Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Inzetten van security en bewakingsdiensten

Wanneer je beslist om voor jouw evenement medewerkers in te zetten voor toezicht en bewaking, heb je daarvoor een goedkeuring nodig van de burgemeester. In overleg met de politie kan de burgemeester ook het advies geven om al dan niet (verplicht) personen in te schakelen die voor de bewaking instaan.

Dit kan gebeuren door vrijwilligers of via een professioneel team. De keuze ligt bij de organisator. Het is verplicht te melden welke personen voor de bewaking zullen instaan.

  • Indien er een professioneel team veiligheidspersoneel wordt ingehuurd:
    Een erkende veiligheidsfirma is verplicht om dit zelf te melden aan het stadsbestuur wanneer zij aanwezig zullen zijn op een evenement. De naam van de het team volstaat bij de melding.

  • Indien er eigen medewerkers van de organisatie als veiligheidspersoneel worden ingezet:
    Vul de gegevens correct in en bezorg deze aan de lokale politie. Alle persoonsgegevens van de personen belast met bewaking moeten doorgegeven worden.

De goedkeuring verloopt via de melding van evenementen. Indien bij de melding nog niet alle informatie beschikbaar is, moet achteraf nog het betreffende formulier worden doorgestuurd naar de lokale politie.

Relevante producten