boekhoudkundig resultaat van € 72.131.

 

Jaarrekening 2015 AGB stad Deinze volgens de vennootschapswetgeving

De jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving is een verplichting naast de jaarrekening volgens de BBC-reglementering. Dit om te voldoen aan de verplichtingen inzake BTW, vennootschapsbelasting en neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

Deze jaarrekening bestaat uit een verslag van de bedrijfsrevisor, een jaarverslag van de raad van bestuur, een externe jaarrekening (neerlegging bij de Nationale Bank van België) en een interne jaarrekening (de jaarrekening meer in detail).

In deze jaarrekening wordt er gesproken over een boekhoudkundig resultaat en over een fiscaal resultaat. Het budgettair resultaat is hier niet van belang.

Het vierde boekjaar van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stad Deinze, lopende van 01/01/2015 tot en met 31/12/2015, sluit af met een balanstotaal van € 8.297.389 en met een winst na belastingen van € 72.131. Rekening houdende met het overgedragen verlies van vorig boekjaar, de winst van dit jaar, het uitgekeerde dividend aan de stad en de toevoeging van de wettelijke reserve, is er nog een overgedragen resultaat van € 34.729. We ramen dat we zo’n € 47.817 aan belastingen zullen moeten betalen. Hiervan hebben we reeds € 33.640 aan voorafbetalingen betaald. Verder zijn er geen bijzondere risico’s en onzekerheden waarmee het AGB Stad Deinze geconfronteerd wordt.

Deze jaarrekening werd vastgesteld door de raad van bestuur op 27 juni 2016 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 juni 2016.

 

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2014 AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering

De jaarrekening 2014 van het AGB Stad Deinze volgens de BBC-reglementering werd vastgesteld door de raad van bestuur op 1 juni 2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2015. Deze jaarrekening omvat een beleidsnota (bestaande uit de inleiding tot de beleidsnota, de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand), een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.

Aanvullend op de verplichte schema’s die deel uitmaken van de rekening werd er een hele reeks facultatieve bijlagen toegevoegd aan de rekening. Dit in het kader van een transparante rapportering. Er werden ook naar aanleiding hiervan een aantal bestaande en nieuwe rapporteringsverplichtingen samengebracht in de jaarrekening. Alle relevante informatie die vroeger in het jaarverslag werd opgenomen is nu ofwel mee opgenomen in de inleiding tot de beleidsnota ofwel in de facultatieve bijlagen. Het AGB Stad Deinze sluit af met een balanstotaal van € 8.341.483, een budgettair resultaat van € 274.212 en een algemeen boekhoudkundig resultaat van € 1.368.

 

Jaarrekening 2014 AGB Stad Deinze volgens de vennootschapswetgeving

De jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving is een verplichting naast de jaarrekening volgens de BBC-reglementering. Dit om te voldoen aan de verplichtingen inzake BTW, vennootschapsbelasting en neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

Deze jaarrekening bestaat uit een verslag van de bedrijfsrevisor, een jaarverslag van de raad van bestuur, een externe jaarrekening (neerlegging bij de Nationale Bank van België) en een interne jaarrekening (de jaarrekening meer in detail).

In deze jaarrekening wordt er gesproken over een boekhoudkundig resultaat en over een fiscaal resultaat. Het budgettair resultaat is hier niet van belang.

Het derde boekjaar van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stad Deinze, lopende van 01/01/2014 tot en met 31/12/2014, sluit af met een balanstotaal van € 8.341.483 en met een winst na belastingen van € 1.368. Rekening houdende met het overgedragen verlies van vorig boekjaar is er een overgedragen boekhoudkundig verlies van € 29.901. Ondanks dit boekhoudkundig verlies is er geraamd dat er toch zo’n € 13.202 aan belastingen zal moeten betaald worden. Dit is te verklaren doordat een aantal kosten (receptiekosten, relatiegeschenken, gewestelijke belastingen…) fiscaal niet volledig aanvaard worden. Verder zijn er geen bijzondere risico’s en onzekerheden waarmee het AGB Stad Deinze geconfronteerd wordt.
Deze jaarrekening werd vastgesteld door de raad van bestuur op 1 juni 2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2015.

 

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2013 AGB Stad Deinze volgens de vennootschapswetgeving

De jaarrekening 2013 AGB Stad Deinze werd vastgesteld door de raad van bestuur op 20 mei 2014 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 mei 2014.

Het tweede boekjaar van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Stad Deinze, lopende van 01/01/2013 tot en met 31/12/2013, sluit af met een balanstotaal van € 6.408.212,45 en met een winst na belastingen van € 30.450,89. Rekening houdende met het boekhoudkundig verlies van het eerste boekjaar is er een overgedragen boekhoudkundig verlies van € 31.269,09. Ondanks dit boekhoudkundig verlies is er geraamd dat er toch zo’n € 3.319,71 aan belastingen zal moeten betaald worden. Dit is te verklaren doordat een aantal kosten (receptiekosten, relatiegeschenken, gewestelijke belastingen…) fiscaal niet volledig aanvaard worden. Hierdoor eindigt het AGB Stad Deinze dit boekjaar op zo’n € 9.766,74 fiscale winst waar er dus zo’n 33,99% aan belastingen zal op betaald worden, zijnde de geraamde € 3.319,71. Verder zijn er geen bijzondere risico’s en onzekerheden waarmee het AGB Stad Deinze geconfronteerd wordt.