Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Inventarisatie stormschade

Gepubliceerd op  maandag 18 maart 2019
Op zondag 10 maart trokken zware stormwinden over Deinze. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend. 
De stad maakt daarom een inventaris op van alle schade. Geef dus zeker je stormschade door via het onderstaande formulier

Verzekering

Neem in eerste instantie contact op met jouw verzekeraar. Meestal is stormschade opgenomen in de brandverzekering. Daarnaast zijn er wellicht ook schadegevallen die de verzekering niet dekt. Overloop dus zeker alle schade die je geleden hebt met jouw verzekeraar. Hij of zij zal je een duidelijk antwoord kunnen geven op je vragen.

De stad inventariseert, dit is dus geen aangifte

Stad Deinze maakt een inventaris op van de schadegevallen. Op basis van die gegevens beslist de Vlaamse Regering of de storm een ramp is.

  • De stad beslist niet of iets in aanmerking komt, of er iemand geld krijgt en hoe groot dat bedrag is
  • Als een storm als ramp erkend wordt, moet je zelf een volledig dossier indienen bij het Rampenfonds. Verzamel daarom nu al bewijsmateriaal (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstellingen ...) om dat dossier te staven.
  • Geef alle stormschade door voor de inventaris. Ook de schade die al door de verzekering gedekt is. Het is belangrijk dat de Vlaamse Regering een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt.

Meldingen kan je doorgeven via dit formulier. Opgelet: dit dient te gebeuren voor 10 mei 2019.